آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند

اکبر محمدی؛ محمدحسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 591-601

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123654

چکیده
   ضریب گیاهی  یکی از فاکتورهای بسیار مهم در برنامه ریزی های آبیاری و تخصیص بهینه منابع آب به گیاهان به حساب می آید. ضریب گیاهی از طریق نسبت تبخیر و تعرق واقعی ( ) به تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( ) بدست می­آید. این تحقیق به منظور تعیین ضرایب گیاهی گیاه گل نرگس که از جمله گیاهان زینتی مهم می­باشد، به مدت یک فصل زراعی در دانشکده ...  بیشتر

ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان

فاطمه حاجی آبادی؛ فرزاد حسن پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ حسین حمامی؛ سید محسن سیدی

دوره 34، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121918

چکیده
  تنش شوری و خشکی از مهم‌ترین عواملی هستند که رشد و نمو گیاهان را در نواحی خشک و نیمه‌خشک محدود می‌کنند. به منظور بررسی اثرات مقدار و شوری آب آبیاری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند و در سال زراعی 97-1396 ...  بیشتر

تأثیر کم‌آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و کارایی مصرف آب در لوبیا

علی عبدزاد گوهری؛ امید صادقی پور

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 383-395

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.120469

چکیده
  کمبود آب یکی از مهمترین عوامل محیطی محدودکننده در تولید محصولات کشاورزی است. مصرف کودهای طبیعی می­تواند باعث استفاده بهینه از آب در آبیاری شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر کم آبیاری و اسیدهیومیک بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در لوبیا بود و به صورت کرت­های خردشده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در استان گیلان در سال 1395 ...  بیشتر

تعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار‌مریم در دشت بیرجند

سعید قوام سعیدی نوقابی؛ حسین حمامی؛ عباس خاشعی سیوکی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 493-505

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.120476

چکیده
  آب یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده توسعه کشاورزی به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. یکی از مهم‌ترین داده‌ها برای مدیریت آب، مقدار آب مورد نیاز گیاهان است. در این رابطه، با اندازه‌گیری ورودی‌ها و خروجی‌ها، از روش بیلان آبی به‌‌کمک لایسیمترها استفاده می‌شود. در این پژوهش، به‌‌‌منظور تعیین نیاز آبی گیاه خارمریم(Silybum marianum ...  بیشتر

تعیین تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب لوبیا در شرایط کاربرد کود نیتروژن در منطقه آستانه اشرفیه

علیرضا نورعلی‌نژاد؛ ابراهیم امیری؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 13-27

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.119127

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین تابع تولید محصول لوبیای معمولی و چشم­بلبلی و ارزیابی بهره­وری مصرف آب آبیاری در آستانه اشرفیه در سال­های 1395و 1396 انجام شد. پژوهش حاضر به صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای اصلی شامل آبیاری 40، 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه و تیمار فرعی شامل بدون کود و 30 ،60 و90 کیلوگرم ...  بیشتر

اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب

فاطمه عباس پور؛ حمیدرضا اصغری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمید عباسدخت؛ جواد شباهنگ؛ عادل بیگ بابایی

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 441-457

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.117801

چکیده
  به­منظور بررسی تاثیر بیوچار بر برخی ویژگی­های خاک، عملکرد دانه، درصد روغن و اسیدهای چرب سیاه­دانه (.Nigella sativa L) درشرایط کمبود آب، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل آبیاری به­عنوان عامل اصلی در سه سطح %100=I1 ،70%=I2و40%=I3نیاز آبی و کرت‌های فرعی شامل فاکتور بیوچار ...  بیشتر

بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما

نادر سلامتی؛ حسین دهقانی سانیج؛ عبدالستار دارابی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 315-328

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113669

چکیده
  با توجه به محدودیت منابع آب، استفاده از روش­های آبیاری تحت فشار با هدف افزایش بهره­برداری بهینه از منابع آب امری اجتناب ناپذیر است. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان طی دو سال زراعی (1394-1392) در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی به صورت کرت­های یک بار خرد شده با سه تکرار اجرا گردید. مقدار آب مصرفی در روش آبیاری قطره­ای ...  بیشتر

