آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
ارزیابی بهره‌وری فیزیکی‌- اقتصادی آب در روش‌های مختلف کاشت و آبیاری برنج رقم فجر در استان گلستان

پروین ذوالفقاری؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمد اسماعیل اسدی؛ ابراهیم امیری

دوره 36، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 391-404

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360212.946

چکیده
  برنج از محصولات مهم غذایی است که عموما به‌صورت نشایی کشت شده و مصرف آب بالایی دارد. روش خشکه‌کاری برنج رویکردی نوین است که فرصت افزایش بهره‌وری آب را فراهم نموده است. در این پژوهش، تغییر روش کاشت از نشایی به خشکه‌کاری و استفاده از روش‌های آبیاری تحت فشار برای کشت برنج در پنج مزرعه کشت برنج در استان گلستان مطالعه شد. مزرعه کشت نشایی، ...  بیشتر

شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST

پریسا شاهین رخسار؛ ابراهیم امیری؛ سامیه رئیسی؛ محمد اسماعیل اسدی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106198

چکیده
    امروزه حتی در مناطق مرطوب کشور، بحران آب یک مشکل عمده کشاورزی و افزایش بهره‌وری مصرف آب یکی از ملزومات توسعه پایدار است. با توجه به این امر، استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی رشد گیاه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت بحران آب مفید به نظر می‌رسد. در این پژوهش از مدل WOFOSTجهت شبیه‌­سازی عملکرد دو رقم سویا تحت مدیریت کم‌آبیاریدر منطقه گرگان ...  بیشتر