آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
برآورد بهره‌وری آب باغ‌های انگور در روش‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای

حسن اوجاقلو؛ محمد مهدی جعفری؛ محمد بابا اکبری ساری؛ فرهاد اوجاقلو؛ فرهاد میثاقی

دوره 37، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 207-221

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361860.984

چکیده
  در این پژوهش وضعیت موجود بهره­وری آب در شش باغ انگور با روش آبیاری سطحی و شش باغ با روش آبیاری قطره­ای واقع در استان زنجان پیمایش شد و سپس اثر برنامه آبیاری اصلاح شده در ارتقاء بهره­وری آب در دو باغ منتخب بررسی گردید. میانگین مقدار آب آبیاری در هر هکتار از باغ­های انگور با روش آبیاری سطحی و قطره­ای به ترتیب 6929 و 5418 مترمکعب بود. ...  بیشتر

آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی نخل خرمای رقم برحی در خوزستان

مجید علی حوری

دوره 36، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 377-390

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.359666.938

چکیده
  با تنظیم صحیح برنامه آبیاری گیاهان بر اساس تعیین دقیق نیاز آبی هر گیاه، می­توان میزان مصرف آب و اتلاف آن را در کشاورزی کاهش داد. به منظور تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی درختان خرمای رقم برحی، سه لایسیمتر زهکش‌دار برای اندازه‌گیری تبخیر و تعرق درختان خرما در نظر گرفته ‌شد. میزان تبخیر و تعرق نخل خرما با استفاده از رابطه بیلان آب در خاک ...  بیشتر