آ

 • آبابایی، بهنام برآورد اجزاء ردپای آب مجازی در تولید جو در مقیاس ملی و استانی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 431-443]

 • آبیار، نورمحمد جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در روش کشت نشایی و خشکه‌کاری برنج در سامانه‌های مختلف آبیاری [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 337-356]

 • آبسالان، شکراله ارزیابی راندمان انتقال کانال‌های خاکی و کانالت‌ها در استان خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 151-165]

 • آبسالان، شکراله مقایسه روش قطره‌ای نواری با آبیاری سطحی و پایش شوری خاک در کشت گندم و ذرت آبیاری شده با آب لب شور [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 217-234]

 • آخوندعلی، علی محمد مکانیابی مناطق مستعد اجرای سامانه‌های آبیاری سطحی و تحت فشار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در دشت دز [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 47-59]

 • آذری، آرش برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 543-553]

 • آریا آذر، ناصر الویت‌بندی کاربرد سامانه‌های آبیاری با روش فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در حوضه رودخانه آجی‌چای [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 109-120]

 • آروئی، حسین تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]

 • آزاد، نسرین تأثیر مقدار آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 601-612]

 • آزادی، سعید ارزیابی نرم‌افزار DRAINMOD-S در شبیه‌سازی شوری زهاب زهکش‌های زیرزمینی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 459-471]

 • آزادی، سعید شبیه‌سازی عملکرد محصولات زراعی در مدیریت‌های مختلف آبیاری با روش تحلیل پویایی سیستم [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 565-576]

 • آزاد طلاتپه، نسرین ارزیابی مدل‌های سری زمانی خطی و غیر خطی بی‌لینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 85-96]

 • آستارایی، علیرضا تأثیر مقادیر مختلف سوپر‌جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص‌های رشدی گیاه آتریپلکس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 211-224]

 • آیشم، سجاد کاربرد سیستم‌های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه‌ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال‌غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]

 • آقایاری، فیاض تأثیر مواد سوپر جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم زاهدی در شرایط کم آبیاری [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 517-527]

 • آقابیگی، علی اصغر بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه‌سازی بر کیفیت آب و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]

 • آقابیگی، علی اصغر ارزیابی و مقایسه بهره‌وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 485-497]

 • آقاپورصباغی، محمد ارزش کیفیت آب رودخانه کارون از دیدگاه گندم کاران شهرستان ملاثانی خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 107-117]

 • آقاجانی، محبوبه مقایسه مدل‌های شبیه‌سازی- بهینه‌یابی بهره‌وری آب با دوره تناوب ثابت و متغیر آبیاری برنج رقم هاشمی در رشت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 623-635]

 • آقاجانی مازندرانی، قاسم تأثیر زهکشی آزاد و کنترل‌شده بر بیلان آب و شوری خاک و زهاب در زراعت کلزای دیم در اراضی شالیزاری [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 367-382]

 • آناقلی، امین تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

ا

 • ابراهیمی، حسین مدل‌سازی واکنش گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum)به تنش‌های همزمان شوری آب و کمبود نیتروژن [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]

 • ابراهیمی، حسین ارزیابی مدل DSSAT در برآورد بهره‌وری آب و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف آب کاربردی [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 323-336]

 • ابراهیمی، محبوبه تعیین سطح زیر کشت بهینه برخی از محصولات کشاورزی در شرایط متفاوت آب و هوایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در دشت قزوین [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 317-331]

 • ابراهیمیان، حامد ارزیابی عملکرد و حساسیت معادلات نفوذ نسبت به شرایط اولیه و مرزی مختلف در آبیاری جویچه‌ای [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 787-799]

 • ابراهیمیان، حامد شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 259-276]

 • ابراهیمیان، حامد ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-315]

 • ابراهیمیان، حامد اثر سطوح مختلف آبیاری و کود بر بهره‌وری آب و نیتروژن در کاهو [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]

 • ابراهیمیان، حامد فراتحلیل اثربخشی کودآبیاری سطحی و قطره‌ای بر شاخص‌های عملکرد محصول و بهره‌وری آب و کود [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 139-149]

 • ابراهیمیان، حامد تأثیر محل کارگذاری مالچ پلاستیکی در آبیاری جویچه‌ای بر بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 93-104]

 • ابراهیمی پاک، نیازعلی برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره‌وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 دردشت قزوین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 569-582]

 • ابراهیمی پاک، نیازعلی برهمکنش تنش آبی و کودهای محتوی روی، منگنز و بور بر عملکرد وکارآیی مصرف آب چغندرقند [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 289-302]

 • ابراهیمی پاک، نیازعلی توسعه توابع تولید غلات مهم دشت قزوین در شرایط کم آبی و تنش شوری با استفاده از مدل AquaCrop و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 123-137]

 • ابراهیمی پاک، نیازعلی ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه‌فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری‌در دشت قزوین [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 315-328]

 • ابراهیمی پاک، نیازعلی استفاده از سامانه نیاز آب در تعیین مقدار آب مصرفی سویا بر اساس حل معکوس توابع عملکرد در شرایط مختلف آبیاری [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 159-169]

 • ابراهیمی پاک، نیاز علی بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 11-19]

 • ابراهیمی راد، حسن اثر مدیریت آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره‌وری آب برنج رقم هاشمی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 625-636]

 • ابراهیمی کوهبنه، محمد صادق بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه برخی از کشاورزان در استفاده از پساب در شهرستان خرم‌آباد [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 597-613]

 • ابراهیم نژاد، حسین بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید پرتقال در شهرستان قائم‌شهر [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 259-275]

 • اجلالی، فرید تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]

 • اجلالی، فرید بررسی تاثیر یکپارچه سازی اراضی شالیزاری بر عملکرد برنج [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 105-112]

 • احمدی، فاطمه تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • احمدی، فرشاد کاربرد سیستم‌های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه‌ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال‌غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]

 • احمدی، محسن اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل‌های AOGCM [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 511-523]

 • احمدی، نیما اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر بهبود تحمل به خشکی گل پریوش [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 495-503]

 • احمدآلی، جمال تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • احمدآلی، خالد شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر هزینه سامانه‌های آبیاری قطره‌ای با استفاده از روش‌های انتخاب ویژگی [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 421-440]

 • احمدپور، حوری پهنه‌بندی مکانی و زمانی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول آب‌های زیرزمینی دشت گیلان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 667-676]

 • احمدپور، محمود ارزیابی اثرات کم‌آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 173-185]

 • احمدپور برازجانی، محمود اثرات بالقوه قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی آب بر بهره‌وری آب و مصرف نهاده‌های کشاورزی در استان کهگیلویه بویراحمد [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 89-106]

 • اخوان، کرامت اثرمیزان آب آبیاری قطره‌ای وآرایش کاشت بر عملکرد ذرت دانه ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 97-105]

 • اخوان، کرامت ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 181-201]

 • اردلانی، حسین مدل‌سازی واکنش گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum)به تنش‌های همزمان شوری آب و کمبود نیتروژن [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]

 • ارزانی، کاظم اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 475-486]

 • ارسـلانی، ایـرج توزیع توازن آب در ارتفاعات حوضه تالاب انزلی با استفاده از GIS [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 115-126]

 • ایزدی، عزیر الله تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 507-518]

 • ایزدی، نسیم تحلیل مسئولیت‌های تشکل‌های آب‌بران و زمینه‌یابی موانع ایجاد آن از دیدگاه بهره‌برداران [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 737-748]

 • ایزدی، نسیم بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار بین کشاورزان شهرستان اسدآباد [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 287-300]

 • ایزدپناه، زهرا بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نیمه خشک [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 221-234]

 • استادی، الیاس برآورد ضرایب گیاهی مراحل مختلف رشد و مقدار نیاز آبی گیاه دارویی سیاهدانه در منطقه خشک بیرجند [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 277-286]

 • استواری، یاسر ارزیابی و مقایسه دو مجموعه توابع انتقالی در برآورد برخی نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]

 • اسدی، رسول ارزیابی فنی و اقتصادی روش‌های آبیاری قطره‌ای و شیاری در کشت پنبه تحت اعمال کم‌آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]

 • اسدی، رسول اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]

 • اسدی، رسول برنامه‌ریزی آبیاری خیار گلخانه‌ای با استفاده از پتانسیل آب در خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 497-507]

 • اسدی، رسول تأثیر آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی‌های کمی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 147-160]

 • اسدی، رسول تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 567-579]

 • اسدی، رسول تأثیر کم‌آبیاری ذرت‌دانه‌ای با استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 197-210]

 • اسدی، رسول تأثیر کم‌آبیاری و شیوه کارگزاری لوله آبده در افزایش بهره وری مصرف آب پنبه [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 149-158]

 • اسدی، رضا اثر روش‌های آبیاری بر بهره‌وری آب در برنج [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

 • اسدی، رضا تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 145-157]

 • اسدی، رضا تاثیر آبیاری قطره‌ای و غرقابی بر عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج در مازندران [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 391-404]

 • اسدی، روح ا... تأثیر کم‌آبیاری ذرت‌دانه‌ای با استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 197-210]

 • اسدی، محمد اسماعیل شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 13-24]

 • اسدی، محمد اسماعیل ارزیابی بهره‌وری فیزیکی‌- اقتصادی آب در روش‌های مختلف کاشت و آبیاری برنج رقم فجر در استان گلستان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 391-404]

 • اسدی، محمد اسماعیل ارزیابی دو سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ) و شیاری تحت رژیم های مختلف رطوبتی [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 89-100]

 • اسدی، هرمز ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی شبکه سراسری برق در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 375-387]

 • اسعدی، محمد علی اثر کم‌آبیاری توأم با محدودیت مصرف کود و سموم شیمیایی بر تغییر الگوی کشت زراعی شبکه آبیاری قزوین [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • اسعدی اسکویی، ابراهیم بررسی احتمال وقوع مقادیر مختلف تبخیر و تعرق در اقلیم‌ها و تاریخ‌های مختلف کشت برنج در مناطقی غیر از شمال کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 171-191]

 • اسعدی اسکویی، ابراهیم تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مورد‌نیاز گِل‌خرابی در ارضی شالیزاری شبکه آبیاری سپیدرود با استفاده از اطلاعات رطوبت خاک ماهوارهSMAP [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسکندری، حمداله ارزیابی اثر تنش خشکی بر جوانه‌زنی، رشد و عملکرد میوه بامیه (Abelmoschus esculentus) [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 377-388]

 • اسکندری، حمداله تأثیر الگوی کشت و آبیاری شیاری یک در میان بر بهره‌وری آب و زمین در کشت مخلوط گندم و شبدر [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 179-186]

 • اسلامی، امیر تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • اسلامبولچی‌زاده، هادی نقش مدیریت بهره‌برداری مخازن درون مسیری دربهبود بهره‌برداری شبکه آبیاری مغان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 535-545]

 • اسماعیلی، کاظم رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]

 • اسماعیلی، مجید بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 359-375]

 • اسماعیلی منزه، علی تأثیر تنش‌خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‌، پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و آب نسبی‌ برگ چند ژنوتیپ‌ ‌گلرنگ ‌ [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 187-196]

 • اسمعیلی، منصور ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره‌وری آب چهار رقم ذرت دانه‌ای در گرگان [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 269-285]

 • اسمعیلی امینلویی، عادل بررسی کمیت و کیفیت زهاب زهکش‌های زیرزمینی بدون پوشش در مقایسه با پوشش معدنی در دشت شادگان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 264-275]

 • اسمعیلی زاد، اشرف بررسی کارایی همزیستی قارچ‌های مایکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 677-689]

 • اسمعیلی ورکی، مهدی ارزیابی عملکرد مدل WASP برای شبیه سازی کیفیت زه آب اراضی شالیزاری واحد عمرانی F4 شبکه آبیاری زهکشی گیلان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]

 • اسمعیلی ورکی، مهدی بررسی ابعاد زهکش روباز در اراضی تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی شده شالیزاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 313-328]

 • اشراقی، فرشید برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 457-466]

 • اشراقی، فرشید بررسی بهره‌وری اقتصادی مصرف آب در استان گلستان [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 317-322]

 • اشراقی، فرشید بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید پرتقال در شهرستان قائم‌شهر [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 259-275]

 • اشرفی، نبی اله اثر شوری آب آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو واریته لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 373-386]

 • اشرفی، نبی اله پاسخ نهال‌های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 329-336]

 • اشرف زاده، افشین پهنه‌بندی مکانی و زمانی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول آب‌های زیرزمینی دشت گیلان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 667-676]

 • اشرفی زاده، سید رضا اثر بی خاکورزی ، تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک و عملکرد ذرت در شمال خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 11-23]

 • اشرف‌زاده، افشین تاثیر آبیاری محدود در مراحل حساس رشد بر افزایش عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ سویا در منطقه رشت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 433-446]

 • اصغری، حمیدرضا اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • اصولی، حسن اثر بیوچار حاصل از منابع مختلف بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 357-371]

 • اعتمادی، نعمت الله پاسخ نهال‌های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 329-336]

 • اعلایی بازکیایی، پویا تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 283-297]

 • افراسیاب، پیمان برنامه‌ریزی آبیاری خیار گلخانه‌ای با استفاده از پتانسیل آب در خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 497-507]

 • افراسیاب، پیمان ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به‌‌منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 159-173]

 • افراسیاب، پیمان ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 387-400]

 • افراسیاب، پیمان گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش‌های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

 • افراسیاب، پیمان ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-315]

 • افراسیاب، پیمان ارزیابی وضعیت مدیریت آبیاری و امکان بهبود آن در مزارع گندم در شبکه آبیاری سد سیستان با استفاده از مدل SWAP [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]

 • افراسیاب، پیمان بررسی اثر پلی‌اکریل‌آمید بر رواناب، فرسایش خاک و نفوذ آب در اراضی شیب‌دار با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 279-288]

 • افشاری، مینا بررسی آزمایشگاهی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی PP450 در برخی خاکهای خوزستان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 543-553]

 • افشاری آزاد، محمدرضا توزیع توازن آب در ارتفاعات حوضه تالاب انزلی با استفاده از GIS [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 115-126]

 • افشانی، معصومه نگاهی بر عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین بر اساس مدل SWOT [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 147-164]

 • افضلی نیا، صادق بهره‌وری آب و عملکرد ذرت در تناوب با گندم در روش‌های مختلف آبیاری و خاک‌ورزی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 15-27]

 • افیونی، داوود تأثیر سیستم ‌آبیاری بارانی بر بهینه سازی کودآبیاری نیتروژن و تراکم بذر ارقام مختلف گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 527-539]

 • اکبری، احمد اثر سیاست‌های پیشنهادی قیمت‌گذاری آب بر مزیت نسبی محصولات کشاورزی شهرستان کاشمر [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 315-326]

 • اکبری، الهام مکانیابی مناطق مستعد اجرای سامانه‌های آبیاری سطحی و تحت فشار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در دشت دز [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 47-59]

 • اکبری، غلامعلی تأثیر توأم دور آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف بر تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی زنجبیل (Zingiber officinale R.) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 73-83]

 • اکبری، مهدی برنامه ریزی آبیاری نیشکربا استفاده از تلفیق داده‌های سنجش از دور و مدل SWAP در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 39-50]

 • اکبری، مهدی ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 581-595]

 • اکبری، مهدی اثرات تغییراقلیم و خشکسالی روی ریسک درآمدی و الگوی کشت زراعی در شبکه آبیاری دشت قزوین [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 265-281]

 • اکبری، مهدی اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 583-599]

 • اکبری، مهدی ارزیابی وضعیت مدیریت آبیاری و امکان بهبود آن در مزارع گندم در شبکه آبیاری سد سیستان با استفاده از مدل SWAP [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]

 • اکبری، مهدی برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • اکبری، مهدی تأثیر سامانه آبیاری فتیله‌ای بر بهره‌وری آب و برخی صفات رشد گیاه گوجه‌فرنگی درکشت گلخانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 299-312]

