آ

 • آذری، آرش برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 543-553]

 • آزادی، سعید ارزیابی نرم‌افزار DRAINMOD-S در شبیه‌سازی شوری زهاب زهکش‌های زیرزمینی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 459-471]

 • آقایاری، فیاض تأثیر مواد سوپر جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم زاهدی در شرایط کم آبیاری [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 517-527]

 • آقابیگی، علی اصغر بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه‌سازی بر کیفیت آب و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]

 • آقابیگی، علی اصغر ارزیابی و مقایسه بهره‌وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 485-497]

 • آقاجانی مازندرانی، قاسم تأثیر زهکشی آزاد و کنترل‌شده بر بیلان آب و شوری خاک و زهاب در زراعت کلزای دیم در اراضی شالیزاری [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 367-382]

ا

 • ابراهیمی کوهبنه، محمد صادق بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه برخی از کشاورزان در استفاده از پساب در شهرستان خرم‌آباد [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 597-613]

 • اسدی، رسول تأثیر آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی‌های کمی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 147-160]

 • اسدی، رسول تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 567-579]

 • اسکندری، حمداله تأثیر الگوی کشت و آبیاری شیاری یک در میان بر بهره‌وری آب و زمین در کشت مخلوط گندم و شبدر [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 179-186]

 • اصغری، حمیدرضا اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • افراسیاب، پیمان گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش‌های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

 • افضلی نیا، صادق بهره‌وری آب و عملکرد ذرت در تناوب با گندم در روش‌های مختلف آبیاری و خاک‌ورزی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 15-27]

 • اکبری، مهدی ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 581-595]

 • الهی، مهدی تأثیر قیمت و سهمیه‌بندی آب در راستای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 267-283]

 • ایمانی، علی تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات بیوشیمیایی چهار رقم بادام [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 201-215]

 • ایمانی، علی تعیین آستانه تحمل به شوری 11 رقم و ژنوتیپ انتخابی بادام [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 529-541]

 • امیری، ابراهیم تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب گیاه بادام‌زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 55-65]

 • امیری، منوچهر ارزیابی کیفیت آب چاه‌های گازدار برای مصارف کشاورزی در منطقه همه‌کسی استان همدان [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 627-646]

 • انصاری، حسین بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 107-120]

ب

 • بابازاده، حسین مدلی برای برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از اختلاف دمای هوا و سطح برگ گیاه ذرت [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 305-320]

 • بابازاده، حسین تأثیر مواد سوپر جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم زاهدی در شرایط کم آبیاری [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 517-527]

 • باغانی، جواد بررسی عملکرد فنی سامانه آبیاری قطره‌ای در باغات پسته منطقه مه ولات [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 417-427]

 • باقری خلیلی، زهرا ارزیابی کارایی زئولیت اصلاح‌شده در حذف نیترات زه‌آب کشاورزی با استفاده از ستون‌های با بستر ثابت [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 405-415]

 • باقی زاده، امین بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 107-120]

 • باقی زاده، امین تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 567-579]

 • بخشی، داوود تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات بیوشیمیایی چهار رقم بادام [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 201-215]

 • بخشی، داوود تعیین آستانه تحمل به شوری 11 رقم و ژنوتیپ انتخابی بادام [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 529-541]

 • براتی، خدیجه برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 543-553]

 • بیگ بابایی، عادل اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • بهمن آبادی، بهاره برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های تک منبعی و دو منبعی در دشت قزوین [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 227-246]

پ

 • پیری، حلیمه تأثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد پیاز و بهره‌وری مصرف آب در سه روش آبیاری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 187-200]

 • پناهی، مهدی تغییرات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در اثر تیمارهای کم آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 217-226]

 • پورصدری، آذین ارزیابی نرم‌افزار DRAINMOD-S در شبیه‌سازی شوری زهاب زهکش‌های زیرزمینی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 459-471]

 • پورغلام آمیجی، مسعود اثر آب زیر‌زمینی کم‌عمق و شور روی رشد و زیست‌توده برنج [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 499-515]

ج

 • جعفری صیادی، فاطمه برآورد شاخص سطح برگ و ضریب گیاهی برنج با استفاده از داده‌های سنجنده OLI [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 395-404]

