آ

 • آزادی، سعید شبیه‌سازی عملکرد محصولات زراعی در مدیریت‌های مختلف آبیاری با روش تحلیل پویایی سیستم [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 565-576]

 • آقاجانی، محبوبه مقایسه مدل‌های شبیه‌سازی- بهینه‌یابی بهره‌وری آب با دوره تناوب ثابت و متغیر آبیاری برنج رقم هاشمی در رشت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 623-635]

ا

 • ابراهیمی پاک، نیازعلی ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه‌فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری‌در دشت قزوین [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 315-328]

 • ارزانی، کاظم اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 475-486]

 • ارسـلانی، ایـرج توزیع توازن آب در ارتفاعات حوضه تالاب انزلی با استفاده از GIS [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 115-126]

 • اسدی، رسول تأثیر کم‌آبیاری و شیوه کارگزاری لوله آبده در افزایش بهره وری مصرف آب پنبه [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 149-158]

 • اسدی، محمد اسماعیل ارزیابی دو سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ) و شیاری تحت رژیم های مختلف رطوبتی [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 89-100]

 • اشرفی، نبی اله پاسخ نهال‌های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 329-336]

 • اعتمادی، نعمت الله پاسخ نهال‌های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 329-336]

 • افراسیاب، پیمان بررسی اثر پلی‌اکریل‌آمید بر رواناب، فرسایش خاک و نفوذ آب در اراضی شیب‌دار با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 279-288]

 • افشاری آزاد، محمدرضا توزیع توازن آب در ارتفاعات حوضه تالاب انزلی با استفاده از GIS [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 115-126]

 • اکبری، مهدی برآورد سطح تراکم کشت با استفاده از اطلاعات ماهواره ای [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 77-88]

 • اکبری نودهی، داود بررسی رابطه میزان مصرف آب و عملکرد گوجه فرنگی در استان مازندران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 503-512]

 • اوجاقلو، حسن ارزیابی روش‌های تخمین پارامتر مقیاس در معادله آریا- پاریس به منظور تخمین منحنی مشخصه آب خاک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 347-356]

 • اولیایی، حمیدرضا تاثیر پساب و کود نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی در ذرت‌ شیرین [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 487-502]

ب

 • بابازاده، حسین ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه‌فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری‌در دشت قزوین [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 315-328]

 • بابائیان، ابراهیم برآورد رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر رادار ENVISAT/ASAR [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 611-623]

 • بخشایشی قشلاق، مسعود ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 203-214]

 • بذرافشان، جواد ارزیابی چند مدل در پیش‌بینی سری‌های زمانی شاخص بارندگی استاندارد [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 429-454]

 • برادران، مسعود مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و مولفه‌های موثر بر آن مطالعه استان در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 181-190]

 • بزرگان، حوریه بررسی گلدانی الگوی جذب آب ذرت بین رطوبت معادل ظرفیت زراعی تا رطوبت اشباع [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]

 • بیگدلی، آتوسا توزیع توازن آب در ارتفاعات حوضه تالاب انزلی با استفاده از GIS [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 115-126]

 • بیگی هرچکانی، حبیب بررسی تاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و درصد زئولیت بر کیفیت پساب شهری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 215-228]

 • بی همتا، محمدرضا اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • بهمنی، امید مدیریت تغذیه آبخوان با استفاده از تلفیق الگوهای ضرب جبری فازی در آبخوان دشت نهاوند [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 389-402]

پ

 • پارسافر، نصرالدین اثر کاربرد فاضلاب بر تجمع عناصر سنگین در نیمرخ خاک تحت شرایط گلخانه‌ای - لایسیمتری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 229-240]

 • پارسی نژاد، مسعود اثر کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

 • پاشا، سردار مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و مولفه‌های موثر بر آن مطالعه استان در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 181-190]

 • پرویزی، یحیی ارزیابی شاخص‌های کارائی و یکنواختی آبیاری نواری در استان لرستان [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 379-388]

 • پور یزدان خواه، هدیه شبیه سازی جبهه ی رطوبتی خاک با مدل HYDRUS-2D در دو نوع کشت با خاکورزی و بی خاکورزی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 159-170]