 • اکبری، مهدی برآورد سطح تراکم کشت با استفاده از اطلاعات ماهواره ای [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 77-88]

 • اکبری، مهدی تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • اکبری نودهی، داود اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه رقم K326 درمازندران [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 399-412]

 • اکبری نودهی، داود تاثیر آبیاری قطره‌ای و غرقابی بر عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج در مازندران [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 391-404]

 • اکبری نودهی، داود بررسی رابطه میزان مصرف آب و عملکرد گوجه فرنگی در استان مازندران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 503-512]

 • اکرم، مجتبی کاربرد نرم‏افزار HYDRUS_2D برای شبیه‏سازی سامانه زهکشی خشک [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 595-607]

 • اگدرنژاد، اصلان اثرات فواصل آبیاری و مقادیر سوپر جاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی حمیدیه [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 129-137]

 • اگدرنژاد، اصلان تعیین مقدار بهینه آب آبیاری گل گاوزبان در مراحل مختلف رشد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 35-53]

 • الفتی، جمالعلی اثر مقادیر مختلف مواد غذایی و آب بر بهره‌وری آب در گل سوسن در گلخانه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 575-590]

 • الهی، مهدی تأثیر قیمت و سهمیه‌بندی آب در راستای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 267-283]

 • اله دادی، ایرج تأثیر توأم دور آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف بر تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی زنجبیل (Zingiber officinale R.) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 73-83]

 • الهی فرد، الهام بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای کنترل علف‌هرز بر وزن خشک علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی نیشکر [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 165-179]

 • امامی، حجت تأثیر مقادیر مختلف سوپر‌جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص‌های رشدی گیاه آتریپلکس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 211-224]

 • ایمانی، علی تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات بیوشیمیایی چهار رقم بادام [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 201-215]

 • ایمانی، علی تعیین آستانه تحمل به شوری 11 رقم و ژنوتیپ انتخابی بادام [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 529-541]

 • امیدی، حشمت‌ تأثیر تنش‌خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‌، پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و آب نسبی‌ برگ چند ژنوتیپ‌ ‌گلرنگ ‌ [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 187-196]

 • امیری، ابراهیم ارزیابی عملکرد و کارآیی مصرف آب در تولید اقتصادی چای تحت تاثیر تیمارهای آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 571-583]

 • امیری، ابراهیم شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 13-24]

 • امیری، ابراهیم تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 145-157]

 • امیری، ابراهیم تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 151-162]

 • امیری، ابراهیم اثر مدیریت آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره‌وری آب برنج رقم هاشمی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 625-636]

 • امیری، ابراهیم تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب گیاه بادام‌زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 55-65]

 • امیری، ابراهیم ارزیابی مدلWOFOST در شبیه‌سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 323-338]

 • امیری، ابراهیم تعیین تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب لوبیا در شرایط کاربرد کود نیتروژن در منطقه آستانه اشرفیه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 13-27]

 • امیری، ابراهیم تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 283-297]

 • امیری، ابراهیم ارزیابی مدل DSSAT در برآورد بهره‌وری آب و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف آب کاربردی [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 323-336]

 • امیری، ابراهیم ارزیابی بهره‌وری فیزیکی‌- اقتصادی آب در روش‌های مختلف کاشت و آبیاری برنج رقم فجر در استان گلستان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 391-404]

 • امیری، بهرام تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 217-232]

 • امیری، سجاد بررسی امکان استفاده گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis.L) از آب زیرزمینی کم‌عمق با کیفیت‌های مختلف [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 287-298]

 • امیری، منوچهر ارزیابی کیفیت آب چاه‌های گازدار برای مصارف کشاورزی در منطقه همه‌کسی استان همدان [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 627-646]

 • امیرآبادی زاده، مهدی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیرتعرق روزانه در مدل‌های با ساختار ریاضی متفاوت در اقلیم‌های مختلف ایران [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 149-162]

 • اندرزیان، سید بهرام شبیه سازی اثر شوری آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]

 • انصاری، حسین ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 713-724]

 • انصاری، حسین واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 277-295]

 • انصاری، حسین اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]

 • انصاری، حسین اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 353-366]

 • انصاری، حسین اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 447-463]

 • انصاری، حسین اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 483-495]

 • انصاری، حسین اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 25-38]

 • انصاری، حسین تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 145-157]

 • انصاری، حسین بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 467-482]

 • انصاری، حسین اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستان [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 13-28]

 • انصاری، حسین بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 107-120]

 • انصاری، حسین اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 339-351]

 • انصاری، حسین تاثیر سطوح مختلف آبیاری و آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی نعنا فلفلی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 433-447]

 • انصاری، حسین بررسی اثر متقابل کم‌آبیاری و آب مغناطیسی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب گیاه همیشه بهار [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 343-357]

 • اوجاقلو، حسن ارزیابی روش‌های تخمین پارامتر مقیاس در معادله آریا- پاریس به منظور تخمین منحنی مشخصه آب خاک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 347-356]

 • اولیایی، حمیدرضا تاثیر پساب و کود نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی در ذرت‌ شیرین [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 487-502]

ب

 • بابایی، مرتضی تحلیل ریسک سامانه‌های اصلی انتقال و تحویل آب کشاورزی با روش درخت خطا در کانال اصلی غربی شبکه دز [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 655-668]

 • بابازاده، حسین شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 691-701]

 • بابازاده، حسین اثر مدیریت آبیاری و سطوح مختلف مالچ کاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]

 • بابازاده، حسین ارزیابی توابع کاهش جذب آب گیاه فلفل در شرایط تنش همزمان خشکی و شوری [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 509-523]

 • بابازاده، حسین برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره‌وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 دردشت قزوین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 569-582]

 • بابازاده، حسین مدل‌سازی واکنش گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum)به تنش‌های همزمان شوری آب و کمبود نیتروژن [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]

 • بابازاده، حسین اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 571-584]

 • بابازاده، حسین اثر مدیریت آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره‌وری آب برنج رقم هاشمی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 625-636]

 • بابازاده، حسین مدلی برای برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از اختلاف دمای هوا و سطح برگ گیاه ذرت [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 305-320]

 • بابازاده، حسین تأثیر مواد سوپر جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم زاهدی در شرایط کم آبیاری [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 517-527]

 • بابازاده، حسین برآورد نیاز آبی گیاه ریحان برای مدیریت آب در مزرعه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 53-65]

 • بابازاده، حسین تعیین تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب لوبیا در شرایط کاربرد کود نیتروژن در منطقه آستانه اشرفیه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 13-27]

 • بابازاده، حسین توسعه توابع تولید غلات مهم دشت قزوین در شرایط کم آبی و تنش شوری با استفاده از مدل AquaCrop و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 123-137]

 • بابازاده، حسین ارزیابی مدل DSSAT در برآورد بهره‌وری آب و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف آب کاربردی [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 323-336]

 • بابازاده، حسین ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه‌فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری‌در دشت قزوین [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 315-328]

 • بابائی، مهدی محاسبه‌ی کارآیی آب در محصولات عمده‌ی کشاورزی شهرستان زابل :رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 541-549]

 • بابائیان، ابراهیم برآورد رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر رادار ENVISAT/ASAR [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 611-623]

 • باغانی، جواد بررسی عملکرد فنی سامانه آبیاری قطره‌ای در باغات پسته منطقه مه ولات [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 417-427]

 • باغانی، جواد تحلیل مکانی شاخص بهره‌وری آب در قطب‌های تولید گندم کشور [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 217-227]

 • باغانی، جواد ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی شبکه سراسری برق در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 375-387]

 • باغانی، جواد برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • باقری، علی تاثیر آبیاری قطره‌ای و غرقابی بر عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج در مازندران [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 391-404]

 • باقری، علی برآورد تبخیر– تعرق مرجع با داده‌های محدود و کامل ایستگاه‌های سینوپتیک ساری، قراخیل قائم‌شهر و آمل [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 455-465]

 • باقری خلیلی، زهرا ارزیابی کارایی زئولیت اصلاح‌شده در حذف نیترات زه‌آب کشاورزی با استفاده از ستون‌های با بستر ثابت [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 405-415]

 • باقری خلیلی، زهرا بررسی تبخیر-تعرق واقعی و ضرایب گیاهی برنج ارقام هاشمی و شیرودی در شهرستان ساری [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 505-515]

 • باقی زاده، امین بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 107-120]

 • باقی زاده، امین تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 567-579]

 • بامری، ابوالفضل برهمکنش مقادیر آب و کودهای آلی و شیمیایی بر بهره وری آب گیاه سیر در زهک دشت سیستان [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 249-263]

 • بیانی، راضیه اثر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 103-118]

 • بانژاد، حسین بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 615-623]

 • بتوخته، فرشته ارزیابی مدل‌های نفوذ آب به خاک در برخی کلاس‌های بافتی خاک و کاربری اراضی در حوضه دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • بخشی، داوود تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات بیوشیمیایی چهار رقم بادام [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 201-215]

 • بخشی، داوود تعیین آستانه تحمل به شوری 11 رقم و ژنوتیپ انتخابی بادام [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 529-541]

 • بخشایشی قشلاق، مسعود ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 203-214]

 • بدیع برزین، حسین ارزیابی اثرات کم‌آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 173-185]

 • بدیع برزین، حسین تعیین ارزش اقتصادی آب و شبیه‌سازی رفتار کشاورزان منطقه تاکستان در کاهش منابع آب کشاورزی [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 105-118]

 • بدیع برزین، حسین اثر روش‌های قیمت‌گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری بر الگوی کشت و تقاضای آب در دشت سیستان [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 463-478]

 • بذرافشان، جواد ارزیابی چند مدل در پیش‌بینی سری‌های زمانی شاخص بارندگی استاندارد [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 429-454]

 • براتی، خدیجه برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 543-553]

 • برادران، مسعود مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و مولفه‌های موثر بر آن مطالعه استان در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 181-190]

 • برادران هزاوه، فرانک ارزیابی مدل DSSAT در برآورد بهره‌وری آب و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف آب کاربردی [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 323-336]

 • بیرامی، حسین تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • بیرامی، حسین برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی دو گونه سالیکورنیا در یزد [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 401-414]

 • بیرانوند، فرهاد تاثیر تنش آبی بر عملکرد و دمای برگ گیاه مرزه و تعیین شاخص CWSI [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]

 • برومندنسب، سعید بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نیمه خشک [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 221-234]

 • برومندنسب، سعید شبیه‌سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره‌ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 201-213]

 • برومند نسب، سعید اثر بی خاکورزی ، تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک و عملکرد ذرت در شمال خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 11-23]

 • برومند نسب، سعید تأثیر مدیریت‌های مختلف کم‌آبیاری در روش آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای نواری بر عملکرد سیب‌زمینی و بهره‌وری آب [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 181-193]

 • برومند نسب، سعید تأثیر مدیریت بقایای گندم و آبیاری با آب‌شور بر عملکرد ذرت بهاره و تغییرات شوری نیمرخ خاک [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 285-299]

 • برومند نسب، سعید اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل‌های AOGCM [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 511-523]

 • برومند نسب، سعید ارزیابی فنی و هیدرولیکی قطره‌چکان‌ها و بررسی کارآیی سامانه‌ی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در کشت نیشکر [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 397-411]

 • برومند نسب، سعید اثر مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر شاخص‌های رشد و عملکرد در بازرویی اول گیاه نیشکر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 203-216]

 • برومند نسب، سعید مکانیابی مناطق مستعد اجرای سامانه‌های آبیاری سطحی و تحت فشار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در دشت دز [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 47-59]

 • برومند‌نسب، سعید شبیه سازی اثر شوری آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]

 • بزی، مهدیه شناسایی موانع و حمایت‌های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 463-479]

 • بزانه، محمد تاثیر آرایش و فواصل بهینه آبپاش‎ها بر ضریب یکنواختی سامانه آبیاری بارانی ثابت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 537-546]

 • بزرگی، عطیه توسعه مدل تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه‌های تأمین آب کشاورزی شبکه آبیاری رودشت شمالی با استفاده از شبکه بیزین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 187-202]

 • بزرگان، حوریه بررسی گلدانی الگوی جذب آب ذرت بین رطوبت معادل ظرفیت زراعی تا رطوبت اشباع [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]

 • بستانی، ‌عبدالامیر ‌ تأثیر تنش‌خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‌، پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و آب نسبی‌ برگ چند ژنوتیپ‌ ‌گلرنگ ‌ [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 187-196]

 • بشارت، سینا ارزیابی مدل‌های سری زمانی خطی و غیر خطی بی‌لینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 85-96]

 • بیکی، علی اثر کاربرد زئولیت طبیعی و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 137-148]

 • بیک خورمیزی، عبدالله برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]

 • بیگ بابایی، عادل اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • بیگدلی، آتوسا توزیع توازن آب در ارتفاعات حوضه تالاب انزلی با استفاده از GIS [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 115-126]

 • بیگلویی، محمدحسن شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل HYDRUS-2D [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]

 • بیگلویی، محمدحسن شبیه‌سازی ابعاد الگوی رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرزمینی با مدل‌های تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 397-407]

 • بیگی هرچکانی، حبیب بررسی تاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و درصد زئولیت بر کیفیت پساب شهری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 215-228]

 • بیگی‌هرچگانی، حبیب‌الله پهنه‌بندی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی شهرکرد به منظور استفاده در طراحی سامانه‌های آبیاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 43-59]

 • بلالی، حمید بررسی بهره‌وری اقتصادی آب در محصولات مختلف زراعی در دشت بهار [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 51-62]

 • بلوک آذری، سارا توسعه توابع تولید غلات مهم دشت قزوین در شرایط کم آبی و تنش شوری با استفاده از مدل AquaCrop و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 123-137]

 • بی نیاز، ارسلان اثرات بالقوه قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی آب بر بهره‌وری آب و مصرف نهاده‌های کشاورزی در استان کهگیلویه بویراحمد [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 89-106]

 • بناکار، محمد حسین مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 29-49]

 • بنی حبیب، محمد ابراهیم رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک با استفاده از مدل هیبریدی AHP و M-TOPSIS [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 101-115]

 • بنی حبیب، محمد ابراهیم توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • بنی حبیب، محمد ابراهیم مدل بهینه‌سازی غیرخطی و ازدحام ذرات برای بهره‌برداری تلفیقی از پساب و آب زیرزمینی در دشت ورامین [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 441-454]

 • بهبهانی، لیلا بررسی تأثیر دور آبیاری در سامانه قطره‌ای نواری بر عملکرد برنج و تغییرات شوری خاک با روش کشت مستقیم در بستر خشک در دشت خوزستان [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 139-158]

 • بهرامی کمانگر، برزان تأثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌شونده نتافیم و میکروفلاپر [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 103-117]

 • بهراملو، رضا مقایسه بهره‌وری عوامل تولید در سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت و نشتی در مزارع سیب‌زمینی کبودراهنگ استان همدان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 559-569]

 • بهراملو، رضا تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • بهزادی، بهرام بررسی اثرات فاصله و میزان آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب آلوئه‌ورا [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 273-283]

 • بی همتا، محمدرضا اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • بهمنی، امید ارزیابی عملکرد توابع انتقالی برای برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی خاک‌های مختلف با مدل SWRC [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 773-785]

 • بهمنی، امید مدیریت تغذیه آبخوان با استفاده از تلفیق الگوهای ضرب جبری فازی در آبخوان دشت نهاوند [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 389-402]

 • بهمن آبادی، بهاره برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های تک منبعی و دو منبعی در دشت قزوین [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 227-246]

 • بهمنیار، محمد علی بررسی میزان برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه کلزادر مزارع تحت آبیاری با پساب شهرک صنعتی آمل [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 141-155]

