مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مورد‌نیاز گِلخرابی در اراضی شالیزاری شبکه آبیاری سپیدرود با استفاده از اطلاعات رطوبت خاک ماهوارهSMAP

محمد رضا یزدانی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ اصغر رحمانی؛ ناصر دوات گر؛ بهاره دلسوز خاکی

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 223-243

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360376.952

چکیده
  به­منظور تحلیل تغییرات زمانی و مکانی مقدار آب موردنیاز برای گلخرابی (خاک­ورزی خاک اشباع) در سطح اراضی شبکه آبیاری سپیدرود، داده­های روزانه رطوبت خاک ماهواره SMAP در دوره هفت ساله (2015 تا 2021) استفاده شد. مرحله گلخرابی اراضی شالیزار از 20 فروردین تا 10 خرداد در نظر گرفته شد و پس­از دسته­بندی بر­اساس احتمال وقوع مختلف (1، 10، 25، 50، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین نیاز آبی و ضرایب یک جزیی و دوجزیی خاکشیر (Descurainia sophia L.) با استفاده از لایسیمتر

مرضیه علی آبادی؛ محمدحسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 245-254

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361953.985

چکیده
  با توجه به محدود بودن منابع آب و بالا بودن میزان تبخیر، مسئله بحران آب یکی از عمده ­ترین مسائل در کشور است. به دلیل اهمیت گیاه خاکشیر به عنوان یک گیاه دارویی، نیاز آبی و ضریب گیاهی یک­ گانه و دوگانه آن در آزمایشگاه لایسیمتری دانشگاه بیرجند مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از شش لایسیمتر (از نوع بیلان آبی) به قطر60 سانتی­متر و ارتفاع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
اثر روش‌های آبیاری بر بهره‌وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد اسفناج در شرایط اقلیمی اهواز

خشایار پیغان؛ رضا ولی‌پور؛ سعید برومند نسب؛ محمد الباجی؛ ناصر عالم‌زاده‌ انصاری

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 255-268

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.362596.995

چکیده
  با توجه به رشد فزاینده جمعیت و تغییر سبک زندگی روزمره، فشار بر منابع آب و خاک افزایش یافته و مدیریت پایدار این منابع اهمیتی حیاتی دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه اثرات آبیاری جویچه‌ای، قطره‌ای سطحی و قطره‌ای زیرسطحی بر بهره‌وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد اسفناج در شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک اهواز انجام شد. به این منظور، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر عملکرد گیاه موسیر، در شرایط تنش شوری

رضا سعیدی؛ محمدمهدی ضرابی؛ داود بابائی

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 269-284

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.363044.1002

چکیده
  در این پژوهش، اثر شوری آب آبیاری و محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر عملکرد گیاه موسیر رقم بومی قزوین بررسی شد. تیمارهای شوری آب در چهار سطح (S1) 2، (S2) 4، (S3) 6 و (S4) 8 دسی‌زیمنس بر متر و تیمارهای سالیسیلیک اسید در چهار غلظت (A1) 0، (A2) 5/0، (A3) 1 و (A4) 2 میلی‌مولار اعمال شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار، در محیط گلخانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان
بررسی برخی سازوکارهای مؤثر بر توسعه پایدار تعاونی آب‌بران شبکه آبیاری و زهکشی دشت سطر در کرمانشاه

لیلا واحدی؛ لیلا زلیخایی سیار؛ مهرداد پویا

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 285-304

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361859.983

چکیده
  خشکسالی و سیل از پیامدهای تغییر اقلیم بوده و بسترسازی مشارکت مردمی از طریق تعاونی‌های آب‌بران از مهم‌ترین تمهیدات اخیر در مواجهه با تغییر اقلیم است. هدف تحقیق حاضر، تحلیل برخی سازوکارهای مؤثر بر توسعه پایدار تعاونی‌های آب‌بران مطالعه موردی دهستان سطر شهرستان سنقروکلیایی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه­ای محقق ساخته است که بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب زیرزمینی
بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی در بخش‌هایی از استان کرمان

سمیه صدر

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 305-322

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361588.979

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی کیفی آب زیرزمینی بخش‌هایی از شمال و مرکز استان کرمان انجام شد و از محدوده هشت شهرستان (کرمان، زرند، بم، بردسیر، جیرفت، بافت، فاریاب و رفسنجان) تعداد 534 نمونه آب از منابع آب زیرزمینی برداشت گردید و غلظت یونهای Na+، Ca+2، Mg+2، Cl-، SO4-2، HCO3-2 تعیین شد. همچنین شاخص‌هایی مانند کل مواد جامد محلول (TDS)، نسبت جذب سدیم (SAR)، شاخص ...  بیشتر