مقاله پژوهشی
اثر مدیریت آبیاری و سطوح مختلف مالچ کاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا

حسین بابازاده؛ علی عبدزادگوهری؛ آرش خنک

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101652

چکیده
  پوشش مالچ از راهکارهایی است که می تواند ضمن کاهش تبخیر از سطح خاک، میزان مصارف خالص آب آبیاری گیاهان را کاهش دهد. بدین منظور، در این پژوهش تاثیر آبیاری و مالچ کاه بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا، آزمایش کرت­های خرد در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان آستانه اشرفیه در سال 1391 اجرا شد. در این پژوهش، مدیریت آبیاری شامل بدون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه کلزادر مزارع تحت آبیاری با پساب شهرک صنعتی آمل

سید محسن صیادمنش شیاده؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 141-155

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101655

چکیده
  به منظور بررسی اثر کاربرد پساب صنعتی، بر میزان تجمع عناصر سنگین در خاک و کلزا ، مزارعی که به مدت هشت سال تحت اثر پساب تصفیه شده شهرک صنعتی آمل بودند انتخاب، و از آب آبیاری، خاک و همچنین از ریشه، ساقه، برگ و دانه کلزا نمونه­برداری شد. سپس مقدار کروم، کادمیوم، نیکل و سرب در نمونه­های آب، خاک و اندام­های کلزا تعیین گردید.داده ها بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی سرجاز؛ حمید زارع ابیانه

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 157-167

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101657

چکیده
  کم­آبیاری به­عنوان یک عامل تنش­زا بر ویژگی­های رویشی و فیزیولوژیکی گیاهان اثر می­گذارد. آبیاری ناقص ناحیه ریشه (PRD) یکی از مدیریت­های آبیاری است تا با کاهش مصرف آب شدت تنش وارده بر گیاه را بکاهد. هدف این پژوهش بررسی اثر کم­آبیاری بر فلورسانس کلروفیل، وزن خشک طبق، ساقه، برگ، نمایه سطح برگ و عملکرد دانه آفتابگردان (Helianths annus ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی

هادی دهقان؛ امین علیزاده؛ کاظم اسماعیلی؛ سیدحسین نعمتی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 169-179

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101665

چکیده
  تنش خشکی یکی از مشکلات اصلی تولید فرآورده­های کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است. مطالعات زیادی در ارتباط با رشد ریشه گیاهان مختلف انجام شده است، اما اطلاعات در مورد رشد ریشه گوجه فرنگی محدود می­باشد. در این پژوهش تأثیر تنش خشکی بر رشد ریشه، عملکرد، اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط گلخانه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مدیریت‌های مختلف کم‌آبیاری در روش آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای نواری بر عملکرد سیب‌زمینی و بهره‌وری آب

بیژن حقیقتی؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 181-193

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101669

چکیده
  بحران آب و افزایش جمعیت، توجه جدی به بهره­وری آب و ارتقای آن را ضروری می­نماید. لذا کاربرد شیوه­های جدید آبیاری و اعمال مدیریت کم­آبیاری راهکاری مناسب برای استفاده بهینه از منابع آب موجود می­باشد.به‌منظور بررسی اثر مدیریت­های مختلف کم­آبیاری در دو روش آبیاریجویچه­ای و قطره­ای نواری بر بهره­وری آب و عملکرد سیب­زمینی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر نوع خاک‌ورزی بر رطوبت و نفوذ‌‌پذیری خاک و عملکرد گلرنگ

اژدر عُنّابی میلانی؛ علی سالک زمانی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 195-207

