ا

 • ابراهیمی، حسین مدل‌سازی واکنش گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum)به تنش‌های همزمان شوری آب و کمبود نیتروژن [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]

 • ابراهیمیان، حامد شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 259-276]

 • ابراهیمی راد، حسن اثر مدیریت آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره‌وری آب برنج رقم هاشمی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 625-636]

 • اردلانی، حسین مدل‌سازی واکنش گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum)به تنش‌های همزمان شوری آب و کمبود نیتروژن [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]

 • ایزدی، نسیم بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار بین کشاورزان شهرستان اسدآباد [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 287-300]

 • استواری، یاسر ارزیابی و مقایسه دو مجموعه توابع انتقالی در برآورد برخی نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]

 • اسکندری، حمداله ارزیابی اثر تنش خشکی بر جوانه‌زنی، رشد و عملکرد میوه بامیه (Abelmoschus esculentus) [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 377-388]

 • اسلامبولچی‌زاده، هادی نقش مدیریت بهره‌برداری مخازن درون مسیری دربهبود بهره‌برداری شبکه آبیاری مغان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 535-545]

 • اکبری نودهی، داود اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه رقم K326 درمازندران [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 399-412]

 • اکرم، مجتبی کاربرد نرم‏افزار HYDRUS_2D برای شبیه‏سازی سامانه زهکشی خشک [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 595-607]

 • اگدرنژاد، اصلان اثرات فواصل آبیاری و مقادیر سوپر جاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی حمیدیه [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 129-137]

 • امیری، ابراهیم تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 151-162]

 • امیری، ابراهیم اثر مدیریت آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره‌وری آب برنج رقم هاشمی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 625-636]

 • اندرزیان، سید بهرام شبیه سازی اثر شوری آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]

 • انصاری، حسین اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستان [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 13-28]

ب

 • بابایی، مرتضی تحلیل ریسک سامانه‌های اصلی انتقال و تحویل آب کشاورزی با روش درخت خطا در کانال اصلی غربی شبکه دز [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 655-668]

 • بابازاده، حسین مدل‌سازی واکنش گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum)به تنش‌های همزمان شوری آب و کمبود نیتروژن [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]

 • بابازاده، حسین اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 571-584]

 • بابازاده، حسین اثر مدیریت آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره‌وری آب برنج رقم هاشمی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 625-636]

 • بدیع برزین، حسین تعیین ارزش اقتصادی آب و شبیه‌سازی رفتار کشاورزان منطقه تاکستان در کاهش منابع آب کشاورزی [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 105-118]

 • برومند‌نسب، سعید شبیه سازی اثر شوری آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]

 • بنی حبیب، محمد ابراهیم مدل بهینه‌سازی غیرخطی و ازدحام ذرات برای بهره‌برداری تلفیقی از پساب و آب زیرزمینی در دشت ورامین [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 441-454]

 • بهراملو، رضا مقایسه بهره‌وری عوامل تولید در سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت و نشتی در مزارع سیب‌زمینی کبودراهنگ استان همدان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 559-569]

 • بهمنیار، محمد علی بررسی غلظت سرب و کروم در برگ گیاهان جعفری و شاهی در خاک آبیاری شده با آب آلوده [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]

پ

 • پارسا، مهدی اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستان [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 13-28]

 • پیری، حلیمه اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستان [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 13-28]

 • پیرصاحب، مقداد تأثیر آبیاری بلند مدت با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 493-508]

 • پرهیزکاری، ابوذر تعیین ارزش اقتصادی آب و شبیه‌سازی رفتار کشاورزان منطقه تاکستان در کاهش منابع آب کشاورزی [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 105-118]

 • پناهی، مهدی تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 151-162]

ت

 • تراهی، عزیز تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های سه گونه کُنار [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 207-218]

 • توکلی، احسان برآورد نشت در کانال‌های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 425-440]

ج

 • جعفری، علی محمد ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای در زراعت سیب‌زمینی در استان همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 195-205]