 • جناب، مهنوش برآورد تفاوت عملکرد و بهره‌وری آب گندم بین وضعیت موجود و مطلوب در استان قزوین با استفاده از پروتکل GYGA [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 41-54]

 • جهان بخش، حبیبه تغییرات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در اثر تیمارهای کم آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 217-226]

 • جهانگیر، لیلا تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری بهینه آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 131-145]

چ

 • چوپان، یحیی اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 67-77]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا مدل‌سازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 161-177]

 • حیدری، نادر مدل‌سازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 161-177]

 • حسینی، یاسر ارزیابی توابع جذب آب در شرایط تنش هم‌زمان خشکی و شوری در گیاه گوجه‌فرنگی مینیاتوری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 247-265]

 • حسن پور، فرزاد تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 567-579]

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 67-77]

 • خوش روش، مجتبی بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]

 • خوش روش، مجتبی ارزیابی کارایی زئولیت اصلاح‌شده در حذف نیترات زه‌آب کشاورزی با استفاده از ستون‌های با بستر ثابت [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 405-415]

 • خوش روش، مجتبی اثر آب زیر‌زمینی کم‌عمق و شور روی رشد و زیست‌توده برنج [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 499-515]

د

 • دانشکار آراسته، پیمان برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های تک منبعی و دو منبعی در دشت قزوین [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 227-246]

 • داودی، کلثوم تأثیر زهکشی آزاد و کنترل‌شده بر بیلان آب و شوری خاک و زهاب در زراعت کلزای دیم در اراضی شالیزاری [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 367-382]

 • درزی نفت چالی، عبداله بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]

 • درزی نفت چالی، عبداله تأثیر زهکشی آزاد و کنترل‌شده بر بیلان آب و شوری خاک و زهاب در زراعت کلزای دیم در اراضی شالیزاری [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 367-382]

 • درویشی، الهام برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 543-553]

 • دلبری، معصومه گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش‌های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

 • دهقانیان، سید ابراهیم بهره‌وری آب و عملکرد ذرت در تناوب با گندم در روش‌های مختلف آبیاری و خاک‌ورزی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 15-27]

ذ

 • ذونعمت کرمانی، محمد تأثیر آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی‌های کمی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 147-160]

ر

 • راینی، محمود بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه‌سازی بر کیفیت آب و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]

 • راینی، محمود اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 341-483]

 • راینی، محمود ارزیابی و مقایسه بهره‌وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 485-497]

 • رحمانی، صادق بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل موثر بر آنها در شهرستان ممسنی [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 321-340]

 • رضوانی مقدم، پرویز اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • رمضانی اعتدالی، هادی تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 351-366]

 • رمضانی مقدم، جواد ارزیابی توابع جذب آب در شرایط تنش هم‌زمان خشکی و شوری در گیاه گوجه‌فرنگی مینیاتوری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 247-265]

 • رنجبر، غلامحسن تعیین آستانه تحمل به شوری 11 رقم و ژنوتیپ انتخابی بادام [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 529-541]

ز

 • زارع، عباس مدل‌سازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 161-177]

 • زارع حقی، داوود ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 581-595]

س

 • سپهر، ابراهیم تأثیر شوری و بور آب آبیاری بر رشد و میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف در خرفه (Portulaca Oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 615-626]

 • ستوده نیا، عباس تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 351-366]

 • سعیدی، رضا تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 351-366]

ش

 • شاهنظری، علی‌ شبیه‌سازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-2D [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 93-106]

 • شاهنظری، علی‌ اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 341-483]

 • شباهنگ، جواد اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • شهیدی، علی اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 67-77]

ص

 • صدقی، حسین مدلی برای برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از اختلاف دمای هوا و سطح برگ گیاه ذرت [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 305-320]

ض

 • ضیاء تباراحمدی، میرخالق اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 341-483]

 • ضیاء تباراحمدی، میرخالق برآورد شاخص سطح برگ و ضریب گیاهی برنج با استفاده از داده‌های سنجنده OLI [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 395-404]

ع

 • عابدی کوپایی، جهانگیر اثر زئولیت‌های طبیعی و اصلاح‌شده با سورفکتانت بر آبشویی نیترات در آبیاری با پساب تصفیه شده شهری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 285-304]

 • عابدی کوپایی، جهانگیر برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 543-553]

