آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 592
تعداد پذیرش 184
تعداد عدم پذیرش 362

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 424
تعداد مشاهده مقاله 277314
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 384678
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 223 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 113 روز
درصد پذیرش 31 %