طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای کنترل علف‌هرز بر وزن خشک علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی نیشکر

محمود فضلی؛ احمد زارع؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ الهام الهی فرد

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 165-179

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.357653.913

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای مختلف کنترل علف‌های‌هرز، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرده شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1399 در موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان انجام گرفت. پنج سامانه آبیاری، شامل آبیاری قطره‌ای سطحی (I0)، دو نوع آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با قطره‌چکان‌هایی ...  بیشتر

آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان

فرزین پرچمی عراقی؛ فریبرز عباسی؛ کرامت اخوان

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 181-201

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.357180.906

چکیده
  در پژوهش حاضر، با انجام اندازه‌گیری‌های صحرایی در فصل زراعی 1400-1399، آب کاربردی فصلی و بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب سویا در 37 مزرعه با مدیریت زارعین (با سامانه آبیاری شیاری/نواری) در دشت مغان، استان اردبیل ارزیابی شد. در فصل زراعی این پژوهش، میانگین نیاز آبی خالص سویا در مزارع مزبور 542 میلی‌متر (بین 431 تا 691 میلی‌متر) و میانگین 10 ساله ...  بیشتر

مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری

محمد حسین بناکار؛ سید علی محمد چراغی؛ مهدی کریمی زارچی؛ محمدحسن رحیمیان

دوره 34، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 29-49

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121912

چکیده
  با توجه به کمبود منابع آب متعارف و افزایش شوری منابع آب ‌و خاک، استفاده از گیاهان شورپسند برای تولید علوفه و امنیت غذایی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به‌منظور مقایسه عملکرد علوفه برخی گونه‌‎های شورپسند در روش‌های مختلف آبیاری (قطره‌ای، بابلر، جویچه‌ای)، پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری واقع در شهرستان صدوق ...  بیشتر

اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در ایستگاه اسلام آباد غرب

امیرحسین ناظمی؛ محمدامین پرندین؛ علی اشرف صدرالدینی؛ هوشنگ قمرنیا

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 353-369

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.120465

چکیده
  برای بررسی تاثیر آبیاری موجی بر عملکرد ذرت­دانه­ای در منطقه اسلام­آبادغرب و همچنین تعیین بهره وری آب و راندمان کاربرد آب، آزمایشی در اطراف ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اسلام آباد غرب انجام شد. طرح آماری مربوط به پژوهش، بلوک کامل تصادقی با چهار تیمار و در سه تکرار (بصورت تجزیه مرکب طی دو سال زراعی 1395 و 1396 بود. تیمارها ...  بیشتر

اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهره‌وری آب ذرت‌دانه‌ای درایستگاه اسلام آباد غرب

علی اشرف صدرالدینی؛ محمدامین پرندین؛ امیرحسین ناظمی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 189-204

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.119737

چکیده
  به منظور تعیین واکنش گیاه ذرت­دانه­ای نسبت به استراتژی کم­آبیاری و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت­دانه­ای در منطقه اسلام­آبادغرب تحت آبیاری جویچه­ای و همچنین تعیین بهره­وری آب، پژوهشی در اطراف ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اسلام­آبادغرب انجام شد. طرح آماری پژوهش، بلوک کامل تصادفی (طرح آماری ...  بیشتر

اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان

علی قدمی فیروزآبادی؛ مهرداد چایچی؛ سید محسن سیدان

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 139-149

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.113159

چکیده
  استفاده بهینه از آب با توجه به شرایط اقلیمی کشور و خشکسالی­های اخیر امری ضروری به­نظر می­رسد. یکی از راهکارهای مهم و تاثیر­گذار، بهره­گیری از سامانه­های نوین آبیاری است. لذا این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان، با بهره­گیری از سیستمهای آبیاری تحت فشار، بصورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل ...  بیشتر