تأثیر کم آبیاری با دو روش نواری و شیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم هامون

فاطمه کیخایی؛ ناصر گنجی خرم دل

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106197

چکیده
  به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی گندم هامون، تحقیقی دو ساله با دو تیمار اصلی شامل آبیاری نواری با انتهای بسته و شیاری درکرت های اصلی و سه تیمار فرعی میزان آب آبیاری شامل آبیاری کامل (T1 )،75 درصد آبیاری کامل (T2 ) و 55 درصد آبیاری کامل (T3 )در کرت های فرعی انجام شد. طرح آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر

مقایسه تغییرات رشد و عملکرد محصول درختان بارور پسته در گذار از آبیاری سطحی به آبیاری قطره‌ای در ساوه

ناصر گنجی خرم دل؛ فاطمه کیخایی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 39-49

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106200

چکیده
  بیش از 90 درصد باغات پسته ایران به روش سطحی آبیاری می شوند که با توجه به روند کاهشی منابع آب تغییر یا بهسازی سیستم های آبیاری باغات ضروری است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر تغییر سیستم آبیاری سطحی به آبیاری قطره ای بر درختان 10 ساله بارور پسته (رقم احمد آقایی)طی سالهای 1392 و 1393 در منطقه خشکه رود زرندیه ساوه انجام شد. طرح به صورت بلوکهای ...  بیشتر