 • بهمنیار، محمد علی بررسی غلظت سرب و کروم در برگ گیاهان جعفری و شاهی در خاک آبیاری شده با آب آلوده [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]

 • بهمن‌‌پوری، صفیه بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-271]

 • بهمنش، جواد ارزیابی مدل‌های سری زمانی خطی و غیر خطی بی‌لینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 85-96]

 • بهمنش، جواد کاربرد سیستم‌های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه‌ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال‌غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]

 • بهمنش، جواد تأثیر مقدار آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 601-612]

 • بهمنش، جواد تحلیل مکانی شاخص بهره‌وری آب در قطب‌های تولید گندم کشور [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 217-227]

پ

 • پاریاب، جابر شناسایی موانع و حمایت‌های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 463-479]

 • پارسا، مهدی بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 467-482]

 • پارسا، مهدی اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستان [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 13-28]

 • پارسافر، نصرالدین اثر کاربرد فاضلاب بر تجمع عناصر سنگین در نیمرخ خاک تحت شرایط گلخانه‌ای - لایسیمتری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 229-240]

 • پارسی نژاد، مسعود شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 691-701]

 • پارسی نژاد، مسعود بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 81-91]

 • پارسی نژاد، مسعود اثر کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

 • پارسی‌نژاد، مسعود بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-271]

 • پاشا، سردار مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و مولفه‌های موثر بر آن مطالعه استان در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 181-190]

 • پاکدامن، بابک بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 613-627]

 • پیری، جمشید ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 713-724]

 • پیری، حلیمه بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 467-482]

 • پیری، حلیمه اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستان [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 13-28]

 • پیری، حلیمه تأثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد پیاز و بهره‌وری مصرف آب در سه روش آبیاری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 187-200]

 • پیری، حلیمه برهمکنش مقادیر آب و کودهای آلی و شیمیایی بر بهره وری آب گیاه سیر در زهک دشت سیستان [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 249-263]

 • پیری، حلیمه برهمکنش کود پتاسیم و تنش آبی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی چای ترش [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 137-150]

 • پیری، حلیمه اثرات سطوح مختلف بیوچار گندم و تنش آبی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کارلا (خربزه تلخ) در شرایط گلدانی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 169-185]

 • پرچمی عراقی، فرزین کاربرد مدل SWAP برای مدل‌سازی یک سامانه زراعی با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در یک مزرعه نیشکر [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 51-64]

 • پرچمی عراقی، فرزین تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP در یک مزرعه نیشکر با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در کشت و صنعت شعیبیه [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 151-167]

 • پرچمی عراقی، فرزین ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 181-201]

 • پیردشتی، همت‌اله اثر روش‌های آبیاری بر بهره‌وری آب در برنج [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

 • پیرسته انوشه، هادی تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 217-232]

 • پیرصاحب، مقداد تأثیر آبیاری بلند مدت با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 493-508]

 • پیرمرادیان، نادر ارزیابی مدلWOFOST در شبیه‌سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 323-338]

 • پرنیان، امیر اثر تغییرات فشار و نوع ‌قطره‌چکان بر عملکرد سامانه‌های آبیاری قطره‌ای باغ‌های پسته استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 17-33]

 • پرندین، محمدامین اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهره‌وری آب ذرت‌دانه‌ای درایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]

 • پرندین، محمدامین اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در ایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 353-369]

 • پرهیزکاری، ابوذر ارزیابی اثرات کم‌آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 173-185]

 • پرهیزکاری، ابوذر تعیین ارزش اقتصادی آب و شبیه‌سازی رفتار کشاورزان منطقه تاکستان در کاهش منابع آب کشاورزی [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 105-118]

 • پرویزی، یحیی ارزیابی شاخص‌های کارائی و یکنواختی آبیاری نواری در استان لرستان [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 379-388]

 • پرویزی، حسین اثر تغییرات فشار و نوع ‌قطره‌چکان بر عملکرد سامانه‌های آبیاری قطره‌ای باغ‌های پسته استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 17-33]

 • پرویزی آلمانی، مسعود اثر مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر شاخص‌های رشد و عملکرد در بازرویی اول گیاه نیشکر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 203-216]

 • پناهی، مهدی تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 151-162]

 • پناهی، مهدی تغییرات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در اثر تیمارهای کم آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 217-226]

 • پهلوانی، علی تأثیر محل کارگذاری مالچ پلاستیکی در آبیاری جویچه‌ای بر بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 93-104]

 • پور یزدان خواه، هدیه شبیه سازی جبهه ی رطوبتی خاک با مدل HYDRUS-2D در دو نوع کشت با خاکورزی و بی خاکورزی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 159-170]

 • پوریزدان‌خواه، هدیه شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل HYDRUS-2D [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]

 • پورشعبان کتشالی، غلامرضا تأثیر توأم دور آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف بر تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی زنجبیل (Zingiber officinale R.) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 73-83]

 • پورصدری، آذین ارزیابی نرم‌افزار DRAINMOD-S در شبیه‌سازی شوری زهاب زهکش‌های زیرزمینی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 459-471]

 • پورصمصام، حامد مکانیابی مناطق مستعد اجرای سامانه‌های آبیاری سطحی و تحت فشار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در دشت دز [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 47-59]

 • پورغلام آمیجی، مسعود اثر آب زیر‌زمینی کم‌عمق و شور روی رشد و زیست‌توده برنج [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 499-515]

 • پورغلام آمیجی، مسعود اثر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی با استفاده از آب مغناطیسی شده [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 441-453]

 • پورغلام آمیجی، مسعود شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر هزینه سامانه‌های آبیاری قطره‌ای با استفاده از روش‌های انتخاب ویژگی [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 421-440]

 • پورغلام آمیجی، مسعود اثر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 103-118]

 • پورمحمدی، سمانه تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]

 • پورمحمدی، سمانه برآورد تبخیر- تعرق گندم در شرایط تحت تنش به کمک سنجش از دور و آلگوریتم توازن انرژی، مطالعه موردی: دشت آزادگان، خوزستان [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 235-249]

ت

 • تابعی، مهدی شبیه‌سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره‌ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 201-213]

 • تاتاری، مریم اثر کم آبیاری در مراحل رشد وتوسعه میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 143-160]

 • تارمحمدی قورچی، زهرا بررسی امکان‌پذیری حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]

 • تافته، آرش ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه‌فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری‌در دشت قزوین [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 315-328]

 • تافته، آرش استفاده از سامانه نیاز آب در تعیین مقدار آب مصرفی سویا بر اساس حل معکوس توابع عملکرد در شرایط مختلف آبیاری [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 159-169]

 • تبریزی دخت فرد، النا عوامل مؤثر بر میزان رضایت بهره‌برداران از تشکل‌های آب‏بران در حوضه سد سهند هشترود [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 401-415]

 • تجدد طلب، کبری بررسی تأثیر دور آبیاری در سامانه قطره‌ای نواری بر عملکرد برنج و تغییرات شوری خاک با روش کشت مستقیم در بستر خشک در دشت خوزستان [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 139-158]

 • تدین، علی تاثیر منبع و مقدار نیتروژن بر رنگدانه‌‎های فتوسنتزی، پرولین، قند محلول، سدیم و پتاسیم در گیاه خرفه (Portulaca oleracea) آبیاری شده با آب شور [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 227-241]

 • تدین نژاد، مسعود اثر کیفیت و دور آبیاری بر عملکرد گندم و برخی اجزای آن [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]

 • ترابی، حسن امکان‌سنجی کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی برای تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری بارانی با آبپاش zb [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]

 • ترابی، منوچهر ارزیابی صحرایی معادلات زهکشی در منطقه رودشت اصفهان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 635-644]

 • تراهی، عزیز تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های سه گونه کُنار [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 207-218]

 • تیموری، مصطفی نگاهی بر عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین بر اساس مدل SWOT [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 147-164]

 • تیموری، نوربخش ارزیابی تلفیق سامانه‌های جمع‌آوری آب با سوپرجاذب و مواد آلی در استقرار باغ‌های بادام در شرایط دیم [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]

 • توحیدی، امیرحسین ارزشگذاری مصرف آب های زیر زمینی در سطوح متفاوت کارایی برای محصول پسته منطقه بهرمان رفسنجان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 255-266]

 • توراج‌زاده، ام‌البنی بررسی نقش شیوه آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم و ارتقای کارآیی مصرف آب و عناصر غذایی [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 49-61]

 • توسلی، محمد رضا بررسی تاثیر یکپارچه سازی اراضی شالیزاری بر عملکرد برنج [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 105-112]

 • توکلی، احسان برآورد نشت در کانال‌های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 425-440]

 • توکلی، افشین بررسی گلدانی الگوی جذب آب ذرت بین رطوبت معادل ظرفیت زراعی تا رطوبت اشباع [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]

 • توکلی، افشین اثر کم‌آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 551-564]

 • توکلی، علیرضا افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

 • توکلی، علیرضا توابع تولید برای برآورد عملکرد دانه گندم دیم در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

 • توکلی، علیرضا کم‌‌آبیاری و مدیریت آبیاری تکمیلی گندم آبی و دیم در شهرستان سلسله [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 589-600]

ث

 • ثنایی نژاد، سیدحسین ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 525-541]

ج

 • جباری، آناهیتا بررسی و تحلیل چالش‌های پذیرش و گسترش آبیاری قطره‌ای در باغ‌های سیب ارومیه با استفاده از مدل نوآوری راجرز [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 49-72]

 • جباری، آناهیتا ارزیابی عملکرد پایگاه داده‌های WaPOR و ERA5 با هدف برآورد تبخیر و تعرق مرجع در حوضه آبریز دریای خزر [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 193-206]

 • جبلی، مریم تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 389-399]

 • جعفری، حسین ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 387-400]

 • جعفری، حسین برآورد تبخیر-تعرق واقعی گندم با استفاده از الگوریتم سبال نسبت به نتایج لایسیمتری در شرایط استاندارد در ایستگاه‌های تحقیقاتی تبریز و کرج [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 21-33]

 • جعفری، حسین ارزیابی فناوری سنجش از دور در برآورد تبخیر- تعرق گیاه یونجه با استفاده از داده‌های تبخیر- تعرق برآورد شده توسط لایسیمتر در استان‌های البرز و چهارمحال و بختیاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 253-267]

 • جعفری، علی محمد ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای در زراعت سیب‌زمینی در استان همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 195-205]

 • جعفری، محمد سعید اثر سطوح مختلف آبیاری و کود بر بهره‌وری آب و نیتروژن در کاهو [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]

 • جعفرآقایی، مجید بررسی تاثیر برنامه آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای آن در دو رقم پنبه در اصفهان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 561-569]

 • جعفر آقایی، مجید بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سه رقم پنبه در اصفهان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 601-610]

 • جعفری تلوکلایی، مهدی تلفات نیترات در اراضی شالیزاری زهکشی شده دوکشتی برنج و کلزا [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 59-73]

 • جعفری صیادی، فاطمه برآورد شاخص سطح برگ و ضریب گیاهی برنج با استفاده از داده‌های سنجنده OLI [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 395-404]

 • جعفرنژادی، علیرضا بررسی اثرات فاضلاب تصفیه شده بر آلودگی میکروبی و شیمیایی خاک و گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 517-525]

 • جعفرنژادی، علیرضا ارزیابی اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد گندم در یک خاک با بافت متوسط در استان خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 229-241]

 • جعفرنژادی، علیرضا مقایسه روش قطره‌ای نواری با آبیاری سطحی و پایش شوری خاک در کشت گندم و ذرت آبیاری شده با آب لب شور [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 217-234]

 • جلالی، سامی بررسی تأثیر دور آبیاری در سامانه قطره‌ای نواری بر عملکرد برنج و تغییرات شوری خاک با روش کشت مستقیم در بستر خشک در دشت خوزستان [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 139-158]

 • جلالی کوتنایی، نوراله برآورد نیاز آبی و ضریب‌گیاهی برنج رقم‌های کوهسار و هاشمی در سامانه‌های مختلف کشت [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 235-245]

 • جلینی، محمد اثر روش‌های خاک‌ورزی، حفظ بقایا و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب گندم در اقلیم سرد خراسان رضوی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 371-381]

 • جمی، انیسه اثرات خشکسالی بر الگوی کشت زراعی و رفاه کشاورزان دشت مهیار جنوبی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 481-494]

 • جماعتی اردکانی، زهرا بررسی تحمل به شوری دو ژنوتیپ انتخابی انار (Punica granatum) در مقایسه با رقم رباب نیریز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 535-550]

 • جماعتی اردکانی، زهرا تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • جمالی، صابر اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 339-351]

 • جمالی، صابر تاثیر سطوح مختلف آبیاری و آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی نعنا فلفلی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 433-447]

 • جمالی، صابر بررسی اثر متقابل کم‌آبیاری و آب مغناطیسی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب گیاه همیشه بهار [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 343-357]

 • جناب، مهنوش برآورد تفاوت عملکرد و بهره‌وری آب گندم بین وضعیت موجود و مطلوب در استان قزوین با استفاده از پروتکل GYGA [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 41-54]

 • جهان بخش، حبیبه تغییرات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در اثر تیمارهای کم آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 217-226]

 • جهانگیر، لیلا تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری بهینه آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 131-145]

 • جوادی، علی ارزیابی عملکرد و حساسیت معادلات نفوذ نسبت به شرایط اولیه و مرزی مختلف در آبیاری جویچه‌ای [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 787-799]

 • جوادی، علی ارزیابی معادلات نفوذ آب به خاک در شرایط تلفیق کیفیت آب آبیاری، رطوبت اولیه خاک و بار آبی ثابت [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 469-482]

 • جوانی، حمیدرضا بررسی تغییرات کیفی فاضلاب تصفیه شده با عبوراز ستون خاک برای آبیاری محصولات کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 417-429]

 • جوانی، حمیدرضا ارزیابی روش‌های تخمین پارامتر مقیاس در معادله آریا- پاریس به منظور تخمین منحنی مشخصه آب خاک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 347-356]

 • جولایی، رامتین بررسی اثر سیاست‌های قیمت و سهمیه‌بندی آب کشاورزی بر پایداری منابع آب استان گلستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 269-285]

چ

 • چایچی، مهرداد اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 139-149]

 • چاری، محمد‌مهدی بررسی اثر پلی‌اکریل‌آمید بر رواناب، فرسایش خاک و نفوذ آب در اراضی شیب‌دار با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 279-288]

 • چاوشی، الهام اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد نسبی و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سورگوم [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 55-73]

 • چاوشی، سعید بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 359-375]

 • چراتی، علی بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]

 • چراغی، سید علی محمد بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص های رشد گندم در شرایط شور [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 263-274]

 • چراغی، سید علی محمد مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 29-49]

 • چوپان، یحیی اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 67-77]

ح

 • حیاتی، داریوش بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در حوضه رودخانه بوژان شهرستان نیشابور [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 725-735]

 • حیاتی، داریوش اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه‌های مدرن آبیاری وزهکشی دشت کربال وعوامل تعیین کننده‏ی آن از دیدگاه بهره‌برداران [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 379-395]

 • حاتمی، حدیث اثر تغییرات فشار و نوع ‌قطره‌چکان بر عملکرد سامانه‌های آبیاری قطره‌ای باغ‌های پسته استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 17-33]

 • حاتمی، حمیدرضا بررسی نقش فرایند‌ها در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 163-180]

 • حاتمی، حمیدرضا مدل‌سازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 161-177]

 • حاجی آبادی، فاطمه ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]

 • حاجی امیری، ابوالمحسن تاثیر مقدار آبیاری بر برخی از صفات زایشی ارقام زیتون در استان کرمانشاه [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 355-375]

 • حجابی، سمیه ارزیابی چند مدل در پیش‌بینی سری‌های زمانی شاخص بارندگی استاندارد [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 429-454]

 • حیدری، مجید شبیه‌سازی عملکرد محصولات زراعی در مدیریت‌های مختلف آبیاری با روش تحلیل پویایی سیستم [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 565-576]