ت

 • تافته، آرش ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه‌فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری‌در دشت قزوین [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 315-328]

 • تدین نژاد، مسعود اثر کیفیت و دور آبیاری بر عملکرد گندم و برخی اجزای آن [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]

 • توحیدی، امیرحسین ارزشگذاری مصرف آب های زیر زمینی در سطوح متفاوت کارایی برای محصول پسته منطقه بهرمان رفسنجان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 255-266]

 • توکلی، افشین بررسی گلدانی الگوی جذب آب ذرت بین رطوبت معادل ظرفیت زراعی تا رطوبت اشباع [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]

 • توکلی، افشین اثر کم‌آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 551-564]

 • توکلی، علیرضا توابع تولید برای برآورد عملکرد دانه گندم دیم در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

 • توکلی، علیرضا کم‌‌آبیاری و مدیریت آبیاری تکمیلی گندم آبی و دیم در شهرستان سلسله [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 589-600]

ج

 • جعفر آقایی، مجید بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سه رقم پنبه در اصفهان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 601-610]

 • جوانی، حمیدرضا ارزیابی روش‌های تخمین پارامتر مقیاس در معادله آریا- پاریس به منظور تخمین منحنی مشخصه آب خاک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 347-356]

چ

 • چاری، محمد‌مهدی بررسی اثر پلی‌اکریل‌آمید بر رواناب، فرسایش خاک و نفوذ آب در اراضی شیب‌دار با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 279-288]

ح

 • حجابی، سمیه ارزیابی چند مدل در پیش‌بینی سری‌های زمانی شاخص بارندگی استاندارد [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 429-454]

 • حیدری، مجید شبیه‌سازی عملکرد محصولات زراعی در مدیریت‌های مختلف آبیاری با روش تحلیل پویایی سیستم [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 565-576]

 • حسینی، صفدر بررسی اثر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر سهم هزینه آب‌بها و قیمت تمام‌شده محصول گندم استان گلستان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 465-474]

 • حسین پناهی، فرزاد تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهد [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 577-587]

 • حسن زاده خانکهدانی، حامد اثر دور‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهاررقم پیاز در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 137-148]

 • حکم آبادی، حسین اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 475-486]

خ

 • خالدیان، محمدرضا شبیه سازی جبهه ی رطوبتی خاک با مدل HYDRUS-2D در دو نوع کشت با خاکورزی و بی خاکورزی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 159-170]

 • خنده رویان، مرضیه اثر کم‌آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 551-564]

د

 • داوری، کامران بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 299-314]

 • دریجانی، علی بررسی اثر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر سهم هزینه آب‌بها و قیمت تمام‌شده محصول گندم استان گلستان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 465-474]

 • دهقانی، محسن اثر کیفیت و دور آبیاری بر عملکرد گندم و برخی اجزای آن [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]

 • دهقانی، محسن بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سه رقم پنبه در اصفهان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 601-610]

 • دهقانی سانیج، حسین آبیاری دقیق و تأثیر آن بر کارآیی مصرف آب در باغهای زردآلو [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]

 • دهقانی سانیج، حسین اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • دهقان هراتی، علی ارزشگذاری مصرف آب های زیر زمینی در سطوح متفاوت کارایی برای محصول پسته منطقه بهرمان رفسنجان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 255-266]

ذ

 • ذاکری فرد ملاحسنی، ابراهیم اثر دور‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهاررقم پیاز در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 137-148]

ر

 • رجالی، فرهاد کارایی گونه های مختلف قارچ های میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر معدنی گیاه گندم تحت شرایط تنش رطوبتی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 403-414]

 • رضایی، مجتبی مقایسه مدل‌های شبیه‌سازی- بهینه‌یابی بهره‌وری آب با دوره تناوب ثابت و متغیر آبیاری برنج رقم هاشمی در رشت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 623-635]

 • رضایی، محمدرضا بررسی غلظت سرب، کروم و جیوه در رودخانه کشف رود، خاک و برخی محصولات کشاورزی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 357-368]

 • رضایی سوخت آبندانی، رضا بررسی رابطه میزان مصرف آب و عملکرد گوجه فرنگی در استان مازندران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 503-512]

