آ

 • آبابایی، بهنام برآورد اجزاء ردپای آب مجازی در تولید جو در مقیاس ملی و استانی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 431-443]

 • آروئی، حسین تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]

ا

 • ابراهیمی، محبوبه تعیین سطح زیر کشت بهینه برخی از محصولات کشاورزی در شرایط متفاوت آب و هوایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در دشت قزوین [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 317-331]

 • ابراهیمی پاک، نیازعلی برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره‌وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 دردشت قزوین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 569-582]

 • احمدی، محسن اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل‌های AOGCM [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 511-523]

 • احمدپور، محمود ارزیابی اثرات کم‌آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 173-185]

 • اسدی، رضا تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 145-157]

 • اسدی، محمد اسماعیل شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 13-24]

 • اشراقی، فرشید برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 457-466]

 • اشرفی، نبی اله اثر شوری آب آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو واریته لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 373-386]

 • افراسیاب، پیمان ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به‌‌منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 159-173]

 • افراسیاب، پیمان ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 387-400]

 • افشاری، مینا بررسی آزمایشگاهی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی PP450 در برخی خاکهای خوزستان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 543-553]

 • امیری، ابراهیم شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 13-24]

 • امیری، ابراهیم تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 145-157]

 • انصاری، حسین اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 25-38]

 • انصاری، حسین تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 145-157]

 • انصاری، حسین بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 467-482]

ب

 • بابازاده، حسین برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره‌وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 دردشت قزوین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 569-582]

 • بدیع برزین، حسین ارزیابی اثرات کم‌آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 173-185]

 • برومندنسب، سعید شبیه‌سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره‌ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 201-213]

 • برومند نسب، سعید تأثیر مدیریت بقایای گندم و آبیاری با آب‌شور بر عملکرد ذرت بهاره و تغییرات شوری نیمرخ خاک [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 285-299]

 • برومند نسب، سعید اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل‌های AOGCM [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 511-523]

 • بنی حبیب، محمد ابراهیم توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • بهرامی کمانگر، برزان تأثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌شونده نتافیم و میکروفلاپر [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 103-117]

 • بهزادی، بهرام بررسی اثرات فاصله و میزان آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب آلوئه‌ورا [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 273-283]

 • بهمن‌‌پوری، صفیه بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-271]

پ

 • پارسا، مهدی بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 467-482]

 • پارسی‌نژاد، مسعود بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-271]

 • پیری، حلیمه بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 467-482]

 • پرهیزکاری، ابوذر ارزیابی اثرات کم‌آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 173-185]

ت

 • تابعی، مهدی شبیه‌سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره‌ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 201-213]

 • تبریزی دخت فرد، النا عوامل مؤثر بر میزان رضایت بهره‌برداران از تشکل‌های آب‏بران در حوضه سد سهند هشترود [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 401-415]

 • تدین، علی تاثیر منبع و مقدار نیتروژن بر رنگدانه‌‎های فتوسنتزی، پرولین، قند محلول، سدیم و پتاسیم در گیاه خرفه (Portulaca oleracea) آبیاری شده با آب شور [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 227-241]

 • توکلی، علیرضا افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

ث

 • ثنایی نژاد، سیدحسین ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 525-541]

ج

 • جعفری، حسین ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 387-400]

 • جوانی، حمیدرضا بررسی تغییرات کیفی فاضلاب تصفیه شده با عبوراز ستون خاک برای آبیاری محصولات کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 417-429]

ح

 • حیدری نیا، مولود تأثیر مدیریت بقایای گندم و آبیاری با آب‌شور بر عملکرد ذرت بهاره و تغییرات شوری نیمرخ خاک [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 285-299]

 • حسینی، سیده طیبه ارزیابی عملکرد سویا با مدل AquaCrop تحت تاثیر مدیریت شوری و کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 361-372]

 • حسن‌اقلی، علیرضا بررسی تغییرات کیفی فاضلاب تصفیه شده با عبوراز ستون خاک برای آبیاری محصولات کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 417-429]

 • حسینیان، صغری ارزیابی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی از لحاظ شاخص‌‌های اقتصادی بهره‌‌وری آب در جنوب فرانسه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 215-226]

 • حسن‌لی، محمد شبیه‌سازی شوری خاک و عملکرد ذرت در شرایط کاربرد آب شور با استفاده از مدل‌های SWAP و SALTMED [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 51-64]

 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل‌های AOGCM [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 511-523]

خ

 • خالدیان، محمدرضا ارزیابی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی از لحاظ شاخص‌‌های اقتصادی بهره‌‌وری آب در جنوب فرانسه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 215-226]

 • خوش روش، مجتبی ارزیابی عملکرد سویا با مدل AquaCrop تحت تاثیر مدیریت شوری و کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 361-372]

 • خوش‌روش، مجتبی اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم‌آبیاری و شوری آب [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]

د

 • داوری، کامران افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

 • داوری، کامران ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 525-541]

 • درزی نفت‌چالی، عبداله مدیریت کشت برنج در استان مازندران در شرایط تغییر اقلیم [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 333-346]

