آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
اثر متقابل کم‌آبیاری و بیوچار روی ویژگی‌های کمّی گیاه گشنیز در یک خاک شنی لومی

سولماز مکرم؛ جواد بهمنش؛ وحید رضاوردی نژاد

دوره 37، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 415-425

https://doi.org/10.22092/jwra.2024.363477.1008

چکیده
  بیوچار ماده­ای متخلخل و غنی از کربن زیستی (بیولوژیک) به شکل پایدار است که ساختار آن قادر به ذخیره‌سازی آب و عناصر غذایی بوده و به همین دلیل به‌عنوان نگهدارنده این مواد (به‌ویژه در خاک‌های شنی) در نظر گرفته ‌می‌شود. برای نیل به امنیت غذایی در شرایط تنش خشکی، بیوچار می­تواند بهره­وری آب را در بخش کشاورزی ارتقا بخشد. این پژوهش به‌منظور ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر عملکرد گیاه موسیر، در شرایط تنش شوری

رضا سعیدی؛ محمدمهدی ضرابی؛ داود بابائی

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 269-284

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.363044.1002

چکیده
  در این پژوهش، اثر شوری آب آبیاری و محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر عملکرد گیاه موسیر رقم بومی قزوین بررسی شد. تیمارهای شوری آب در چهار سطح (S1) 2، (S2) 4، (S3) 6 و (S4) 8 دسی‌زیمنس بر متر و تیمارهای سالیسیلیک اسید در چهار غلظت (A1) 0، (A2) 5/0، (A3) 1 و (A4) 2 میلی‌مولار اعمال شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار، در محیط گلخانه ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی با استفاده از آب مغناطیسی شده

مجتبی خوش‌روش؛ مسعود پورغلام آمیجی

دوره 36، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 441-453

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.359733.941

چکیده
  جستجوی راه­کارهایی جهت کاهش مصرف و حفظ منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از آب مغناطیسی ممکن است در این مورد موثر باشد. در این پژوهش، تاثیر تنش آبی با استفاده از آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه توت‌فرنگی بررسی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1400 و 1401 در شهرستان ...  بیشتر

طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
مقایسه روش قطره‌ای نواری با آبیاری سطحی و پایش شوری خاک در کشت گندم و ذرت آبیاری شده با آب لب شور

علی مختاران؛ پیمان ورجاوند؛ حسین دهقانی سانیج؛ شکراله آبسالان؛ آذرخش عزیزی؛ علیرضا جعفرنژادی

دوره 35، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.353217.849

چکیده
   این تحقیق به‌منظور مقایسه و پایش دو سامانه آبیاری قطره‌ای و سطحی برای کشت‌های‌ ذرت و گندم در سه فصل کاشت از تابستان 1395 تا بهار 1397 در یکی از ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی خوزستان واقع در اهواز طراحی و اجرا شد. منبع آب آبیاری رودخانه کارون با شوری سه دسی‌زیمنس بر متر در مقطع اهواز بود. این پژوهش به‌صورت طرح آماری بلوک‌های ‌کامل ...  بیشتر

استفاده از مدل ها، معادلات انتقالی، شبکه عصبی
ارزیابی وضعیت مدیریت آبیاری و امکان بهبود آن در مزارع گندم در شبکه آبیاری سد سیستان با استفاده از مدل SWAP

محمد امین خندان بارانی؛ پیمان افراسیاب؛ مهدی اکبری؛ معصومه دلبری

دوره 35، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123865

چکیده
  در این تحقیق وضعیت موجود بهره­وری آب برای تولید گندم و امکان بکارگیری راهکارهای افـزایش بهـره­وری آب در شـرایط مختلف دسترسی به آب در شبکه آبیاری سد سیستان، تعیین و تجزیه و تحلیل شد. بدین منظور با در نظـر گـرفتن وضـعیت موجـود بهره­برداری از منابع آب، مقادیر مختلف آب آبیاری و بهره­گیری از اطلاعـات مزرعه­ای، مدل شبیه­سازی ...  بیشتر

ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین

محمد حسن لی؛ پیمان افراسیاب؛ محمود صبوحی صابونی؛ حامد ابراهیمیان

دوره 34، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 301-315

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.122265

چکیده
  ارزش اقتصادی آب به‌عنوان یکی از عوامل مهم تخصیص این عامل بین مصارف گوناگون و همچنین، تحریک کاربران برای اجرای اقدامات موردنیاز به منظور افزایش سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با ارتقاء بهره­وری آب است. روش­های متعددی برای ارزش‌گذاری اقتصادی آب وجود دارد که با توجه به نقش تولیدی آب زیرزمینی در آبیاری محصولات کشاورزی، در این تحقیق از ...  بیشتر

تأثیر فاصله لترال‌ها و قطره‌چکان‌ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری

محمدمهدی قره داغی؛ سیدمحمود طباطبایی؛ عیسی معروف پور؛ فرزاد حسین پناهی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 645-660

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121244

چکیده
  از اساسی­ترین شرایط موفقیت­آمیز بودن بهره­برداری از یک سامانه آبیاری قطره­ای نواری (تیپ)، طراحی درست و متناسب عوامل مؤثر در عملکرد هیدرولیکی آن با توجه به شرایط مزرعه و نوع کشت می­باشد. دو پارامتر مهم و حساس در این راستا، فاصله لترال­ها و فاصله قطره­چکان­ها می­باشد. عدم انتخاب صحیح این دو پارامتر، کارایی یک سامانه آبیاری ...  بیشتر

تأثیر مواد سوپر جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم زاهدی در شرایط کم آبیاری

فرشته معینی فر؛ فیاض آقایاری؛ حسین بابازاده

دوره 32، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 517-527

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.118521

چکیده
  به منظور بررسی اثر رژیم­های مختلف آبیاری و مواد سوپرجاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در نخل خرمای رقم زاهدی، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار از طریق سیستم آبیاری قطره­ای اجرا گردید. کم آبیاری در سه سطح شامل آبیاری با 100%، 75% و 50 درصد نیاز آبی بر اساس سند ملی آب در کرت­های اصلی و مواد ...  بیشتر

مدل‌سازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی ایران

ادریس مرسلی؛ نادر حیدری؛ عباس زارع؛ حمیدرضا حاتمی

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 161-177

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116950

چکیده
  زیرساخت‌ها که بستر اصلی برای فعالیت و تولید کشاورزی از منابع محدود آب را فراهم می‌کنند، از الزامات راهبردی توسعه این بخش محسوب می‌شوند. هدف پژوهش حاضر شناسایی، تعیین اهمیت، میزان تأثیر و بررسی روابط مؤلفه‌ها و شاخص‌های زیرساختی در ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی بود. روش این تحقیق میدانی و پیمایشی بود که در آن پس از مطالعات اسنادی ...  بیشتر

برآورد تفاوت عملکرد و بهره‌وری آب گندم بین وضعیت موجود و مطلوب در استان قزوین با استفاده از پروتکل GYGA

مهنوش جناب؛ بیژن نظری

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 41-54

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116599

چکیده
  با توجه به محدودیت منابع آب، افزایش بهره­وری آب برای دستیابی به امنیت آبی و امنیت غذایی اهمیت بالایی دارد. یکی از اقدامات اساسی در این حوزه، تعیین تفاوت عملکرد محصولات و بهره‌وری آب، بین وضع موجود و وضعیت مطلوب (پتانسیل) است. در این زمینه، این بررسی برای محصول گندم در استان قزوین و بر اساس پروتکل‌های GYGA که یک روش‌ بین‌المللی است ...  بیشتر

بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه‌سازی بر کیفیت آب و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه

علی اصغر آقابیگی؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ محمود راینی؛ محمدرضا یزدانی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 121-130