 • رضوانفر، احمد شناسایی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های کلاسیک آبیاری تحت فشار استان گلستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 171-180]

 • رمضانی، میثم برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از اندازه‌گیری دو نقطه‌ای [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 337-346]

 • رهنما، عبدالامیر تاثیر سطوح مختلف آبیاری و تغذیه بر رشد و عملکرد نخل خرمای کشت بافتی [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]

 • رئوف، مجید تأثیر اثر فشردگی خاک روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی آن به روش حل معکوس [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 191-202]

ز

 • زارع ابیانه، حمید تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه گیاه فلفل قلمی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 241-254]

 • زارع مهرجردی، محمدرضا ارزشگذاری مصرف آب های زیر زمینی در سطوح متفاوت کارایی برای محصول پسته منطقه بهرمان رفسنجان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 255-266]

 • زبردست، سونیا شبیه‌سازی منحنی پیشروی در آبیاری جویچه‌ای با جریان‌های ورودی پیوسته و کات- بک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 369-378]

س

 • سرابادانی، راضیه اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • سلیمانی هارونی، خدیجه مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و مولفه‌های موثر بر آن مطالعه استان در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 181-190]

ش

 • شاهین رخسار، پریسا ارزیابی دو سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ) و شیاری تحت رژیم های مختلف رطوبتی [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 89-100]

 • شبر، زهرا سادات اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • شکارچی‌زاده، مرتضی ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 203-214]

 • شکیبا، مینا بررسی تأثیرعمق اختلاط برکیفیت زه‌آب خروجی از زهکش در اراضی با آب زیرزمینی کم عمق و شور [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 267-278]

 • شهبازی، مریم اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

ص

 • صالحی، شکوفه برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از اندازه‌گیری دو نقطه‌ای [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 337-346]

 • صامتی، مهسا کاربرد مدل M5 در برآورد تبخیر- تعرق مرجع در ایستگاه‌های شیراز و کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 289-298]

 • صبوحی صابونی، محمود مدیریت منابع آب چاه‌نیمه با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 445-454]

 • صحراگرد، آذر ارزیابی چند مدل تجربی برآورد طول دوره خیسی سطح برگ [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 415-428]

ط

 • طاهری، مهدی اثر کم‌آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 551-564]

 • طاهری سودجانی، هاجر بررسی تاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و درصد زئولیت بر کیفیت پساب شهری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 215-228]

 • طباطبائی، سیدحسن بررسی تاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و درصد زئولیت بر کیفیت پساب شهری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 215-228]

 • طباطبائی، سیدحسن شبیه‌سازی منحنی پیشروی در آبیاری جویچه‌ای با جریان‌های ورودی پیوسته و کات- بک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 369-378]

 • طباطبائی، سید حسن تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه گیاه فلفل قلمی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 241-254]

ع

 • عباسی، عزت اله آبیاری دقیق و تأثیر آن بر کارآیی مصرف آب در باغهای زردآلو [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]

 • عزیزبیگی، ضیاء بررسی استفاده از مصالح بادی در خاکریزی اطراف خطوط لوله شبکه های آبیاری و زهکشی در دشت های عین خوش- فکه [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 101-114]

 • عزیزی زهان، علی اکبر بررسی رابطه میزان مصرف آب و عملکرد گوجه فرنگی در استان مازندران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 503-512]

 • علی حوری، مجید تاثیر سطوح مختلف آبیاری و تغذیه بر رشد و عملکرد نخل خرمای کشت بافتی [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]

 • علی حوری، مجید اثرعمق و روش آبیاری بر میزان بهره‌وری، عملکرد و صفات رویشی نخل پیارم [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 455-464]

 • علیزاده، امین توابع تولید برای برآورد عملکرد دانه گندم دیم در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

غ

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از اندازه‌گیری دو نقطه‌ای [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 337-346]

 • غنیان، منصور مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و مولفه‌های موثر بر آن مطالعه استان در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 181-190]

ف

 • فرجی، هوشنگ تاثیر پساب و کود نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی در ذرت‌ شیرین [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 487-502]