 • حیدری، نادر بررسی نقش فرایند‌ها در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 163-180]

 • حیدری، نادر مدل‌سازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 161-177]

 • حیدری، نادر بهره‌وری آب گندم در ایران و مقایسه آن با مقادیر چند کشور [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 421-435]

 • حیدری زاده، مجید بررسی کاربرد معادله تجربی اینگهام و معادله تئوری ودرنیکو در برآورد نشت آب از کانال های منطقه رودشت اصفهان [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 704-712]

 • حیدری نیا، مولود تأثیر مدیریت بقایای گندم و آبیاری با آب‌شور بر عملکرد ذرت بهاره و تغییرات شوری نیمرخ خاک [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 285-299]

 • حسیبی، پیمان تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت دو رقم ارزن علوفه ای [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-560]

 • حسینی، یاسر ارزیابی توابع کاهش جذب آب گیاه فلفل در شرایط تنش همزمان خشکی و شوری [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 509-523]

 • حسینی، یاسر ارزیابی توابع جذب آب در شرایط تنش هم‌زمان خشکی و شوری در گیاه گوجه‌فرنگی مینیاتوری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 247-265]

 • حسینی، یاسر کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌یابی نسبت اختلاط خاک با خاک‌اره در تیمارهای رطوبتی مختلف خاک در کشت خیار گلخانه‌ای [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 303-321]

 • حسینی، سید مهدی اثر سیاست‌های پیشنهادی قیمت‌گذاری آب بر مزیت نسبی محصولات کشاورزی شهرستان کاشمر [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 315-326]

 • حسینی، سید مهدی اثر روش‌های قیمت‌گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری بر الگوی کشت و تقاضای آب در دشت سیستان [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 463-478]

 • حسینی، سیده طیبه بررسی اثر تغییر اقلیم و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بر عملکرد سویا [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 559-575]

 • حسینی، سیده طیبه ارزیابی عملکرد سویا با مدل AquaCrop تحت تاثیر مدیریت شوری و کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 361-372]

 • حسینی، سیده طیبه جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در روش کشت نشایی و خشکه‌کاری برنج در سامانه‌های مختلف آبیاری [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 337-356]

 • حسینی، صفدر بررسی اثر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر سهم هزینه آب‌بها و قیمت تمام‌شده محصول گندم استان گلستان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 465-474]

 • حسینی، فریبا السادات بررسی اثر شیب و ویژگی‌های خاک در رطوبت خاک در برخی کشتزارهای دیم شمال غرب ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 245-257]

 • حسن‌اقلی، علیرضا ارزیابی سه نوع پوشش-زهکش‌ ژئوکمپوزیت در یک مدل آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 249-261]

 • حسن‌اقلی، علیرضا بررسی کمیت و کیفیت زهاب زهکش‌های زیرزمینی بدون پوشش در مقایسه با پوشش معدنی در دشت شادگان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 264-275]

 • حسن‌اقلی، علیرضا بررسی تغییرات کیفی فاضلاب تصفیه شده با عبوراز ستون خاک برای آبیاری محصولات کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 417-429]

 • حسینیان، سید حمزه تاثیر تنش آبی بر عملکرد و دمای برگ گیاه مرزه و تعیین شاخص CWSI [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]

 • حسینیان، صغری ارزیابی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی از لحاظ شاخص‌‌های اقتصادی بهره‌‌وری آب در جنوب فرانسه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 215-226]

 • حسین پناهی، فرزاد تأثیر فاصله لترال‌ها و قطره‌چکان‌ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 645-660]

 • حسین پناهی، فرزاد تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهد [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 577-587]

 • حسین‌پناهی، فرزاد اثر مقدار آب آبیاری و خاکپوش پلاستیک و کاه و کلش گندم بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی تحت آبیاری قطره‌ای- نواری در دشت دهگلان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 341-351]

 • حسن پور، فرزاد تأثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب‌ شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 219-231]

 • حسن پور، فرزاد تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 567-579]

 • حسن پور، فرزاد ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]

 • حسین پور، باقر بررسی و تحلیل چالش‌های پذیرش و گسترش آبیاری قطره‌ای در باغ‌های سیب ارومیه با استفاده از مدل نوآوری راجرز [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 49-72]

 • حسن پور اصیل، معظم اثر مقادیر مختلف مواد غذایی و آب بر بهره‌وری آب در گل سوسن در گلخانه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 575-590]

 • حسن پور نودهی، مهسا ارزیابی عملکرد مدل WASP برای شبیه سازی کیفیت زه آب اراضی شالیزاری واحد عمرانی F4 شبکه آبیاری زهکشی گیلان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]

 • حسن زاده خانکهدانی، حامد اثر دور‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهاررقم پیاز در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 137-148]

 • حسینی سرقین، سیاوش برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]

 • حسینی فرد، سید جواد بررسی اثرات استفاده از آب ‌شور مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و نفوذ‌پذیری خاک و رشد و عملکرد درختان پسته [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 609-623]

 • حسینی‌فرد، سید جواد اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 483-495]

 • حسن لی، محمد ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-315]

 • حسن‌لی، محمد شبیه‌سازی شوری خاک و عملکرد ذرت در شرایط کاربرد آب شور با استفاده از مدل‌های SWAP و SALTMED [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 51-64]

 • حشمتی، سیده سمیرا پهنه‌بندی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی شهرکرد به منظور استفاده در طراحی سامانه‌های آبیاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 43-59]

 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل‌های AOGCM [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 511-523]

 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم تأثیر برنامه‌ریزی آبیاری بر شاخص‌های بهره‌وری آب، مطالعه موردی: دشت نیشابور [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 129-142]

 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • حقیقتی، بیژن تأثیر مدیریت‌های مختلف کم‌آبیاری در روش آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای نواری بر عملکرد سیب‌زمینی و بهره‌وری آب [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 181-193]

 • حق‌وردی، امیر واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 277-295]

 • حکم آبادی، حسین اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 475-486]

 • حکیم زاده، محمد علی بررسی واکنش‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه شور به مقدار شورِی آب [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 121-135]

 • حکیم زاده، محمد علی اثر تنش شوری و روش کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شیرین‌بیان در گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 35-48]

 • حمامی، حسین تعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار‌مریم در دشت بیرجند [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 493-505]

 • حمامی، حسین ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]

 • حمامی، حسین برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی شاهدانه در مراحل مختلف رشد در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 563-573]

 • حمیدیان، هانیه اثر تنش شوری و روش کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شیرین‌بیان در گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 35-48]

 • حمزه، سعید بررسی کارآیی سنجش از دور طیفی در برآورد رطوبت سطحی خاک و مقایسه آن با داده‏های حرارتی به منظور مدیریت آبیاری مزارع نیشکر [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 85-101]

خ

 • خادم‌پور، فهیمه بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیرتعرق روزانه در مدل‌های با ساختار ریاضی متفاوت در اقلیم‌های مختلف ایران [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 149-162]

 • خاشعی سیوکی، عباس برآورد ضریب گیاهی اجغون ( Trachyspermum ammi) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 389-398]

 • خاشعی سیوکی، عباس اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 67-77]

 • خاشعی سیوکی، عباس اثر کاربرد زئولیت طبیعی و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 137-148]

 • خاشعی سیوکی، عباس بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]

 • خاشعی سیوکی، عباس تعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار‌مریم در دشت بیرجند [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 493-505]

 • خاشعی سیوکی، عباس بررسی تأثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 243-255]

 • خاشعی سیوکی، عباس تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 591-601]

 • خاشعی سیوکی، عباس برآورد ضرایب گیاهی مراحل مختلف رشد و مقدار نیاز آبی گیاه دارویی سیاهدانه در منطقه خشک بیرجند [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 277-286]

 • خاشعی سیوکی، عباس تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه کینوا به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 405-420]

 • خاکپورعربلو، بابک ارزیابی توابع کاهش جذب آب گیاه فلفل در شرایط تنش همزمان خشکی و شوری [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 509-523]

 • خالدیان، محمدرضا شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل HYDRUS-2D [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]

 • خالدیان، محمدرضا پهنه‌بندی مکانی و زمانی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول آب‌های زیرزمینی دشت گیلان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 667-676]

 • خالدیان، محمدرضا شبیه‌سازی ابعاد الگوی رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرزمینی با مدل‌های تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 397-407]

 • خالدیان، محمدرضا تاثیر آبیاری محدود در مراحل حساس رشد بر افزایش عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ سویا در منطقه رشت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 433-446]

 • خالدیان، محمدرضا ارزیابی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی از لحاظ شاخص‌‌های اقتصادی بهره‌‌وری آب در جنوب فرانسه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 215-226]

 • خالدیان، محمدرضا اثر مقادیر مختلف مواد غذایی و آب بر بهره‌وری آب در گل سوسن در گلخانه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 575-590]

 • خالدیان، محمدرضا شبیه سازی جبهه ی رطوبتی خاک با مدل HYDRUS-2D در دو نوع کشت با خاکورزی و بی خاکورزی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 159-170]

 • خالدی علمداری، محمد کاربرد شاخص‌های یکنواختی بارش و زمان – بارش مؤثر برای برآورد عملکرد گندم دیم و نوسانات آن در اقلیم نیمه‌خشک تبریز [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 449-461]

 • خالقی، معظم تأثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب‌ شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 219-231]

 • خدایی، آیدین بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 613-627]

 • خرمیان، محمد اثر بی خاکورزی ، تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک و عملکرد ذرت در شمال خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 11-23]

 • خرمیان، محمد برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • خزیمه نژاد، حسین بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیرتعرق روزانه در مدل‌های با ساختار ریاضی متفاوت در اقلیم‌های مختلف ایران [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 149-162]

 • خسروی، حسن برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • خسروی، هوشنگ واکنش ذرت به تلقیح با ازتوباکتر در شرایط تنش خشکی [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 29-38]

 • خسروی پور، بهمن واکاوی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده تشکل‌های آب‌بران در شبکه های آبیاری استان خوزستان [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 405-420]

 • خشائی، فرشاد تأثیر مقدار آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 601-612]

 • خلیلی، کیوان کاربرد سیستم‌های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و برنامه‌ریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمال‌غرب ایران [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]

 • خلیلیان، صادق اثر کم‌آبیاری توأم با محدودیت مصرف کود و سموم شیمیایی بر تغییر الگوی کشت زراعی شبکه آبیاری قزوین [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • خمری، عیسی برهمکنش کود پتاسیم و تنش آبی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی چای ترش [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 137-150]

 • خندان بارانی، محمد امین ارزیابی وضعیت مدیریت آبیاری و امکان بهبود آن در مزارع گندم در شبکه آبیاری سد سیستان با استفاده از مدل SWAP [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]

 • خنده رویان، مرضیه اثر کم‌آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 551-564]

 • خنک، آرش اثر مدیریت آبیاری و سطوح مختلف مالچ کاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]

 • خنک، آرش اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 571-584]

 • خواجه حسینی، ساره اثر تنش شوری و روش کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شیرین‌بیان در گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 35-48]

 • خوارزمی، عباس اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 251-262]

 • خورشیدی، محمدباقر تأثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]

 • خوشروش، مجتبی بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاه‌های پمپاژ گازوئیلی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 367-377]

 • خوش روش، مجتبی بررسی اثر تغییر اقلیم و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بر عملکرد سویا [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 559-575]

 • خوش روش، مجتبی ارزیابی عملکرد سویا با مدل AquaCrop تحت تاثیر مدیریت شوری و کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 361-372]

 • خوش روش، مجتبی بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]

 • خوش روش، مجتبی ارزیابی کارایی زئولیت اصلاح‌شده در حذف نیترات زه‌آب کشاورزی با استفاده از ستون‌های با بستر ثابت [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 405-415]

 • خوش روش، مجتبی اثر آب زیر‌زمینی کم‌عمق و شور روی رشد و زیست‌توده برنج [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 499-515]

 • خوش روش، مجتبی ارزیابی مدل‌های نفوذ آب به خاک در برخی کلاس‌های بافتی خاک و کاربری اراضی در حوضه دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • خوش روش، مجتبی برآورد نیاز آبی و ضریب‌گیاهی برنج رقم‌های کوهسار و هاشمی در سامانه‌های مختلف کشت [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 235-245]

 • خوش روش، مجتبی تاثیر کم‌آبیاری تنظیم‌شده با آب مغناطیسی بر خواص کمی، کیفی و بهره‌وری آب نخودفرنگی [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 373-389]

 • خوش‌روش، مجتبی اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم‌آبیاری و شوری آب [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]

 • خوش‌روش، مجتبی اثر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی با استفاده از آب مغناطیسی شده [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 441-453]

 • خوش‌روش، مجتبی اثر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 103-118]

 • خوش سیمای چنار، مرتضی اثر آبیاری قطره‌ای (نوارهای تیپ) با آب شور بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 565-581]

د

 • داداشی، محمد رضا ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره‌وری آب چهار رقم ذرت دانه‌ای در گرگان [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 269-285]

 • دارابی، عبدالستار بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 315-328]

 • دیالمی، حجت تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های سه گونه کُنار [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 207-218]

 • دانشی، نایب بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 11-19]

 • دانشکارآراسته، پیمان طراحی سیستم زهکش زیرزمینی با هدف دستیابی به کمترین هزینه اجرایی در شرایط ماندگار [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 117-128]

 • دانشکار آراسته، پیمان برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های تک منبعی و دو منبعی در دشت قزوین [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 227-246]

 • دانش‌کار آراسته، پیمان بررسی آزمایشگاهی اثر عمق نصب زهکش‌های زیرزمینی در شست‌و‌شوی نیترات از خاک شن‌لومی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 625-634]

 • داودی، کلثوم تأثیر زهکشی آزاد و کنترل‌شده بر بیلان آب و شوری خاک و زهاب در زراعت کلزای دیم در اراضی شالیزاری [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 367-382]

 • داوری، کامران واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 277-295]

 • داوری، کامران اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 331-340]

 • داوری، کامران افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

 • داوری، کامران ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 525-541]

 • داوری، کامران بهینه‌سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 299-314]

 • داوری، کامران تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 507-518]

 • داوری، کامران بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 299-314]

 • دریجانی، علی بررسی اثر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر سهم هزینه آب‌بها و قیمت تمام‌شده محصول گندم استان گلستان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 465-474]

 • درخشان، شهرام بررسی روش رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در شبیه‌سازی شوری آب زیرزمینی در سواحل استان مازندران [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 355-365]

 • درزی، عبداله تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]

 • درزی نفت چالی، عبداله اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 419-431]

 • درزی نفت چالی، عبداله بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]

 • درزی نفت چالی، عبداله تأثیر زهکشی آزاد و کنترل‌شده بر بیلان آب و شوری خاک و زهاب در زراعت کلزای دیم در اراضی شالیزاری [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 367-382]

 • درزی نفت‌چالی، عبداله مدیریت کشت برنج در استان مازندران در شرایط تغییر اقلیم [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 333-346]

 • درواری، زهرا بررسی روش رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در شبیه‌سازی شوری آب زیرزمینی در سواحل استان مازندران [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 355-365]

 • درویشی، الهام برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 543-553]

 • دروگر، نازلی اثرات فواصل آبیاری و مقادیر سوپر جاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی حمیدیه [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 129-137]

 • دستورانی، محمد تقی تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]

 • دستورانی، مهدی بررسی تأثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 243-255]

 • دشتی، فرشاد اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 75-86]

 • دلباز، رضا فراتحلیل اثربخشی کودآبیاری سطحی و قطره‌ای بر شاخص‌های عملکرد محصول و بهره‌وری آب و کود [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 139-149]

 • دلبری، معصومه برنامه‌ریزی آبیاری خیار گلخانه‌ای با استفاده از پتانسیل آب در خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 497-507]

 • دلبری، معصومه ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به‌‌منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 159-173]

 • دلبری، معصومه ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 387-400]

