مقاله پژوهشی
ارزیابی و مقایسه بهره‌وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه

علی اصغر آقابیگی؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ محمود راینی؛ محمدرضا یزدانی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 485-497

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118519

چکیده
  مدیریت منابع آب و خاک از طریق افزایش عملکرد و بهره­وری آب در شالیزارهادارای اهمیت ویژه­ای می­باشد. تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری یکی از اقداماتی است که با هدف افزایش بهره­وری آب اجرا می­شود. به­منظور بررسی و ارزیابی اثر اجرای طرح تجهیز و نوسازی بر میزان عملکرد و بهره­وری آب، پژوهشی در شالیزارهای شهرستان آستانه اشرفیه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر آب زیر‌زمینی کم‌عمق و شور روی رشد و زیست‌توده برنج

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ مجتبی خوش روش

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 499-515

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118520

چکیده
  مشکل شوری خاک در برخی از شالیزارهای نواحی حاشیه دریای خزر به دلیل همجواری با دریا و قرارگیری در مناطق کم‌ارتفاع با سطح ایستابی کم‌عمق و شور به چشم می‌خورد. همچنین، با توجه به اینکه برنج یکی از مهم‌ترین گیاهان راهبردی برای اقتصاد کشور و مردم این منطقه محسوب می‌شود، بررسی امکان تولید برنج در حضور سطح ایستابی کم‌عمق و شور امری ضروری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مواد سوپر جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم زاهدی در شرایط کم آبیاری

فرشته معینی فر؛ فیاض آقایاری؛ حسین بابازاده

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 517-527

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118521

چکیده
  به منظور بررسی اثر رژیم­های مختلف آبیاری و مواد سوپرجاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در نخل خرمای رقم زاهدی، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار از طریق سیستم آبیاری قطره­ای اجرا گردید. کم آبیاری در سه سطح شامل آبیاری با 100%، 75% و 50 درصد نیاز آبی بر اساس سند ملی آب در کرت­های اصلی و مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین آستانه تحمل به شوری 11 رقم و ژنوتیپ انتخابی بادام

علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ داوود بخشی؛ غلامحسن رنجبر

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 529-541

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118522

چکیده
    آستانه تحمل به شوری گیاهان باغی بر اساس میزان کاهش عملکرد در شرایط شور در مقایسه با شرایط غیرشور بدست می­آید. به­منظور تعیین آستانه تحمل به شوری و شیب کاهش عملکرد در برخی از ارقام و ژنوتیپ­های انتخابی بادام، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملأ تصادفیبادوعاملژنوتیپبادام در11 سطح (تونو، نانپاریل، مامایی، شکوفه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب

خدیجه براتی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ الهام درویشی؛ آرش آذری؛ علی یوسفی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 543-553

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118523

چکیده
  در انجام محاسبات سند ملی آب کشور، از دوره آماری 25 ساله 1374-1349 برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل روزانه بهره گرفته شده است. با توجه به تغییرات اقلیمی ایجاد شده در سال­های اخیر، به روز رسانی این کار ارزشمند ملی ضروری به نظر می­رسد. از آنجا که تاکنون مطالعه­ای در خصوص تعیین میزان تغییرات مقادیر نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر ورمی‌کمپوست و آبیاری با آب آلوده بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه‌فرنگی و بامیه

حسین میرزایی تختگاهی؛ هوشنگ قمرنیا؛ میلاد فرمانی فرد

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 555-565

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118524

چکیده
  در این پژوهش، اثر ورمی­کمپوست بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد دو گیاه گوجه­فرنگی و بامیه تحت آبیاری با آب آلوده بررسی شد. آزمایش دو تیمار استفاده از ورمی­کمپوست و شاهد داشت که با سه تکرار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی اجرا شد . ورمی­کمپوست به میزان 25 تن در هکتار در دو مرحله، زمان کشت محصول 10 تن در هکتار و یکماه بعد از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.)

رسول اسدی؛ فرزاد حسن پور؛ میترا مهربانی؛ امین باقی زاده؛ فاطمه کاراندیش

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 567-579

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118525

چکیده
  مدیریت صحیح آب در مزرعه باعث استفاده بهینه از منابع آب، خاک، کود و تولید محصولاتی با کمیت و کیفیت بالا می‌شود. در این راستا، به‌منظور ارزیابی اثر دور مختلف آبیاری بر اساس تبخیر از تشت در دو سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر شاخص‌های رشد رزماری، آزمایشی بصورت کرت­های یک بار خرد شده، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته

علی عطایی؛ محمدرضا نیشابوری؛ مهدی اکبری؛ داوود زارع حقی؛ اژدر عنابی میلانی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 581-595

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118528

چکیده
  طبیعت چندبُعدی حرکت آب در خاک، جذب آب توسط گیاه و کاربرد آب در مزرعه، باعث افزایش پیچیدگی­های مدل‌سازی توزیع رطوبت خاک در سامانه­های آبیاری قطره­ای می­شود. با تعیین خصوصیات هیدرولیکی خاک، پارامترهای توزیع ریشه درخت پسته در مزرعه مورد مطالعه، میزان تبخیر و تعرق و جریان آب ورودی، چگونگی توزیع رطوبت خاک در دو سامانه آبیاری قطره­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه برخی از کشاورزان در استفاده از پساب در شهرستان خرم‌آباد

جلال قلی پور؛ محمد صادق ابراهیمی کوهبنه؛ جهانگیر عابدی کوپایی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 597-613

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118529

چکیده
  هدفکلیاین تحقیقاولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده از پساب در کشاورزی، از دیدگاه کشاورزانِ شهرستان خرم‌آباد می‌باشد. روش تحقیق بصورت توصیفی - پیمایشی بوده و از دو شیوه اسنادی و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان تأیید و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر شوری و بور آب آبیاری بر رشد و میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف در خرفه (Portulaca Oleracea L.)

سعیده مرادی؛ احمد گلچین؛ ابراهیم سپهر؛ مصیب وفایی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 615-626

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118530

چکیده
    با افزایش جمعیت جهان و نیاز بیشتر به غذا، بهره­برداری از زمین­های شور برای تولید محصول امری اجتناب ناپذیر است. خرفه گیاهی است یکساله و علفی که به خوبی در خاک­های شور رشد می­کند. بور از عناصر ضروری برای گیاهان است که ممکن است تا غلظت های مسموم کننده در خاک­های شور وجود داشته باشد، اما نیاز گیاهان به آن اندک است. به منظور بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کیفیت آب چاه‌های گازدار برای مصارف کشاورزی در منطقه همه‌کسی استان همدان

منوچهر امیری

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 627-646

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118531

چکیده
  ترکیب شیمیایی آب آبیاری نقش مهمی در میزان عملکرد گیاهان زراعی و حفظ یا تخریب ساختمان خاک ایفا می‌نماید و مورد توجه برنامه‌ریزان بخش کشاورزی می‌باشد. با عنایت به مزه ترش و سوزنده آب برخی از چاه­های کشاورزی در اطراف روستای همه‌کسی در استان همدان، تصور می­شود که ترکیب آب آن‌ها نامتعارف بوده و برای ساختمان‌خاک و رشد گیاهان زیان‌آور ...  بیشتر