 • جعفری تلوکلایی، مهدی تلفات نیترات در اراضی شالیزاری زهکشی شده دوکشتی برنج و کلزا [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 59-73]

 • جوادی، علی ارزیابی معادلات نفوذ آب به خاک در شرایط تلفیق کیفیت آب آبیاری، رطوبت اولیه خاک و بار آبی ثابت [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 469-482]

چ

 • چایچی، مهرداد اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 139-149]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا بررسی نقش فرایند‌ها در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 163-180]

 • حاجی امیری، ابوالمحسن تاثیر مقدار آبیاری بر برخی از صفات زایشی ارقام زیتون در استان کرمانشاه [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 355-375]

 • حیدری، نادر بررسی نقش فرایند‌ها در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 163-180]

 • حسینی، فریبا السادات بررسی اثر شیب و ویژگی‌های خاک در رطوبت خاک در برخی کشتزارهای دیم شمال غرب ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 245-257]

 • حسن پور، فرزاد تأثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب‌ شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 219-231]

 • حسینی فرد، سید جواد بررسی اثرات استفاده از آب ‌شور مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و نفوذ‌پذیری خاک و رشد و عملکرد درختان پسته [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 609-623]

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس برآورد ضریب گیاهی اجغون ( Trachyspermum ammi) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 389-398]

 • خالقی، معظم تأثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب‌ شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 219-231]

 • خنک، آرش اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 571-584]

 • خورشیدی، محمدباقر تأثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]

د

 • دارابی، عبدالستار بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 315-328]

 • دیالمی، حجت تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های سه گونه کُنار [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 207-218]

 • دروگر، نازلی اثرات فواصل آبیاری و مقادیر سوپر جاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی حمیدیه [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 129-137]

 • دلبری، معصومه تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 151-162]

 • دهقانی سانیج، حسین بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 315-328]

 • دهقانی سانیج، حسین شبیه‌سازی شاخص سطح برگ ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 383-491]

 • دهقانی سانیج، حسین ارزیابی بازده کاربرد و بهره‌وری سامانه‌های آبیاری سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 685-698]

 • دهقان موروزه، علی اثر مقدار آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا (Glycine max L) رقم هابیت [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 669-683]

 • دوستی پاشاکلایی، سمانه تلفات نیترات در اراضی شالیزاری زهکشی شده دوکشتی برنج و کلزا [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 59-73]

ذ

 • ذبیحی، حمیدرضا اثر استفاده از مقادیر مختلف کمپوست و پلیمرسوپر جاذب رطوبت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 547-558]

ر

 • رادفر، مهدی برآورد نشت در کانال‌های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 425-440]

 • رحمانی، حمیدرضا ارزیابی اقتصادی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و غرقابی در مزارع توت‌فرنگی منطقه بابلسر [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 75-85]

 • رحیمیان، محمد حسین اثر استفاده از مقادیر مختلف کمپوست و پلیمرسوپر جاذب رطوبت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 547-558]

 • رحیمی خوب، علی شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 259-276]

 • رحیمی خوب، علی ارزیابی مدل Aqua Crop در شبیه سازی زیست توده جو در شرایط کم آبیاری [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 341-353]

 • رحیمی خوب، علی کاربرد نرم‏افزار HYDRUS_2D برای شبیه‏سازی سامانه زهکشی خشک [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 595-607]

 • رستگاری پور، فاطمه بهینه‌سازی اقتصادی زمان‌بندی آبیاری برخی گیاهان زراعی در دشت زاوه استان خراسان رضوی [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 277-286]

 • رضایی، فاطمه برآورد ضریب گیاهی اجغون ( Trachyspermum ammi) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 389-398]

 • رضایی زاد، عباس تاثیر مقدار آبیاری بر برخی از صفات زایشی ارقام زیتون در استان کرمانشاه [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 355-375]

 • رضاوردی نژاد، وحید ارزیابی بازده کاربرد و بهره‌وری سامانه‌های آبیاری سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 685-698]

