شیوه نامه درج نام سازمان در انتشارات علمی

به اطلاع پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به این مجله علمی باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند، در غیر این صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 

شرایط و نکات اولیه اخلاقی 

 • نویسنده مسئول (نویسنده رابط،) مسئولیت جمع آوری مقاله و ارائه آن را به دفتر مجله، عهده دار بوده است و تمام نویسندگان در جریان متن نهایی این مقاله بوده و از ارسال مقاله به این مجله مطلع هستند. همچنین نویسندگان با ارسال مقاله به مجله اعلام می کنند که مقاله به هیچ زبان دیگری و به هیچ مجله دیگری ارسال نشده و به چاپ نرسیده است. در غیر این صورت بدیهی است که طبق قانون مصوب نشریات، نویسنده یا نویسندگان به صورت مادام از نشر مطلب در مجله و مجلات تحت پوشش ناشر محروم و مقاله آنان نیز در صورت صلاح دید سردبیر حذف خواهد شد.لطفا در هنگام ثبت نام و ارسال مقاله در سایت توجه نمایید فردی به عنوان نویسنده مسئول سایت انتخاب گردد که بتواند پاسخگو ایمیل های ارسالی از سیستم و دفتر نشریه باشد.در هنگام ارسال نامه پذیرش، ملاک تشخیص نویسنده مسئول فرم تعهد نامه ای است  که نویسنده در زمان ثبت نام ارسال میدارد. ترتیب و تعداد نویسندگان فقط از طریق فرم تعهد نامه ای که در ابتدای ارسال مقاله ثبت میگردد قابل قبول می باشد.
 • همراه مقاله اصلی بایستی یک نامه به امضای اصل تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر رضایت ایشان بر چاپ مقاله و نیز عدم ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات ضمیمه گردد. ارسال این نامه تقاضا به مفهوم پذیرش تمام ضوابط نشریه و نیز تفویض کلیه حقوق نویسندگان به ناشر است.
 • اصول نگارش رعایت شود. به طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند. نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.
 • هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است.
 • اصول اخلاق در انجام پژوهش رعایت شده است.
 • فایل اصلی و فایل اطلاعات نویسندگان به هیچ عنوان حذف نگردد.
 • نیازنیست جداول و شکل های داخل متن را جدا ارسال نمایید همه را در یک فایل  قرار دهید.  
 • مقالات ارسالی در ابتدا توسط هیئت تحریریه به صورت کلی بررسی میگردد (کمتر از 10 روز) و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری( 3 داور اولیه ظرف مدت 1 ماه فرصت داوری) فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب میشوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد اما نیاز به اصلاحات داشته باشد نظرات داوران برای اصلاح به نویسنده عودت داده میشود(ظرف مدت 1 ماه) پس از دریافت نظرات مقاله برای داور نهایی که از بین سه داور اولیه انتخاب و ارسال میگردد تا نظر نهایی خود را اعلام نماید( ظرف مدت 1 ماه) .چنانچه نهایتا نظر داور قابل پذیرش اعلام گردد مقالات آماده طرح در تحریریه میگردد و نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد
 • اجازه استفاده از مقالات به شرط ذکر منبع می باشد.
 • اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر نشریه آب در کشاورزی اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.
 • نویسنده مقاله در مجله آب در کشاورزی حق کپی و باز نشر و استفاده از مقاله خود را داراست. نویسنده مجاز به حفظ و انتشار محتویات مقاله خویش می‌باشد.همچنین نویسنده موظف است کلیه ضوابط مجله شامل رعایت حق نویسندگان همکار، ترتیب انتشار نام آنها، تکمیل فرم موافقت‌نامه چاپ و تعهد به اصیل بودن مقاله ارسالی را رعایت کند.

 

  راهنمای تهیه مقاله

مجله علمی-پژوهشی "پژوهش آب در کشاورزی" فصلنامه ای است حاوی مقالات اصیل و داوری شده. هدف این نشریه ارتقای آگاهی در میان پژوهندگان مسایل آبیاری و علوم آب و خاک است تا زمینه بالا بردن دانش و تحقیقات، شناسایی و معرفی بینش ها و ایده های نو، و ابتکارات و نوآوری در تحقیق علمی در سطح ملی و بین المللی فراهم شود و ارتباطات  بین مراکز آموزشی، نهادهای علمی و انتقال و تبادل نتایج و یافته  ها در باره کاربرد و بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک درکشاورزی کشور افزایش یابد.رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرار گیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود.

