مقاله پژوهشی استفاده از مدل ها، معادلات انتقالی، شبکه عصبی
ارزیابی مدل DSSAT در برآورد بهره‌وری آب و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف آب کاربردی

فرانک برادران هزاوه؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین ابراهیمی

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 323-336

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.355847.890

چکیده
  حبوبات بعد از گندم و برنج سهم عمده­ای در رژیم غذایی در کشور دارند. رشد این گیاهان خیلی سریع بوده و تنش خشکی نقش مهمی در عملکرد آن دارد. هدف از این بررسی، ارزیابی مدل DSSAT در شبیه‌سازی رشد و عملکرد لوبیای چشم بلبلی در شرایط سطوح مختلف آب کاربردی است. بدین منظور، طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در روش کشت نشایی و خشکه‌کاری برنج در سامانه‌های مختلف آبیاری

سیده طیبه حسینی؛ حسین شریفان؛ علی‌رضا کیانی؛ نورمحمد آبیار؛ محمدتقی فیض بخش

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 337-356

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.355385.885

چکیده
  کارآیی استفاده از انرژی یکی از مهمترین عوامل برای کشاورزی پایدار است. در این پژوهش، در شهرستان گرگان استان گلستان، میزان ورودی و خروجی انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی [1](GWP) در روش­های تولیدی کشت نشایی و کشت مستقیم برنج در سامانه­ های آبیاری بارانی، غرقابی و قطره­ای بررسی شد. با توجه به نتایج، میانگین انرژی ورودی و خروجی برای سامانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
اثر بیوچار حاصل از منابع مختلف بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم

حسن اصولی؛ احمد کریمی؛ حسین شیرانی

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 357-371

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.354825.873

چکیده
  افزودن بقایای آلی به صورت بیوچار به خاک با هدف بهسازی آن، رهیافت جدیدی در مدیریت بقایای آلی است. در پژوهش­های قبلی، بیشترین تمرکز محققان به مقدار بیوچار اضافه‌شده به خاک بوده است. این تحقیق با هدف بررسی ویژگی‌های بیوچار­های تهیه‌شده از منابع مختلف (کاه گندم، ورمی­ کمپوست و چوب درخت زردآلو) و اثرات مقادیر و اندازه ذرات آن بیوچارها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر کم‌آبیاری تنظیم‌شده با آب مغناطیسی بر خواص کمی، کیفی و بهره‌وری آب نخودفرنگی

امیر حسین یداللهی؛ مجتبی خوش روش؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 373-389

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.356340.897

چکیده
  هدف از این پژوهش تاثیر کم­آبیاری تنظیم­شده با آب مغناطیسی بر خصوصیات کمی و کیفی نخود­فرنگی (Pisum sativum L.) می­باشد. پژوهش حاضر در مزرعه­ای واقع در روستا­ی آغوزبن شهرستان بابل استان مازندران انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار شاهد شامل آبیاری کامل در تمام مراحل رشد گیاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تاثیر آبیاری قطره‌ای و غرقابی بر عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج در مازندران

مهسا رحیمی پول؛ داود اکبری نودهی؛ رضا اسدی؛ علی باقری؛ فضل شیردل شهمیری

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 391-404

https://doi.org/10.22092/JWRA.2022.356658.899

چکیده
  با توجه به اهمیت کشت برنج، به ویژه در استان مازندران، ضروری است که برنامه­ریزی دقیقی برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود در استان در بخش کشاورزی صورت گیرد تا تقاضای آب برای تولید برنج کاهش یابد. به این منظور، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار با چهار تیمار (روی رقم طارم هاشمی) طی سال زراعی 1399 در معاونت موسسه تحقیقات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد، ارزش آب
واکاوی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده تشکل‌های آب‌بران در شبکه های آبیاری استان خوزستان

زهرا رستمیان؛ بهمن خسروی پور؛ منصور غنیان

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 405-420

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.343536.800

چکیده
  هدف این تحقیق کمّی شناسایی عوامل پیش­برنده و بازدارنده موجود در شکل­ گیری، فعالیت و توسعه تشکل­های آب­بران در شبکه های آبیاری استان خوزستان بود. روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارشناسان شرکت­های بهره ­برداری سازمان آب و برق استان خوزستان بود (200=N) که تعداد 130 نفر از آنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طراحی آب، آبیاری تحت فشار، شبکه های آبیاری زهکشی
بهره‌وری آب گندم در ایران و مقایسه آن با مقادیر چند کشور

نادر حیدری

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 421-435

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.356037.892

چکیده
  گندم در کشور و حتی در جهان محصولی استراتژیک محسوب شده و سطح زیر کشت زیادی (تقریبا 50% اراضی تحت کشت کشور) را به خود اختصاص می­دهد. هدف اصلی از این بررسی، مرور و تحلیلی بر وضعیت بهره­وری آب گندم کشور و مقایسه مقادیر آن با مقادیر جهانی بود. برای این منظور با گرد­آوری و مرور منابع علمی کشوری و بین­المللی مقادیر گزارش شده برای بهره­وری ...  بیشتر