مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان
تبیین تعارضات آبی در بین برنجکاران حاشیه رودخانه تغار در شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد

اکرم عزیزی فر؛ مصطفی احمدوند؛ آیت اله کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22092/jwra.2024.362852.999

چکیده
  امروزه، افزایش تقاضا برای آب از یک سو و کاهش ذخایر و منابع آبی قابل دسترس از سوی دیگر، تضادها و تعارضات آبی در بین بهره‌برداران را افزون ساخته است. از این رو، در این پژوهش که به روش پیمایش از نوع مقطعی انجام پذیرفت به واکاوی تعارضات آبی در بین بهره‌برداران حاشیة رودخانه تغار پرداخته شد. بر این اساس، جامعة آماری تحقیق شامل برنجکاران ...  بیشتر

مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان
بررسی برخی سازوکارهای مؤثر بر توسعه پایدار تعاونی آب‌بران شبکه آبیاری و زهکشی دشت سطر در کرمانشاه

لیلا واحدی؛ لیلا زلیخایی سیار؛ مهرداد پویا

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 285-304

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361859.983

چکیده
  خشکسالی و سیل از پیامدهای تغییر اقلیم بوده و بسترسازی مشارکت مردمی از طریق تعاونی‌های آب‌بران از مهم‌ترین تمهیدات اخیر در مواجهه با تغییر اقلیم است. هدف تحقیق حاضر، تحلیل برخی سازوکارهای مؤثر بر توسعه پایدار تعاونی‌های آب‌بران مطالعه موردی دهستان سطر شهرستان سنقروکلیایی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه­ای محقق ساخته است که بر اساس ...  بیشتر

مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان
کاربرد توابع جذب آب برای شبیه‌سازی عملکرد ذرت در شرایط اثر متقابل تنش شوری خاک و مرحله رشد

رضا سعیدی؛ عبدالمجید لیاقت

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361090.970

چکیده
  این پژوهش در سال 1400 با هدف شبیه‌سازی عملکرد گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط کاربرد جداگانه تنش شوری در مراحل مختلف رشد در مینی لایسیمتر و در شهرستان قزوین انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. به این منظور، شوری خاک در چهار سطح (S1)1/7، (S2)3، (S3)5 و (S4)7 دسی‌زیمنس بر متر به‌عنوان فاکتور اصلی و فاکتورهای ...  بیشتر

مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان
راهکارهای بهینه‌کاوی فرآیند صدور مجوز سامانه‌های نوین آبیاری

ندا علیزاده؛ حمیدرضا وجدانی؛ علی رضا نیکویی

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 329-341

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.358733.928

چکیده
  مشکلات زیادی در مسیر اجرای سامانه ­های نوین آبیاری با یارانه دولتی مشاهده می‌شود که صدور مجوز نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، هدف اصلی این تحقیق، شناسایی راهکارهای بهینه کاوی فرآیند صدور مجوزهای اجرای سامانه­های نوین آبیاری است. جامعه آماری تحقیق شامل متقاضیانی بود که طی سال­ های 1400-1398در پنج استان منتخب همدان، فارس، ...  بیشتر

مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان
شناسایی موانع و حمایت‌های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان

محمد رضا محبوبی؛ مهدیه بزی؛ محمد شریف شریف زاده؛ جابر پاریاب

دوره 34، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 463-479

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.341805.756

چکیده
  اینتحقیقبا هدف شناسایی موانع و حمایت­های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان انجام شد و در آن علاوه بر بکارگیری شیوه­های کیفی جمع­آوری اطلاعات همچون مشاهده و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با طرح، از شیوه­ی کمی جمع­آوری اطلاعات با کمک ابزار پرسش­نامه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ...  بیشتر