فرمت مقالات ارسالی به دفتر نشریه پژوهش آب در کشاورزی:

 • صفحه عنوان

در تمام انواع مقالات ثابت است و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باید نوشته شود. *

 *صفحه عنوان شامل، عنوان کامل مقاله، نام نویسندگان، آدرس ایمیل،آدرس علمی نویسندگان، و مشخصات کامل تماس با نویسنده مسئول و اعلام تعارض منافع است. سمت نویسندگان باید به صورت کامل هم در فایل مشخصات نویسندگان و هم در صفحه مشخصات نویسندگان عینا درج گردد. (به طور مثال: سمت علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور)

 • شرایط انتخاب عنوان مقاله

 *عنوان  مقاله نباید تکراری باشد و توسط نویسنده دیگری در مقاله دیگری به زبان مجله یا هر زبان دیگری به چاپ رسیده باشد.

 * عنوان مقاله باید گویای مطالعه باشد و از ذکر فرمول و علائم اختصاری خودداری شود.

* عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد و کلمات اضافی نداشته باشد.

 • نام نویسندگان

در زیر عنوان بایستی نام کامل مؤلفین به همراه درجه علمی آنها، بخش، دانشکده ، دانشگاه و شهر محل اشتغال مؤلفین ذکر گردد. نویسنده مسئول( پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک ،  نمابر و تلفن همراه ذکر شود.

 آدرس اکادمیک شامل: مرکز تحقیقات، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

 • صفحه آرایی متن مقاله

 در نگارش و صفحه آرایی مقاله توجه به اصول کلی زیر ضروری است:

 1. مقاله باید در اندازه A4 و تک ستون به وسیله نرم افزار مایکروسافت آفیس نسخه 2007 به بالا نوشته شود.
 2. فونت مقاله B lotus و اندازه متن سایز 12 باشد. تیترها از نسخه Bold شده همین فونت و در همین سایز نوشته شود. فاصله خط ها، Single در نظر گرفته شود.
 3. آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند خودداری شود.
 4. شماره صفحات در وسط و پایین صفحات درج شود.
 5. تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد
 6. جداول به شماره های ایرانی، نامگذاری شود مانند « جدول ۱- » «شکل ۱».
 7. مطالب داخل جداول و نمودارها بایستی بهزبان انگلیسی باشد.
 8. اعداد فارسی با اعشار (/) و اعداد انگلیسی با نقطه (0) نوشته شوند.
 9. هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در مکان خود و درون متن مقاله جایگذاری گردد.
 10. توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی بصورت کامل نوشته شود.
 11. هریک از تصاویر بایستی با فرمت JPEG یا TIFF و با وضوح تصویر حداقل ۳۰۰dpi  برای نشریه ارسال گردد.
 12. جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شوند.
 13. هر جدول بایستی یک عنوان در بالای جدول داشته باشد.
 14. هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر آنها داشته باشند.
 15. فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله به امضا تمام نویسندگان رسیده و در سیستم ارسال مقاله ثبت گردد. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده مسئول است.

شیوه نگارش مقاله پژوهشی اصیل

 چکیده ساختار نیافته و کلمات کلیدی

*   چکیده مقاله پژوهشی شامل حداکثر 300 کلمه است.  کلمات کلیدی ۳ - ۷ واژه کلیدی از واژگان عناوین مباحث اصلی توصیه می‌گردد و کلمات کلیدی نباید از عنوان مقاله تکرار شود.

 * چکیده مقاله بایستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود و متن چکیده انگلیسی و فارسی بایستی باهم مطابقت داشته باشند.

 مقدمه

*   در این قسمت هدف مقاله بیان شده و اهمیت و ضرورت بررسی می گردد. مقدمه شامل  1. پیشینه و توضیح موضوع با ذکر رفرانس2. ضرورت انجام تحقیق. 3. سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. 4. تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. 5. هدف تحقیق به نحو روشن می باشد.

 روش بررسی

 *  به‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، در این بخش نمونه های مورد مطالعه و خصوصیات دموگرافیک آنها، چگونگی انتخاب نمونه ها، نحوه جمع­آوری اطلاعات (مثلا پرسشنامه) روش های آزمایشگاهی و تجهیزات مورد استفاده و نیز روش های آماری مطالعه، معیارهای ورود و خروج، به طور کامل شرح داده شوند.

   یافته ها

*  متن این قسمت بایستی مختصر و گویا باشد. به طوریکه تمام متغیرها را بررسی کرده و چکیده ای از جداول و نمودارها را بیان نماید. در صورتی که داده های یک جدول به طور کامل در متن مقاله بیان شده از آوردن جدول خودداری شود. با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی در متن مقاله و با شماره گذاری فارسی مشخص شوند.

