ا

 • ابراهیمیان، حامد تأثیر محل کارگذاری مالچ پلاستیکی در آبیاری جویچه‌ای بر بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 93-104]

 • احمدآلی، خالد شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر هزینه سامانه‌های آبیاری قطره‌ای با استفاده از روش‌های انتخاب ویژگی [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 421-440]

 • اخوان، کرامت ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 181-201]

 • اسدی، محمد اسماعیل ارزیابی بهره‌وری فیزیکی‌- اقتصادی آب در روش‌های مختلف کاشت و آبیاری برنج رقم فجر در استان گلستان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 391-404]

 • اسماعیلی، مجید بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 359-375]

 • اسمعیلی، منصور ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره‌وری آب چهار رقم ذرت دانه‌ای در گرگان [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 269-285]

 • اسمعیلی ورکی، مهدی بررسی ابعاد زهکش روباز در اراضی تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی شده شالیزاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 313-328]

 • افشانی، معصومه نگاهی بر عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین بر اساس مدل SWOT [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 147-164]

 • اکبری، مهدی برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • اکبری، مهدی تأثیر سامانه آبیاری فتیله‌ای بر بهره‌وری آب و برخی صفات رشد گیاه گوجه‌فرنگی درکشت گلخانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 299-312]

 • اگدرنژاد، اصلان تعیین مقدار بهینه آب آبیاری گل گاوزبان در مراحل مختلف رشد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 35-53]

 • الهی فرد، الهام بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای کنترل علف‌هرز بر وزن خشک علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی نیشکر [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 165-179]

 • امیری، ابراهیم ارزیابی بهره‌وری فیزیکی‌- اقتصادی آب در روش‌های مختلف کاشت و آبیاری برنج رقم فجر در استان گلستان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 391-404]

 • امیری، بهرام تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 217-232]

 • امیری، سجاد بررسی امکان استفاده گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis.L) از آب زیرزمینی کم‌عمق با کیفیت‌های مختلف [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 287-298]

 • انصاری، حسین بررسی اثر متقابل کم‌آبیاری و آب مغناطیسی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب گیاه همیشه بهار [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 343-357]

ب

 • باغانی، جواد برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • باقری، علی برآورد تبخیر– تعرق مرجع با داده‌های محدود و کامل ایستگاه‌های سینوپتیک ساری، قراخیل قائم‌شهر و آمل [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 455-465]

پ

 • پرچمی عراقی، فرزین ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 181-201]

 • پیرسته انوشه، هادی تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 217-232]

 • پهلوانی، علی تأثیر محل کارگذاری مالچ پلاستیکی در آبیاری جویچه‌ای بر بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 93-104]

 • پورغلام آمیجی، مسعود اثر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی با استفاده از آب مغناطیسی شده [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 441-453]

 • پورغلام آمیجی، مسعود شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر هزینه سامانه‌های آبیاری قطره‌ای با استفاده از روش‌های انتخاب ویژگی [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 421-440]

ت

 • تیموری، مصطفی نگاهی بر عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین بر اساس مدل SWOT [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 147-164]

ج

 • جعفری، حسین برآورد تبخیر-تعرق واقعی گندم با استفاده از الگوریتم سبال نسبت به نتایج لایسیمتری در شرایط استاندارد در ایستگاه‌های تحقیقاتی تبریز و کرج [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 21-33]

 • جعفری، حسین ارزیابی فناوری سنجش از دور در برآورد تبخیر- تعرق گیاه یونجه با استفاده از داده‌های تبخیر- تعرق برآورد شده توسط لایسیمتر در استان‌های البرز و چهارمحال و بختیاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 253-267]

 • جمالی، صابر بررسی اثر متقابل کم‌آبیاری و آب مغناطیسی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب گیاه همیشه بهار [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 343-357]

چ

 • چاوشی، الهام اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد نسبی و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سورگوم [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 55-73]

 • چاوشی، سعید بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 359-375]

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه کینوا به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 405-420]

 • خرمیان، محمد برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • خسروی، حسن برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • خوش‌روش، مجتبی اثر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی با استفاده از آب مغناطیسی شده [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 441-453]

د

 • داداشی، محمد رضا ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره‌وری آب چهار رقم ذرت دانه‌ای در گرگان [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 269-285]

 • دلیر حسن نیا، رضا تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 203-216]

ذ

 • ذوالفقاری، پروین ارزیابی بهره‌وری فیزیکی‌- اقتصادی آب در روش‌های مختلف کاشت و آبیاری برنج رقم فجر در استان گلستان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 391-404]

ر

 • رضایی‌خرمنانی، مهدی تأثیر سامانه آبیاری فتیله‌ای بر بهره‌وری آب و برخی صفات رشد گیاه گوجه‌فرنگی درکشت گلخانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 299-312]

 • رودباری، عاطفه برآورد تبخیر– تعرق مرجع با داده‌های محدود و کامل ایستگاه‌های سینوپتیک ساری، قراخیل قائم‌شهر و آمل [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 455-465]

ز

 • زارع، احمد بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای کنترل علف‌هرز بر وزن خشک علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی نیشکر [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 165-179]

 • زارع، مهدی تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 217-232]

 • زارع مهرانی، اسحق برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

س

 • ساجدی، نورعلی بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 359-375]

 • سیاهپوش، عبدالرضا بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای کنترل علف‌هرز بر وزن خشک علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی نیشکر [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 165-179]

 • سرائی تبریزی، مهدی نگاهی بر عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین بر اساس مدل SWOT [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 147-164]

 • سعیدی، رضا تعیین ضریب تنش شوری در مراحل مختلف رشد ذرت علوفه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 75-92]

