اثر روش‌های آبیاری بر بهره‌وری آب در برنج

نعمت‌اله صداقت؛ همت‌اله پیردشتی؛ رضا اسدی؛ سید یوسف موسوی طغانی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101057

چکیده
    به منظور مقایسه وبررسیامکانکاربرد روش­های مختلف آبیاریدرمقایسهباروشسنتی وارزیابیروش­هایمختلفآبیاریپژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار با دو فاکتور آبیاری در چهار سطح و رقم در دو سطح در مزرعه تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) در سال 1390 به اجرا درآمد. تیمارها شامل ...  بیشتر

ارزیابی تحمل تنش خشکی در برخی ارقام سویا

نیلوفر وحدی؛ اسماعیل قلی نژاد

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101321

چکیده
  به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ­های رشد نامحدود سویا در منطقه ارومیه، آزمایشی به صورت کرت­های یک­بار خرد شده بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی در سال زراعی 1391 اجرا شد. تیمار اصلی در این بررسی شامل سه سطح تنش آبی(بدون تنش، تنش متوسط و شدید که در آنها به ترتیب آبیاری در زمان وقوع 60، ...  بیشتر

تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور

محمد تقی دستورانی؛ سمانه پورمحمدی؛ محمدحسن رحیمیان

دوره 26، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118947

چکیده
  برآورد دقیق میزان تبخیر - تعرق واقعی محصولات زراعی و باغی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی و بهینه سازی آب خصوصاً در مناطق خشک و کم آب دارد. در این تحقیق، ارزیابی الگوریتم سبال (توازن انرژی سطحی زمین) در برآورد تبخیر - تعرق واقعی به تخمین تبخیر - تعرق واقعی گیا ه باغی پسته منطقه اردکان در استان یزد انجام شد. برای این کار از یک سری زمانی تصاویر ...  بیشتر

استفاده از مدل ها، معادلات انتقالی، شبکه عصبی
بررسی شاخص‎های بهره‎وری فیزیکی آب و انرژی در دو دشت با اقلیم متفاوت

سعید حبیبی؛ مجتبی خوش‌روش؛ رسول نوری خواجه بلاغ

دوره 38، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22092/jwra.2024.363555.1010

چکیده
  آب، غذا و انرژی سه منبع اساسی برای حفظ زندگی و توسعه اقتصادی اجتماعی هستند و به‎طور جدایی‎ناپذیری به هم مرتبط اند. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص‎‎های بهره‎وری آب، انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی محصولات عمده زراعی یعنی گندم و کلزا در دو اقلیم متفاوت در دشت ساری (معتدل و مرطوب) و دشت شریف‎آباد (گرم و نیمه خشک) بود. برای بررسی این شاخص‎ها ...  بیشتر

اثر مدیریت آبیاری و سطوح مختلف مالچ کاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا

حسین بابازاده؛ علی عبدزادگوهری؛ آرش خنک

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101652

چکیده
  پوشش مالچ از راهکارهایی است که می تواند ضمن کاهش تبخیر از سطح خاک، میزان مصارف خالص آب آبیاری گیاهان را کاهش دهد. بدین منظور، در این پژوهش تاثیر آبیاری و مالچ کاه بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا، آزمایش کرت­های خرد در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان آستانه اشرفیه در سال 1391 اجرا شد. در این پژوهش، مدیریت آبیاری شامل بدون ...  بیشتر

تأثیر برنامه‌ریزی آبیاری بر شاخص‌های بهره‌وری آب، مطالعه موردی: دشت نیشابور

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مسعود فرزام نیا

دوره 26، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 129-142

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118961

چکیده
  در این پژوهش، اثر مدیریت رایج آبیاری بر اجزای بیلان آب و شاخص‌های مختلف بهره وری آب در مزارع گندم، جو، چغندرقند، پنبه، ذرت علوفه‌ای و گوجه فرنگی در دشت نیشابور با استفاده از مدل SWAP بررسی گردید و تأثیر اعمال سناریوی برنامه‌ریزی آبیاری بر کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که در شرایط مدیریت آبیاری فعلی زارعین، ...  بیشتر

طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
مقایسه روش قطره‌ای نواری با آبیاری سطحی و پایش شوری خاک در کشت گندم و ذرت آبیاری شده با آب لب شور

علی مختاران؛ پیمان ورجاوند؛ حسین دهقانی سانیج؛ شکراله آبسالان؛ آذرخش عزیزی؛ علیرضا جعفرنژادی

دوره 35، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.353217.849

چکیده
   این تحقیق به‌منظور مقایسه و پایش دو سامانه آبیاری قطره‌ای و سطحی برای کشت‌های‌ ذرت و گندم در سه فصل کاشت از تابستان 1395 تا بهار 1397 در یکی از ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی خوزستان واقع در اهواز طراحی و اجرا شد. منبع آب آبیاری رودخانه کارون با شوری سه دسی‌زیمنس بر متر در مقطع اهواز بود. این پژوهش به‌صورت طرح آماری بلوک‌های ‌کامل ...  بیشتر

اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف

عباس خوارزمی؛ محمود مشعل؛ قاسم زارعی؛ مریم وراوی پور

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 251-262

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118979

چکیده
              روش نفوذسنج گلف یکی از روش­های مناسب جهت اندازه­گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Kfs) در بالای سطح ایستابی است. این مطالعه به وسیله دستگاه پرمامتر گلف مدل 1k2800، برای20 چاهک در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان انجام شد. بافت رسی خاک مزرعه تحقیقاتی با روش هیدرومتری مشخص گردید. دبی خروجی از پرمامتر در ...  بیشتر