  بحث

 * در ابتدا نتیجه حاصله از مطالعه به اختصار بیان می شود. البته موارد ارائه شده در مقدمه و یافته ها نباید با جزئیات در این قسمت تکرار شود. در این قسمت به جنبه های مهم مطالعه تاکید شده و ضمن مرور سایر مقالات در این زمینه به مقایسه این مطالعه با سایر مطالعات پرداخته، نتایج حاصله با اهداف اولیه مطالعه مقایسه و تعبیر و تفسیر خواهد شد. پیشنهادات لازم ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف مطالعه بیان شود.

 نتیجه گیری

*  در پایان در حد یک پاراگراف نتیجه گیری نهایی و در مجموع آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده آورده می شود.

  تشکر و قدردانی

 * نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند. همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.

در ضمن مقاله حتما تعارض منافع در آن ذکر گردد.

   اندازه‌گیری‌ها

 در اشاره به اعداد و مقادیر در متن موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

 • در نگارش مقاله سیستم واحدهای SIمورد استفاده قرار گیرند.
 • بین مقدار کمیت و واحد باید یک فاصله خالی درج شود. مثال: ،50 kN نه 50kN
 • طول : متر ( m )، میلی‌متر ( mm )، میکرومتر ( µm )، نانومتر ( nm )
 • سطح : هکتار ( ha )، مترمربع ( m2 )
 • حجم : مترمکعب ( m3 )، لیتر ( L )
 • جرم : کیلوگرم ( kg )، گرم ( g )، میلی‌گرم ( mg )، میکروگرم ( µg )، نانوگرم ( ng )
 • عملکرد : کیلوگرم در هکتار ( kg ha-1 )، لیتر در هکتار ( L ha-1 )
 • انرژی : ژول ( J )، ژول در مترمربع ( J/m2)، وات در مترمربع ( W/m2 )
 • فشار : مگاپاسکال ( MPa )
 • دما : درجه سلسیوس C ْ
 • تعرق : میلی‌مول(آب) در مترمربع در ثانیه ( mmol m-2 s-1 )
 • فتوسنتز : میکرومول ( CO2 ) در مترمربع در ثانیه ( µmol m-2 s-1 )
 • غلظت : گرم در لیتر ( g/L )، مول در لیتر ( mol/L )، میلی‌مول در لیتر ( mmol/L )، میکرومول در لیتر

( µmol/L )، نانومول در لیتر ( nmol/L )

  روابط و معادلات ریاضی

 در حروف چینی روابط و معادلات ریاضی، نکات زیر باید رعایت گردد:

 • بردارها و ماتریس ها: به صورت بولد و غیرایتالیک
 • اعداد، پرانتز، کروشه و آکولاد: معمولی
 • توابع ریاضی: با حروف کوچک و به صورت معمولی

در نحوه ارائه روابط در متن موارد زیر مدنظر قرار گیرند:

 • برای نگارش روابط از نرم افزارهای Microsoft Equation یا Math Type استفاده شود.
 • تمام روابط ریاضی باید شماره گذاری شوند.
 • روابط ریاضی به صورت وسط چین یا چپ چین تنظیم شوند. شماره رابطه در سمت راست رابطه و با فاصله مناسب و یکنواخت در کل متن قرار گیرد.
 • علامت درصد در سمت چپ اعداد قرار دارد.
 • اگر اعداد صحیح در داخل متن کمتر از  10باشد، آن عدد با حروف نوشته میشود، مثل چهار یا هفت، هرگاه  10و یا بزرگتر از  10باشد به صورت عدد نوشته می شود، مثل  46یا .13
 • برای مشخص کردن اعداد اعشـاری در فارسـی از ممیـز(/) اسـتفاده مـی شـود مثـل  4/12و در انگلیسـی از نقطـه 

  نیم‌فاصله در Word

 *در تدوین مقاله به زبان فارسی معمولاً مشکل استفاده از نیم‌فاصله ممکن است به وجود بیاید. مثلاً واژه «مقاله های» می‌توانست به صورت اشتباه با فاصله های کامل نوشه شود مانند : پایان نامه ها، یا پایاننامه ها.

* نیم فاصله کاربردهای زیادی برای نگارش در زبان فارسی دارد، بطور مثال به سه نگارش از “فعالیتها” دقت کنید کدامیک از نظر زیبایی و نگارش صحیحتر است؟ “فعالیتها” ، “فعالیت ها” ، “فعالیت‌ها” واضح است که نگارش آخر به دلیل وجود نیم‌فاصله بین حروف ت و ه صحیح می‌باشد.

معرفی نمادها

   *  نمادهای به کار رفته در روابط, شکل‌ها و جداول مقاله باید تعریف شده و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی و سپس الفبای لاتین مرتب سازی شوند.

  عنوان و چکیده انگلیسی

 *    عنوان مقاله و چکیده (Abstract) به زبان انگلیسی، باید متناظر با چکیده فارسی باشد. پس از چکیده، بین سه تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (Keywords) واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند گنجانده شود.