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116605

چکیده
  برنج پس از گندم مهمترین محصول کشاورزی در جهان است. با توجه به مشکلات کم­آبی و مصرف زیاد آب در اراضی شالیزاری، هر ساله شالیزارهای زیادی در استان­های شمالی کشور با هدف افزایش بهره­وری آب، تسطیح و یکپارچه­سازی می­شوند. در طرح تسطیح و یکپارچه­سازی مزارع شالیزاری، عملیات تسطیح انجام می­شود که به­نظر می­رسد با جابجایی خاک، ...  بیشتر

تاثیر مقدار آبیاری بر برخی از صفات زایشی ارقام زیتون در استان کرمانشاه

ابوالمحسن حاجی امیری؛ عباس رضایی زاد

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 355-375

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113672

چکیده
  بررسی واکنش درختان میوه به مقدار آب مصرفی یکی از راهکارهای مهم در مدیریت آب آبیاری است. این آزمایش به منظور ارزیابی پنج رقم زیتون به مقادیرآبیاری در قالب آزمایش کرت­های خرد شده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی از سال 1390 تا 1392 در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو در استان کرمانشاه انجام گردید. ارقام زیتون شامل کنسروالیا، مانزانیلا، ...  بیشتر

اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان

علی قدمی فیروزآبادی؛ مهرداد چایچی؛ سید محسن سیدان

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 139-149

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113159

چکیده
  استفاده بهینه از آب با توجه به شرایط اقلیمی کشور و خشکسالی­های اخیر امری ضروری به­نظر می­رسد. یکی از راهکارهای مهم و تاثیر­گذار، بهره­گیری از سامانه­های نوین آبیاری است. لذا این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، با بهره­گیری از سیستمهای آبیاری تحت فشار، بصورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار بین کشاورزان شهرستان اسدآباد

رضا موحدی؛ نسیم ایزدی؛ رضا وحدت ادب

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 287-300

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113172

چکیده
  با توجه به شرایط خشکسالی و اینکه بخش کشاورزی بیشترین مصرف را در بین بهره­برداران آب در کشور دارد، استفاده از فناوری‌های آبیاری تحت فشار که به میزان قابل توجهی مصرف آب را کاهش می­دهند بسیار توصیه می­گردد. اما مهمترین بحث در توسعه فناوری‌های کشاورزی، پذیرش آن در بین بهره­برداران است. بنا بر این، هدف از انجام این پژوهش بررسی سازه­های ...  بیشتر

شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST

پریسا شاهین رخسار؛ ابراهیم امیری؛ سامیه رئیسی؛ محمد اسماعیل اسدی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106198

چکیده
    امروزه حتی در مناطق مرطوب کشور، بحران آب یک مشکل عمده کشاورزی و افزایش بهره‌وری مصرف آب یکی از ملزومات توسعه پایدار است. با توجه به این امر، استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی رشد گیاه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت بحران آب مفید به نظر می‌رسد. در این پژوهش از مدل WOFOSTجهت شبیه‌­سازی عملکرد دو رقم سویا تحت مدیریت کم‌آبیاریدر منطقه گرگان ...  بیشتر

ارزیابی مدلWOFOST در شبیه‌سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری

زهرا سعادتی؛ نادر پیرمرادیان؛ ابراهیم امیری؛ مجتبی رضایی

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 323-338

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118985

چکیده
  در راستای افزایش بهره­وری آب، آگاهی از واکنش گیاه به تنش آب و نیز استفاده از ابزارهای شبیه­سازی واکنش گیاه به عوامل مختلف محیطی به ویژه آب، مورد نیاز است. مدل­هایی که اثرات مقادیر مختلف آب بر عملکرد محصول را به صورت کمی شبیه­سازی می­کنند، ابزارهایی مفید در مدیریت آب در سطح مزرعه و بهینه­سازی بهره­وری آب هستند. در این تحقیق ...  بیشتر