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101672

چکیده
  شخم‌های مختلف از نقطه نظر انواع ادوات و عمق عمل، تأثیرات سازنده و یا مخرب متفاوتی بر روی ساختمان خاک گذاشته و از طریق تاثیر بر ویژگی خاکدانه‌های خاک سطحی می‌تواند نفوذ آب به خاک به‌ویژه سرعت نفوذ و شیب معادله‌ی نفوذ را تحت تأثیر قرار دهند. شخم مناسب باعث ایجاد خاک‌دانه می‌شود و شخم نامناسب موجب تخریب آن می‌گردد. این مطالعه با هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تبخیر و تعرق با چند مدل ریاضی و سند ملی آب نسبت به داده‌های لایسیمتردر دشت مرتفع شهرکرد

علی مرشدی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 209-220

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101674

چکیده
  تبخیروتعرقگیاهمرجع (ETref) بهروشمستقیم(لایسیمتری)ویابه طورغیرمستقیم (مدل‌هایریاضی) تعیین می‌شود. در اینتحقیق تبخیر و تعرق محاسبه شدهاز با چند مدل ریاضی و سند ملی آب بانتایجیک لایسیمترزهکش‌دارکشت شدهبایونجهدر دشت شهرکرد ارزیابی شده است. داده‌های تبخیر و تعرق برای یکدورهزمانیششماهه به صورت روزانه تهیه شده‌اند.به منظورارزیابیو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نیمه خشک

مصطفی یعقوب زاده؛ سعید برومندنسب؛ زهرا ایزدپناه؛ حسام سید کابلی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 221-234

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101675

چکیده
  تخمین دقیق تبخیر و تعرق نقش مهمی در بیلان آب در مقیاس منطقه ای برای برنامه ریزی و مدیریت بهترمنابع آب ایفا می کند. تبخیر وتعرق از طریق برآورد تبخیروتعرق پتانسیل در ایستگاههای هواشناسی و یامستقیماً از اندازه گیری های مزرعه ای بدست می آید ولی تبخیر و تعرق معمولاًبه تغییرات در زمان و مکانبارش، خصوصیات هیدرولیکی خاک و نوع و تراکم پوشش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد سیستم‌های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه‌ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال‌غرب ایران

فرشاد احمدی؛ سجاد آیشم؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 235-247

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101677

چکیده
  تبخیر و تعرق یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژی است که تخمین دقیق آن در طراحی و مدیریت سیستم­های آبیاری، شبیه­سازی تولیدات گیاهی و مدیریت منابع آب ضروری است. در این مطالعه به منظور برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از دو مدل برنامه­ریزی ژنتیک (GP) و سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی (ANFIS) در مقیاس زمانی ماهانه، 6 ایستگاه سینوپتیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی سه نوع پوشش-زهکش‌ ژئوکمپوزیت در یک مدل آزمایشگاهی

میترا زهتابیان؛ مهدی قبادی نیا؛ علیرضا حسن‌اقلی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 249-261

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101678

چکیده
  در دهه اخیر استفاده از انواع مواد ژئوسنتتیک با اهداف گوناگون در پروژه‌های آبیاری و زهکشی، به دلیل مزایای نسبی آن‌ها گسترش یافته است. در پروژه‌های زهکشی نیز استفاده از ژئوتکستایل‌ و PLM به جای پوشش دانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به منظور بررسی کارایی پوشش-­زهکش­های ژئوکمپوزیت به عنوان زهکشی جدید در کاهش سطح آب زیرزمینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کمیت و کیفیت زهاب زهکش‌های زیرزمینی بدون پوشش در مقایسه با پوشش معدنی در دشت شادگان

علیرضا حسن‌اقلی؛ عادل اسمعیلی امینلویی؛ حسین سخایی راد

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 264-275

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101679

چکیده
    اجرای سامانه زهکشی زیرزمینی از اولویتهای مهم یک طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی بهشمار میآید.در این سامانهها، هزینه بالای تهیه پوشش شن و ماسهای اطراف لوله زهکش، تداوم فعالیتهای اجرایی در اینبخش و بهویژه در استان خوزستان را با مشکلاتی مواجه کرده است. از گزینههای موجود برای رفع این معضل،استفاده از پوششهای مصنوعی و یا، در مواردی ...  بیشتر