 چگونگی تنظیم فهرست منابع (فارسی به فارسی و انگلیسی به انگلیسی)

فهرست منابع مورد استفاده در پایان متن به صورت پیوسته و به ترتیب منابع فارسی و انگلیسی ارائه شوند. منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده، (یا اولین نگارنده برای منابعی که بیش از یک نگارنده دارند) زیر هم آورده شوند. چنانچه از یک نگارنده چندین منبع ذکر شود، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار، از جدید به قدیم است. اگر از نگارندهای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a ،b و c پس از سال انتشار منابع از یکدیگر متمایز شوند. چنانچه مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، نخست مقالات منفرد و سپس مقاله­های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب شوند

برای یک مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله عنوان کامل مجله، شماره جلد، و اولین و آخرین صفحه مقاله ارائه شود.

برای یک کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول نام کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات ارائه شود.

در مورد مقاله یا کتابهایی که بیش از یک نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول نام اولین نویسنده و سپس اول نام نویسندگان بعدی و پس از آن نام خانوادگی آنها ذکر شود.

در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست به جای نام نگارنده از "Anonymous "برای منابع انگلیسی و (بی نام) برای منابع فارسی استفاده شود

چنانچه منبع ترجمه شده باشد، در فهرست منابع باید نخست نام نویسنده(گان) کتاب اصلی، عنوان مشخصات آن (به زبان انگلیسی) و سپس نام مترجم (مترجمان) ذکر شود

مثال­های برای تنظیم منابع

مقاله از مجله

Brennan, E.W. and Lindsay, W.L., 1998. Reduction and oxidation effect on the solubility and transformation of iron oxides. Soil Sci. Soc. Am. J. 62: pp.930–937.

 

مقاله از کارگاه آموزشی یا علمی

Hanbury, A., 2002. The taming of the hue, saturation and brightness colour Space, 7th Computer Vision Winter Workshop, February 2002, Bad Aussee, Austria.

 

مطلب از کتاب

Lindsay, W.L., 1979. Chemical equilibrium in soils. John Wiley & Sons, New York.

 

مطلب نقل شده یک نویسنده در یک مجموعه مقالات

Logsdon, S.D. and Laird, D.A., 2003. Ranges of bound water properties associated with a smectite clay. p. 101–108. In Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substance. Proc. of Conf., Rotorua, New Zealand. 23–26 Mar. 2003. Industrial Research, Auckland, New Zealand.

ذکر مطلب از نویسنده­ای در یک کتاب که نام ویراستاران روی جلد آن است

Olsen, S.R. and Sommers, L.E., 1982. Phosphorus. p. 403–427. In A.L. Page et al. (ed.) Methods of soil analysis. Part 2. 2nd ed. Agron. Monogr. No. 9. ASA and SSSA, Madison, WI.

 

ذکر مطلب از اینترنت

Soil Survey Staff. 2004. NRCS soils [Online]. Available at http://soils. usda.gov [verified 23 Mar. 2005]. USDA-NRCS, Washington, DC.

مقاله با یک نویسنده

Fukugawa, N., 2022. Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs: evidence from japan. Scientometrics, 127(8), pp.4439-4455

 

مقاله با دو نویسنده

Haunschild, R. and Bornmann, L., 2022. Relevance of document type in the scores calculation of a specific field- normalized indicator:Are the scores strongly depent on or nearly independent of the document type handing?. Scientometrics, 127(8), pp.4419-4438

 

مقاله با سه نویسنده

Vakkari, P., Chang, Y.W. and Jarvelin, K., 2022. Largest contribution to LIS by external disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics, 127(8), pp.4419-4438

مقاله با بیش از سه نویسنده

Wheeler, J., Pham, N.M., Arlitsch, K. and Shanks, J.D., 2022. Impact factions: assessing the citation impact of different type of open access repositories. Scientometrics, 127(8), pp.4419-4438

ضروری است شناسه منحصر به فرد DOI در انتهای ارجاعات هر مقاله درج گردد.

منابع مورد استفاده در متن بدین صورت نگاشته شوند:

بای بوردی و همکاران (1382) گزارش کردند...

اسمیت (2002) گزارش کرد ...

اسمیت و جونز (2002) گزارش کردند...

اسمیت و همکاران (2002) گزارش کردند...

- در صورت عدم رعایت دقیق مطالب فوق‌الذکر، مقاله پذیرفته نمی‌شود و پیش از بررسی به اطلاع نویسنده مسئول می‌رسد. بدیهی است چنانچه مقاله ارسالی با شرایط ذکر شده تهیه و عودت داده شود مجدداً از زمان برگشت که تاریخ واقعی مقاله منظور می‌شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.