 • فریدونی، محمدجواد تاثیر پساب و کود نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی در ذرت‌ شیرین [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 487-502]

 • فرناندز اسکوبار، ریکاردو پاسخ نهال‌های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 329-336]

 • فیضی، محمد تأثیرکیفیت و مدیریت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چغندرقند [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 19-30]

 • فیضی، محمد اثر کیفیت و دور آبیاری بر عملکرد گندم و برخی اجزای آن [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]

ق

 • قاسمی، مصطفی اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 475-486]

 • قاسمیان، سیمین دخت بررسی اثر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر سهم هزینه آب‌بها و قیمت تمام‌شده محصول گندم استان گلستان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 465-474]

 • قائمی زاده، فرزانه مدیریت تغذیه آبخوان با استفاده از تلفیق الگوهای ضرب جبری فازی در آبخوان دشت نهاوند [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 389-402]

 • قبادی نیا، مهدی بررسی تاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و درصد زئولیت بر کیفیت پساب شهری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 215-228]

 • قربانی، بهزاد شبیه‌سازی منحنی پیشروی در آبیاری جویچه‌ای با جریان‌های ورودی پیوسته و کات- بک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 369-378]

 • قربانی، خلیل کاربرد مدل M5 در برآورد تبخیر- تعرق مرجع در ایستگاه‌های شیراز و کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 289-298]

 • قیصری، مهدی پاسخ نهال‌های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 329-336]

 • قهرمان، بیژن بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 299-314]

 • قهرمان، نوذر کاربرد مدل M5 در برآورد تبخیر- تعرق مرجع در ایستگاه‌های شیراز و کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 289-298]

 • قهرمان، نوذر ارزیابی چند مدل تجربی برآورد طول دوره خیسی سطح برگ [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 415-428]

ک

 • کاظمیان، حسین بررسی تاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و درصد زئولیت بر کیفیت پساب شهری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 215-228]

 • کافی، محمد تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهد [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 577-587]

 • کاوه، فریدون ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه‌فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری‌در دشت قزوین [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 315-328]

 • کیخا، احمد علی مدیریت منابع آب چاه‌نیمه با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 445-454]

 • کرمی، امین اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • کریمی گوغری، شهرام تأثیر کم‌آبیاری و شیوه کارگزاری لوله آبده در افزایش بهره وری مصرف آب پنبه [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 149-158]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید توابع تولید برای برآورد عملکرد دانه گندم دیم در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

 • لیاقت، عبدالمجید اثر کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

 • لیاقت، عبدالمجید بررسی تأثیرعمق اختلاط برکیفیت زه‌آب خروجی از زهکش در اراضی با آب زیرزمینی کم عمق و شور [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 267-278]

 • لیاقت، عبدالمجید برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از اندازه‌گیری دو نقطه‌ای [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 337-346]

 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی روش‌های تخمین پارامتر مقیاس در معادله آریا- پاریس به منظور تخمین منحنی مشخصه آب خاک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 347-356]

م

 • مامی زاده، جعفر بررسی استفاده از مصالح بادی در خاکریزی اطراف خطوط لوله شبکه های آبیاری و زهکشی در دشت های عین خوش- فکه [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 101-114]

 • محبی، عبدالحمید تاثیر سطوح مختلف آبیاری و تغذیه بر رشد و عملکرد نخل خرمای کشت بافتی [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]

 • محبی، عبدالحمید اثرعمق و روش آبیاری بر میزان بهره‌وری، عملکرد و صفات رویشی نخل پیارم [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 455-464]

 • محبوبی، محمد رضا شناسایی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های کلاسیک آبیاری تحت فشار استان گلستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 171-180]

 • محمدی، محمد حسین بررسی گلدانی الگوی جذب آب ذرت بین رطوبت معادل ظرفیت زراعی تا رطوبت اشباع [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]

 • محمدی، مسعود اثر کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

 • محمدی، مسعود بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 299-314]

 • محمدی جهرمی، سید عبدالحسین اثر دور‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهاررقم پیاز در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 137-148]

 • محمدی جهرمی، مریم السادات اثر دور‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهاررقم پیاز در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 137-148]

 • محمدخانی، عبدالرحمن تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه گیاه فلفل قلمی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 241-254]

