مقاله پژوهشی
تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج

رضا اسدی؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ مسعود کاوسی؛ ابراهیم امیری

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 145-157

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106640

چکیده
  کشت برنج در ایران بیشتر به­صورت غرقاب با استفاده از ارقام برنج آبی بوده که در این روش کشت، آب و کود نیتروژن به مقدار زیادی مصرف می­شود. از سوی دیگر، سختی کار، همراه با هزینه­های بسیار زیاد آماده­سازی زمین، از معضلات کشت برنج در کشور به شمار می­رود. بنابراین برای ارزیابی روش­های مختلف کشت و با هدف صرفه­جویی در مصرف آب، کود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به‌‌منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان

مریم علیزاده؛ پیمان افراسیاب؛ محمدرضا یزدانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ معصومه دلبری

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 159-173

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106641

چکیده
  کشت دوم در اراضی شالیزاری دارای مزیت‌های اقتصادی ناشی از تولید محصولات کشاورزی (کلزا، باقلا، سیر، تریتیکاله، سویا و...)، آماده‌سازی بستر شالیزار برای برداشت مکانیزه محصول، تقویت اقتصاد خانوار کشاورزان برنج‌کار، افزایش انگیزه کشاورزان به ماندن در روستا است. به دلیل عدمقابلیت زهکش‌هایسطحی درتخلیهسریعآباز منطقهریشه،شرایطمناسببرایکشتدومدراراضی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثرات کم‌آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین

ابوذر پرهیزکاری؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور؛ حسین بدیع برزین

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 173-185

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106642

چکیده
  برای در ‌امان ماندن از خطرات خشکسالی و بحران آب در آینده نیاز است که راهکارها و قوانین مناسبی برای بهره­برداری از منابع آب محدود اتخاذ شود. بکارگیری راهبرد کم­آبیاری در این زمینه، علاوه بر ایجاد تعادل بین میزان مصرف و منابع موجود (رودخانه‌ها، آب­های زیرزمینی و سدها)، سبب کاهش مصرف بی­رویه آب در بخش‌ کشاورزی می‌شود. در تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نتایج تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از مدل‌‌های متریک و سبال در دشت قزوین

رستا نظری؛ عباس کاویانی

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 187-199

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106643

چکیده
  افزایش تولید محصول به تأمین نیاز آبی گیاه وابسته است، لذا تخمین صحیح نیاز آبی گیاه نه‌‌تنها به تولید محصول کمک می‌کند، بلکه در مدیریت منابع آب نیز مؤثر است. بر همین اساس، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نتایج تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن حاصل از اجرای مدل‌های متریک و سبال با تصاویر ماهواره‌های لندست هفت و هشت و ترا در دشت قزوین است. ابتدا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبیه‌سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره‌ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP

مهدی تابعی؛ سعید برومندنسب؛ امیر سلطانی محمدی؛ علی حیدر نصراللهی

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 201-213

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106644

چکیده
  تعیین شکل توزیع رطوبت در خاک مستلزم صرف وقت وانجام آزمایش‌های صحرایی پرهزینه است. مدل‌های شبیه‌ساز جایگزین مناسبی درپاسخ‌گویی به مسائل مربوط به حرکت وتوزیع آب هستند.در این پژوهش، شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت آبیاری قطره‌ای با مدل SWAp انجامگرفت وکارآیی مدل فوق درمقایسه بانتایج میدانی ارزیابی شد.مدلSWAP  براساس اطلاعات اندازه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی از لحاظ شاخص‌‌های اقتصادی بهره‌‌وری آب در جنوب فرانسه

صغری حسینیان؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدکریم معتمد

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 215-226

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106645

چکیده
  با محدودیت منابع آبی، استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی بسیار مهم و اساسی است و منجر بهجلب توجه به اهمیت بهره­وری مصرف آب شده است. این پژوهش به منظور ارزیابی سه سامانه آبیاری قطره­ای سطحی، زیرسطحی و آبیاری بارانی برای ذرت دانه­ای و در پنج تیمار آبیاری قطره­ای سطحی (آبیاری کامل و کم­آبیاری)، آبیاری قطره­ای زیرسطحی با فواصل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر منبع و مقدار نیتروژن بر رنگدانه‌‎های فتوسنتزی، پرولین، قند محلول، سدیم و پتاسیم در گیاه خرفه (Portulaca oleracea) آبیاری شده با آب شور

فرشته گرشاسبی؛ سیف‌اله فلاح؛ علی تدین

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 227-241

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106646

چکیده
  روند استفاده از آب شور در تولید محصولات کشاورزی در حال افزایش است. بنابراین، به منظور بررسی اثرات منبع و مقدار نیتروژنبر ویژگی­های فیزیولوژیک گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)آبیاری شده با آب شور، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح شوری شامل تیمار شاهد (آب مقطر)، آب شور طبیعی (با قابلیت هدایت 2/2 دسی­زیمنس بر متر) و سه سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر بیوچار کود گاوی و تنش رطوبتی بر ویژگی‌‮های رشد و کارایی مصرف آب اسفناج در شرایط گلخانه‌‮ای

ادریس گویلی؛ سید علی‌اکبر موسوی؛ علی‌اکبر کامگار‌حقیقی

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 243-259

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106647

چکیده
  خشکسالی و تنش حاصل از آن یکی از مهم­‌ترین و رایج­ترین تنش­های محیطی است که تولیدات کشاورزی را با محدودیت روبرو می­سازد. با هدف بررسی اثر بیوچار حاصل از کود گاوی بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه اسفناج در سطوح مختلف رطوبتی خاک، آزمایشی در شرایط گلخانه به‌صورت فاکتوریل ودرقالبطرحکاملاًتصادفی با سه تکرار در آبان تا دی ماه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین

بیژن نظری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی‌نژاد؛ صفیه بهمن‌‌پوری؛ حمزه‌علی علیزاده

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 261-271

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106648

چکیده
  با افزایش یافتن تعرفه­های انرژی، بحث مصرف انرژی و هزینه­های مربوطه در سامانه­های آبیاری ابعاد تازه­ای به خود گرفته است و در موفقیت این طرح­ها نقش مهمی بر عهده خواهد داشت. در این تحقیق مبانی تئوریک اثر عوامل طراحی و مدیریتی سامانه­های آبیاری تحت فشار بر هزینه­های انرژی تبیین گشته و با آنالیز حساسیت هزینه­های انرژی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثرات فاصله و میزان آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب آلوئه‌ورا

مهرداد نوروزی؛ بهزاد قربانی؛ بهرام بهزادی

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 273-283

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106649

چکیده
   آلوئه ورا (Aloe Vera L.) گیاهی دارویی است که با شرایط آب و هوایی گرم، خشک و کم‌آب سازگاری خوبی داشته و می‌تواند در الگوی کشت مناطق گرمسیری جنوب ایران قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات فاصله و میزان آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آلوئه‌ورا در منطقه دشتستان بوشهر بود. آزمایش بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر