مقاله پژوهشی
بررسی کارایی همزیستی قارچ‌های مایکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر

دیاکو قربانیان؛ فرهاد رجالی؛ اشرف اسمعیلی زاد

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 677-689

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100823

چکیده
  امروزه کاربرد قارچ­های میکوریزی به منظور بهبود شرایط تغذیه­ای گیاه و افزایش مقاومت آن در برابر تنش­های محیطی از جمله کمبود آب قابل دسترس به طور گسترده­ای در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. این قارچ­ها با مهیا نمودن شرایط لازم برای جذب بیشتر عناصر معدنی )به ویژه عناصر با تحرک اندک در خاک( و آب توسط گیاهان نقش موثری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری

مهدی سرائی‌تبریزی؛ حسین بابازاده؛ مهدی همائی؛ فریدون کاوه؛ مسعود پارسی نژاد

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 691-701

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100824

چکیده
  مدل‌های‌ ریاضی چندی برای پاسخ گیاهان به شوری وجود دارد که در همۀ آنها شوری عصاره اشباع خاک مبنای واکنش گیاه به شوری محیط ریشه در نظر گرفته می‌شود. چنانچه بتوان از شوری آب آبیاری به جای شوری عصاره ‌اشباع خاک در این مدل‌ها استفاده کرد، گامی مؤثر در راستای کاربردی کردن این مدل‌ها برداشته می‌شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی کمّی پاسخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کاربرد معادله تجربی اینگهام و معادله تئوری ودرنیکو در برآورد نشت آب از کانال های منطقه رودشت اصفهان

مجید حیدری زاده؛ حمیدرضا سالمی

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 704-712

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100825

چکیده
  برای سنجش بهره وری آب دربخش کشاورزی از طریق تاثیر کانال های گسترشی پخش سیلاب و یا تغذیه سفره های آب زیرزمینی از طریق بستر رودخانه ها و یا کانال های مصنوعی تغذیه، دانستن میزان نشت آب از کانال­های خاکی مهم است و برای آن روابط تجربی زیادی در دنیا توسعه داده شده است. پژوهش­های انجام شده در ایران نشان می دهد ضرایب این معادلات تجربی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان

جمشید پیری؛ حسین انصاری؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 713-724

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100826

چکیده
  روش های توزیع آبیاری براساس نوع مجرای انتقال آب به دو روش قابل تقسیم می باشد که یکی روش روباز و دیگری مجرای بسته و براساس روش تامین انرژی جریان آب نیز به دو روش جریان ثقلی و دیگری جریان تحت فشار می باشد. استفاده از انواع کانالها در انتقال و توزیع در گروه روش روباز یا ثقلی بوده که شامل کانالهای احداث شده با خاکریزی یا خاکبرداری و یا اینکه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در حوضه رودخانه بوژان شهرستان نیشابور

حمید نصرآبادی؛ داریوش حیاتی

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 725-735

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100827

چکیده
  تحقق توسعه، به­ویژه توسعه­ی روستایی و کشاورزی و ارتقاء بهره­وری از منابع آب و خاک و بهینه­سازی مدیریت شبکه­های آبیاری، در گرو همکاری و مشارکت بهره­برداران شبکه­ها می­باشد. لذا، جلب مشارکت فعال و مؤثر کشاورزان در مدیریت شبکه­های آبیاری، نیازمند آگاهی از عوامل تأثیرگذار و برنامه­ریزی کلان برای این امر است. بر این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل مسئولیت‌های تشکل‌های آب‌بران و زمینه‌یابی موانع ایجاد آن از دیدگاه بهره‌برداران

پوریا عطائی؛ نسیم ایزدی

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 737-748

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100828

چکیده
  انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان یکی از مباحث مهم و ضروری برای برنامه­ریزان مسائل آبیاری در سطح جهان است. انتقال مدیریت آبیاری یا مدیریت مشارکتی آبیاری به وسیله تشکل­های آب­بران به عنوان یک راهکار شایع در جهان در آمده است. تشکل­های آب­بران به‌عنوان یکی از روش­های مدیریت مشارکتی،راهخوبی برای حذف مشکلات شبکه‌های آبیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی و جانمایی انواع روشهای آبیاری با الگوی تحلیل سلسله مراتبی در اراضی سازمان اتکا در منطقه دورود

مهدی صدیق‌کیا؛ محمد باقر ناطقی؛ شهرزاد کاویانی‌کوثرخیزی؛ نجمه نقی‌پور

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 749-758

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100829

چکیده
  برای استفاده مناسب از منابع آب تحت اختیار در بخش کشاورزی لازم است تا مناسبترین سیستم آبیاری برای تامین نیاز آبی اراضی استفاده گردد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انواع سیستم‌های آبیاری در اراضی  کشاورزی سازمان اتکا واقع در منطقه دورود به مساحت 1150 هکتار مورد ارزیابی قرارگرفته و انواع سیستمهای آبیاری اولویت­بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیراحداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان بر منابع آب زیرزمینی دشت میان‌ دربند با استفاده از مدل GMS 6.5

رسول قبادیان؛ علی فتاحی چقابگی؛ محمد زارع

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 759-772

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100830

چکیده
  یکی از چالش­های مدیریت آب­های زیرزمینی تأثیر کارکرد شبکه­های آبیاری و زهکشی بر این منابع است. با شبیه­سازهای ریاضی می­توان شرایطی مشابه آنچه در طبیعت موجود است را به وجود آورد و به نتایج رضایت­بخشی دست یافت. در این تحقیق، برای بررسی اثر احداث شبکه آبیاری و زهکشی پائین دست سد گاوشان بر  منابع آب زیرزمینی دشت میان­دربند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد توابع انتقالی برای برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی خاک‌های مختلف با مدل SWRC

امید بهمنی؛ بهرام رمضانی

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 773-785

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100831

چکیده
  منحنی نگهداشت آب در خاک (SWRC) اهمیت فراوانی درمطالعات مربوط به رابطه آب وخاک،حفاظتخاک،برنامه­ریزیآبیاری،زهکشی،انتقالاملاح،رشدگیاهانوبررسیتنشآبیگیاهاندارد. در این پژوهش عملکرد 10 مدل منحنی نگهداشت رطوبتی خاک مدل (سایمونز و همکاران 1979، لیباردی و همکاران 1979، کمپل 1974، فارل و لارسون 1972، ون­گنوختن 1980، بروکس و کوری 1964، درایزن 1986، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد و حساسیت معادلات نفوذ نسبت به شرایط اولیه و مرزی مختلف در آبیاری جویچه‌ای

علی جوادی؛ محمود مشعل؛ حامد ابراهیمیان

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 787-799

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100832

چکیده
  در مدیریت آبیاری سطحی، تابع نفوذ آب در خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. شناخت کمی این پدیده، برای جلوگیری از فرسایش خاک و تلفات آب ضروری است. هدف اصلی این پژوهش برآورد ضرایب معادلات نفوذ کوستیاکوف–لوییز، فیلیپ و هورتون و ارزیابی حساسیت و عملکرد این معادلات در شرایط اولیه (رطوبت اولیه خاک) و مرزی (بار آبی سطح خاک) مختلف است. بدین منظور ...  بیشتر