مقاله پژوهشی
ارزیابی تحمل تنش خشکی در برخی ارقام سویا

نیلوفر وحدی؛ اسماعیل قلی نژاد

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101321

چکیده
  به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ­های رشد نامحدود سویا در منطقه ارومیه، آزمایشی به صورت کرت­های یک­بار خرد شده بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی در سال زراعی 1391 اجرا شد. تیمار اصلی در این بررسی شامل سه سطح تنش آبی(بدون تنش، تنش متوسط و شدید که در آنها به ترتیب آبیاری در زمان وقوع 60، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز

مهدی طاهری؛ محمد عباسی؛ نایب دانشی؛ نیاز علی ابراهیمی پاک

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 11-19

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101322

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، صفاتمورفولوژیکی و خصوصیات انبارداری توده محلی پیاز قولی قصه، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات خیرآباد زنجاناجرا گردید. در این آزمایش دورهای آبیاری در کرت های اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خشکسالی و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب سطحی در استان سیستان و بلوچستان

پیمان محمودی؛ تقی طاوسی؛ عبدالرئوف شاهوزئی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 21-35

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101323

چکیده
    عناصر مواد و ترکیب های مختلفی در آب وجود دارند که روی کیفیت شیمیائی و فیزیکی آب مؤثر می باشند که در اثر شرایط خاصی چون افزایش و کاهش دبی دچار تغییراتی می شوند. یکی از این شرایط خشکسالی می باشد که کاهش دبی و تغییرات کیفی آب را به همراه دارد. در این تحقیق جهت تحلیل خشکسالی های استان سیستان و بلوچستان از شاخص نمره استاندارد که یکی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تغییرات حاصله در خاک و گیاه ناشی ازآبیاری با استفاده از پساب تصفیه شده شهری و تأثیر آن بر عملکرد یونجه

رحیم علیمحمدی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 35-47

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101324

چکیده
    به منظور بررسی تأثیر غلظت عناصر موجود در پساب در مقایسه با آب آبیاری روی تغییرات حاصله در خاک و گیاه، پژوهش تاثیر آبیاری یونجه با استفاده از آب معمولی و پساب به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته شهرکرد اجرا شد. این آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی مشتمل بر چهارتیمار در سه تکرار صورت پذیرفت. تیمارها عبارت بودند از: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش شیوه آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم و ارتقای کارآیی مصرف آب و عناصر غذایی

فاطمه کاراندیش؛ ام‌البنی توراج‌زاده

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 49-61

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101325

چکیده
  افزایش روزافزون جمعیت همگام با معضل بحران جهانی منابع آب شیرین، استفاده از منابع آب نامتعارف در بخش کشاورزی، به عنوان بزرگ­ترین مصرف­کننده­ی آب شیرین، به ویژه در مناطق خشک و نیمه­خشک را ضروری می­سازد. به همین دلیل، در این پژوهش، در قالب یک طرح آماری بلوک کامل تصادفی در سطح مزرعه، تأثیر چهار شیوه آبیاری شامل آبیاری با شیارثابت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره‌ای

محمد ذونعمت کرمانی؛ رسول اسدی؛ حسین دهقانی سانیج

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101326

چکیده
  به‌دلیل محدود بودن منابع آب، استفاده از آب‌های نامتعارف در بخش کشاورزی امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی جوپار طی دو سال متوالی (1389 و 1390) به اجرا درآمد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه سه سطح نیاز آبی (100%، 80% و 60%) به‌عنوان عامل اصلی و دو کیفیت آب آبیاری (آب چاه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک

مسعود شاکرمی؛ صفر معروفی؛ قاسم رحیمی؛ فرشاد دشتی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101327

چکیده
  به منظور تعیین میزان انتقال برخی از فلزات سنگین به عمق خاک در نتیجه کاربرد پسماندهای شهری (فاضلاب و کمپوست)، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور در سه تکرار انجام گرفت.فاکتورهای مورد بررسی شامل سه نوع آب آبیاری: آب معمولی بعنوان شاهد (1W)، فاضلاب تصفیه شده (2W) و ترکیب50 درصد فاضلاب خام و آب معمولی (3W)، چهار سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم فشار به کمک مدلسازی ریاضی و داده‌های آزمایشگاهی

محبوبه سادات ملائی؛ علی مهدوی مزده؛ علیرضا وطن خواه

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 87-99

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101328

چکیده
  در تحقیق حاضر هیدرولیک سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم فشار در لوله‌های لترال (جانبی) توسط مدل ریاضی و به کمک داده‌های آزمایشگاهی حاصل از تست لوله‌های موجود در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، دبی قطره‌چکان‌ها در ارتفاع‌های آبی مختلف از 45/0 تا 8/1 متر در لوله لترال به قطر خارجی 32 میلی‌متر و طول‌های 16، 30، 60 و 89 متر و همچنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک با استفاده از مدل هیبریدی AHP و M-TOPSIS

محمد هادی شبستری؛ محمد ابراهیم بنی حبیب

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 101-115

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101329

چکیده
  در این مطالعه، با استفاده از مدل پیشنهادی هیبریدی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایده­آل اصلاح شده MTAHP))رتبه­بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک انجام گردید.مدل هیبریدی (MTAHP)از نقاط قوت دو مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)و شباهت به گزینه ایده­آل اصلاح شده (M-TOPSIS)استفاده کرده و نقاط ضعف آن­ها را پوشش می­دهد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی سیستم زهکش زیرزمینی با هدف دستیابی به کمترین هزینه اجرایی در شرایط ماندگار

رحیمه زادش پرگو؛ حامد مازندرانی زاده؛ پیمان دانشکارآراسته

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101330

چکیده
  در طراحی سیستمهای زهکش زیرزمینی، عمق، قطر و فاصله زهکش ها متغیر های مهم تصمیم گیری می باشند که بسته به نوع هدف می توان ترکیبات مختلفی از آنها را به کار برد. هدف از این تحقیق،طراحی سیستم زهکش زیرزمینی، به منظور دستیابی به کمترین هزینه های اجرایی و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر روی هزینه های اجرایی سیستم زهکشی می باشد. به این منظور از تلفیق ...  بیشتر