آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 604
تعداد پذیرش 193
تعداد عدم پذیرش 369

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 487
تعداد مشاهده مقاله 298431
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 397345
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 218 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 113 روز
درصد پذیرش 32 %