 • دلبری، معصومه ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به‌‌منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 159-173]

 • دلبری، معصومه ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 387-400]

 • دهقانی سانیج، حسین افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

ر

 • رحیمی، هدایت اله بررسی اقتصادی کم‌آبیاری ارقام گوجه‌فرنگی در کشت نشایی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 483-495]

 • رحیمی خوب، علی توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • رضایی، مصلح‌الدین کاربرد خاکپوش‌های پلاستیکی برای کاهش اثرات شوری و افزایش عملکرد طالبی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 497-510]

 • رضایی نژاد، عبدالحسین اثر شوری آب آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو واریته لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 373-386]

 • رضوانی مقدم، پرویز اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 25-38]

 • رمضانی اعتدالی، هادی برآورد اجزاء ردپای آب مجازی در تولید جو در مقیاس ملی و استانی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 431-443]

 • روزبهانی، عباس توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • رئیسی، سامیه شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 13-24]

ز

 • زارع ابیانه، حمید اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم‌آبیاری و شوری آب [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]

س

 • سلطانی، الیاس توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • سلطانی، جابر توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • سلطانی محمدی، امیر شبیه‌سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره‌ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 201-213]

 • سهرابی، تیمور شبیه سازی الگوی توزیع نیترات در خاک در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی به روش آنالیز ابعادی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]

ش

 • شاهرخ نیا، محمدعلی بررسی اقتصادی کم‌آبیاری ارقام گوجه‌فرنگی در کشت نشایی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 483-495]

 • شاهین رخسار، پریسا شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 13-24]

 • شیرازی، پویا اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم‌آبیاری و شوری آب [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]

 • شمس، علی عوامل مؤثر بر میزان رضایت بهره‌برداران از تشکل‌های آب‏بران در حوضه سد سهند هشترود [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 401-415]

ص

 • صبوحی، محمود ارزیابی اثرات کم‌آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 173-185]

ض

 • ضیاتبار احمدی، میرخالق ارزیابی عملکرد سویا با مدل AquaCrop تحت تاثیر مدیریت شوری و کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 361-372]

ط

 • طاهری، مهدی ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 387-400]

 • طباطبایی، سیدمحمود شبیه‌سازی شوری خاک و عملکرد ذرت در شرایط کاربرد آب شور با استفاده از مدل‌های SWAP و SALTMED [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 51-64]

ع

 • عباسی، فریبرز بهینه‌سازی مصرف آب و کود در کودآبیاری ذرت دانه‌ای [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 445-455]

 • عبدی، چنور تأثیر کاربرد فاضلاب تصفیه‌شده شهری بر میزان و الگوی تجمع برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک زیر کشت ذرت و گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 89-101]

 • علیزاده، امین اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 25-38]

 • علیزاده، امین تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 145-157]

 • علیزاده، امین افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

 • علیزاده، امین ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 525-541]

 • علیزاده، حمزه علی بهینه‌سازی مصرف آب و کود در کودآبیاری ذرت دانه‌ای [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 445-455]

 • علیزاده، حمزه‌علی بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-271]

 • علیزاده، مریم ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به‌‌منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 159-173]

غ

 • غفاری مقدم، زهرا تحلیل اقتصادی توابع تولید برای کلزا و خردل در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 347-359]

ف

 • فاریابی، ارسلان تأثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌شونده نتافیم و میکروفلاپر [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 103-117]

 • فتحی تیلکو، زینب تأثیر کاربرد فاضلاب تصفیه‌شده شهری بر میزان و الگوی تجمع برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک زیر کشت ذرت و گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 89-101]

 • فلاح، سیف‌اله تاثیر منبع و مقدار نیتروژن بر رنگدانه‌‎های فتوسنتزی، پرولین، قند محلول، سدیم و پتاسیم در گیاه خرفه (Portulaca oleracea) آبیاری شده با آب شور [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 227-241]

 • فنایی، حمیدرضا تحلیل اقتصادی توابع تولید برای کلزا و خردل در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 347-359]

ق

 • قدمی فیروزآبادی، علی اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم‌آبیاری و شوری آب [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]

 • قدمی فیروزآبادی، علی ارزیابی عملکرد سویا با مدل AquaCrop تحت تاثیر مدیریت شوری و کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 361-372]

 • قربانی، بهزاد تأثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌شونده نتافیم و میکروفلاپر [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 103-117]

 • قربانی، بهزاد بررسی اثرات فاصله و میزان آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب آلوئه‌ورا [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 273-283]

 • قره‌داغی، محمدمهدی شبیه‌سازی شوری خاک و عملکرد ذرت در شرایط کاربرد آب شور با استفاده از مدل‌های SWAP و SALTMED [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 51-64]

 • قهرمان، بیژن افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

 • قهرمان، بیژن ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 525-541]

ک

 • کاراندیش، فاطمه مدیریت کشت برنج در استان مازندران در شرایط تغییر اقلیم [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 333-346]

 • کافی، محمد تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]

 • کامگار‌حقیقی، علی‌اکبر اثر بیوچار کود گاوی و تنش رطوبتی بر ویژگی‌‮های رشد و کارایی مصرف آب اسفناج در شرایط گلخانه‌‮ای [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 243-259]

