نشریه پژوهش آب در کشاورزی وابسته به موسسه تحقیقات خاک و آب از سال 1389 با مجوز رسمی از دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استناد نامه شماره 3/11/2064 مورخ 1388/12/8 با اعتبار علمی- پژوهشی تایید شد.

نشریه پژوهش آب در کشاورزی ، نشریه ای با دسترسی آزاد به متن مقالات است که به صورت فصلنامه منتشر میشود و از سیاست داوری دو سو ناشناس برای بررسی مقالات استفاده می نماید.این نشریه در بررسی و انتشار مقالات از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر(COPE) پیروی مینماید.

ناشر و صاحب امتیاز

موسسه تحقیقات خاک و آب

شاپا چاپی

2228-7140

شاپا الکترونیکی

 2251-6646

زبان نشریه

متن فارسی همراه با چکیده انگلیسی

مدیر مسئول

دکتر هادی اسدی رحمانی

سردبیر

دکتر حمید سیادت

درباره نشریه

 نشریه پژوهش آب در کشاورزی فصلنامه ای است حاوی مقالات اصیل و داوری شده. هدف این نشریه ارتقای آگاهی در میان پژوهندگان مسایل آبیاری و علوم آب و خاک است تا زمینه بالا بردن دانش و تحقیقات، شناسایی و معرفی بینش ها و ایده های نو و ابتکارات و نوآوری در تحقیق علمی در سطح ملی و بین المللی فراهم شود و ارتباطات  بین مراکز آموزشی، نهادهای علمی و انتقال و تبادل نتایج و یافته  ها در باره کاربرد و بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک درکشاورزی کشور افزایش یابد. 

سال شروع انتشار نشریه

1389

شناسه دیجیتالی مقاله

DOI- DOR

نحوه دوره انتشار

فصلنامه (4 شماره در سال)

نوع داوری مقالات

دو سو ناشناس

وب سایت نشریه

 https://wra.areeo.ac.ir

سامانه مشابهت یابی

https://hamyab.sinaweb.net

قالب متن مقالات

Word & PDF&XML

اخلاق نشر

این نشریه در بررسی و انتشار مقالات از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی مینماید.

مجوز انتشار و حق مولف

 

هزینه بررسی مقاله

مرحله داوری یک میلیون ریال

مرحله پذیرش و چاپ یک میلیون ریال

شبکه های اجتماعی

Linked in

پایگاههای نمایه شده

Isc& Sid & google scholar &Civilica &Magiran

نشانی نشریه

کرج، میدان استاندارد، خیابان مشکین دشت، بعد از رزکان نو، بلوار امام خمینی(ره)، موسسه تحقیقات خاک  و آب. صندوق پستی311- 31785

اطلاعات تماس

36220160-026

ایمیل نشریه

journalwater@yahoo.com