دوره و شماره: دوره 28.3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 489-676 
6. تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت دو رقم ارزن علوفه ای

صفحه 551-560

10.22092/jwra.2014.100006

حسین نوروزی؛ حبیب اله روشنفکر؛ پیمان حسیبی؛ موسی مسگرباشی


10. شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل HYDRUS-2D

صفحه 599-611

10.22092/jwra.2014.100010

هدیه پوریزدان‌خواه؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین‌رخسار


15. بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی

صفحه 655-667

10.22092/jwra.2014.100015

امین رستمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن نیا؛ احمد فاخری فرد