مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور

مهدی اکبری؛ فریبرز عباسی؛ ابوالفضل ناصری؛ محمدعلی شاهرخ نیا؛ محمد خرمیان؛ مسعود فرزام نیا؛ مجید کرامتی طرقی؛ آذرخش عزیزی؛ محمد عباسی؛ اسحق زارع مهرانی؛ حسن خسروی؛ اسماعیل مقبلی دامنه؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ نادر عباسی؛ جواد باغانی

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 131-146

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.358559.922

چکیده
  در این تحقیق حجم آب آبیاری، عملکرد و بهره‌وری آب پیاز در شرایط مدیریت کشاورزان در 190 مزرعه در قطب‌های تولید پیاز کشور شامل آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، زنجان، جنوب کرمان، فارس، خراسان، خراسان‌ شمالی و هرمزگان در سال زراعی 1400-1399 اندازه‌گیری شد. میانگین حجم آب آبیاری، عملکرد، بهره‌وری آب آبیاری وبهره­وری آب کاربردی در استان‏های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
نگاهی بر عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین بر اساس مدل SWOT

معصومه افشانی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ مصطفی تیموری

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 147-164

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.358181.918

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط­ ضعف، قوت، تهدید و فرصت در شبکه دشت ورامین از نگاه بهره‌برداران، کارشناسان و مدیران شبکه انجام­ شد. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن با تکمیل 30 نمونه اولیه و بررسی پایایی تحت­نظر اساتید دانشگاه، مدیران و صاحب­نظران متخصص اصلاح گردید. جمع­آوری اطلاعات به‌صورت تک ­مرحله ­ای، تصادفی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای کنترل علف‌هرز بر وزن خشک علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی نیشکر

محمود فضلی؛ احمد زارع؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ الهام الهی فرد

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 165-179

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.357653.913

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای مختلف کنترل علف‌های‌هرز، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرده شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1399 در موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان انجام گرفت. پنج سامانه آبیاری، شامل آبیاری قطره‌ای سطحی (I0)، دو نوع آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با قطره‌چکان‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان

فرزین پرچمی عراقی؛ فریبرز عباسی؛ کرامت اخوان

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 181-201

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.357180.906

چکیده
  در پژوهش حاضر، با انجام اندازه‌گیری‌های صحرایی در فصل زراعی 1400-1399، آب کاربردی فصلی و بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب سویا در 37 مزرعه با مدیریت زارعین (با سامانه آبیاری شیاری/نواری) در دشت مغان، استان اردبیل ارزیابی شد. در فصل زراعی این پژوهش، میانگین نیاز آبی خالص سویا در مزارع مزبور 542 میلی‌متر (بین 431 تا 691 میلی‌متر) و میانگین 10 ساله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی

رضا محمدی کیا؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن نیا؛ اژدر عُنّابی میلانی

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 203-216

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.358250.920

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی امکان تعیین ضریب گیاهی چغندرقند با استفاده از پوشش گیاهی مستخرج از تصاویر رقومی در مدیریت­های مختلف آبیاری بود. ضریب گیاهی و پوشش گیاهی متغیرهایی بودند که در طول دوره رشد و هر 10 روز یک­بار به ­صورت مستقیم و به­ ترتیب با روش بیلان آبی و پردازش تصویر اندازه­ گیری شدند. در این مطالعه، ضریب گیاهی چغندرقند در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای

علیرضا عمادی؛ امید علیزاده؛ بهرام امیری؛ هادی پیرسته انوشه؛ مهدی زارع

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 217-232

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.358226.919

چکیده
  در مطالعه حاضر، تأثیر سطوح مختلف تنش­ های خشکی و شوری بر تولید ماده خشک، ویژگی­های بیوشیمیایی و فعالیت آنتی ­اکسیدانی سورگوم Sorghum bicolor (L.) Moench]­­[ رقم علوفه­ای پگاه در دو منطقه مرودشت و ارسنجان در سال 1396 بررسی شد. تیمارها شامل چهار سطح تنش خشکی 100%، 85%، 70% و 55 % ظرفیت مزرعه در کرت ­های اصلی و چهار سطح شوری آب آبیاری 1/5، 4/5، 7/5 و 10/5 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
برآورد جداگانه اجزای تبخیر و تعرق ذرت با استفاده از مدل‌های تجربی در شرایط تنش آبی

رضا سعیدی

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 233-250

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.357478.910

چکیده
  در برنامه‌ریزی آبیاری، اجزاءِ تبخیر- تعرق شامل نیاز آبی واقعی گیاه (تعرق) و تلفات آب (تبخیر) نقش  دارند. در این پژوهش، برای مدیریت کم‌آبیاری، مقادیر اجزاءِ تبخیر- تعرق ذرت در شرایط تنش آبی شبیه‌سازی شد. تنش آبی از طریق کاهش آب خاک نسبت به حد آب سهل‌الوصول اعمال شد. تیمارها شامل تخلیه مجاز آب خاک در چهار سطح (I0) 40%، (I1) 55%، (I2) 70% و (I3) 85% ...  بیشتر