 • کاویانی، عباس بررسی نتایج تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از مدل‌‌های متریک و سبال در دشت قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 187-199]

 • کاوسی، مسعود تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 145-157]

 • کاوه، فریدون برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره‌وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 دردشت قزوین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 569-582]

 • کیخایی، فاطمه تأثیر کم آبیاری با دو روش نواری و شیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم هامون [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 1-11]

 • کیخایی، فاطمه مقایسه تغییرات رشد و عملکرد محصول درختان بارور پسته در گذار از آبیاری سطحی به آبیاری قطره‌ای در ساوه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 39-49]

 • کرامت زاده، علی برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 457-466]

 • کرباسی، مسعود پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع هفتگی با استفاده از مدل ترکیبی موجک- فازی عصبی تطبیقی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 73-87]

 • کریمی، بختیار تأثیر کاربرد فاضلاب تصفیه‌شده شهری بر میزان و الگوی تجمع برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک زیر کشت ذرت و گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 89-101]

 • کریمی، بختیار شبیه سازی الگوی توزیع نیترات در خاک در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی به روش آنالیز ابعادی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]

 • کشکولی، حیدرعلی بررسی آزمایشگاهی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی PP450 در برخی خاکهای خوزستان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 543-553]

گ

 • گرشاسبی، فرشته تاثیر منبع و مقدار نیتروژن بر رنگدانه‌‎های فتوسنتزی، پرولین، قند محلول، سدیم و پتاسیم در گیاه خرفه (Portulaca oleracea) آبیاری شده با آب شور [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 227-241]

 • گلزاری، زهرا برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 457-466]

 • گنجی خرم دل، ناصر تأثیر کم آبیاری با دو روش نواری و شیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم هامون [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 1-11]

 • گنجی خرم دل، ناصر مقایسه تغییرات رشد و عملکرد محصول درختان بارور پسته در گذار از آبیاری سطحی به آبیاری قطره‌ای در ساوه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 39-49]

 • گویلی، ادریس اثر بیوچار کود گاوی و تنش رطوبتی بر ویژگی‌‮های رشد و کارایی مصرف آب اسفناج در شرایط گلخانه‌‮ای [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 243-259]

 • گویلیان، هوشیار تأثیر کاربرد فاضلاب تصفیه‌شده شهری بر میزان و الگوی تجمع برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک زیر کشت ذرت و گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 89-101]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به‌‌منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 159-173]

 • لیاقت، عبدالمجید بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-271]

 • لیاقت، عبدالمجید بررسی تغییرات کیفی فاضلاب تصفیه شده با عبوراز ستون خاک برای آبیاری محصولات کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 417-429]

م

 • میان آبادی، آمنه ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 525-541]

 • محمدرضاپور، ام البنی تعیین سطح زیر کشت بهینه برخی از محصولات کشاورزی در شرایط متفاوت آب و هوایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در دشت قزوین [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 317-331]

 • میرزایی، فرهاد شبیه سازی الگوی توزیع نیترات در خاک در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی به روش آنالیز ابعادی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]

 • معتمد، محمدکریم ارزیابی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی از لحاظ شاخص‌‌های اقتصادی بهره‌‌وری آب در جنوب فرانسه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 215-226]

 • معروف‌پور، عیسی تأثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌شونده نتافیم و میکروفلاپر [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 103-117]

 • ملک پور، مهدی برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره‌وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 دردشت قزوین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 569-582]

 • موسوی، سید علی‌اکبر اثر بیوچار کود گاوی و تنش رطوبتی بر ویژگی‌‮های رشد و کارایی مصرف آب اسفناج در شرایط گلخانه‌‮ای [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 243-259]

 • موسوی‌فضل، سیدحسن اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 25-38]

ن

 • ناصری، عبدعلی تأثیر مدیریت بقایای گندم و آبیاری با آب‌شور بر عملکرد ذرت بهاره و تغییرات شوری نیمرخ خاک [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 285-299]

 • ناصری، محبوبه تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]

 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

 • نصراللهی، علی حیدر شبیه‌سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره‌ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 201-213]

 • نظری، بیژن بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-271]

 • نظری، رستا بررسی نتایج تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از مدل‌‌های متریک و سبال در دشت قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 187-199]

 • نعمتی، حسین تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]

 • نوروزی، مهرداد بررسی اثرات فاصله و میزان آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب آلوئه‌ورا [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 273-283]

ه

 • هوشمندان مقدم فرد، زهرا عوامل مؤثر بر میزان رضایت بهره‌برداران از تشکل‌های آب‏بران در حوضه سد سهند هشترود [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 401-415]

ی

 • یزدانی، محمدرضا ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به‌‌منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 159-173]

 • یعقوب زاده، مصطفی اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل‌های AOGCM [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 511-523]

 • یوسفی، مریم توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • یوسف دوست، آیسن تعیین سطح زیر کشت بهینه برخی از محصولات کشاورزی در شرایط متفاوت آب و هوایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در دشت قزوین [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 317-331]