مقاله پژوهشی
گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش‌های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج

مریم علیزاده؛ پیمان افراسیاب؛ محمد رضا یزدانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ معصومه دلبری

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116595

چکیده
  زهکشی میان­فصل و پایان­فصل در مرحله برداشت برنج دو عملیات مهم مدیریت آبیاری در شالیزار است که به­ترتیبسببافزایشعملکردمحصولوشرایط مناسب­تربرایبرداشتبرنجمی­شوند. به­دلیل شرایط منحصربه­فرد اراضی شالیزاری استان گیلان، تصمیم­گیری در مورد فاصله (L) و عمق (D) مناسب زهکش­های زیرزمینی و معادله مناسب برای تعیین فاصله زهکش­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهره‌وری آب و عملکرد ذرت در تناوب با گندم در روش‌های مختلف آبیاری و خاک‌ورزی

سید ابراهیم دهقانیان؛ صادق افضلی نیا

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 15-27

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116597

چکیده
    تاکنون در زمینه اثرات روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی و آبیاری هر یک به صورت جدا بر محصول ذرت، پژوهش­های زیادی انجام شده، اما اثرات توأم این دو عامل در کشت ذرت کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، در این پژوهش اثر روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی و آبیاری بر خصوصیات خاک، بهره‌وری مصرف آب و عملکرد ذرت در قالب طرح کرت‌های خرد شده با نه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم

سجاد عظیمی؛ مجتبی خوش روش؛ عبداله درزی نفت چالی؛ میثم عابدین پور

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 29-40

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116598

چکیده
  دشت کاشمر در نواحی خشک کشور قرار دارد و وقوع خشکسالی­های متوالی اخیر نیز باعث شده که مدیریت مصرف آب مورد توجه جدی قرار گیرد. در این پژوهش، تاثیر چهار مقدار پلیمر سوپرجاذب A200(صفر (S0)، 1/0%(S1)، 2/0% (S2)و 3/0 (S3)درصد وزنی)، چهار مقدار ورمی­کمپوست (صفر(V0)، 7 (V1)، 10 (V2) و 15 (V3)تن در هکتار) و سه میزان آبیاری (60% (W1)، 80% (W2) و 100 (W3)درصد نیاز آبی) بر کارایی مصرف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد تفاوت عملکرد و بهره‌وری آب گندم بین وضعیت موجود و مطلوب در استان قزوین با استفاده از پروتکل GYGA

مهنوش جناب؛ بیژن نظری

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 41-54

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116599

چکیده
  با توجه به محدودیت منابع آب، افزایش بهره­وری آب برای دستیابی به امنیت آبی و امنیت غذایی اهمیت بالایی دارد. یکی از اقدامات اساسی در این حوزه، تعیین تفاوت عملکرد محصولات و بهره‌وری آب، بین وضع موجود و وضعیت مطلوب (پتانسیل) است. در این زمینه، این بررسی برای محصول گندم در استان قزوین و بر اساس پروتکل‌های GYGA که یک روش‌ بین‌المللی است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب گیاه بادام‌زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن

علی عبدزادگوهری؛ ابراهیم امیری

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 55-65

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116600

چکیده
  دو نهاده آب و کود از عوامل مهم در تولیدات کشاورزی است که کمبود هر یک، باعث کاهش عملکرد محصول می­شود. نقش و اهمیت هر یک از نهاده­های آب و کود به تفکیک می­تواند در افزایش عملکرد مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر آبیاری و کود نیتروژن بر تابع­تولید و بهره­وری مصرف آب در گیاه بادام­زمینی رقم گیل، به صورت آزمایش کرت­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین

یحیی چوپان؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 67-77

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116601

چکیده
  در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران، استفاده از پساب برای آبیاری امری اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر آبیاری با پساب بر گیاه پنبه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار آبیاری و سه تکرار اجرا گردید. تیمار های این تحقیق آب چاه T1، فاضلاب شهری تصفیه شده تربت حیدریه T2، ترکیب 50 درصد آب چاه و 50 درصد فاضلاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در سامانه آبیاری قطره‌ای