 • عابدی کوپایی، جهانگیر بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه برخی از کشاورزان در استفاده از پساب در شهرستان خرم‌آباد [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 597-613]

 • عابدین پور، میثم بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]

 • عالی زاده امرایی، اشرف تأثیر الگوی کشت و آبیاری شیاری یک در میان بر بهره‌وری آب و زمین در کشت مخلوط گندم و شبدر [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 179-186]

 • عباس پلنگی، جمال ارزیابی کارایی زئولیت اصلاح‌شده در حذف نیترات زه‌آب کشاورزی با استفاده از ستون‌های با بستر ثابت [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 405-415]

 • عباس پور، فاطمه اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • عباسدخت، حمید اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • عبدالله زاده، غلامحسین تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری بهینه آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 131-145]

 • عبدزادگوهری، علی تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب گیاه بادام‌زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 55-65]

 • عبدشاهی، عباس بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل موثر بر آنها در شهرستان ممسنی [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 321-340]

 • عبدلی، عطیه ارزیابی توابع جذب آب در شرایط تنش هم‌زمان خشکی و شوری در گیاه گوجه‌فرنگی مینیاتوری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 247-265]

 • عرب زاده، بهروز اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 341-483]

 • عطایی، علی ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 581-595]

 • عظیمی، سجاد بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]

 • علیپور، حسن تحلیل سازو کارهای مؤثر بر کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت بهینه آب در گندم کاران آبی استان کرمانشاه [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 383-394]

 • علیزاده، امین بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 107-120]

 • علیزاده، مریم گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش‌های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

 • علیزاده، ندا تحلیل سازو کارهای مؤثر بر کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت بهینه آب در گندم کاران آبی استان کرمانشاه [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 383-394]

 • علوی، محمد اثر زئولیت‌های طبیعی و اصلاح‌شده با سورفکتانت بر آبشویی نیترات در آبیاری با پساب تصفیه شده شهری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 285-304]

 • عنابی میلانی، اژدر ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 581-595]

غ

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه‌سازی بر کیفیت آب و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی برآورد شاخص سطح برگ و ضریب گیاهی برنج با استفاده از داده‌های سنجنده OLI [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 395-404]

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی ارزیابی کارایی زئولیت اصلاح‌شده در حذف نیترات زه‌آب کشاورزی با استفاده از ستون‌های با بستر ثابت [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 405-415]

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی ارزیابی و مقایسه بهره‌وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 485-497]

ف

 • فتاحی دولت آبادی، خدیجه مدلی برای برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از اختلاف دمای هوا و سطح برگ گیاه ذرت [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 305-320]

 • فرمانی فرد، میلاد تاثیر ورمی‌کمپوست و آبیاری با آب آلوده بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه‌فرنگی و بامیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 555-565]

 • فروزانی، معصومه بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل موثر بر آنها در شهرستان ممسنی [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 321-340]

 • فرومدی، محمود ارزیابی فنی سیستم‌های مختلف آبیاری بارانی در شرایط مزرعه [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 429-439]

ق

 • قدمی فیروزآبادی، علی ارزیابی فنی سیستم‌های مختلف آبیاری بارانی در شرایط مزرعه [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 429-439]

 • قزل، عبدالوهاب تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری بهینه آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 131-145]

 • قلی پور، جلال بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه برخی از کشاورزان در استفاده از پساب در شهرستان خرم‌آباد [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 597-613]

 • قمرنیا، هوشنگ بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین در سبزیجات آبیاری شده با آب چاه و رودخانه قره‌سو [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 473-483]

 • قمرنیا، هوشنگ تاثیر ورمی‌کمپوست و آبیاری با آب آلوده بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه‌فرنگی و بامیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 555-565]

ک

 • کاراندیش، فاطمه تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 567-579]

 • کاویانی، عباس برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های تک منبعی و دو منبعی در دشت قزوین [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 227-246]

 • کاویانی، عباس تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 351-366]

 • کریمی، بختیار ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در سامانه آبیاری قطره‌ای [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 79-92]

 • کریمی، محمد بررسی عملکرد فنی سامانه آبیاری قطره‌ای در باغات پسته منطقه مه ولات [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 417-427]