 • محمدرضاخانی، محمدرضا تأثیر کم‌آبیاری و شیوه کارگزاری لوله آبده در افزایش بهره وری مصرف آب پنبه [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 149-158]

 • محمدی کیا، رضا بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سه رقم پنبه در اصفهان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 601-610]

 • مدرس شیخ، محمد بررسی غلظت سرب، کروم و جیوه در رودخانه کشف رود، خاک و برخی محصولات کشاورزی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 357-368]

 • مرادی، محمدامین برآورد تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع توسط مدل رگرسیون درختی در نواحی مختلف آب و هوایی ایران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 523-534]

 • مردانی نژاد، سارا تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه گیاه فلفل قلمی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 241-254]

 • میرزایی، عرفان علی مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و مولفه‌های موثر بر آن مطالعه استان در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 181-190]

 • میرزایی، فرهاد بررسی تأثیرعمق اختلاط برکیفیت زه‌آب خروجی از زهکش در اراضی با آب زیرزمینی کم عمق و شور [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 267-278]

 • مزیدی، مریم بررسی اثر ماده آلی خاک روی کالیبراسیون TDR برای اندازه‌گیری رطوبت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 513-522]

 • مسنن مظفری، مهدیه مدیریت منابع آب چاه‌نیمه با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 445-454]

 • معروفی، صفر اثر کاربرد فاضلاب بر تجمع عناصر سنگین در نیمرخ خاک تحت شرایط گلخانه‌ای - لایسیمتری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 229-240]

 • معروف پور، عیسی بررسی اثر ماده آلی خاک روی کالیبراسیون TDR برای اندازه‌گیری رطوبت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 513-522]

 • موحد محمدی، حمید شناسایی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های کلاسیک آبیاری تحت فشار استان گلستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 171-180]

 • مولوی، حسین اثر کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

ن

 • ناصری، محمدعلی بررسی غلظت سرب، کروم و جیوه در رودخانه کشف رود، خاک و برخی محصولات کشاورزی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 357-368]

 • نخعی، حسین علی شناسایی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های کلاسیک آبیاری تحت فشار استان گلستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 171-180]

 • نقوی، محمدرضا اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • نیکبخت، جعفر اثر کم‌آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 551-564]

 • نیکبخت، علی پاسخ نهال‌های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 329-336]

 • نیکخواه، حمیدرضا اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • نیکزاد، مجتبی ارزشگذاری مصرف آب های زیر زمینی در سطوح متفاوت کارایی برای محصول پسته منطقه بهرمان رفسنجان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 255-266]

 • نوابیان، مریم مقایسه مدل‌های شبیه‌سازی- بهینه‌یابی بهره‌وری آب با دوره تناوب ثابت و متغیر آبیاری برنج رقم هاشمی در رشت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 623-635]

 • نوذری، حامد شبیه‌سازی عملکرد محصولات زراعی در مدیریت‌های مختلف آبیاری با روش تحلیل پویایی سیستم [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 565-576]

 • نوری، حمیده بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 299-314]

 • نوروزی، علی اکبر برآورد رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر رادار ENVISAT/ASAR [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 611-623]

و

 • وروانی، جواد برآورد تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع توسط مدل رگرسیون درختی در نواحی مختلف آب و هوایی ایران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 523-534]

 • وروانی، هادی برآورد تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع توسط مدل رگرسیون درختی در نواحی مختلف آب و هوایی ایران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 523-534]

 • وظیفه دوست، مجید بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 299-314]

 • وظیفه دوست، مجید مقایسه مدل‌های شبیه‌سازی- بهینه‌یابی بهره‌وری آب با دوره تناوب ثابت و متغیر آبیاری برنج رقم هاشمی در رشت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 623-635]

ه

 • هاشم‌زاده‌ وندی، حسین بررسی اثر پلی‌اکریل‌آمید بر رواناب، فرسایش خاک و نفوذ آب در اراضی شیب‌دار با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 279-288]

 • همایی، مهدی برآورد رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر رادار ENVISAT/ASAR [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 611-623]

ی

 • یداللهی، عباس اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 475-486]