 • سعیدی، رضا برآورد جداگانه اجزای تبخیر و تعرق ذرت با استفاده از مدل‌های تجربی در شرایط تنش آبی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 233-250]

 • سیلسپور، محسن واکنش رشدی و فیزیولوژیک ارقام مختلف سورگوم به شوری آب آبیاری [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

ش

 • شاهرخ نیا، محمدعلی برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • شاهین رخسار، پریسا تعیین مقدار بهینه آب آبیاری گل گاوزبان در مراحل مختلف رشد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 35-53]

 • شیخ، فاطمه ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره‌وری آب چهار رقم ذرت دانه‌ای در گرگان [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 269-285]

ص

 • صدرالدینی، علی اشرف تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 203-216]

 • صفری‌زاده ثانی، عباس بررسی اثر متقابل کم‌آبیاری و آب مغناطیسی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب گیاه همیشه بهار [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 343-357]

ع

 • عباسی، فریبرز تأثیر محل کارگذاری مالچ پلاستیکی در آبیاری جویچه‌ای بر بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 93-104]

 • عباسی، فریبرز ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 181-201]

 • عباسی، فریبرز برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • عباسی، محمد برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • عباسی، نادر برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • عزیزی، آذرخش برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • علی حوری، مجید تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی نخل خرمای رقم برحی در خوزستان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 377-390]

 • علیزاده، امید تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 217-232]

 • علیزاده، ندا راهکارهای بهینه‌کاوی فرآیند صدور مجوز سامانه‌های نوین آبیاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 329-341]

 • عمادی، علیرضا تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 217-232]

 • عُنّابی میلانی، اژدر برآورد تبخیر-تعرق واقعی گندم با استفاده از الگوریتم سبال نسبت به نتایج لایسیمتری در شرایط استاندارد در ایستگاه‌های تحقیقاتی تبریز و کرج [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 21-33]

 • عُنّابی میلانی، اژدر تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 203-216]

غ

 • غلامی اسطلخی کوهی، طاهره بررسی ابعاد زهکش روباز در اراضی تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی شده شالیزاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 313-328]

ف

 • فرزام نیا، مسعود برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • فیض بخش، محمد تقی ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره‌وری آب چهار رقم ذرت دانه‌ای در گرگان [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 269-285]

 • فضلی، محمود بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای کنترل علف‌هرز بر وزن خشک علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی نیشکر [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 165-179]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد نسبی و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سورگوم [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 55-73]

 • قمرنیا، هوشنگ بررسی امکان استفاده گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis.L) از آب زیرزمینی کم‌عمق با کیفیت‌های مختلف [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 287-298]

ک

 • کابوسی، کامی ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره‌وری آب چهار رقم ذرت دانه‌ای در گرگان [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 269-285]

 • کاظم بیگی، محمدعلی نظام آبیاری و رابطه آن با مالکیت زمین در مازندران عصر قاجاریه [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 105-129]

 • کرامتی طرقی، مجید برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • کوچک زاده، مهدی تأثیر سامانه آبیاری فتیله‌ای بر بهره‌وری آب و برخی صفات رشد گیاه گوجه‌فرنگی درکشت گلخانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 299-312]

گ

 • گلستانی فر، فرزانه تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه کینوا به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 405-420]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر هزینه سامانه‌های آبیاری قطره‌ای با استفاده از روش‌های انتخاب ویژگی [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 421-440]

م

 • مجدنصیری، بهرام بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 359-375]

 • محمدی کیا، رضا تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 203-216]

 • محمودی، سهراب تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه کینوا به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 405-420]

 • مدنی، حمید بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 359-375]

 • مرشدی، علی برآورد تبخیر-تعرق واقعی گندم با استفاده از الگوریتم سبال نسبت به نتایج لایسیمتری در شرایط استاندارد در ایستگاه‌های تحقیقاتی تبریز و کرج [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 21-33]

 • مرشدی، علی ارزیابی فناوری سنجش از دور در برآورد تبخیر- تعرق گیاه یونجه با استفاده از داده‌های تبخیر- تعرق برآورد شده توسط لایسیمتر در استان‌های البرز و چهارمحال و بختیاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 253-267]

 • مقبلی دامنه، اسماعیل برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

ن

 • ناصری، ابوالفضل برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • ناظمی، امیرحسین تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 203-216]

 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • نیکویی، علی رضا راهکارهای بهینه‌کاوی فرآیند صدور مجوز سامانه‌های نوین آبیاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 329-341]

 • نکوکیش، مهتاب بررسی امکان استفاده گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis.L) از آب زیرزمینی کم‌عمق با کیفیت‌های مختلف [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 287-298]

 • نوابیان، مریم بررسی ابعاد زهکش روباز در اراضی تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی شده شالیزاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 313-328]

 • نوروزی، مرجان اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد نسبی و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سورگوم [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 55-73]

و

 • وجدانی، حمیدرضا راهکارهای بهینه‌کاوی فرآیند صدور مجوز سامانه‌های نوین آبیاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 329-341]

ه

 • هزارجریبی، ابوطالب ارزیابی بهره‌وری فیزیکی‌- اقتصادی آب در روش‌های مختلف کاشت و آبیاری برنج رقم فجر در استان گلستان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 391-404]

ی

 • یدالله‌پور عربی، معصومه نظام آبیاری و رابطه آن با مالکیت زمین در مازندران عصر قاجاریه [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 105-129]

 • یوسفی فر، شهرام نظام آبیاری و رابطه آن با مالکیت زمین در مازندران عصر قاجاریه [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 105-129]