 • دلبری، معصومه تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 151-162]

 • دلبری، معصومه گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش‌های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

 • دلبری، معصومه بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]

 • دلبری، معصومه ارزیابی وضعیت مدیریت آبیاری و امکان بهبود آن در مزارع گندم در شبکه آبیاری سد سیستان با استفاده از مدل SWAP [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]

 • دلیر حسن‎نیا، رضا تاثیر آرایش و فواصل بهینه آبپاش‎ها بر ضریب یکنواختی سامانه آبیاری بارانی ثابت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 537-546]

 • دلیر حسن نیا، رضا بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 655-667]

 • دلیر حسن نیا، رضا تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 203-216]

 • دلسوز خاکی، بهاره بررسی احتمال وقوع مقادیر مختلف تبخیر و تعرق در اقلیم‌ها و تاریخ‌های مختلف کشت برنج در مناطقی غیر از شمال کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 171-191]

 • دلسوز خاکی، بهاره تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مورد‌نیاز گِل‌خرابی در ارضی شالیزاری شبکه آبیاری سپیدرود با استفاده از اطلاعات رطوبت خاک ماهوارهSMAP [(مقالات آماده انتشار)]

 • دهستانی اردکانی، مریم بررسی تحمل به شوری دو ژنوتیپ انتخابی انار (Punica granatum) در مقایسه با رقم رباب نیریز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 535-550]

 • دهستانی اردکانی، مریم تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • دهقان، هادی رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]

 • دهقان، هادی تأثیر همزمان تنش شوری و خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد شلغم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 431-4432]

 • دهقان، هادی شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]

 • دهقان، هادی تعیین تابع تولید آب- شوری- عملکرد برای گیاه اسفناج [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 79-91]

 • دهقان، هادی تأثیر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در گندم پائیزه در منطقه کاشمر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]

 • دهقانی، فرهاد بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب‌های آبیاری کشور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 113-125]

 • دهقانی، فرهاد برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی دو گونه سالیکورنیا در یزد [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 401-414]

 • دهقانی، فرهاد ارزیابی عملکرد برخی گونه‌ها و اکوتیپ‌های سالیکورنیا آبیاری شده با آب دریا و آب شور زیرزمینی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 187-199]

 • دهقانی، محسن بررسی تاثیر برنامه آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای آن در دو رقم پنبه در اصفهان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 561-569]

 • دهقانی، محسن اثر کیفیت و دور آبیاری بر عملکرد گندم و برخی اجزای آن [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]

 • دهقانی، محسن بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سه رقم پنبه در اصفهان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 601-610]

 • دهقانیان، سید ابراهیم بهره‌وری آب و عملکرد ذرت در تناوب با گندم در روش‌های مختلف آبیاری و خاک‌ورزی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 15-27]

 • دهقانی سانیج، حسین اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]

 • دهقانی سانیج، حسین بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاه‌های پمپاژ گازوئیلی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 367-377]

 • دهقانی سانیج، حسین افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

 • دهقانی سانیج، حسین بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 315-328]

 • دهقانی سانیج، حسین شبیه‌سازی شاخص سطح برگ ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 383-491]

 • دهقانی سانیج، حسین ارزیابی بازده کاربرد و بهره‌وری سامانه‌های آبیاری سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 685-698]

 • دهقانی سانیج، حسین تاثیر فناوری‌های به‌زراعی بر بهبود شاخص‌های بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی و کارایی مصرف آب در حوضه شرقی دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]

 • دهقانی سانیج، حسین ارزیابی مدل‌های نفوذ آب به خاک در برخی کلاس‌های بافتی خاک و کاربری اراضی در حوضه دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 73-87]

 • دهقانی سانیج، حسین مقایسه روش قطره‌ای نواری با آبیاری سطحی و پایش شوری خاک در کشت گندم و ذرت آبیاری شده با آب لب شور [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 217-234]

 • دهقانی سانیج، حسین آبیاری دقیق و تأثیر آن بر کارآیی مصرف آب در باغهای زردآلو [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]

 • دهقانی سانیج، حسین اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • دهقان موروزه، علی اثر مقدار آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا (Glycine max L) رقم هابیت [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 669-683]

 • دهقان هراتی، علی ارزشگذاری مصرف آب های زیر زمینی در سطوح متفاوت کارایی برای محصول پسته منطقه بهرمان رفسنجان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 255-266]

 • دوات گر، ناصر ارزیابی اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد گندم در یک خاک با بافت متوسط در استان خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 229-241]

 • دوات گر، ناصر تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مورد‌نیاز گِل‌خرابی در ارضی شالیزاری شبکه آبیاری سپیدرود با استفاده از اطلاعات رطوبت خاک ماهوارهSMAP [(مقالات آماده انتشار)]

 • دوستی پاشاکلایی، سمانه تلفات نیترات در اراضی شالیزاری زهکشی شده دوکشتی برنج و کلزا [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 59-73]

 • دوست حسینی، میلاد بررسی واکنش‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه شور به مقدار شورِی آب [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 121-135]

ذ

 • ذاکری فرد ملاحسنی، ابراهیم اثر دور‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهاررقم پیاز در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 137-148]

 • ذبیحی، آرمان تعیین زمان آبیاری تکمیلی در گندم دیم با پایش تغییرات رطوبت خاک طی دوره رشد [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

 • ذبیحی، حمیدرضا اثر استفاده از مقادیر مختلف کمپوست و پلیمرسوپر جاذب رطوبت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 547-558]

 • ذوالفقاری، پروین ارزیابی بهره‌وری فیزیکی‌- اقتصادی آب در روش‌های مختلف کاشت و آبیاری برنج رقم فجر در استان گلستان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 391-404]

 • ذوالفقاران، اردلان تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • ذونعمت کرمانی، محمد اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 63-74]

 • ذونعمت کرمانی، محمد تأثیر آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی‌های کمی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 147-160]

ر

 • ریاحی، حمید تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • راد، محمدهادی تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • رادفر، مهدی برآورد نشت در کانال‌های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 425-440]

 • راشکی، پریا برهمکنش کود پتاسیم و تنش آبی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی چای ترش [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 137-150]

 • راینی، محمود بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه‌سازی بر کیفیت آب و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]

 • راینی، محمود اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 341-483]

 • راینی، محمود ارزیابی و مقایسه بهره‌وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 485-497]

 • راهنمایی، رسول بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب‌های آبیاری کشور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 113-125]

 • رائینی سرجاز، محمود اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 157-167]

 • رجالی، فرهاد بررسی کارایی همزیستی قارچ‌های مایکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 677-689]

 • رجالی، فرهاد کارایی گونه های مختلف قارچ های میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر معدنی گیاه گندم تحت شرایط تنش رطوبتی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 403-414]

 • رحیمی، قاسم اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 75-86]

 • رحیمی، هدایت اله بررسی اقتصادی کم‌آبیاری ارقام گوجه‌فرنگی در کشت نشایی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 483-495]

 • رحمانی، اصغر تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مورد‌نیاز گِل‌خرابی در ارضی شالیزاری شبکه آبیاری سپیدرود با استفاده از اطلاعات رطوبت خاک ماهوارهSMAP [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحمانی، حمیدرضا ارزیابی اقتصادی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و غرقابی در مزارع توت‌فرنگی منطقه بابلسر [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 75-85]

 • رحمانی، صادق بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل موثر بر آنها در شهرستان ممسنی [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 321-340]

 • رحیمیان، محمدحسن تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]

 • رحیمیان، محمدحسن برآورد تبخیر- تعرق گندم در شرایط تحت تنش به کمک سنجش از دور و آلگوریتم توازن انرژی، مطالعه موردی: دشت آزادگان، خوزستان [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 235-249]

 • رحیمیان، محمدحسن مقایسه آب مصرفی باغات پسته در شرایط شور با نیاز آبی و تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده به روش سبال در دشت بهادران در استان یزد [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 163-173]

 • رحیمیان، محمدحسن مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 29-49]

 • رحیمیان، محمدحسن تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • رحیمیان، محمدحسن برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی دو گونه سالیکورنیا در یزد [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 401-414]

 • رحیمیان، محمدحسن اثر تغییرات فشار و نوع ‌قطره‌چکان بر عملکرد سامانه‌های آبیاری قطره‌ای باغ‌های پسته استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 17-33]

 • رحیمیان، محمد حسین تاثیر حذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد بر کارایی مصرف آب و عملکرد پنج ژنوتیپ گندم در مشهد [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]

 • رحیمیان، محمد حسین اثر استفاده از مقادیر مختلف کمپوست و پلیمرسوپر جاذب رطوبت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 547-558]

 • رحیمی پول، مهسا تاثیر آبیاری قطره‌ای و غرقابی بر عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج در مازندران [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 391-404]

 • رحیمی خوب، علی توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • رحیمی خوب، علی شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 259-276]

 • رحیمی خوب، علی ارزیابی مدل Aqua Crop در شبیه سازی زیست توده جو در شرایط کم آبیاری [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 341-353]

 • رحیمی خوب، علی کاربرد نرم‏افزار HYDRUS_2D برای شبیه‏سازی سامانه زهکشی خشک [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 595-607]

 • رستگار، سمیه اثر آب مغناطیسی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد اولیه بذر گوجه فرنگی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 409-417]

 • رستگاری پور، فاطمه بهینه‌سازی اقتصادی زمان‌بندی آبیاری برخی گیاهان زراعی در دشت زاوه استان خراسان رضوی [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 277-286]

 • رستمی، امین بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 655-667]

 • رستمیان، زهرا واکاوی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده تشکل‌های آب‌بران در شبکه های آبیاری استان خوزستان [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 405-420]

 • رسول‌زاده، علی ارزیابی توابع انتقالی مختلف برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در شهرستان نقده [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 613-624]

 • رسول‌زاده، علی ارزیابی دقت روش‌های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک‌های مختلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 303-316]

 • رشیدی، ورهرام بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی تحت تأثیر دور‌های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 67-79]

 • رضایی، اعظم بررسی اثر سیاست‌های قیمت و سهمیه‌بندی آب کشاورزی بر پایداری منابع آب استان گلستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 269-285]

 • رضایی، اعظم بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید پرتقال در شهرستان قائم‌شهر [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 259-275]

 • رضایی، فاطمه برآورد ضریب گیاهی اجغون ( Trachyspermum ammi) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 389-398]

 • رضایی، مجتبی پهنه‌بندی مکانی و زمانی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول آب‌های زیرزمینی دشت گیلان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 667-676]

 • رضایی، مجتبی ارزیابی مدلWOFOST در شبیه‌سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 323-338]

 • رضایی، مجتبی تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 283-297]

 • رضایی، مجتبی برآورد نیاز آبی و ضریب‌گیاهی برنج رقم‌های کوهسار و هاشمی در سامانه‌های مختلف کشت [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 235-245]

 • رضایی، مجتبی مقایسه مدل‌های شبیه‌سازی- بهینه‌یابی بهره‌وری آب با دوره تناوب ثابت و متغیر آبیاری برنج رقم هاشمی در رشت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 623-635]

 • رضایی، مجتبی بررسی تأثیر دور آبیاری در سامانه قطره‌ای نواری بر عملکرد برنج و تغییرات شوری خاک با روش کشت مستقیم در بستر خشک در دشت خوزستان [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 139-158]

 • رضایی، محمدرضا بررسی غلظت سرب، کروم و جیوه در رودخانه کشف رود، خاک و برخی محصولات کشاورزی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 357-368]

 • رضایی، مصلح‌الدین کاربرد خاکپوش‌های پلاستیکی برای کاهش اثرات شوری و افزایش عملکرد طالبی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 497-510]

 • رضایی‌خرمنانی، مهدی تأثیر سامانه آبیاری فتیله‌ای بر بهره‌وری آب و برخی صفات رشد گیاه گوجه‌فرنگی درکشت گلخانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 299-312]

 • رضایی زاد، عباس تاثیر مقدار آبیاری بر برخی از صفات زایشی ارقام زیتون در استان کرمانشاه [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 355-375]

 • رضایی سوخت آبندانی، رضا بررسی رابطه میزان مصرف آب و عملکرد گوجه فرنگی در استان مازندران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 503-512]

 • رضایی نژاد، عبدالحسین اثر شوری آب آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو واریته لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum) [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 373-386]

 • رضاوردی نژاد، وحید ارزیابی بازده کاربرد و بهره‌وری سامانه‌های آبیاری سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 685-698]

 • رضاوردی نژاد، وحید تأثیر مقدار آبیاری و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 601-612]

 • رضاوردی نژاد، وحید تحلیل مکانی شاخص بهره‌وری آب در قطب‌های تولید گندم کشور [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 217-227]

 • رضوانی، سید معین الدین ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای در زراعت سیب‌زمینی در استان همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 195-205]

 • رضوانفر، احمد شناسایی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های کلاسیک آبیاری تحت فشار استان گلستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 171-180]

 • رضوانی مقدم، پرویز اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 25-38]

 • رضوانی مقدم، پرویز اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • رضوی قلعه جوق، سکینه ارزیابی توابع انتقالی مختلف برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در شهرستان نقده [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 613-624]

 • رضوی قلعه جوق، سکینه ارزیابی دقت روش‌های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک‌های مختلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 303-316]

 • رمضانی، بهرام ارزیابی عملکرد توابع انتقالی برای برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی خاک‌های مختلف با مدل SWRC [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 773-785]

 • رمضانی، میثم برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از اندازه‌گیری دو نقطه‌ای [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 337-346]

 • رمضانی اعتدالی، مجتبی بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 81-91]

 • رمضانی اعتدالی، هادی برآورد اجزاء ردپای آب مجازی در تولید جو در مقیاس ملی و استانی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 431-443]

 • رمضانی اعتدالی، هادی تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 351-366]

 • رمضانی اعتدالی، هادی بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 81-91]

 • رمضانی اعتدالی، هادی توسعه توابع تولید غلات مهم دشت قزوین در شرایط کم آبی و تنش شوری با استفاده از مدل AquaCrop و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 123-137]

 • رمضانی مقدم، جواد ارزیابی توابع جذب آب در شرایط تنش هم‌زمان خشکی و شوری در گیاه گوجه‌فرنگی مینیاتوری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 247-265]

 • رنجبر، آرش شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 259-276]

 • رنجبر، غلامحسن مقایسه عملکرد و غلظت عناصر برگ سورگوم و کوشیا در شوری‌های مختلف آب آبیاری و تراکم کوشیا [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]

 • رنجبر، غلامحسن تعیین آستانه تحمل به شوری 11 رقم و ژنوتیپ انتخابی بادام [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 529-541]

 • رنجبر، غلامحسن بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص های رشد گندم در شرایط شور [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 263-274]

 • رنجبر، غلامحسن تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • رنجبر، غلامحسن ارزیابی عملکرد برخی گونه‌ها و اکوتیپ‌های سالیکورنیا آبیاری شده با آب دریا و آب شور زیرزمینی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 187-199]

 • رهنما، عبدالامیر تاثیر سطوح مختلف آبیاری و تغذیه بر رشد و عملکرد نخل خرمای کشت بافتی [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]

 • روحی پور، حسن تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 389-399]

 • رودباری، عاطفه برآورد تبخیر– تعرق مرجع با داده‌های محدود و کامل ایستگاه‌های سینوپتیک ساری، قراخیل قائم‌شهر و آمل [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 455-465]

 • روزبان، محمود اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر بهبود تحمل به خشکی گل پریوش [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 495-503]

 • روزبهانی، عباس توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • روزبهانی، عباس مدل بهینه‌سازی غیرخطی و ازدحام ذرات برای بهره‌برداری تلفیقی از پساب و آب زیرزمینی در دشت ورامین [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 441-454]

 • روزبهانی، عباس تحلیل ریسک سامانه‌های اصلی انتقال و تحویل آب کشاورزی با روش درخت خطا در کانال اصلی غربی شبکه دز [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 655-668]