 • رضوانی، سید معین الدین ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای در زراعت سیب‌زمینی در استان همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 195-205]

 • رنجبر، آرش شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 259-276]

 • رنجبر، غلامحسن مقایسه عملکرد و غلظت عناصر برگ سورگوم و کوشیا در شوری‌های مختلف آب آبیاری و تراکم کوشیا [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]

 • روزبهانی، عباس مدل بهینه‌سازی غیرخطی و ازدحام ذرات برای بهره‌برداری تلفیقی از پساب و آب زیرزمینی در دشت ورامین [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 441-454]

 • روزبهانی، عباس تحلیل ریسک سامانه‌های اصلی انتقال و تحویل آب کشاورزی با روش درخت خطا در کانال اصلی غربی شبکه دز [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 655-668]

ز

 • زارع، عباس بررسی نقش فرایند‌ها در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 163-180]

 • زارعی، قاسم تحلیل بهره‌وری آب گندم در مدیریت‌های آبیاری در برخی از مناطق ایران [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 43-57]

 • زارع ابیانه، حمید ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری کلاسیک ثابت در اسدآباد همدان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 523-534]

 • زاهدپور، حسین ارزیابی بازده کاربرد و بهره‌وری سامانه‌های آبیاری سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 685-698]

 • زمانی، حامد اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه رقم K326 درمازندران [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 399-412]

 • زیوری عارف، سجاد ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری کلاسیک ثابت در اسدآباد همدان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 523-534]

س

 • سالاری، امیر بهینه‌سازی اقتصادی زمان‌بندی آبیاری برخی گیاهان زراعی در دشت زاوه استان خراسان رضوی [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 277-286]

 • سالم، جلال واکاوی عوامل موثر بر عدم بکارگیری روش آبیاری تحت فشار توسط پسته‌کاران استان یزد [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 585-594]

 • ستوده نیا، عباس کاربرد نرم‏افزار HYDRUS_2D برای شبیه‏سازی سامانه زهکشی خشک [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 595-607]

 • سیدان، سید محسن اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 139-149]

 • سیدان، سید محسن مقایسه بهره‌وری عوامل تولید در سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت و نشتی در مزارع سیب‌زمینی کبودراهنگ استان همدان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 559-569]

 • سعادتی، زهرا تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 151-162]

 • سعیدی نیا، مهری شبیه سازی اثر شوری آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]

 • سلامتی، نادر بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 315-328]

 • سلطانی، جابر مدل بهینه‌سازی غیرخطی و ازدحام ذرات برای بهره‌برداری تلفیقی از پساب و آب زیرزمینی در دشت ورامین [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 441-454]

 • سلطانی، مسعود کاربرد نرم‏افزار HYDRUS_2D برای شبیه‏سازی سامانه زهکشی خشک [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 595-607]

 • سلطانی، هرمز ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای در زراعت سیب‌زمینی در استان همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 195-205]

 • سلطانی گردفرامرزی، ولی مقایسه عملکرد و غلظت عناصر برگ سورگوم و کوشیا در شوری‌های مختلف آب آبیاری و تراکم کوشیا [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]

ش

 • شایان نژاد، محمد ارزیابی معادلات نفوذ آب به خاک در شرایط تلفیق کیفیت آب آبیاری، رطوبت اولیه خاک و بار آبی ثابت [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 469-482]

 • شاهنظری، علی‌ تلفات نیترات در اراضی شالیزاری زهکشی شده دوکشتی برنج و کلزا [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 59-73]

 • شاهنظری، علی‌ تأثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب‌ شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 219-231]

 • شهیدی، علی بررسی افزایش بهره‌وری اقتصادی آب با تغییر الگوی کشت در روستای مزرعه‌نو در اردکان-یزد [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 119-128]

ص

 • صابری، الهام برآورد ضریب گیاهی اجغون ( Trachyspermum ammi) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 389-398]

