طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
بررسی تأثیر دور آبیاری در سامانه قطره‌ای نواری بر عملکرد برنج و تغییرات شوری خاک با روش کشت مستقیم در بستر خشک در دشت خوزستان

علی مختاران؛ عبدالعلی گیلانی؛ سامی جلالی؛ لیلا بهبهانی؛ مجتبی رضایی؛ کبری تجدد طلب

دوره 37، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 139-158

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.359561.935

چکیده
  برنج یکی از مهم‌ترین محصولات تابستانه و آب‌بر استان خوزستان است. با توجه به محدودیت شدید آب، تاثیر استفاده از سامانه قطره‌ای نواری در روش کشت مستقیم به‌صورت خشکه‌کاری، بر عملکرد ارقام رایج برنج استان و تغییرات شوری خاک مورد پایش قرار گرفت. این پژوهش به‌مدت دو سال زراعی (1400-1399 و 1399-1398) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز روی سه قطعه ...  بیشتر

طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
مقایسه روش قطره‌ای نواری با آبیاری سطحی و پایش شوری خاک در کشت گندم و ذرت آبیاری شده با آب لب شور

علی مختاران؛ پیمان ورجاوند؛ حسین دهقانی سانیج؛ شکراله آبسالان؛ آذرخش عزیزی؛ علیرضا جعفرنژادی

دوره 35، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.353217.849

چکیده
   این تحقیق به‌منظور مقایسه و پایش دو سامانه آبیاری قطره‌ای و سطحی برای کشت‌های‌ ذرت و گندم در سه فصل کاشت از تابستان 1395 تا بهار 1397 در یکی از ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی خوزستان واقع در اهواز طراحی و اجرا شد. منبع آب آبیاری رودخانه کارون با شوری سه دسی‌زیمنس بر متر در مقطع اهواز بود. این پژوهش به‌صورت طرح آماری بلوک‌های ‌کامل ...  بیشتر

آب زیرزمینی
بررسی اختلاط قائم ‌آب شور و شیرین در زهکشی و تاثیر آن بر شوری زه‌آب در مزارع کشت نیشکر دعبل خزاعی و سلمان فارسی

علی مختاران؛ عبدالعلی ناصری؛ حیدرعلی کشکولی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 543-561

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.122673

چکیده
  در شرایط جدید زهکشی در مرکز و جنوب غرب استان خوزستان،  با  کاهش عمق‌ کارگذاری زهکش‌ها و زهکشی ‌کنترل شده، مطالعه دینامیک منطقه اختلاط آب شور و شیرین در بالای سفره آب زیرزمینی، شناخت مشخصات این منطقه و تاثیر آن بر دبی و شوری زه‌آب اهمیت دارد. در این پژوهش هفت‌ گروه پیزومتر در فواصل مختلف از جمع کننده زه‌آب نصب شد. هرگروه شامل ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
بررسی اثرات استفاده از زهاب مزارع نیشکر جنوب خوزستان در کشت گیاه کینوا بر عملکرد محصول و تغییرات شوری و سدیمی خاک

علی مختاران؛ مهرزاد طاوسی؛ پیمان ورجاوند؛ سالومه سپهری صادقیان

دوره 34، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 337-354

چکیده
  < p dir="RTL">در استان خوزستان تولید زهاب حاصل از فعالیت‌های مختلف به ویژه کشاورزی، یکی از مشکلات جدی است.کشت گیاهان مقاوم به شوری با استفاده از زهاب می‌تواند به‌عنوان یک اقدام مناسب مورد توجه قرارگیرد. لذا تحقیقی به‌منظور بررسی امکان بازچرخانی زهاب‌ مزارع نیشکر برای زراعت زمستانه کینوا با هدف تولید علوفه در سال زراعی 1398- 1397 واقع ...  بیشتر