 • روزبهانی، عباس تأثیر بهبود فرآیند تحویل و توزیع آب سطحی در کاهش برداشت آب زیرزمینی در شبکه آبیاری رودشت [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 445-461]

 • روزبهانی، عباس توسعه مدل تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه‌های تأمین آب کشاورزی شبکه آبیاری رودشت شمالی با استفاده از شبکه بیزین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 187-202]

 • روستا، محمد جواد بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص های رشد گندم در شرایط شور [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 263-274]

 • روشنفکر، حبیب اله تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت دو رقم ارزن علوفه ای [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-560]

 • رئیسی، سامیه شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 13-24]

 • رئوف، مجید شبیه سازی الگوی پخش آب در زیر آبپاش ضربه‌ای مدل NELSON-F80AP با استفاده از تابع توزیع بتا [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 173-186]

 • رئوف، مجید تعیین ضریب گیاهی چغندرقند با استفاده از لایسیمتر در دشت اردبیل و مقایسه آن با داده‌های جهانی فائو [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 175-188]

 • رئوف، مجید ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در دشت اردبیل [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 335-373]

 • رئوف، مجید تأثیر اثر فشردگی خاک روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی آن به روش حل معکوس [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 191-202]

ز

 • زادش پرگو، رحیمه طراحی سیستم زهکش زیرزمینی با هدف دستیابی به کمترین هزینه اجرایی در شرایط ماندگار [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 117-128]

 • زارع، احمد بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای کنترل علف‌هرز بر وزن خشک علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی نیشکر [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 165-179]

 • زارع، حمید تعیین بهره‌وری آب و بهره‌وری اقتصادی آبیاری درختان انجیر دیم استهبان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 317-335]

 • زارع، شیوا اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه‌های مدرن آبیاری وزهکشی دشت کربال وعوامل تعیین کننده‏ی آن از دیدگاه بهره‌برداران [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 379-395]

 • زارع، عباس بررسی نقش فرایند‌ها در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 163-180]

 • زارع، عباس مدل‌سازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 161-177]

 • زارع، محمد تأثیراحداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان بر منابع آب زیرزمینی دشت میان‌ دربند با استفاده از مدل GMS 6.5 [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 759-772]

 • زارع، مهدی تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 217-232]

 • زارعی، قاسم تأثیر سیستم ‌آبیاری بارانی بر بهینه سازی کودآبیاری نیتروژن و تراکم بذر ارقام مختلف گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 527-539]

 • زارعی، قاسم تحلیل بهره‌وری آب گندم در مدیریت‌های آبیاری در برخی از مناطق ایران [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 43-57]

 • زارعی، قاسم اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 251-262]

 • زارعی، قاسم تعیین نیازآبی ارقام گل رز در گلخانه هیدروپونیک [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]

 • زارع ابیانه، حمید اثر تنش آبی بر ‌رشد،عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل در شرایط گلخانه‌‌ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 63-71]

 • زارع ابیانه، حمید اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 157-167]

 • زارع ابیانه، حمید اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم‌آبیاری و شوری آب [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]

 • زارع ابیانه، حمید ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری کلاسیک ثابت در اسدآباد همدان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 523-534]

 • زارع ابیانه، حمید تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه گیاه فلفل قلمی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 241-254]

 • زارع حقی، داود واکنش هدایت روزنه‌ای به تغییرات پتانسیل آب برگ و دمای تاج در درخت بادام تحت تنش شوری و کمبود آب [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 297-316]

 • زارع حقی، داوود ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 581-595]

 • زارع حقی، داوود اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 583-599]

 • زارع مهرانی، اسحق برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • زارع مهرجردی، محمدرضا ارزشگذاری مصرف آب های زیر زمینی در سطوح متفاوت کارایی برای محصول پسته منطقه بهرمان رفسنجان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 255-266]

 • زاهدپور، حسین ارزیابی بازده کاربرد و بهره‌وری سامانه‌های آبیاری سطحی در مزارع منطقه نازلوچای، دشت ارومیه [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 685-698]

 • زبرجدی، علیرضا تأثیر غلظت‌های مختلف سلنیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بالنگوی شهری در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 415-431]

 • زبردست، سونیا شبیه‌سازی منحنی پیشروی در آبیاری جویچه‌ای با جریان‌های ورودی پیوسته و کات- بک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 369-378]

 • زمانی، امید بررسی بهره‌وری اقتصادی آب در محصولات مختلف زراعی در دشت بهار [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 51-62]

 • زمانی، حامد اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه رقم K326 درمازندران [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 399-412]

 • زمانی، صدقعلی تأثیر روش‌های برنامه‌ریزی آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 489-502]

 • زنگی آبادی، مهدی تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکی خاک مؤثر بر بهره‌وری مصرف آب در گیاه ذرت علوفه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 517-529]

 • زنگویی نسب، شیما تأثیر مقادیر مختلف سوپر‌جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص‌های رشدی گیاه آتریپلکس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 211-224]

 • زهتابیان، میترا ارزیابی سه نوع پوشش-زهکش‌ ژئوکمپوزیت در یک مدل آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 249-261]

 • زیوری عارف، سجاد ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری کلاسیک ثابت در اسدآباد همدان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 523-534]

س

 • ساجدی، نورعلی بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 359-375]

 • سیادت، عطا اله بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی تحت تأثیر دور‌های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 67-79]

 • ساریخانی خرمی، سعادت ارزیابی تلفیق سامانه‌های جمع‌آوری آب با سوپرجاذب و مواد آلی در استقرار باغ‌های بادام در شرایط دیم [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]

 • ساسانی، شهریار اثر سطح ایستابی کم عمق بر تأمین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 339-354]

 • ساعی، مهدیه ارزیابی فنی و اقتصادی روش‌های آبیاری قطره‌ای و شیاری در کشت پنبه تحت اعمال کم‌آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]

 • سالاری، امیر بهینه‌سازی اقتصادی زمان‌بندی آبیاری برخی گیاهان زراعی در دشت زاوه استان خراسان رضوی [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 277-286]

 • سالاری، امیر برآورد ضرایب گیاهی مراحل مختلف رشد و مقدار نیاز آبی گیاه دارویی سیاهدانه در منطقه خشک بیرجند [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 277-286]

 • سالارپور، ماشاالله محاسبه‌ی کارآیی آب در محصولات عمده‌ی کشاورزی شهرستان زابل :رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 541-549]

 • سالک زمانی، علی بررسی تاثیر نوع خاک‌ورزی بر رطوبت و نفوذ‌‌پذیری خاک و عملکرد گلرنگ [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]

 • سالم، جلال واکاوی عوامل موثر بر عدم بکارگیری روش آبیاری تحت فشار توسط پسته‌کاران استان یزد [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 585-594]

 • سالمی، حمیدرضا تأثیر سیستم ‌آبیاری بارانی بر بهینه سازی کودآبیاری نیتروژن و تراکم بذر ارقام مختلف گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 527-539]

 • سالمی، حمیدرضا بررسی کاربرد معادله تجربی اینگهام و معادله تئوری ودرنیکو در برآورد نشت آب از کانال های منطقه رودشت اصفهان [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 704-712]

 • سیاهپوش، عبدالرضا بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای کنترل علف‌هرز بر وزن خشک علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی نیشکر [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 165-179]

 • سپهر، ابراهیم تأثیر شوری و بور آب آبیاری بر رشد و میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف در خرفه (Portulaca Oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 615-626]

 • سپهری صادقیان، سالومه بررسی اثرات استفاده از زهاب مزارع نیشکر جنوب خوزستان در کشت گیاه کینوا بر عملکرد محصول و تغییرات شوری و سدیمی خاک [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 337-354]

 • ستوده نیا، عباس کاربرد نرم‏افزار HYDRUS_2D برای شبیه‏سازی سامانه زهکشی خشک [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 595-607]

 • ستوده نیا، عباس تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 351-366]

 • ستوده‌نیا، عباس بررسی آزمایشگاهی اثر عمق نصب زهکش‌های زیرزمینی در شست‌و‌شوی نیترات از خاک شن‌لومی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 625-634]

 • سجودی، زینب ارزیابی روش WUCOLS در برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 629-643]

 • سخایی راد، حسین بررسی کمیت و کیفیت زهاب زهکش‌های زیرزمینی بدون پوشش در مقایسه با پوشش معدنی در دشت شادگان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 264-275]

 • سیدی، سید محسن ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]

 • سیدان، سید محسن بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاه‌های پمپاژ گازوئیلی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 367-377]

 • سیدان، سید محسن اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 139-149]

 • سیدان، سید محسن مقایسه بهره‌وری عوامل تولید در سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت و نشتی در مزارع سیب‌زمینی کبودراهنگ استان همدان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 559-569]

 • سیدان، سید محسن اثر آبیاری قطره‌ای، جویچه‌ای و کود شیمیایی در تولید بذر چغندر قند [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 13-27]

 • سید کابلی، حسام بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نیمه خشک [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 221-234]

 • سرابادانی، راضیه اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • سرافراز اردکانی، محمدرضا برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]

 • سرافراز اردکانی، محمدرضا بررسی واکنش‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه شور به مقدار شورِی آب [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 121-135]

 • سرائی تبریزی، مهدی برآورد نیاز آبی گیاه ریحان برای مدیریت آب در مزرعه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 53-65]

 • سرائی تبریزی، مهدی نگاهی بر عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین بر اساس مدل SWOT [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 147-164]

 • سرائی‌تبریزی، مهدی شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 691-701]

 • سردارشهرکی، علی تحلیلی بر بحران آب در بخش کشاورزی منطقه سیستان در سناریوهای مختلف: رهیافت آینده پژوهی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 201-216]

 • سعادت، سعید نمون‌سازی واکنش سورگوم به شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 503-516]

 • سعادت، سعید بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب‌های آبیاری کشور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 113-125]

 • سعادتی، زهرا تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 151-162]

 • سعادتی، زهرا ارزیابی مدلWOFOST در شبیه‌سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 323-338]

 • سعیدی، رضا تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 351-366]

 • سعیدی، رضا اثر تنش خشکی و شوری در برآورد عملکرد ذرت علوفه‌ای از طریق تبخیر-تعرق دوره‌ای، با استفاده از مدل‌های مختلف [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 107-121]

 • سعیدی، رضا تعیین ضریب تنش شوری در مراحل مختلف رشد ذرت علوفه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 75-92]

 • سعیدی، رضا برآورد جداگانه اجزای تبخیر و تعرق ذرت با استفاده از مدل‌های تجربی در شرایط تنش آبی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 233-250]

 • سعیدی، رضا کاربرد توابع جذب آب برای شبیه‌سازی عملکرد ذرت در شرایط اثر متقابل تنش شوری خاک و مرحله رشد [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]

 • سعیدی نیا، مهری شبیه سازی اثر شوری آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]

 • سعیدی نیا، مهری تاثیر تنش آبی بر عملکرد و دمای برگ گیاه مرزه و تعیین شاخص CWSI [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]

 • سکاکی، محسن اثر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 71-80]

 • سلامتی، نادر بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم نخل خرما [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 315-328]

 • سلامتی، نادر ارزیابی راندمان انتقال کانال‌های خاکی و کانالت‌ها در استان خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 151-165]

 • سیلسپور، محسن اثر سطوح مختلف شوری آب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd) [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 287-301]

 • سیلسپور، محسن واکنش رشدی و فیزیولوژیک ارقام مختلف سورگوم به شوری آب آبیاری [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

 • سلطانی، الیاس توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • سلطانی، الیاس تأثیر توأم دور آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف بر تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی زنجبیل (Zingiber officinale R.) [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 73-83]

 • سلطانی، جابر توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • سلطانی، جابر مدل بهینه‌سازی غیرخطی و ازدحام ذرات برای بهره‌برداری تلفیقی از پساب و آب زیرزمینی در دشت ورامین [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 441-454]

 • سلطانی، مسعود کاربرد نرم‏افزار HYDRUS_2D برای شبیه‏سازی سامانه زهکشی خشک [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 595-607]

 • سلطانی، مهدی اثر تنش شوری و روش کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شیرین‌بیان در گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 35-48]

 • سلطانی، هرمز ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای در زراعت سیب‌زمینی در استان همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 195-205]

 • سلطانی، ولی ارزیابی مدل واتسویت برای پیش‌بینی توزیع املاح در منطقه ریشه یونجه [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 225-234]

 • سلطانی‌تمجید، اعظم اثر مقدار آب آبیاری و خاکپوش پلاستیک و کاه و کلش گندم بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی تحت آبیاری قطره‌ای- نواری در دشت دهگلان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 341-351]

 • سلطانی گردفرامرزی، ولی مقایسه عملکرد و غلظت عناصر برگ سورگوم و کوشیا در شوری‌های مختلف آب آبیاری و تراکم کوشیا [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]

 • سلطانی گردفرامرزی، ولی تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • سلطانی گردفرامرزی، ولی ارزیابی عملکرد برخی گونه‌ها و اکوتیپ‌های سالیکورنیا آبیاری شده با آب دریا و آب شور زیرزمینی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 187-199]

 • سلطانی محمدی، امیر شبیه‌سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره‌ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 201-213]

 • سلیمانی هارونی، خدیجه مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و مولفه‌های موثر بر آن مطالعه استان در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 181-190]

 • سمیع پور، فاطمه کاربرد مدل SWAP برای مدل‌سازی یک سامانه زراعی با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در یک مزرعه نیشکر [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 51-64]

 • سنگتراشان، علی تاثیر فناوری‌های به‌زراعی بر بهبود شاخص‌های بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی و کارایی مصرف آب در حوضه شرقی دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]

 • سهرابی، تیمور شبیه سازی الگوی توزیع نیترات در خاک در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی به روش آنالیز ابعادی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]

 • سودایی زاده، حمید بررسی واکنش‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه شور به مقدار شورِی آب [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 121-135]

 • سودایی زاده، حمید اثر تنش شوری و روش کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شیرین‌بیان در گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 35-48]

ش

 • شایان نژاد، محمد ارزیابی معادلات نفوذ آب به خاک در شرایط تلفیق کیفیت آب آبیاری، رطوبت اولیه خاک و بار آبی ثابت [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 469-482]

 • شایان نژاد، محمد مقایسه آب مصرفی باغات پسته در شرایط شور با نیاز آبی و تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده به روش سبال در دشت بهادران در استان یزد [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 163-173]

 • شاکرمی، مسعود اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 75-86]

 • شاهرخ نیا، محمدعلی بررسی اقتصادی کم‌آبیاری ارقام گوجه‌فرنگی در کشت نشایی [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 483-495]

 • شاهرخ نیا، محمدعلی تعیین بهره‌وری آب و بهره‌وری اقتصادی آبیاری درختان انجیر دیم استهبان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 317-335]

 • شاهرخ نیا، محمدعلی برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • شاهین رخسار، پریسا شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 13-24]

 • شاهین رخسار، پریسا تعیین مقدار بهینه آب آبیاری گل گاوزبان در مراحل مختلف رشد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 35-53]

 • شاهین رخسار، پریسا ارزیابی دو سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ) و شیاری تحت رژیم های مختلف رطوبتی [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 89-100]

 • شاهین‌رخسار، پریسا شبیه‌سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل HYDRUS-2D [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 599-611]

 • شاهین‌رخسار، پریسا شبیه‌سازی ابعاد الگوی رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرزمینی با مدل‌های تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 397-407]

 • شاهین‌رخسار، پریسا تاثیر آبیاری محدود در مراحل حساس رشد بر افزایش عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ سویا در منطقه رشت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 433-446]

 • شاهنظری، علی اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 157-167]

 • شاهنظری، علی تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]

 • شاهنظری، علی مدیریت مصرف و توزیع آب در اراضی شبکه آبیاری و زهکشی تجن با تاکید بر پایداری منابع آب [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 673-689]