برآورد ضریب گیاهی اجغون ( Trachyspermum ammi) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند

الهام صابری؛ فاطمه رضایی؛ عباس خاشعی سیوکی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 389-398

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113674

چکیده
  تخمین دقیق تبخیر-تعرق برای مطالعات بیلان آبی، تاسیسات آبی، مدیریت و طراحی سیستم‌های نوین آبیاری و مدیریت منابع آب و غیره مورد نیاز می‌باشد. در این تحقیق به‌منظور تعیین ضرایب گیاهی و نیاز آبی گیاه اجغون که از جمله گیاهان دارویی مهم می‌باشد، آزمایشی در مدت یک فصل زراعی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند با استفاده از جعبه کشت یا لایسیمتر ...  بیشتر

ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان

حسین جعفری؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری؛ مهدی طاهری

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 387-400

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.107158

چکیده
  در گیاهان باغی تعیین تبخیر- تعرق به دلیل مشکلات موجود در اندازه­گیری مستقیم مثل نصب لایسمتر یا ادوات دقیق و طول دوره رشد درخت، اغلب به طور غیر­مستقیم و بر اساس داده­های هواشناسی انجام می­شود. با توجه به تغییرات مکانی پارامترهای هواشناسی و بعضا توزیع نامناسب ایستگاه­های هواشناسی برآورد تبخیر- تعرق با دقت کافی امکانپذیر نمی­باشد. ...  بیشتر

برآورد اجزاء ردپای آب مجازی در تولید جو در مقیاس ملی و استانی

هادی رمضانی اعتدالی؛ بهنام آبابایی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 431-443

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.107161

چکیده
  امنیت غذا، خشکسالی، حفظ محیط زیست و توسعة صنعتی، مدیریت کارآمدتر منابع آبی را ضروری کرده است. مفهوم ردپای آب مجازی از پتانسیل قابل‌توجهی برای کمک به بهبود مدیریت آب، به خصوص در بخش کشاورزی، برخوردار است. در این پژوهش، اجزاء ردپای آب در تولید جو در 15 استان منتخب که بیشترین تولید جو را در کشور به خود اختصاص می‌دهند، مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

بررسی نتایج تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از مدل‌‌های متریک و سبال در دشت قزوین

رستا نظری؛ عباس کاویانی

دوره 30، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 187-199

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106643

چکیده
  افزایش تولید محصول به تأمین نیاز آبی گیاه وابسته است، لذا تخمین صحیح نیاز آبی گیاه نه‌‌تنها به تولید محصول کمک می‌کند، بلکه در مدیریت منابع آب نیز مؤثر است. بر همین اساس، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نتایج تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن حاصل از اجرای مدل‌های متریک و سبال با تصاویر ماهواره‌های لندست هفت و هشت و ترا در دشت قزوین است. ابتدا ...  بیشتر

رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی

هادی دهقان؛ امین علیزاده؛ کاظم اسماعیلی؛ سیدحسین نعمتی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 169-179

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101665

چکیده
  تنش خشکی یکی از مشکلات اصلی تولید فرآورده­های کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است. مطالعات زیادی در ارتباط با رشد ریشه گیاهان مختلف انجام شده است، اما اطلاعات در مورد رشد ریشه گوجه فرنگی محدود می­باشد. در این پژوهش تأثیر تنش خشکی بر رشد ریشه، عملکرد، اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط گلخانه­ای ...  بیشتر

اثر سامانه آبیاری قطره‌ای نواری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

سید حسین صدرقاین

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 275-288

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118981

چکیده
  محدودیت منابع آب، پتانسیل تبخیر بالا، کشت بسیاری از محصولات کشاورزی را که دارای دورهء رشد طولانی و نیاز آبی بالا می باشند را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. چغندرقند از محصولات استراتژیک کشور بوده که تولید آن در بخش کشاورزی و همین­طور صنایع جانبی بسیار حائز اهمیت است و در اکثر استان­های کشور کشت می­گردد. در کشت فاریاب، اکثر اراضی ...  بیشتر