آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 627
تعداد پذیرش 203
تعداد عدم پذیرش 381

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 496
تعداد مشاهده مقاله 311264
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 410420
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 65 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 111 روز
درصد پذیرش 32 %