آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 268
تعداد پذیرش 99
تعداد عدم پذیرش 132

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 516
تعداد مشاهده مقاله 393237
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 458808
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 47 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 169 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 40 روز
درصد پذیرش 37 %