طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
بررسی تأثیر دور آبیاری در سامانه قطره‌ای نواری بر عملکرد برنج و تغییرات شوری خاک با روش کشت مستقیم در بستر خشک در دشت خوزستان

علی مختاران؛ عبدالعلی گیلانی؛ سامی جلالی؛ لیلا بهبهانی؛ مجتبی رضایی؛ کبری تجدد طلب

دوره 37، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 139-158

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.359561.935

چکیده
  برنج یکی از مهم‌ترین محصولات تابستانه و آب‌بر استان خوزستان است. با توجه به محدودیت شدید آب، تاثیر استفاده از سامانه قطره‌ای نواری در روش کشت مستقیم به‌صورت خشکه‌کاری، بر عملکرد ارقام رایج برنج استان و تغییرات شوری خاک مورد پایش قرار گرفت. این پژوهش به‌مدت دو سال زراعی (1400-1399 و 1399-1398) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز روی سه قطعه ...  بیشتر

اثرات فواصل آبیاری و مقادیر سوپر جاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی حمیدیه

مانی مجدم؛ محمد رضا معمارباشی؛ اصلان اگدرنژاد؛ نازلی دروگر

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 129-137

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109913

چکیده
  به منظور بررسی اثرات فواصل آبیاری و مقادیر مختلف سوپرجاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی شهرستان حمیدیه، آزمایشی در سال زراعی 1393 در شهرستان حمیدیه به صورت کرت­های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل فواصل آبیاری در سه سطح (60، 100 و 140) میلی­متر تبخیر از تشت ...  بیشتر

اثر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی

جعفر نیکبخت؛ مهدی طاهری؛ محسن سکاکی

دوره 26، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118952

چکیده
             این پژوهش به منظور بررسی اثر کم‌آبیاری بر شاخص‎های کمی و کیفی عملکرد محصول زیتون رقم کرونائیکی در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم زنجان واقع در گیلوان با طول جغرافیایی ¢05 °49 شرقی و عرض جغرافیایی ¢47 °36 شمالی و ارتفاع متوسط 330 متر از سطح دریا و با بافت خاک لوم در سال 1388 انجام شد. در این آزمایش، از چهار تیمار ...  بیشتر