شماره تلفن دفتر مجله:

026-36208796

026-36220160 

(تماس شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 13 )

ایمیل مجله:

journalwater@yahoo.com

شماره همراه مدیر اجرایی/فاطمه آقاجانی

0936-5154422 


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image