آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین نیاز آبی و ضرایب یک جزیی و دوجزیی خاکشیر (Descurainia sophia L.) با استفاده از لایسیمتر

مرضیه علی آبادی؛ محمدحسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 245-254

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361953.985

چکیده
  با توجه به محدود بودن منابع آب و بالا بودن میزان تبخیر، مسئله بحران آب یکی از عمده ­ترین مسائل در کشور است. به دلیل اهمیت گیاه خاکشیر به عنوان یک گیاه دارویی، نیاز آبی و ضریب گیاهی یک­ گانه و دوگانه آن در آزمایشگاه لایسیمتری دانشگاه بیرجند مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از شش لایسیمتر (از نوع بیلان آبی) به قطر60 سانتی­متر و ارتفاع ...  بیشتر

آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه کینوا به روش لایسیمتری در دشت بیرجند

فرزانه گلستانی فر؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سهراب محمودی

دوره 36، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 405-420

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360244.950

چکیده
  برآورد مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل برای محاسبه­ ی نیاز آبی در راستای برنامه­ریزی کشاورزی برای محصولات مختلف، از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور در پژوهش حاضر، برای تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی کینوا به روش لایسیمتری، از سه لایسیمتر زهکش­دار از جنس پلی­اتیلن و کاملاً آب­بندی شده با قطر 60 سانتی­متر و ارتفاع 100 سانتی­متر ...  بیشتر

آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند

اکبر محمدی؛ محمدحسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 591-601

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123654

چکیده
   ضریب گیاهی  یکی از فاکتورهای بسیار مهم در برنامه ریزی های آبیاری و تخصیص بهینه منابع آب به گیاهان به حساب می آید. ضریب گیاهی از طریق نسبت تبخیر و تعرق واقعی ( ) به تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ( ) بدست می­آید. این تحقیق به منظور تعیین ضرایب گیاهی گیاه گل نرگس که از جمله گیاهان زینتی مهم می­باشد، به مدت یک فصل زراعی در دانشکده ...  بیشتر