آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
ارزیابی بهره‌وری فیزیکی‌- اقتصادی آب در روش‌های مختلف کاشت و آبیاری برنج رقم فجر در استان گلستان

پروین ذوالفقاری؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمد اسماعیل اسدی؛ ابراهیم امیری

دوره 36، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 391-404

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360212.946

چکیده
  برنج از محصولات مهم غذایی است که عموما به‌صورت نشایی کشت شده و مصرف آب بالایی دارد. روش خشکه‌کاری برنج رویکردی نوین است که فرصت افزایش بهره‌وری آب را فراهم نموده است. در این پژوهش، تغییر روش کاشت از نشایی به خشکه‌کاری و استفاده از روش‌های آبیاری تحت فشار برای کشت برنج در پنج مزرعه کشت برنج در استان گلستان مطالعه شد. مزرعه کشت نشایی، ...  بیشتر

استفاده از مدل ها، معادلات انتقالی، شبکه عصبی
ارزیابی مدل DSSAT در برآورد بهره‌وری آب و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف آب کاربردی

فرانک برادران هزاوه؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین ابراهیمی

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 323-336

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.355847.890

چکیده
  حبوبات بعد از گندم و برنج سهم عمده­ای در رژیم غذایی در کشور دارند. رشد این گیاهان خیلی سریع بوده و تنش خشکی نقش مهمی در عملکرد آن دارد. هدف از این بررسی، ارزیابی مدل DSSAT در شبیه‌سازی رشد و عملکرد لوبیای چشم بلبلی در شرایط سطوح مختلف آب کاربردی است. بدین منظور، طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان ...  بیشتر

تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 283-297

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.119743

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر دوره­های آبیاری و تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در سال‌های زراعی 1395 و 1396 به‌صورت کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) اجرا شد. آبیاری در چهار سطح (غرقاب کامل، دور­های آبیاری 5، 10 و 15 روزه) به عنوان عامل اصلی و ...  بیشتر

تعیین تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب لوبیا در شرایط کاربرد کود نیتروژن در منطقه آستانه اشرفیه

علیرضا نورعلی‌نژاد؛ ابراهیم امیری؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 13-27

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.119127

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین تابع تولید محصول لوبیای معمولی و چشم­بلبلی و ارزیابی بهره­وری مصرف آب آبیاری در آستانه اشرفیه در سال­های 1395و 1396 انجام شد. پژوهش حاضر به صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای اصلی شامل آبیاری 40، 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه و تیمار فرعی شامل بدون کود و 30 ،60 و90 کیلوگرم ...  بیشتر

تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب گیاه بادام‌زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن

علی عبدزادگوهری؛ ابراهیم امیری

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 55-65

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116600

چکیده
  دو نهاده آب و کود از عوامل مهم در تولیدات کشاورزی است که کمبود هر یک، باعث کاهش عملکرد محصول می­شود. نقش و اهمیت هر یک از نهاده­های آب و کود به تفکیک می­تواند در افزایش عملکرد مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر آبیاری و کود نیتروژن بر تابع­تولید و بهره­وری مصرف آب در گیاه بادام­زمینی رقم گیل، به صورت آزمایش کرت­های ...  بیشتر

اثر مدیریت آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره‌وری آب برنج رقم هاشمی

حسن ابراهیمی راد؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین صدقی

دوره 31، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 625-636

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.115722

چکیده
  کمبود منابع آب و کم بودن راندمان آبیاری در مزارع برنج، استفاده بهینه و افزایش بهره­وری از منابع موجود را ضروری می­سازد. این پژوهش به منظور بررسی اثر متقابل مدیریت­آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره­وری آب برنج رقم هاشمی، در منطقه کوشال- لاهیجان، واقع در شمال ایران، به اجرا در آمد. طرح به صورت کرت­های خرد شده، بر پایه طرح بلوک­های ...  بیشتر

تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان

زهرا سعادتی؛ معصومه دلبری؛ مهدی پناهی؛ ابراهیم امیری

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 151-162

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113160

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثرات مدیریت آبیاری روی خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند (رقم منوژرم) و تعیین کارایی مصرف آب بود. آزمایش در منطقه الشتر واقع در استان لرستان در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی طی دو سال زراعی 1393 و 1394 انجام شد. در این تحقیق شش تیمار آبیاری شامل آبیاری کامل (رساندن رطوبت خاک در هر آبیاری به حد ظرفیت مزرعه) ...  بیشتر

ارزیابی مدلWOFOST در شبیه‌سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری

زهرا سعادتی؛ نادر پیرمرادیان؛ ابراهیم امیری؛ مجتبی رضایی

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 323-338

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118985

چکیده
  در راستای افزایش بهره­وری آب، آگاهی از واکنش گیاه به تنش آب و نیز استفاده از ابزارهای شبیه­سازی واکنش گیاه به عوامل مختلف محیطی به ویژه آب، مورد نیاز است. مدل­هایی که اثرات مقادیر مختلف آب بر عملکرد محصول را به صورت کمی شبیه­سازی می­کنند، ابزارهایی مفید در مدیریت آب در سطح مزرعه و بهینه­سازی بهره­وری آب هستند. در این تحقیق ...  بیشتر