مقاله پژوهشی
اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج

محمد قاسمی نصر؛ فاطمه کاراندیش؛ عبداله درزی نفت چالی؛ علی مختصی بیدگلی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 419-431

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105808

چکیده
  یکی ازروش­های بهبود بهره­وری آب آبیاری در کشت برنج(Oryza sativa L.)، استفاده از روش آبیاری متناوب می­باشد. در این تحقیق، اثر این نوع آبیاری در تلفیق با دو بار زهکشی میان­فصل بر شاخص­های رشد دو رقم برنج در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی به صورت آزمایش کرت خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در فصل زراعی 1393 بررسی شد. عامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر آبیاری محدود در مراحل حساس رشد بر افزایش عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ سویا در منطقه رشت

سید اکبر موسوی؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف‌زاده؛ پریسا شاهین‌رخسار

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 433-446

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105811

چکیده
  به­منظور بررسی اثر آبیاری محدود بر افزایش عملکرد و بهره­وری آب سویا، آزمایشی به­صورت کرت­های خرد­شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال زراعی 1392 و 1393 در رشت اجرا شد. فاکتورها شامل آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح شامل: دو نوبت آبیاری (I2): آبیاری در زمان گلدهی و تشکیل غلاف،سه نوبت آبیاری (I3): آبیاری در زمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک

احد فعالیان؛ حسین انصاری؛ محمد کافی؛ امین علیزاده؛ مهنوش مقدسی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 447-463

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105821

چکیده
  بیشتر مناطق کشور با افت کمی و کیفی منابع آب کشاورزی روبرو هستند. به دلیل گسترش روزافزون کشتهای گلخانه­ای و اهمیت محصول گوجه فرنگی، برای ارزیابی اثر همزمان تنش های شوری و خشکی بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی رقم اورینت (Lycopersiconesculentum Mill. Cv. Oriental) آزمایشی با چهار سطح آبیاری (آبیاری  به میزان 125%، 100%، 75% و 50% نیاز آبی) و شش سطح شوری (1/0 به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب سیر در شرایط مختلف آبیاری و کود نیتروژن

رحیم مطلبی‌فرد

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 465-482

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105822

چکیده
    کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک قابل پیش­گیری نیست. بلکه، با شناخت فرآیند تأثیر آن و با اعمال مدیریت­های مناسب مانند مصرف کودهای شیمیایی مؤثر می­توان از اثرات ناگوار آن کاست. نیاز به نیتروژن در شرایط مختلف آبیاری متفاوت است و مصرف مناسب آن می­تواند از کاهش شدید عملکرد در شرایط تنش کمبود آب جلوگیری نماید.پژوهش حاضر برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته

ناصر صداقتی؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ سید جواد حسینی‌فرد

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 483-495

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105823

چکیده
  به منظور مطالعه اثرات استفاده از خاکپوش‌ پلاستیکی در سیستم آبیاری قطره‌ای روی درختان بارور پسته، تحقیقی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در دو باغ پسته )رقم اوحدی( با شرایط متفاوت از نظر میزان آب مصرفی (4100 و 6170 متر مکعب در هکتار)، دور آبیاری (8 و 12 روز) و وضعیت رشد درختان، در حومه غربی رفسنجان اجرا شد. در هر باغ سه سطح پوشش، شامل: بدون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه‌ریزی آبیاری خیار گلخانه‌ای با استفاده از پتانسیل آب در خاک

پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری؛ رسول اسدی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 497-507

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105824

چکیده
  جهت بررسی اثر سطوح مختلف پتانسیل ماتریک خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف خیار گلخانه­ای در منطقه جیرفت، آزمایشی بصورت طرح بلوک­های کامل تصادفی در قالب طرح کرت‌های یکبار خرد شده با سه تکرار طی دو سال 1392 و 1393در یک خاک لوم رسیاجرا گردید. در این تحقیق سطوح آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح پتانسیلی (45=1I، 60=2I و 75=3I سانتی­بار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی توابع کاهش جذب آب گیاه فلفل در شرایط تنش همزمان خشکی و شوری

یاسر حسینی؛ حسین بابازاده؛ بابک خاکپورعربلو

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 509-523

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105825

چکیده
  مدل‌های ریاضی متعددی در زمینه چگونگی پاسخ گیاهان به تنش همزمان شوری و خشکی و سهم هر یک از آنها در کاهش جذب آب، وجود دارد. مدل‌های جذب آب در شرایط تنش همزمان به سه دسته جمع‌پذیر، ضرب‌پذیر و مدل‌های مفهومی تقسیم‌بندی می‌شوند. دراین مطالعه پنج تابع کاهش جذب آب ماکروسکوپی وان‌گنوختن جمع‌پذیر و ضرب‌پذیر، دیرکسن و آگوستیجن، وان‌دام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی و امکان استفاده آنها در شرایط مختلف مزرعه‌ای

ارسلان فاریابی؛ بهزاد قربانی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 525-536

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105826

چکیده
  یکنواختی توزیع آب یکی از مهمترین عوامل ارزیابی سیستم‌های آبیاری است. تا کنون چندین معادله مختلف برای محاسبه ضریب یکنواختی توزیع آب در سیستم­های آبیاری بارانی ارائه شده است. معادلات ارائه شده، لزوماً نتایج یکسانی در محاسبه ضریب یکنواختی برای یک مزرعه در شرایط به‌خصوص را ندارند. هدف از این پژوهش ارزیابی معادلات متفاوت ارائه شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر آرایش و فواصل بهینه آبپاش‎ها بر ضریب یکنواختی سامانه آبیاری بارانی ثابت

محمد بزانه؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن‎نیا

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 537-546

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105827

چکیده
  کاهش تلفات آب به‌دلیل افزایش ضریب یکنواختی در سیستم‌های آبیاری بارانی مستلزم انتخاب فواصل و آرایش مناسب برای استقرار آبپاش‌ها است. در بررسی حاضر، به منظور ارزیابی تاثیر فواصل و آرایش آبپاش‌ها بر روی ضریب یکنواختی سیستم و بررسی کمی و کیفی تاثیرپذیری ضرایب یکنواختی نسبت به تغییر پارامترهای مساحت تحت پوشش آبپاش‎ها و سرعت باد در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول پیاز در حوزه آبریز زنجانرود

سارا موسی وند؛ حسن غفاری

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 547-557

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105828

چکیده
  در علم اقتصاد،هر منبعی که دارای کمیابی بیشتری باشد، باید از مکانیسم‌های قیمت‌گذاری دقیق‌تری برخوردار باشد.آب یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی است که به‌عنوان یکی از نهاده‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی جایگاه خاصی در توسعه پایدار بخش کشاورزی دارد. تعیین ارزش اقتصادی آب در حوزه آبریز زنجان‌رود نیز به افزایش بهره‌وری منابع آب منطقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر تغییر اقلیم و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بر عملکرد سویا

سیده طیبه حسینی؛ مجتبی خوش روش؛ میرخالق ضیاتبار احمدی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 559-575

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105829

چکیده
  تغییر اقلیم باعث تغییراتی در الگوهای بارش و دما و مقدار آن­ها می­شود و این تغییرات می­تواند عملکرد گیاهان راتحتتاثیرقراردهد. در این پژوهش با استفاده از مدل AquaCropبه شبیه­سازی مقدار عملکرد دانه و زیست توده گیاه سویا تحت اقلیم آینده، در تیمارهای مختلف آبیاری و تاریخ­های کشت مختلف به­عنوان یک راهکار سازگاری، پرداخته شد. به ...  بیشتر