مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
بررسی تبخیر-تعرق واقعی و ضرایب گیاهی برنج ارقام هاشمی و شیرودی در شهرستان ساری

محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ زهرا باقری خلیلی؛ محمد امین قلعه نوی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 505-515

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123620

چکیده
  به منظور مدیریت بهینه و مناسب بر منابع آبی استان­های شمالی کشور، اندازه­گیری مقدار تبخیر-تعرق واقعی گیاه برنج از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش در سال زراعی 98-1397 در اراضی شالیزاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای اندازه­گیری تبخیر-تعرق واقعی و ضریب گیاهی دو رقم برنج (هاشمی و شیرودی) با استفاده از شش عدد لایسیمتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکی خاک مؤثر بر بهره‌وری مصرف آب در گیاه ذرت علوفه‌ای

مهدی زنگی آبادی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 517-529

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123655

چکیده
  در راستای مدیریت و ارتقاء بهره­وری مصرف آب در بخش کشاورزی، توجه به ویژگی­های فیزیکی خاک یک اصل محسوب می­گردد. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه مهم­ترین ویژگی­های فیزیکی خاک با بهره­وری مصرف آب در گیاه ذرت علوفه­ای، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق در استان خراسان­رضوی انجام شد. در این مطالعه تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین نیازآبی ارقام گل رز در گلخانه هیدروپونیک

فاطمه کیخایی؛ قاسم زارعی؛ ناصر گنجی خرم دل؛ صادق صادقی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 531-542

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123622

چکیده
  یکی از راهکارهای کاهش تلفات آب در کشاورزی، برنامه­ریزی صحیح آبیاری است که اساس آن را برآورد دقیق نیاز‌‌آبی گیاهان تشکیل می‌دهد. به‌منظورتعیین نیاز آبی سه رقم گل رز،تحقیقیبه‌مدتیک ‌سال در گلخانه‌ای هیدروپونیک مجهز به سیستم آبیاری قطره ای در شهرستان اراک و با استفاده از لایسیمترهای زهکش­دار انجام شد. میزانتبخیر -تعرقمرجع بااستفادهازیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب زیرزمینی
بررسی اختلاط قائم ‌آب شور و شیرین در زهکشی و تاثیر آن بر شوری زه‌آب در مزارع کشت نیشکر دعبل خزاعی و سلمان فارسی

علی مختاران؛ حیدرعلی کشکولی؛ عبدالعلی ناصری

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 543-561

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.122673

چکیده
  در شرایط جدید زهکشی در مرکز و جنوب غرب استان خوزستان،  با  کاهش عمق‌ کارگذاری زهکش‌ها و زهکشی ‌کنترل شده، مطالعه دینامیک منطقه اختلاط آب شور و شیرین در بالای سفره آب زیرزمینی، شناخت مشخصات این منطقه و تاثیر آن بر دبی و شوری زه‌آب اهمیت دارد. در این پژوهش هفت‌ گروه پیزومتر در فواصل مختلف از جمع کننده زه‌آب نصب شد. هرگروه شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی شاهدانه در مراحل مختلف رشد در دشت بیرجند

سعید قوامسعیدی نوقابی؛ علی شهیدی؛ حسین حمامی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 563-573

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.122794

چکیده
  تعیین نیاز آبی گیاه در برنامه‌ریزی آبیاری و در نتیجه مدیریت درست آب در بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این رابطه، از روش بیلان آبی به ‌‌کمک لایسیمترها استفاده می‌شود. از این رو، پژوهشی با هدف تعیین نیاز آبی گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.)در سال 1396 در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند صورت گرفت. بدین منظور از شش عدد لایسیمتر وزنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد، ارزش آب
اثر مقادیر مختلف مواد غذایی و آب بر بهره‌وری آب در گل سوسن در گلخانه

معظم حسن پور اصیل؛ جمالعلی الفتی؛ محمدرضا خالدیان؛ زهراسادات نبوی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 575-590

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.122793

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر کودآبیاری با سطوح مختلف مواد غذایی و رژیم­های آبیاری بر بهره­وری آب (نسبت عملکرد به حجم آب مصرفی حاوی مواد غذایی) در کشت سوسن گلخانه­ای است. آزمایش طی دو سال در دانشگاه گیلان انجام شد. در سال اول از بین چهار غلظت مختلف مواد غذایی بر حسب محلول کوئیک شامل S1، S2، S3و S4، غلطت مناسب مواد غذایی تعیین شد. نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند

اکبر محمدی؛ محمدحسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 591-601

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123654

چکیده
   ضریب گیاهی  یکی از فاکتورهای بسیار مهم در برنامه ریزی های آبیاری و تخصیص بهینه منابع آب به گیاهان به حساب می آید. ضریب گیاهی از طریق نسبت تبخیر و تعرق واقعی ( ) به تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( ) بدست می­آید. این تحقیق به منظور تعیین ضرایب گیاهی گیاه گل نرگس که از جمله گیاهان زینتی مهم می­باشد، به مدت یک فصل زراعی در دانشکده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب زیرزمینی
بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت‌حیدریه

علیرضا کرباسی؛ تکتم محتشمی؛ امین علیزاده؛ زهرا مقیمی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 603-614

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123502

چکیده
  کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک بیشتر به استحصال آب­های زیرزمینی وابسته است. بهره­برداری از ذخایر آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت­حیدریه بیشتر از پتانسیل تجدیدپذیر آبخوان بوده و لایه­های آب زیرزمینی در این منطقه دارای کسری مخزن است. به همین منظور، در این پژوهش با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از مصاحبه با کشاورزان در این دشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فتوسنتز، رنگدانه ها، کلروفیل
بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه

حسین بانژاد؛ معصومه متانت؛ مصطفی قلی زاده؛ مرتضی گلدانی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 615-623

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123629

چکیده
  به منظور ارزیابی تاثیر مدت زمان قرارگیری آب در میدان مغناطیسی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه تربچه، پژوهشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به­صورت طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل آب مقطر (شاهد)، آب مقطر مغناطیس شده با مدت زمان 30 دقیقه و یک ساعت با شدت میدان 6/0 تسلا بود. نتایج نشان داد ...  بیشتر