بختیار کریمی؛ پروا محمدی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 79-92

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116602

چکیده
  یکی از پارامترهای مهم در طراحی، مدیریت و اجرای سامانه­های آبیاری قطره­ای سطحی و زیرسطحی تخمین سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در خاک است. از جمله پارامترهای تاثیرگذار در این پارامتر نوع خاک (بافت و ساختمان )، دبی قطره­چکان و رطوبت اولیه خاک است. در این رابطه آزمایش‌ها در یک مدل پلکسی‌گلاس شفاف با ابعاد m 5/0× m22/1 ×m 3 و بر روی سه نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبیه‌سازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-2D

پیمان مختاری مطلق؛ علی‌ شاهنظری؛ محمدرضا نوری

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 93-106

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116603

چکیده
  بررسی انتقال رطوبت خاک بین دو زهکش و روند تغییرات رطوبتی در محیط اطراف ریشه دارای اهمیت بسیاری می­باشد. مدل HYDRUS-2D با به‌کارگیری معادلات بقای جرم، علاوه بر تسریع در نتایج، موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود. در این مطالعه سیستم زهکشی زیرزمینی با عمق 9/0 متر و فاصله 30 متر با عمق آب زیرزمینی 50 سانتی­متر در طول فصل کشت کلزا به‌عنوان کشت دوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی

علیرضا وحیدی؛ امین علیزاده؛ امین باقی زاده؛ حسین انصاری

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 107-120

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116604

چکیده
  به منظور بررسی اثر کودهای زیستی، شیمیایی و تنش کم­آبی بر عملکرد زیستی ، میزان لاوسون و درصد همزیستی با قارچ میکوریزا در گیاه دارویی حنا[1]، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی با استفاده از سطوح کودی، ( بدون کود ()، اسید هیومیک()، تلقیح میکوریزایی× ورمی­کمپوست()، ورمی کمپوست () و کود شیمیایی NPK ()) و سطوح تنش آبی (100 درصد نیاز آبی  ()، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه‌سازی بر کیفیت آب و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه

علی اصغر آقابیگی؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ محمود راینی؛ محمدرضا یزدانی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 121-130

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116605

چکیده
  برنج پس از گندم مهمترین محصول کشاورزی در جهان است. با توجه به مشکلات کم­آبی و مصرف زیاد آب در اراضی شالیزاری، هر ساله شالیزارهای زیادی در استان­های شمالی کشور با هدف افزایش بهره­وری آب، تسطیح و یکپارچه­سازی می­شوند. در طرح تسطیح و یکپارچه­سازی مزارع شالیزاری، عملیات تسطیح انجام می­شود که به­نظر می­رسد با جابجایی خاک، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری بهینه آب در شهرستان آق‌قلا

غلامحسین عبدالله زاده؛ لیلا جهانگیر؛ محمد رضا محبوبی؛ عبدالوهاب قزل

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 131-145

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116606

چکیده
  یکی از عناصر اصلی مدیریت پایدار آب جلب مشارکت بهره‌برداران در مدیریت و نگه‌داری شبکه‌های آبی می‌باشد. از طرفی، بهره‌گیری از مشارکت مردم در تمامی مراحل برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌ها(در قالب تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی) می‌تواند در مدیریت بهینه آب تأثیرگذار باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی‌های کمی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)

محمد ذونعمت کرمانی؛ رسول اسدی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 147-160

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116607

چکیده
    با توجه به محدودیت منابع آب در شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک ایران، کم‌آبیاری یکی از راه‌کارهای استفاده بهینه از آب و افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی است. در این راستا به منظور بررسی اثر کم‌آبیاری بر ویژگی‌های کمی آویشن باغی(Thymus vulgaris L.)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تولید نهال شهرداری کرمان در سال ...  بیشتر