 • کشاورز، حامد تغییرات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در اثر تیمارهای کم آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 217-226]

گ

 • گلچین، احمد تأثیر شوری و بور آب آبیاری بر رشد و میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف در خرفه (Portulaca Oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 615-626]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش‌های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی نرم‌افزار DRAINMOD-S در شبیه‌سازی شوری زهاب زهکش‌های زیرزمینی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 459-471]

 • لیاقت، عبدالمجید اثر آب زیر‌زمینی کم‌عمق و شور روی رشد و زیست‌توده برنج [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 499-515]

م

 • محبوبی، محمد رضا تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری بهینه آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 131-145]

 • محمدی، پروا ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در سامانه آبیاری قطره‌ای [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 79-92]

 • مختاری مطلق، پیمان شبیه‌سازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-2D [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 93-106]

 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تغییرات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در اثر تیمارهای کم آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 217-226]

 • مرادی، سعیده تأثیر شوری و بور آب آبیاری بر رشد و میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف در خرفه (Portulaca Oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 615-626]

 • میرزایی تختگاهی، حسین بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین در سبزیجات آبیاری شده با آب چاه و رودخانه قره‌سو [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 473-483]

 • میرزایی تختگاهی، حسین تاثیر ورمی‌کمپوست و آبیاری با آب آلوده بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه‌فرنگی و بامیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 555-565]

 • مرسلی، ادریس مدل‌سازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 161-177]

 • مصطفی زاده، بهروز اثر زئولیت‌های طبیعی و اصلاح‌شده با سورفکتانت بر آبشویی نیترات در آبیاری با پساب تصفیه شده شهری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 285-304]

 • معینی فر، فرشته تأثیر مواد سوپر جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم زاهدی در شرایط کم آبیاری [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 517-527]

 • مهربانی، میترا تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 567-579]

 • مومن پور، علی تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات بیوشیمیایی چهار رقم بادام [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 201-215]

 • مومن پور، علی تعیین آستانه تحمل به شوری 11 رقم و ژنوتیپ انتخابی بادام [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 529-541]

ن

 • نادری، نادر ارزیابی فنی سیستم‌های مختلف آبیاری بارانی در شرایط مزرعه [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 429-439]

 • نازی قمشلو، آرزو اثر آب زیر‌زمینی کم‌عمق و شور روی رشد و زیست‌توده برنج [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 499-515]

 • نجفی، پیام مدلی برای برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از اختلاف دمای هوا و سطح برگ گیاه ذرت [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 305-320]

 • نجفی علمدارلو، حامد تأثیر قیمت و سهمیه‌بندی آب در راستای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 267-283]

 • نیشابوری، محمدرضا ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 581-595]

 • نظری، بیژن برآورد تفاوت عملکرد و بهره‌وری آب گندم بین وضعیت موجود و مطلوب در استان قزوین با استفاده از پروتکل GYGA [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 41-54]

 • نظری، بیژن تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 351-366]

 • نظری، رستا برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های تک منبعی و دو منبعی در دشت قزوین [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 227-246]

 • نیک‌پور، محمدرضا ارزیابی توابع جذب آب در شرایط تنش هم‌زمان خشکی و شوری در گیاه گوجه‌فرنگی مینیاتوری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 247-265]

 • نوذری، حامد ارزیابی نرم‌افزار DRAINMOD-S در شبیه‌سازی شوری زهاب زهکش‌های زیرزمینی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 459-471]

 • نوری، محمدرضا شبیه‌سازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-2D [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 93-106]

و

 • وحیدی، علیرضا بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 107-120]

 • وفایی، مصیب تأثیر شوری و بور آب آبیاری بر رشد و میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف در خرفه (Portulaca Oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 615-626]

 • وکیل پور، محمدحسن تأثیر قیمت و سهمیه‌بندی آب در راستای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 267-283]

ی

 • یزدانی، محمدرضا بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه‌سازی بر کیفیت آب و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]

 • یزدانی، محمدرضا ارزیابی و مقایسه بهره‌وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 485-497]

 • یزدانی، محمد رضا گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش‌های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

 • یزدان پناه، مسعود بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل موثر بر آنها در شهرستان ممسنی [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 321-340]

 • یوسفی، علی برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 543-553]

 • یوسفیان، مصطفی اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 341-483]