آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان

فرزین پرچمی عراقی؛ فریبرز عباسی؛ کرامت اخوان

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 181-201

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.357180.906

چکیده
  در پژوهش حاضر، با انجام اندازه‌گیری‌های صحرایی در فصل زراعی 1400-1399، آب کاربردی فصلی و بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب سویا در 37 مزرعه با مدیریت زارعین (با سامانه آبیاری شیاری/نواری) در دشت مغان، استان اردبیل ارزیابی شد. در فصل زراعی این پژوهش، میانگین نیاز آبی خالص سویا در مزارع مزبور 542 میلی‌متر (بین 431 تا 691 میلی‌متر) و میانگین 10 ساله ...  بیشتر

استفاده از مدل ها، معادلات انتقالی، شبکه عصبی
تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP در یک مزرعه نیشکر با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در کشت و صنعت شعیبیه

فرزین پرچمی عراقی؛ عدنان صادقی لاری

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 151-167

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.353950.859

چکیده
  از آنجا که نتایج شبیه‌سازی‌های زراعی-هیدرولوژیکی با درجات مختلفی از عدم قطعیت همراه است، لذا ارزیابی عدم قطعیت آن‌ها حایز اهمیت است. تحلیل عدم قطعیت نتایج مدل‌های زراعی-هیدرولوژیکی می‌تواند اطلاعات مفیدی در خصوص درجه اطمینان از نتایج مدل فراهم آورد. در این بررسی، تحلیل عدم قطعیت کاربرد توزیعی مدل SWAP برای یک مزرعه نیشکر با زهکشی ...  بیشتر