 • شاهنظری، علی‌ تلفات نیترات در اراضی شالیزاری زهکشی شده دوکشتی برنج و کلزا [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 59-73]

 • شاهنظری، علی‌ تأثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب‌ شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 219-231]

 • شاهنظری، علی‌ شبیه‌سازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-2D [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 93-106]

 • شاهنظری، علی‌ اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 341-483]

 • شاهنظری، علی‌ برآورد نیاز آبی و ضریب‌گیاهی برنج رقم‌های کوهسار و هاشمی در سامانه‌های مختلف کشت [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 235-245]

 • شاهوزئی، عبدالرئوف خشکسالی و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب سطحی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 21-35]

 • شباهنگ، جواد اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • شبر، زهرا سادات اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • شبستری، محمد هادی رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک با استفاده از مدل هیبریدی AHP و M-TOPSIS [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 101-115]

 • شیخ، فاطمه ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره‌وری آب چهار رقم ذرت دانه‌ای در گرگان [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 269-285]

 • شیری، محمدرضا اثرمیزان آب آبیاری قطره‌ای وآرایش کاشت بر عملکرد ذرت دانه ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 97-105]

 • شیرازی، پویا اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم‌آبیاری و شوری آب [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]

 • شیرانی، حسین ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • شیرانی، حسین اثر بیوچار حاصل از منابع مختلف بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 357-371]

 • شیردل شهمیری، فضل تاثیر آبیاری قطره‌ای و غرقابی بر عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج در مازندران [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 391-404]

 • شیرزادی، سمیه مدیریت مصرف و توزیع آب در اراضی شبکه آبیاری و زهکشی تجن با تاکید بر پایداری منابع آب [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 673-689]

 • شیرزادی، فاطمه بررسی تأثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 243-255]

 • شیرزادی لسکوکلایه، سمیه ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 713-724]

 • شریفی، حمیدرضا تأثیر سیستم ‌آبیاری بارانی بر بهینه سازی کودآبیاری نیتروژن و تراکم بذر ارقام مختلف گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 527-539]

 • شریفی، حمیدرضا اثر روش‌های خاک‌ورزی، حفظ بقایا و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب گندم در اقلیم سرد خراسان رضوی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 371-381]

 • شرفا، مهدی اثر کارگذاری ورقه پلی اتیلن در عمق خاک بر نگهداری رطوبت و عملکرد گندم دیم در خاک سبک [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 645-654]

 • شریفان، حسین جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در روش کشت نشایی و خشکه‌کاری برنج در سامانه‌های مختلف آبیاری [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 337-356]

 • شریف زاده، محمد شریف شناسایی موانع و حمایت‌های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 463-479]

 • شریف‌زاده، محمد شریف بررسی امکان‌پذیری حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]

 • شریفی عاشورآبادی، ابرهیم تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 389-399]

 • شیرمردی، مصطفی بررسی تحمل به شوری دو ژنوتیپ انتخابی انار (Punica granatum) در مقایسه با رقم رباب نیریز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 535-550]

 • شکارچی‌زاده، مرتضی ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 203-214]

 • شکیبا، مینا بررسی تأثیرعمق اختلاط برکیفیت زه‌آب خروجی از زهکش در اراضی با آب زیرزمینی کم عمق و شور [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 267-278]

 • شکرگزار، محسن بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 161-172]

 • شمس، علی عوامل مؤثر بر میزان رضایت بهره‌برداران از تشکل‌های آب‏بران در حوضه سد سهند هشترود [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 401-415]

 • شینی دشتگل، علی ارزیابی فنی و هیدرولیکی قطره‌چکان‌ها و بررسی کارآیی سامانه‌ی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در کشت نیشکر [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 397-411]

 • شهابی‌فر، مهدی تعریف و تعیین شاخص مدیریت بهره‌وری آب و کاربرد آن برای ذرت علوفه‌ای در دشت مغان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 519-534]

 • شهبازی، مریم اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • شهیدی، علی بررسی افزایش بهره‌وری اقتصادی آب با تغییر الگوی کشت در روستای مزرعه‌نو در اردکان-یزد [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 119-128]

 • شهیدی، علی اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 67-77]

 • شهیدی، علی بررسی تأثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 243-255]

 • شهیدی، علی برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی شاهدانه در مراحل مختلف رشد در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 563-573]

 • شهیدی، علی تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 591-601]

ص

 • صابری، الهام برآورد ضریب گیاهی اجغون ( Trachyspermum ammi) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 389-398]

 • صابرعلی، سید فرهاد اثر تلفیق مدیریت آبیاری و تاریخ کشت بر کارآیی مصرفِ آب ذرت با استفاده از مدل DSSAT [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 509-522]

 • صادقی، حدیث بررسی احتمال وقوع مقادیر مختلف تبخیر و تعرق در اقلیم‌ها و تاریخ‌های مختلف کشت برنج در مناطقی غیر از شمال کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 171-191]

 • صادقی، صادق تعیین نیازآبی ارقام گل رز در گلخانه هیدروپونیک [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]

 • صادقی پور، امید تأثیر کم‌آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و کارایی مصرف آب در لوبیا [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 383-395]

 • صادقی لاری، عدنان اثر آب مغناطیسی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد اولیه بذر گوجه فرنگی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 409-417]

 • صادقی لاری، عدنان کاربرد مدل SWAP برای مدل‌سازی یک سامانه زراعی با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در یک مزرعه نیشکر [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 51-64]

 • صادقی لاری، عدنان تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP در یک مزرعه نیشکر با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در کشت و صنعت شعیبیه [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 151-167]

 • صیادمنش شیاده، سید محسن بررسی میزان برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه کلزادر مزارع تحت آبیاری با پساب شهرک صنعتی آمل [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 141-155]

 • صالحی، شکوفه برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از اندازه‌گیری دو نقطه‌ای [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 337-346]

 • صالحی طبس، مختار برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 479-491]

 • صامتی، مهسا کاربرد مدل M5 در برآورد تبخیر- تعرق مرجع در ایستگاه‌های شیراز و کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 289-298]

 • صبوحی، محمود ارزیابی اثرات کم‌آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 173-185]

 • صبوحی صابونی، محمود تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 507-518]

 • صبوحی صابونی، محمود ارزش‌گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 301-315]

 • صبوحی صابونی، محمود مدیریت منابع آب چاه‌نیمه با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 445-454]

 • صحراگرد، آذر ارزیابی چند مدل تجربی برآورد طول دوره خیسی سطح برگ [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 415-428]

 • صداقت، نعمت‌اله اثر روش‌های آبیاری بر بهره‌وری آب در برنج [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

 • صداقتی، ناصر اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 483-495]

 • صداقتی، ناصر بررسی اثرات استفاده از آب ‌شور مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و نفوذ‌پذیری خاک و رشد و عملکرد درختان پسته [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 609-623]

 • صدرالدینی، علی اشرف بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 655-667]

 • صدرالدینی، علی اشرف تاثیر آرایش و فواصل بهینه آبپاش‎ها بر ضریب یکنواختی سامانه آبیاری بارانی ثابت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 537-546]

 • صدرالدینی، علی اشرف اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهره‌وری آب ذرت‌دانه‌ای درایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]

 • صدرالدینی، علی اشرف اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در ایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 353-369]

 • صدرالدینی، علی اشرف تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 203-216]

 • صدرقاین، سید حسین اثر سامانه آبیاری قطره‌ای نواری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 275-288]

 • صدقی، حسین اثر مدیریت آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره‌وری آب برنج رقم هاشمی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 625-636]

 • صدقی، حسین مدلی برای برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از اختلاف دمای هوا و سطح برگ گیاه ذرت [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 305-320]

 • صدقی، حسین تعیین تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب لوبیا در شرایط کاربرد کود نیتروژن در منطقه آستانه اشرفیه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 13-27]

 • صدیق‌کیا، مهدی ارزیابی و جانمایی انواع روشهای آبیاری با الگوی تحلیل سلسله مراتبی در اراضی سازمان اتکا در منطقه دورود [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 749-758]

 • صفری‌زاده ثانی، عباس تاثیر سطوح مختلف آبیاری و آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی نعنا فلفلی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 433-447]

 • صفری‌زاده ثانی، عباس بررسی اثر متقابل کم‌آبیاری و آب مغناطیسی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب گیاه همیشه بهار [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 343-357]

 • صلواتیان، سید بابک ارزیابی عملکرد و کارآیی مصرف آب در تولید اقتصادی چای تحت تاثیر تیمارهای آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 571-583]

 • صمدی بروجنی، حسین برآورد نشت در کانال‌های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 425-440]

ض

 • ضیایی، علی‌نقی اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 353-366]

 • ضیاء تباراحمدی، میرخالق اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 341-483]

 • ضیاء تباراحمدی، میرخالق برآورد شاخص سطح برگ و ضریب گیاهی برنج با استفاده از داده‌های سنجنده OLI [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 395-404]

 • ضیاء تباراحمدی، میرخالق برآورد نیاز آبی و ضریب‌گیاهی برنج رقم‌های کوهسار و هاشمی در سامانه‌های مختلف کشت [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 235-245]

 • ضیاتبار احمدی، میرخالق بررسی اثر تغییر اقلیم و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بر عملکرد سویا [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 559-575]

 • ضیاتبار احمدی، میرخالق ارزیابی عملکرد سویا با مدل AquaCrop تحت تاثیر مدیریت شوری و کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 361-372]

 • ضیائی، سامان اثرات بالقوه قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی آب بر بهره‌وری آب و مصرف نهاده‌های کشاورزی در استان کهگیلویه بویراحمد [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 89-106]

ط

 • طاهری، مینا تحلیل مکانی شاخص بهره‌وری آب در قطب‌های تولید گندم کشور [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 217-227]

 • طاهری، مهدی بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 11-19]

 • طاهری، مهدی ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 387-400]

 • طاهری، مهدی اثر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 71-80]

 • طاهری، مهدی اثر کم‌آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 551-564]

 • طاهری سودجانی، هاجر بررسی تاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و درصد زئولیت بر کیفیت پساب شهری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 215-228]

 • طاوسی، تقی خشکسالی و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب سطحی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 21-35]

 • طاوسی، مهرزاد بررسی اثرات استفاده از زهاب مزارع نیشکر جنوب خوزستان در کشت گیاه کینوا بر عملکرد محصول و تغییرات شوری و سدیمی خاک [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 337-354]

 • طباطبایی، سید حسن بررسی تاثیر برنامه آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای آن در دو رقم پنبه در اصفهان [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 561-569]

 • طباطبایی، سیدمحمود شبیه‌سازی شوری خاک و عملکرد ذرت در شرایط کاربرد آب شور با استفاده از مدل‌های SWAP و SALTMED [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 51-64]

 • طباطبایی، سیدمحمود تأثیر فاصله لترال‌ها و قطره‌چکان‌ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 645-660]

 • طباطبائی، سیدحسن بررسی تاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و درصد زئولیت بر کیفیت پساب شهری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 215-228]

 • طباطبائی، سیدحسن شبیه‌سازی منحنی پیشروی در آبیاری جویچه‌ای با جریان‌های ورودی پیوسته و کات- بک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 369-378]

 • طباطبائی، سید حسن اثر تنش آبی بر ‌رشد،عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل در شرایط گلخانه‌‌ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 63-71]

 • طباطبائی، سید حسن تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه گیاه فلفل قلمی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 241-254]

 • طباطبائی، سید مصطفی بررسی افزایش بهره‌وری اقتصادی آب با تغییر الگوی کشت در روستای مزرعه‌نو در اردکان-یزد [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 119-128]

ع

 • عابدی کوپایی، جهانگیر اثر زئولیت‌های طبیعی و اصلاح‌شده با سورفکتانت بر آبشویی نیترات در آبیاری با پساب تصفیه شده شهری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 285-304]

 • عابدی کوپایی، جهانگیر برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 543-553]

 • عابدی کوپایی، جهانگیر بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه برخی از کشاورزان در استفاده از پساب در شهرستان خرم‌آباد [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 597-613]

 • عابدین پور، میثم بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]

 • عابدین پور، میثم تأثیر همزمان تنش شوری و خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد شلغم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 431-4432]

 • عابدین پور، میثم شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]

 • عابدین پور، میثم تعیین تابع تولید آب- شوری- عملکرد برای گیاه اسفناج [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 79-91]

 • عابدین پور، میثم تأثیر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در گندم پائیزه در منطقه کاشمر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]

 • عالی زاده امرایی، اشرف ارزیابی اثر تنش خشکی بر جوانه‌زنی، رشد و عملکرد میوه بامیه (Abelmoschus esculentus) [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 377-388]

 • عالی زاده امرایی، اشرف تأثیر الگوی کشت و آبیاری شیاری یک در میان بر بهره‌وری آب و زمین در کشت مخلوط گندم و شبدر [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 179-186]

 • عامریان، محمد اثر کم‌آبیاری در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت سینگل کراس 704 [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 247-258]

 • عامریان، معصومه تأثیر غلظت‌های مختلف سلنیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بالنگوی شهری در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 415-431]

 • عباسی، عزت اله آبیاری دقیق و تأثیر آن بر کارآیی مصرف آب در باغهای زردآلو [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]

 • عباسی، علی اثر رقابت گیاهی بر کارایی مصرف آب کشت مخلوط شنبلیله و سیاه دانه در رژیم‏های مختلف رطوبتی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 637-653]

 • عباسی، فریبرز بهینه‌سازی مصرف آب و کود در کودآبیاری ذرت دانه‌ای [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 445-455]

 • عباسی، فریبرز بررسی وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 413-424]

 • عباسی، فریبرز تحلیل مکانی شاخص بهره‌وری آب در قطب‌های تولید گندم کشور [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 217-227]

 • عباسی، فریبرز فراتحلیل اثربخشی کودآبیاری سطحی و قطره‌ای بر شاخص‌های عملکرد محصول و بهره‌وری آب و کود [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 139-149]

 • عباسی، فریبرز تأثیر محل کارگذاری مالچ پلاستیکی در آبیاری جویچه‌ای بر بهره‌وری آب ذرت علوفه‌ای [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 93-104]

 • عباسی، فریبرز ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 181-201]

 • عباسی، فریبرز برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • عباسی، فریبرز تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • عباسی، محمد بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 11-19]

 • عباسی، محمد برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • عباسی، محمد تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • عباسی، نادر برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • عباس پلنگی، جمال ارزیابی کارایی زئولیت اصلاح‌شده در حذف نیترات زه‌آب کشاورزی با استفاده از ستون‌های با بستر ثابت [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 405-415]

 • عباس پور، فاطمه اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • عباسدخت، حمید اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آب [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 441-457]

 • عبدی، چنور تأثیر کاربرد فاضلاب تصفیه‌شده شهری بر میزان و الگوی تجمع برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک زیر کشت ذرت و گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 89-101]

 • عبدالله زاده، غلامحسین تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری بهینه آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 131-145]

 • عبداله زاده، غلامحسین بررسی امکان‌پذیری حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]

 • عبدالهی نوروزی، محبوبه بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 613-627]

 • عبدزادگوهری، علی اثر مدیریت آبیاری و سطوح مختلف مالچ کاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]

 • عبدزادگوهری، علی اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 571-584]

 • عبدزادگوهری، علی تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب گیاه بادام‌زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 55-65]

 • عبدزادگوهری، علی بررسی اثر کم آبیاری و دو شیوه آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم بادام‌زمینی [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 61-72]

 • عبدزادگوهری، علی استفاده از سامانه نیاز آب در تعیین مقدار آب مصرفی سویا بر اساس حل معکوس توابع عملکرد در شرایط مختلف آبیاری [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 159-169]

 • عبدزاد گوهری، علی تأثیر کم‌آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و کارایی مصرف آب در لوبیا [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 383-395]

 • عبدشاهی، عباس بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل موثر بر آنها در شهرستان ممسنی [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 321-340]

 • عبدی قاضی جهانی، اکبر تأثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]

