مقاله پژوهشی مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان
کاربرد توابع جذب آب برای شبیه‌سازی عملکرد ذرت در شرایط اثر متقابل تنش شوری خاک و مرحله رشد

رضا سعیدی؛ عبدالمجید لیاقت

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361090.970

چکیده
  این پژوهش در سال 1400 با هدف شبیه‌سازی عملکرد گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط کاربرد جداگانه تنش شوری در مراحل مختلف رشد در مینی لایسیمتر و در شهرستان قزوین انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. به این منظور، شوری خاک در چهار سطح (S1)1/7، (S2)3، (S3)5 و (S4)7 دسی‌زیمنس بر متر به‌عنوان فاکتور اصلی و فاکتورهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
اثر تغییرات فشار و نوع ‌قطره‌چکان بر عملکرد سامانه‌های آبیاری قطره‌ای باغ‌های پسته استان یزد

حسین پرویزی؛ امیر پرنیان؛ حدیث حاتمی؛ محمدحسن رحیمیان

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 17-33

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360971.966

چکیده
  در این پژوهش، اثرات تغییر فشار و نوع ‌قطره‌چکان انتخابی بر عملکرد سامانه‌های آبیاری قطره‌ای در 21 باغ پسته و در شرایط کاربرد آب شور بررسی شد. بر اساس نتایج، میزان تغییرات یکنواختی پخش آب در نقاط مختلف مزرعه (EU) در باغ‌های متفاوت از 71% تا 95% و میزان آبدهی متوسط ‌قطره‌چکان‌های مختلف از 5/5 تا 28/8 لیتر در ساعت متغیر بود. کمترین و بیشترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر تنش شوری و روش کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شیرین‌بیان در گلخانه

هانیه حمیدیان؛ حمید سودایی زاده؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمد علی حکیم زاده؛ مهدی سلطانی؛ ساره خواجه حسینی

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360235.948

چکیده
  پژوهش گلدانی حاضر با هدف بررسی پاسخ گیاه شیرین بیان  (Glycyrrhiza glabra L.)به روش‌های مختلف کاشت و سطوح مختلف شوری آب به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی، با سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در مرکز ملی تحقیقات شوری در استان یزد انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پنج سطح شوری آب (شوری 0/9 (شاهد)، 3، 6، 9 و 12 دسی‌زیمنس بر متر) به ­عنوان فاکتور اول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
بررسی و تحلیل چالش‌های پذیرش و گسترش آبیاری قطره‌ای در باغ‌های سیب ارومیه با استفاده از مدل نوآوری راجرز

باقر حسین پور؛ آناهیتا جباری؛ حسن علیپور

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360564.955

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش یا عدم پذیرش سیستم آبیاری قطره ای در باغات سیب شهرستان ارومیه به‌عنوان کانون تولید سیب استان، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و مدل اشاعه نوآوری اورت راجرز بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشخص گردید که 57% پاسخگویان معتقدند که اجرای آبیاری قطره‌ای به علت استفاده از منابع آبی مشترک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تأثیر توأم دور آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف بر تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی زنجبیل (Zingiber officinale R.)

غلامرضا پورشعبان کتشالی؛ غلامعلی اکبری؛ ایرج اله دادی؛ الیاس سلطانی

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 73-83

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360734.960

چکیده
  به منظور بررسی تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی اسانس زنجبیل تحت تاثیر دورهای آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف NPK ، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات با نه تیمار و در سه تکرار در منطقه پاکدشت در سال 1400 اجرا گردید. تیمارها شامل دور آبیاری در سه سطح: 4=V1، 6=V2، 8=V3 روز به‌عنوان عامل اصلی و عناصر پرمصرف NPK در سه ترکیب، (200، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سنجش از دور
بررسی کارآیی سنجش از دور طیفی در برآورد رطوبت سطحی خاک و مقایسه آن با داده‏های حرارتی به منظور مدیریت آبیاری مزارع نیشکر

جمال محمدی معله زاده؛ سعید حمزه؛ عبدعلی ناصری

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360324.953

چکیده
  رطوبت خاک یکی از پارامترهای مهم در مدیریت منابع آب، خاک و گیاه می‏باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی کارایی داده های سنجش از دور حرارتی و نوری به منظور تخمین رطوبت خاک و برنامه‏ ریزی آبیاری در مزارع نیشکر خوزستان صورت گرفت. بدین منظور میزان رطوبت خاک برای نه گذر ماهواره ‏های لندست 8 و سنتینل 2 با استفاده از روش های ذوزنقه حرارتی و نوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
اثر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج

راضیه بیانی؛ مجتبی خوش‌روش؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پورغلام آمیجی

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361145.973

چکیده
  با توجه به خشک‌سالی، امنیت آبی و غذایی کشور با چالش­هایی سخت روبه رو است و احیای آن نیازمند برنامه­ریزی دقیق اجرایی و استفاده از دانش علمی و فناوری­های روز مانند سامانه‌های نوین آبیاری به‌عنوان ابزاری کارا برای مصرف بهینه آب می­باشد. بر همین اساس، این پژوهش با هدف بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج رقم هوندا در ...  بیشتر