سنجش از دور
ارزیابی فناوری سنجش از دور در برآورد تبخیر- تعرق گیاه یونجه با استفاده از داده‌های تبخیر- تعرق برآورد شده توسط لایسیمتر در استان‌های البرز و چهارمحال و بختیاری

حسین جعفری؛ علی مرشدی

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 253-267

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.356217.895

چکیده
  به دلیل برخی مشکلات در استفاده از لایسیمتر برای برآورد تبخیر- تعرق، مانند هزینه‌های فراوان، زمان‌بر بودن و تعمیم داده­ها به سطح وسیعی از مزرعه، فناوری سنجش از دور برای این منظور در کانون توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف برآورد تبخیر- تعرق گیاه یونجه با استفاده از تصاویر ماهواره­ای و مقایسه و صحت‌سنجی آن‌ها با داده­های ...  بیشتر

اثر آب شور و مدیریت مصرف نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم
دوره 28، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 263-272

https://doi.org/10.22092/jwra.2014.100028

چکیده
  نیتروژن نخستین عنصر غذائی است که کمبود آن در مناطق شور مطرح است، لذا مدیریت صحیح مصرف کودهای نیتروژنه از راهکارهای مهم در جهت نیل به افزایش عملکرد دانه­ی گندم در این شرایط می­باشد. به همین منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار بر روی گندم رقم روشن در مزرعه­ای دارای خاک و آب شور در اراضی ...  بیشتر

واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی

مسعود محمدی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ امیر حق‌وردی

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 277-295

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.103054

چکیده
  مدل­های شبیه­سازی رشد گیاه از جمله مدل AquaCrop برای پیش­بینی اثرات آب و شوری بر روی عملکرد دانه، زیست توده و کارایی مصرف آب گیاهان مختلفی توسعه یافته­اند. این مدل­ها برای مناطق مختلف با استفاده از داده­های اندازه­گیری شده در مزرعه واسنجی و صحت­سنجی می­شوند. این مطالعه به منظور اعتبار سنجی مدل AquaCropتحت تنش همزمان شوری و ...  بیشتر

تاثیر شوری آب و خاک بر عملکرد گل، ترکیبات محلول، محتوی عناصر شوری و کیفیت اسانس بابونه شیرازی (Matricaria recutita L.)

کریم نوری؛ حشمت امیدی؛ حسنعلی نقدیبادی؛ حسین ترابی

دوره 26، شماره 4 ، بهمن 1391، ، صفحه 367-378

https://doi.org/10.22092/jwra.2013.131415

چکیده
  در مناطق خشک و نیمه­خشک، شوری آب و خاک تولید محصولات زراعی را محدود می­نماید. ارزیابی تحمل به شوری گیاهان دارویی به منظور کشت در مناطق شور از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به منظور بررسی تأثیر شوری آب و خاک بر عملکرد گیاه دارویی بابونه، آزمایشی گلخانه­ای با پنج سطح شوری شامل آب غیرشور، 3/5، 6/5، 9/5 و12/5 دسی زیمنس بر متر در سه تکرار در ...  بیشتر

اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج

محمد قاسمی نصر؛ فاطمه کاراندیش؛ عبداله درزی نفت چالی؛ علی مختصی بیدگلی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 419-431

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105808

چکیده
  یکی ازروش­های بهبود بهره­وری آب آبیاری در کشت برنج(Oryza sativa L.)، استفاده از روش آبیاری متناوب می­باشد. در این تحقیق، اثر این نوع آبیاری در تلفیق با دو بار زهکشی میان­فصل بر شاخص­های رشد دو رقم برنج در شالیزارهای مجهز به زهکشی زیرزمینی به صورت آزمایش کرت خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در فصل زراعی 1393 بررسی شد. عامل ...  بیشتر

تأثیر روش‌های برنامه‌ریزی آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم

اژدر عُنّابی میلانی؛ صدقعلی زمانی

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 489-502

https://doi.org/10.22092/jwra.2014.100001

چکیده
  این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر روش‌های برنامه‌ی آبیاری روی عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم و تعیین روش مناسب برنامه‌ریزی آبیاری آن در منطقه‌ی سعیدآباد آذربایجانشرقی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 10 تیمار و 4  تکرار انجام شد. آبیاری‌ها در تیمارهای I1 و I2 به‌ترتیب زمانیکه نسبت عمق آبیاری به تبخیر از تشت کلاس A به 8/0 و 1 می‌رسید ...  بیشتر

بررسی کارایی همزیستی قارچ‌های مایکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر

دیاکو قربانیان؛ فرهاد رجالی؛ اشرف اسمعیلی زاد

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 677-689

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100823

چکیده
  امروزه کاربرد قارچ­های میکوریزی به منظور بهبود شرایط تغذیه­ای گیاه و افزایش مقاومت آن در برابر تنش­های محیطی از جمله کمبود آب قابل دسترس به طور گسترده­ای در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. این قارچ­ها با مهیا نمودن شرایط لازم برای جذب بیشتر عناصر معدنی )به ویژه عناصر با تحرک اندک در خاک( و آب توسط گیاهان نقش موثری ...  بیشتر