فرایند پذیرش مقالات

فرآیند داوری مقالات

نشریه پژوهش آب در کشاورزی از فرآیند بررسی دو سو ناشناس برای داوری مقالات استفاده می­کند. به­ طوریکه داور هویت نویسنده را نمی­داند و بالعکس.

 

فرآیند بررسی

الف- ثبت مقاله و بررسی اولیه (یک هفته)

با ارسال مقاله توسط نویسنده، ارزیابی اولیه توسط مدیر  اجرایی انجام خواهد شد به طوری که مقاله از نظر انطباق با فرمت مجله و صحت مدارک ارسالی نویسندها  مدنظر قرار میگیرد.سپس اصل مقاله برای سردبیر ارسال و معیارهایی از جمله ارتباط مقاله با موضوعات و اهداف مجله، کیفیت مناسب از نظر محتوا مد نظر قرار می­گیرد. چنانچه مقاله در بررسی اولیه تایید شد به اعضای تحریریه برای انتخاب داور ارسال میگردد.چنانچه داور انتخاب شود به نویسنده برای پرداخت هزینه داوری اطلاع داده خواهد شد.پس از پرداخت هزینه مقاله برای سه داور انتخابی ارسال میگردد.

بررسی اولیه مقالات در فرآیند زیر انجام می‌شود:

 1. ثبت­ نام نویسنده­ها و ارسال اولیه مقاله توسط نویسنده مسئول در سایت مجله و تکمیل مشخصات و طلاعات نویسندگان (توسط نویسنده ستاره دار)
 2. ارسال مقاله برای تغییرات ساختاری/فرمتی (در صورت وجود) به نویسنده
 3. اعلام نظر سردبیر مجله در خصوص معیارهای اولیه مقاله و ارسال به اعضای تحریریه

ب- داوری  دو سو ناشناش تا یک ماه

مقالاتی که در مرحله بررسی اولیه رد نشوند،پس از پرداخت هزینه بررسی داوری با حفظ محرمانه بودن و بدون نام نویسندگان، طی مراحل زیر برای داوران حرفه­ای ارسال می­شوند:

 • ارسال مقاله به سه داور دارای تخصص در زمینه مقاله .این داوران لزوماً داوران پیشنهادی نویسنده نیستند.
 • داوری مقاله و ارسال نظرات همراه با تکمیل فرم ارزیابی داوران و نظرات سردبیر به منظور ارتقا و ادیت مقاله به نویسنده تا یک ماه

ج- تصمیم ­گیری اولیه

با توجه به پیشنهاد داوران در ارزیابی مقاله، تصمیم اولیه بر اساس یکی از موارد زیر اتخاذ خواهد شد:

 • در صورت رد مقاله توسط دو نفر از سه داور منصوب، مقاله از فرآیند پذیرش مجله حذف و به نویسنده اطلاع داده خواهد شد.
 • در صورت درخواست داوران برای بازنگری کلی یا جزئی مقاله، مقاله برای بازبینی به نویسندگان بازگردانده می‌شود.
 • در صورتی که داوران در زمان مقرر مقاله را ارزیابی نکردند یا داوری آنها در راستای ارتقای مقاله نبود، داور/داوران جدید تعیین می­شود و روند بررسی ادامه می‌یابد.
 • نظرات توسط سردبیر ارزیابی و تصمیم اولیه گرفته خواهد شد.(یک هفته)
 • در صورت رد نشدن مقاله، نظرات داوران برای نویسندگان ارسال خواهد شد.
 • ارائه نسخه اصلاح شده مقاله و پاسخ به نظرات داوران توسط نویسندگان
 • چنانچه مقاله نیاز باشد مجدد توسط داوری تطبیقی بررسی شود ،مقالات برای ارزیابی نسخه جدید مقاله (20 روز) برای داور ارسال می‌شود.
 • در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش از نظر داور تطبیقی به مراحل آماده طرح در تحریریه می­رود.
 • چنانچه در جلسه تحریریه پذیرش نهایی شود نامه پذیرش به نویسنده ارسال خواهد شد
 • پس از پذیرش مقاله در بخش مقالات آماده انتشار قرار میگیرد

د- پس از پذیرش مقاله

پس از پذیرش و پرداخت هزینه چاپ، چکیده مقاله برای سردبیر برای ویراستاری چکیده فارسی و انگلیسی ارسال میگردد و مقاله برای انجام حروف‌چینی به صفحه ­آرا ارسال می­شود. پس از تکمیل چکیده ویراستاری شده به  نویسندگان ارسال خواهد شد که طی آن، تأیید وابستگی سازمانی و مشخصات نویسندگان(بدون تغییر در تعداد)، تایید اصلاحات چکیده مقاله درخواست میگردد.هنگامی‌که نویسندگان این مرحله را به پایان رساندند، مقاله برای چاپ پردازش می‌شود و «جلد و شماره» به مقاله اختصاص داده می­شود. سپس مقاله به ­صورت آنلاین نهایی می­شود.

زمان انتظار برای چاپ مقاله بستگی به تعداد مقالات پذیرفته شده دارد. با این حال، مقالات به محض پذیرش نهایی در بخش «مقالات آماده چاپ» در سایت مجله در دسترس خواهند بود. در این مرحله به هر مقاله یک شماره DOI اختصاص داده می‌شود. پس از تکمیل مقالات هر جلد، همه مقالات با فرمتهای PDF به‌صورت رایگان در سایت مجله قابل دانلود می‌باشد.

هزینه بررسی مقاله

مرحله داوری یک میلیون ریال

مرحله پذیرش و چاپ یک میلیون ریال