 • صابرعلی، سید فرهاد اثر تلفیق مدیریت آبیاری و تاریخ کشت بر کارآیی مصرفِ آب ذرت با استفاده از مدل DSSAT [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 509-522]

 • صداقتی، ناصر بررسی اثرات استفاده از آب ‌شور مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و نفوذ‌پذیری خاک و رشد و عملکرد درختان پسته [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 609-623]

 • صدقی، حسین اثر مدیریت آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره‌وری آب برنج رقم هاشمی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 625-636]

 • صمدی بروجنی، حسین برآورد نشت در کانال‌های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 425-440]

ط

 • طباطبائی، سید مصطفی بررسی افزایش بهره‌وری اقتصادی آب با تغییر الگوی کشت در روستای مزرعه‌نو در اردکان-یزد [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 119-128]

ع

 • عالی زاده امرایی، اشرف ارزیابی اثر تنش خشکی بر جوانه‌زنی، رشد و عملکرد میوه بامیه (Abelmoschus esculentus) [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 377-388]

 • عباسی، علی اثر رقابت گیاهی بر کارایی مصرف آب کشت مخلوط شنبلیله و سیاه دانه در رژیم‏های مختلف رطوبتی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 637-653]

 • عباسی، فریبرز بررسی وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 413-424]

 • عبدزادگوهری، علی اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 571-584]

 • عبدی قاضی جهانی، اکبر تأثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]

 • عزیززاده، فاطمه بهینه‌سازی اقتصادی زمان‌بندی آبیاری برخی گیاهان زراعی در دشت زاوه استان خراسان رضوی [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 277-286]

 • علیپور، حسن عوامل مؤثر بر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 455-468]

 • علیپور ابوخیل، فرشید اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه رقم K326 درمازندران [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 399-412]

 • علی حوری، مجید تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های سه گونه کُنار [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 207-218]

 • علی حوری، مجید تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی خرما در مرحله رشد رویشی با استفاده از لایسیمتر [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 329-340]

ف

 • فاریابی، ارسلان ارزیابی و مقایسه دو مجموعه توابع انتقالی در برآورد برخی نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]

 • فتاحی، نظیر تأثیر آبیاری بلند مدت با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 493-508]

 • فرمانی فرد، میلاد تأثیر آبیاری بلند مدت با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 493-508]

 • فرهادی بانسوله، بهمن اثر مقدار آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا (Glycine max L) رقم هابیت [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 669-683]

 • فیض‌آبادی، یاسر ارزیابی اقتصادی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و غرقابی در مزارع توت‌فرنگی منطقه بابلسر [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 75-85]

 • فلاح، سینا اثر رقابت گیاهی بر کارایی مصرف آب کشت مخلوط شنبلیله و سیاه دانه در رژیم‏های مختلف رطوبتی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 637-653]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی بررسی غلظت سرب و کروم در برگ گیاهان جعفری و شاهی در خاک آبیاری شده با آب آلوده [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]

 • قبادی، مختار اثر مقدار آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا (Glycine max L) رقم هابیت [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 669-683]

 • قدمی فیروزآبادی، علی اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 139-149]

 • قدمی فیروزآبادی، علی ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای در زراعت سیب‌زمینی در استان همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 195-205]

 • قربانی، بهزاد برآورد نشت در کانال‌های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 425-440]

 • قمرنیا، هوشنگ تأثیر آبیاری بلند مدت با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 493-508]

 • قهرمان، بیژن تحلیل بهره‌وری آب گندم در مدیریت‌های آبیاری در برخی از مناطق ایران [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 43-57]

 • قهرمان، بیژن برآورد نشت در کانال‌های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 425-440]

ک

 • کاراندیش، فاطمه تأثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب‌ شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 219-231]

 • کاراندیش، فاطمه اثر تلفیق مدیریت آبیاری و تاریخ کشت بر کارآیی مصرفِ آب ذرت با استفاده از مدل DSSAT [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 509-522]

 • کاکولوند، راضیه اثر رقابت گیاهی بر کارایی مصرف آب کشت مخلوط شنبلیله و سیاه دانه در رژیم‏های مختلف رطوبتی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 637-653]

