مقاله پژوهشی
بهینه‌سازی مصرف آب و کود در کودآبیاری ذرت دانه‌ای

حمزه علی علیزاده؛ فریبرز عباسی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 445-455

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109007

چکیده
  بهینه‌سازی مصرف آب و کود،علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید و حفظ منابع، باعث کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه این منابع می شود. در این مطالعه به منظور بهینه‌سازی مصرف آب و کود اوره ذرت دانه­ای رقم دابل کراس 370، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار طی سال­های زراعی 87- 1386 و 89-1388روی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان

زهرا گلزاری؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده

دوره 30، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 457-466

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109008

چکیده
  قیمت­گذاری آب یکی از مهم­ترین ابزارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضای روز افزون آب در بخش کشاورزی است. در این راستا، هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید در مزارع گندم شهرستان گرگان در سال زراعی 93-1392 می­باشد. در این مطالعه، برای تعیین ارزش اقتصادی آب، توابع انعطاف­پذیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

حلیمه پیری؛ حسین انصاری؛ مهدی پارسا

دوره 30، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 467-482

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109010

چکیده
  تنش­هایآبیو شورییکیازمشکلاتتولیدفرآورده­های کشاورزیدربسیاریازنقاطدنیااست.در این تحقیق اثر سطوح مختلف شوری(دو، پنج و هشت دسی زیمنس بر متر)، سطوح مختلف آب آبیاری(120%، 100%، 75% و50 درصد نیاز آبی گیاه) و سه مرحله برداشت بر برخی پارامترهای کمی و کیفی گیاه سورگوم علوفه­ای در منطقه سیستان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اقتصادی کم‌آبیاری ارقام گوجه‌فرنگی در کشت نشایی

محمدعلی شاهرخ نیا؛ هدایت اله رحیمی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 483-495

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109011

چکیده
  گوجه­فرنگی یکی از مهمترین محصولات کشاورزی استان فارس می باشد. تحقیقات قبلی نشان می­دهد که میزان آب مصرفی گوجه­فرنگی در سامانه های آبیاری موجود زیاد و بهره­وری آب کم است. به منظور تعیین میزان آب مورد نیاز گوجه­فرنگی، در این تحقیق تاثیر مقادیر مختلف آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم گوجه­فرنگی که با سامانه آبیاری قطره­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد خاکپوش‌های پلاستیکی برای کاهش اثرات شوری و افزایش عملکرد طالبی

مصلح‌الدین رضایی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 497-510

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109012

چکیده
  افزایش شوری آب و کاهش منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در مناطق مرکزی ایران لزوم بکارگیری مدیریت‌های مناسب برای جلوگیری از کاهش عملکرد گیاهان در اثر شوری را می‌طلبد. استفاده از خاکپوش‌های پلی‌اتیلن یکی از راهکارهای کاهش اثرات سوء شوری بر گیاهان می‌باشد. در این پژوهش، تاثیر ترکیب فاکتوریل چهار سطح شوری آب آبیاری دو، چهار، شش و هشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل‌های AOGCM

مصطفی یعقوب زاده؛ محسن احمدی؛ سعید برومند نسب؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

دوره 30، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 511-523

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109013

چکیده
  تغییر اقلیم پدیده­ای تأثیرگذار بر بسیاری از فرایندهای طبیعی از جمله چرخه‌ی هیدرولوژی است. تبخیر-تعرق نیز به عنوان یکی از بخش‌های چرخه‌ی هیدرولوژی، دستخوش این تغییرات خواهد بود. به دلیل اهمیت تبخیر-تعرق در مدیریت منابع آب و برنامه‌ریزی کشاورزی، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تغییر اقلیم بر این فرآیند در دشت نیشابور انجام شد. بدین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT

آمنه میان آبادی؛ امین علیزاده؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری

دوره 30، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 525-541

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109014

چکیده
  الگوریتم سبال ابزاری است که از آن برای تخمین توزیع مکانی تبخیر- تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره­ای از جمله مودیسو لندست استفاده می­شود. اگرچه تصاویر لندست دارای توان تفکیک مکانی بالاتری نسبت به تصاویر مودیس هستند (30 متر در برابر 1000 متر)، اما توان تفکیک زمانی آن­ها نسبت به تصاویر مودیس کمتر است (هر 16 روز در برابر هر روز). ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی آزمایشگاهی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی PP450 در برخی خاکهای خوزستان

حیدرعلی کشکولی؛ مینا افشاری

دوره 30، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 543-553

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109015

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی کارایی سه نوع پوشش مصنوعی PP450 مختلف از تولیدات سه کارگاه در خوزستان برای زهکشی خاک­های سه منطقه در استان شامل پروژه دهخدا، هندیجان و رامشیر (به ترتیب در مناطق شمال، جنوب و میانی استان) انجام شد. روش انجام تحقیق بصورت آزمایشگاهی، با استفاده از مدل فیزیکی نفوذسنج جریان موازی رو به بالا صورت گرفت. معیارهای اندازه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین

مریم یوسفی؛ جابر سلطانی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ علی رحیمی خوب؛ عباس روزبهانی؛ الیاس سلطانی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 555-567

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109016

چکیده
  به علت فعالیت‌های کشاورزی گسترده در سطح دشت‌ها و استفاده از کودهای شیمیایی حاوی نیترات، مقادیر قابل­توجهی از این یون وارد سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود. از سوی دیگر، پساب تصفیه‌‌خانه‌های فاضلاب به­عنوان جایگزین یا مکمل منابع آب سطحی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی مورداستفاده قرار می‌گیرد، لذا ارائه راهکارهایی به­منظور کاهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره‌وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 دردشت قزوین

مهدی ملک پور؛ حسین بابازاده؛ فریدون کاوه؛ نیازعلی ابراهیمی پاک

دوره 30، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 569-582

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109018

چکیده
  بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب شناخته شده است. با توجه به محدودیت منابع آب لازم است اصلاح بهره­وری آب در این بخش صورت گرفته و مفهوم بهره­وری آب در بخش کشاورزی در بین سیاستگذاران بخش آب و غذا در سطح وسیع و در حوضه آبریز دشت ها مورد توجه قرار گیرد. سنجش از دور ابزاری است که در دهه­های اخیر در ارزیابی و مدیریت آب و خاک مورد استفاده ...  بیشتر