مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان
کاربرد توابع جذب آب برای شبیه‌سازی عملکرد ذرت، در شرایط اثر متقابل تنش شوری خاک در مراحل رشد

رضا سعیدی؛ عبدالمجید لیاقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361090.970

چکیده
  واکنش‌ گیاهی نسبت به کاربرد جداگانه یا پیوسته تنش‌ها در مراحل مختلف رشد متفاوت می‌باشد. این پژوهش در سال 1400 با هدف شبیه‌سازی عملکرد گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط کاربرد جداگانه تنش شوری در مراحل مختلف رشد، در فضای لایسیمتری و در شهرستان قزوین انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. بدین منظور، ...  بیشتر

مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان
راهکارهای بهینه‌کاوی فرآیند صدور مجوز سامانه‌های نوین آبیاری

ندا علیزاده؛ حمیدرضا وجدانی؛ علی رضا نیکویی

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 329-341

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.358733.928

چکیده
  مشکلات زیادی در مسیر اجرای سامانه ­های نوین آبیاری با یارانه دولتی مشاهده می‌شود که صدور مجوز نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، هدف اصلی این تحقیق، شناسایی راهکارهای بهینه کاوی فرآیند صدور مجوزهای اجرای سامانه­های نوین آبیاری است. جامعه آماری تحقیق شامل متقاضیانی بود که طی سال­ های 1400-1398در پنج استان منتخب همدان، فارس، ...  بیشتر

مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان
شناسایی موانع و حمایت‌های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان

محمد رضا محبوبی؛ مهدیه بزی؛ محمد شریف شریف زاده؛ جابر پاریاب

دوره 34، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 463-479

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.341805.756

چکیده
  اینتحقیقبا هدف شناسایی موانع و حمایت­های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان انجام شد و در آن علاوه بر بکارگیری شیوه­های کیفی جمع­آوری اطلاعات همچون مشاهده و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با طرح، از شیوه­ی کمی جمع­آوری اطلاعات با کمک ابزار پرسش­نامه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ...  بیشتر