مقاله پژوهشی آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
واکنش رشدی و فیزیولوژیک ارقام مختلف سورگوم به شوری آب آبیاری

محسن سیلسپور

دوره 36، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.357142.905

چکیده
  در این پژوهش، تحمل به شوری پنج رقم سورگوم (اسپیدفید، کیمیا، پیام، سپیده و پگاه) در پنج سطح شوری آب آیباری (آب غیر شور، و شوری 4، 8، 12 و 16 دسی­زیمنس بر متر) در گلخانه مطالعه شد. طرح آماری آزمایش بلوک­های کامل تصادفی به­صورت فاکتوریل با 25 تیمار و چهار تکرار بود. صفات مورد مطالعه ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، نسبت وزن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
برآورد تبخیر-تعرق واقعی گندم با استفاده از الگوریتم سبال نسبت به نتایج لایسیمتری در شرایط استاندارد در ایستگاه‌های تحقیقاتی تبریز و کرج

علی مرشدی؛ حسین جعفری؛ اژدر عُنّابی میلانی

دوره 36، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 21-33

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.356223.896

چکیده
  این پژوهش با هدف برآورد تبخیر- تعرق واقعی گیاه گندم با استفاده از الگوریتم سبال و مقایسه آن با داده‌های اندازه‌گیری شده از لایسیمتر، در دو منطقه مطالعاتی تبریز و کرج در سه سال زراعی (1396 تا پایان سال زراعی 1399) اجرا شد. مقدار تبخیر- تعرق واقعی گندم در طول دوره رشد به دو روش الف: استفاده از ماهواره‌ لندست 8 در قالب الگوریتم توازن انرژی برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی استفاده از مدل ها، معادلات انتقالی، شبکه عصبی
تعیین مقدار بهینه آب آبیاری گل گاوزبان در مراحل مختلف رشد با استفاده از طرح مرکب مرکزی

پریسا شاهین رخسار؛ اصلان اگدرنژاد

دوره 36، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 35-53

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.353785.857

چکیده
  باوجود پرباران بودن استان گیلان، پراکنش نامناسب بارندگی در دوره رشد محصول و کمبود رطوبت در زمان نیاز، تأثیری منفی بر رشد محصولات مختلف ازجمله گل‌گاوزبان می‌گذارد. این پژوهش باهدف مدیریت آبیاری گل گاوزبان در مراحل مختلف رشد انجام شد. به این منظور، پانزده آزمایش مزرعه‌ای با انتخاب سطوح بالا و پایین تیمارها شامل آبیاری(بدون آبیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد نسبی و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سورگوم

مرجان نوروزی؛ الهام چاوشی؛ مهدی قاجار سپانلو

دوره 36، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 55-73

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.352078.823

چکیده
  این آزمایش برای بررسی اثر تنش شوری آب آبیاری بر ویژگی­های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم( رقم اسپیدفید) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در  ستون­های خاک در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران به اجرا در آمد. آزمایش در 15ستون­ خاک طی 56 روز انجام شد. تیمارهای شوری شامل آب چاه (شاهد) (dSm-1 99/0S1=)، مخلوط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
تعیین ضریب تنش شوری در مراحل مختلف رشد ذرت علوفه‌ای

رضا سعیدی

دوره 36، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.356739.902

چکیده
  در این پژوهش، اثر تنش‌ شوری بر مقدار اجزاءِ تبخیر-تعرق ذرت (در مراحل اولیه، توسعه، میانی و پایانی رشد) و در مقیاس مینی‌لایسیمتر بررسی شد. تیمارهای شوری از طریق آب دارای هدایت ‌الکتریکی (S0) 0/5، (S1) 2/1، (S2) 3/5 و (S3) 5/7 دسی زیمنس بر متر اِعمال شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در کل دوره رشد، از تیمار S0 تا S3، مقادیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر محل کارگذاری مالچ پلاستیکی در آبیاری جویچه‌ای بر بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای

علی پهلوانی؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی

دوره 36، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 93-104

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.356212.894

چکیده
  سامانه ­های آبیاری سطحی به‌صورت گسترده ­ای در مناطق مختلف دنیا به‌خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک استفاده میشود، اما، مدیریت نامناسب آن‌ها منجر به تلفات زیاد آب و کاهش بهره ­وری آب ‌شده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر محل استقرار مالچ پلاستیکی در آبیاری جویچه­ ای روی توزیع و حفظ رطوبت خاک و بهره­ وری آب در تولید ذرت علوفه­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد، ارزش آب
نظام آبیاری و رابطه آن با مالکیت زمین در مازندران عصر قاجاریه

معصومه یدالله‌پور عربی؛ شهرام یوسفی فر؛ محمدعلی کاظم بیگی

دوره 36، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 105-129

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.356077.893

چکیده
  در ایران آب و زمین دو عامل مهم تولید به شمار می‌رفت و آب آبیاری تابع نوع مالکیت زمین بود. با توجه به تفاوت‌هایی که در موقعیت جغرافیایی و اجتماعی فلات ایران وجود داشت، وضعیت مالکیت آب و زمین در نواحی مختلف تغییراتی به خود می‌دید. شرایط اقلیمی، اجتماعی و راهبردی ولایت مازندران بر الگوی مالکیت آب و زمین تأثیرگذار بود و به آن‌ها ویژگی‌هایی ...  بیشتر