 • کریمی اورگانی، حبیب ارزیابی مدل Aqua Crop در شبیه سازی زیست توده جو در شرایط کم آبیاری [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 341-353]

 • کلانکی، مهدی اثر تلفیق مدیریت آبیاری و تاریخ کشت بر کارآیی مصرفِ آب ذرت با استفاده از مدل DSSAT [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 509-522]

 • کوهی چله کران، نادر شبیه‌سازی شاخص سطح برگ ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 383-491]

م

 • مبصر، حمیدرضا اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه رقم K326 درمازندران [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 399-412]

 • مجدم، مانی اثرات فواصل آبیاری و مقادیر سوپر جاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی حمیدیه [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 129-137]

 • محتشمی، تکتم بهینه‌سازی اقتصادی زمان‌بندی آبیاری برخی گیاهان زراعی در دشت زاوه استان خراسان رضوی [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 277-286]

 • محمدی، علی اکبر عوامل مؤثر بر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 455-468]

 • مرسلی، ادریس بررسی نقش فرایند‌ها در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 163-180]

 • مسعودی، طاهره تأثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]

 • مصدقی، محمدرضا ارزیابی معادلات نفوذ آب به خاک در شرایط تلفیق کیفیت آب آبیاری، رطوبت اولیه خاک و بار آبی ثابت [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 469-482]

 • مصطفی زاده، بهروز ارزیابی معادلات نفوذ آب به خاک در شرایط تلفیق کیفیت آب آبیاری، رطوبت اولیه خاک و بار آبی ثابت [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 469-482]

 • معمارباشی، محمد رضا اثرات فواصل آبیاری و مقادیر سوپر جاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی حمیدیه [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 129-137]

 • منعم، محمد جواد نقش مدیریت بهره‌برداری مخازن درون مسیری دربهبود بهره‌برداری شبکه آبیاری مغان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 535-545]

 • موحدی، رضا بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار بین کشاورزان شهرستان اسدآباد [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 287-300]

 • موسوی، سید علی اکبر ارزیابی و مقایسه دو مجموعه توابع انتقالی در برآورد برخی نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]

ن

 • نادری، نادر بررسی وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 413-424]

 • ناصری، ابوالفضل تأثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]

 • نجبایی، سیده ایدا بررسی غلظت سرب و کروم در برگ گیاهان جعفری و شاهی در خاک آبیاری شده با آب آلوده [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]

 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی تحلیل بهره‌وری آب گندم در مدیریت‌های آبیاری در برخی از مناطق ایران [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 43-57]

 • نیکویی دستجردی، محمدرضا بررسی اثرات استفاده از آب ‌شور مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و نفوذ‌پذیری خاک و رشد و عملکرد درختان پسته [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 609-623]

و

 • واعظی، علی‌رضا بررسی اثر شیب و ویژگی‌های خاک در رطوبت خاک در برخی کشتزارهای دیم شمال غرب ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 245-257]

 • وحدت ادب، رضا بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار بین کشاورزان شهرستان اسدآباد [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 287-300]

 • وراوی پور، مریم شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 259-276]

ه

 • هادی نظری فر، محمد ارزیابی مدل Aqua Crop در شبیه سازی زیست توده جو در شرایط کم آبیاری [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 341-353]

 • هاشمی شاهدانی، سید مهدی نقش مدیریت بهره‌برداری مخازن درون مسیری دربهبود بهره‌برداری شبکه آبیاری مغان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 535-545]

 • هاشمی شاهدانی، سید مهدی تحلیل ریسک سامانه‌های اصلی انتقال و تحویل آب کشاورزی با روش درخت خطا در کانال اصلی غربی شبکه دز [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 655-668]

ی

 • یوسفی، مریم مدل بهینه‌سازی غیرخطی و ازدحام ذرات برای بهره‌برداری تلفیقی از پساب و آب زیرزمینی در دشت ورامین [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 441-454]