 • عبدلی، عطیه ارزیابی توابع جذب آب در شرایط تنش هم‌زمان خشکی و شوری در گیاه گوجه‌فرنگی مینیاتوری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 247-265]

 • عبدوسی، وحید ارزیابی تلفیق سامانه‌های جمع‌آوری آب با سوپرجاذب و مواد آلی در استقرار باغ‌های بادام در شرایط دیم [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]

 • عرب زاده، بهروز اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 341-483]

 • عزیزی، آذرخش ارزیابی راندمان انتقال کانال‌های خاکی و کانالت‌ها در استان خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 151-165]

 • عزیزی، آذرخش مقایسه روش قطره‌ای نواری با آبیاری سطحی و پایش شوری خاک در کشت گندم و ذرت آبیاری شده با آب لب شور [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 217-234]

 • عزیزی، آذرخش برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • عزیزی، مجید اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 353-366]

 • عزیزبیگی، ضیاء بررسی استفاده از مصالح بادی در خاکریزی اطراف خطوط لوله شبکه های آبیاری و زهکشی در دشت های عین خوش- فکه [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 101-114]

 • عزیززاده، فاطمه بهینه‌سازی اقتصادی زمان‌بندی آبیاری برخی گیاهان زراعی در دشت زاوه استان خراسان رضوی [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 277-286]

 • عزیزی زهان، علی اکبر تعریف و تعیین شاخص مدیریت بهره‌وری آب و کاربرد آن برای ذرت علوفه‌ای در دشت مغان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 519-534]

 • عزیزی زهان، علی اکبر بررسی رابطه میزان مصرف آب و عملکرد گوجه فرنگی در استان مازندران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 503-512]

 • عزیزی مبصر، جوانشیر ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در دشت اردبیل [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 335-373]

 • عسگری، احمد بررسی تاثیر یکپارچه سازی اراضی شالیزاری بر عملکرد برنج [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 105-112]

 • عطایی، علی ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 581-595]

 • عطایی، علی اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 583-599]

 • عطائی، پوریا تحلیل مسئولیت‌های تشکل‌های آب‌بران و زمینه‌یابی موانع ایجاد آن از دیدگاه بهره‌برداران [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 737-748]

 • عظیمی، سجاد بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]

 • علاءالدین، آرش ارزیابی عملکرد برخی گونه‌ها و اکوتیپ‌های سالیکورنیا آبیاری شده با آب دریا و آب شور زیرزمینی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 187-199]

 • علیپور، اکبر تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 507-518]

 • علیپور، حسن عوامل مؤثر بر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 455-468]

 • علیپور، حسن تحلیل سازو کارهای مؤثر بر کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت بهینه آب در گندم کاران آبی استان کرمانشاه [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 383-394]

 • علیپور، حسن بررسی و تحلیل چالش‌های پذیرش و گسترش آبیاری قطره‌ای در باغ‌های سیب ارومیه با استفاده از مدل نوآوری راجرز [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 49-72]

 • علیپور ابوخیل، فرشید اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه رقم K326 درمازندران [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 399-412]

 • علی حوری، مجید تاثیر شوری آب آبیاری بر رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی در نهال‌های سه گونه کُنار [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 207-218]

 • علی حوری، مجید تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی خرما در مرحله رشد رویشی با استفاده از لایسیمتر [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 329-340]

 • علی حوری، مجید اثرات سطوح مختلف تلفیق آب‌های شور و غیرشور بر رشد رویشی پاجوش‌های خرما [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 661-672]

 • علی حوری، مجید تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی نخل خرمای رقم برحی در خوزستان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 377-390]

 • علی حوری، مجید تاثیر سطوح مختلف آبیاری و تغذیه بر رشد و عملکرد نخل خرمای کشت بافتی [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]

 • علی حوری، مجید اثرعمق و روش آبیاری بر میزان بهره‌وری، عملکرد و صفات رویشی نخل پیارم [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 455-464]

 • علیزاده، امید تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 217-232]

 • علیزاده، امین رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]

 • علیزاده، امین اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]

 • علیزاده، امین اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 331-340]

 • علیزاده، امین اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 447-463]

 • علیزاده، امین اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 483-495]

 • علیزاده، امین اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 25-38]

 • علیزاده، امین تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 145-157]

 • علیزاده، امین افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

 • علیزاده، امین ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 525-541]

 • علیزاده، امین بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 107-120]

 • علیزاده، امین بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت‌حیدریه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 603-614]

 • علیزاده، امین توابع تولید برای برآورد عملکرد دانه گندم دیم در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

 • علیزاده، حمزه علی بهینه‌سازی مصرف آب و کود در کودآبیاری ذرت دانه‌ای [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 445-455]

 • علیزاده، حمزه‌علی بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-271]

 • علیزاده، مریم ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به‌‌منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 159-173]

 • علیزاده، مریم گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش‌های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

 • علیزاده، ندا تحلیل سازو کارهای مؤثر بر کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت بهینه آب در گندم کاران آبی استان کرمانشاه [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 383-394]

 • علیزاده، ندا راهکارهای بهینه‌کاوی فرآیند صدور مجوز سامانه‌های نوین آبیاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 329-341]

 • علیمحمدی، رحیم بررسی تغییرات حاصله در خاک و گیاه ناشی ازآبیاری با استفاده از پساب تصفیه شده شهری و تأثیر آن بر عملکرد یونجه [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 35-47]

 • علیمحمدی، رحیم اثر کم آبیاری در مراحل رشد وتوسعه میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 143-160]

 • علیمحمدی، رحیم تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • علی نظری، فریبا شبیه‌سازی پیاز رطوبتی در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با مدل رگرسیون غیرخطی [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 327-338]

 • علی نظری، فریبا تعیین الگوی جبهه رطوبتی در اراضی شیب‌دار در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 107-119]

 • علوی، محمد اثر زئولیت‌های طبیعی و اصلاح‌شده با سورفکتانت بر آبشویی نیترات در آبیاری با پساب تصفیه شده شهری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 285-304]

 • عمادی، علیرضا تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 217-232]

 • عنابی میلانی، اژدر ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 581-595]

 • عُنّابی میلانی، اژدر تأثیر روش‌های برنامه‌ریزی آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 489-502]

 • عُنّابی میلانی، اژدر بررسی تاثیر نوع خاک‌ورزی بر رطوبت و نفوذ‌‌پذیری خاک و عملکرد گلرنگ [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 195-207]

 • عُنّابی میلانی، اژدر واکنش هدایت روزنه‌ای به تغییرات پتانسیل آب برگ و دمای تاج در درخت بادام تحت تنش شوری و کمبود آب [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 297-316]

 • عُنّابی میلانی، اژدر برآورد تبخیر-تعرق واقعی گندم با استفاده از الگوریتم سبال نسبت به نتایج لایسیمتری در شرایط استاندارد در ایستگاه‌های تحقیقاتی تبریز و کرج [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 21-33]

 • عُنّابی میلانی، اژدر تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 203-216]

غ

 • غالبی، سعید مدیریت آبیاری گندم با استفاده از آب شور در اراضی جنوبی استان خوزستان [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 29-42]

 • غفاری، حسن برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول پیاز در حوزه آبریز زنجانرود [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 547-557]

 • غفاری، زهرا اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 583-599]

 • غفاری مقدم، زهرا تحلیل اقتصادی توابع تولید برای کلزا و خردل در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 347-359]

 • غفاری مقدم، زهرا تحلیلی بر بحران آب در بخش کشاورزی منطقه سیستان در سناریوهای مختلف: رهیافت آینده پژوهی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 201-216]

 • غلامی، محمود ارزیابی مدل واتسویت برای پیش‌بینی توزیع املاح در منطقه ریشه یونجه [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 225-234]

 • غلامی، وحید بررسی روش رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در شبیه‌سازی شوری آب زیرزمینی در سواحل استان مازندران [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 355-365]

 • غلامی اسطلخی کوهی، طاهره بررسی ابعاد زهکش روباز در اراضی تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی شده شالیزاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 313-328]

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه‌سازی بر کیفیت آب و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی برآورد شاخص سطح برگ و ضریب گیاهی برنج با استفاده از داده‌های سنجنده OLI [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 395-404]

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی ارزیابی کارایی زئولیت اصلاح‌شده در حذف نیترات زه‌آب کشاورزی با استفاده از ستون‌های با بستر ثابت [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 405-415]

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی ارزیابی و مقایسه بهره‌وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 485-497]

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی بررسی تبخیر-تعرق واقعی و ضرایب گیاهی برنج ارقام هاشمی و شیرودی در شهرستان ساری [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 505-515]

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی تاثیر کم‌آبیاری تنظیم‌شده با آب مغناطیسی بر خواص کمی، کیفی و بهره‌وری آب نخودفرنگی [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 373-389]

 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از اندازه‌گیری دو نقطه‌ای [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 337-346]

 • غنیان، منصور واکاوی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده تشکل‌های آب‌بران در شبکه های آبیاری استان خوزستان [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 405-420]

 • غنیان، منصور مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و مولفه‌های موثر بر آن مطالعه استان در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 181-190]

ف

 • فاخری فرد، احمد بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 655-667]

 • فاریابی، ارسلان ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی و امکان استفاده آنها در شرایط مختلف مزرعه‌ای [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 525-536]

 • فاریابی، ارسلان تأثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌شونده نتافیم و میکروفلاپر [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 103-117]

 • فاریابی، ارسلان ارزیابی و مقایسه دو مجموعه توابع انتقالی در برآورد برخی نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]

 • فتاحی، احمدرضا اثر کم آبیاری در مراحل رشد وتوسعه میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 143-160]

 • فتاحی، نظیر تأثیر آبیاری بلند مدت با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 493-508]

 • فتاحی چقابگی، علی تأثیراحداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان بر منابع آب زیرزمینی دشت میان‌ دربند با استفاده از مدل GMS 6.5 [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 759-772]

 • فتاحی دولت آبادی، خدیجه مدلی برای برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از اختلاف دمای هوا و سطح برگ گیاه ذرت [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 305-320]

 • فتحی، پرویز اثر مقدار آب آبیاری و خاکپوش پلاستیک و کاه و کلش گندم بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی تحت آبیاری قطره‌ای- نواری در دشت دهگلان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 341-351]

 • فتحی تیلکو، زینب تأثیر کاربرد فاضلاب تصفیه‌شده شهری بر میزان و الگوی تجمع برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک زیر کشت ذرت و گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 89-101]

 • فرجی، هوشنگ تاثیر پساب و کود نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی در ذرت‌ شیرین [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 487-502]

 • فرحبخش، مهشاد سادات برآورد نیاز آبی گیاه ریحان برای مدیریت آب در مزرعه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 53-65]

 • فریدونی، محمدجواد تاثیر پساب و کود نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی در ذرت‌ شیرین [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 487-502]

 • فرزام نیا، مسعود تأثیر برنامه‌ریزی آبیاری بر شاخص‌های بهره‌وری آب، مطالعه موردی: دشت نیشابور [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 129-142]

 • فرزام نیا، مسعود برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • فرزام نیا، مسعود تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • فرسرایی، سارا تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی و درصد اسانس به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]

 • فرمانی فرد، میلاد تأثیر آبیاری بلند مدت با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 493-508]

 • فرمانی فرد، میلاد تاثیر ورمی‌کمپوست و آبیاری با آب آلوده بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه‌فرنگی و بامیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 555-565]

 • فرمانی فرد، میلاد اثر سطح ایستابی کم عمق بر تأمین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 339-354]

 • فرناندز اسکوبار، ریکاردو پاسخ نهال‌های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 329-336]

 • فرهادی بانسوله، بهمن اثر مقدار آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا (Glycine max L) رقم هابیت [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 669-683]

 • فروزانی، معصومه بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل موثر بر آنها در شهرستان ممسنی [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 321-340]

 • فرومدی، محمود ارزیابی فنی سیستم‌های مختلف آبیاری بارانی در شرایط مزرعه [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 429-439]

 • فیضی، محمد تأثیرکیفیت و مدیریت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چغندرقند [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 19-30]

 • فیضی، محمد اثر کیفیت و دور آبیاری بر عملکرد گندم و برخی اجزای آن [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 127-136]

 • فیض‌آبادی، یاسر ارزیابی اقتصادی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و غرقابی در مزارع توت‌فرنگی منطقه بابلسر [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 75-85]

 • فیض بخش، محمدتقی جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در روش کشت نشایی و خشکه‌کاری برنج در سامانه‌های مختلف آبیاری [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 337-356]

 • فیض بخش، محمد تقی ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره‌وری آب چهار رقم ذرت دانه‌ای در گرگان [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 269-285]

 • فضلی، محمود بررسی اثر سامانه‌های مختلف آبیاری و تیمارهای کنترل علف‌هرز بر وزن خشک علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی نیشکر [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 165-179]

 • فعالیان، احد اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]

 • فعالیان، احد اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 447-463]

 • فلاح، سیف‌اله تاثیر منبع و مقدار نیتروژن بر رنگدانه‌‎های فتوسنتزی، پرولین، قند محلول، سدیم و پتاسیم در گیاه خرفه (Portulaca oleracea) آبیاری شده با آب شور [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 227-241]

 • فلاح، سینا اثر رقابت گیاهی بر کارایی مصرف آب کشت مخلوط شنبلیله و سیاه دانه در رژیم‏های مختلف رطوبتی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 637-653]

 • فلاح، سینا بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 161-172]

 • فلاح، مهدی مقایسه آب مصرفی باغات پسته در شرایط شور با نیاز آبی و تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده به روش سبال در دشت بهادران در استان یزد [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 163-173]

 • فلاحی، حمیدرضا بررسی تأثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجد [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 243-255]

 • فنایی، حمیدرضا تحلیل اقتصادی توابع تولید برای کلزا و خردل در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 347-359]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی بررسی میزان برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه کلزادر مزارع تحت آبیاری با پساب شهرک صنعتی آمل [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 141-155]

 • قاجار سپانلو، مهدی بررسی غلظت سرب و کروم در برگ گیاهان جعفری و شاهی در خاک آبیاری شده با آب آلوده [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]

 • قاجار سپانلو، مهدی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد نسبی و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سورگوم [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 55-73]

 • قاسمی، مصطفی اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 475-486]

 • قاسمیان، سیمین دخت بررسی اثر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر سهم هزینه آب‌بها و قیمت تمام‌شده محصول گندم استان گلستان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 465-474]

 • قاسمیان، سیمین‌دخت بررسی بهره‌وری اقتصادی مصرف آب در استان گلستان [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 317-322]

 • قاسمی صاحبی، فخرالدین بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]

 • قاسمی نصر، محمد اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 419-431]

 • قائمی زاده، فرزانه مدیریت تغذیه آبخوان با استفاده از تلفیق الگوهای ضرب جبری فازی در آبخوان دشت نهاوند [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 389-402]

 • قبادی، مختار اثر مقدار آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا (Glycine max L) رقم هابیت [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 669-683]

 • قبادیان، رسول تأثیراحداث شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان بر منابع آب زیرزمینی دشت میان‌ دربند با استفاده از مدل GMS 6.5 [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 759-772]

 • قبادی نیا، مهدی ارزیابی سه نوع پوشش-زهکش‌ ژئوکمپوزیت در یک مدل آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 249-261]

 • قبادی نیا، مهدی بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 161-172]

 • قبادی نیا، مهدی بررسی تاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و درصد زئولیت بر کیفیت پساب شهری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 215-228]

 • قدسی، مسعود تاثیر حذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد بر کارایی مصرف آب و عملکرد پنج ژنوتیپ گندم در مشهد [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]

 • قدسی، مسعود عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گندم در تناوب زراعی پنبه-گندم در تیمارهای مختلف خاک‌ورزی و بقایای گیاهی [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]

 • قدمی فیروزآبادی، علی اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 157-167]

 • قدمی فیروزآبادی، علی بررسی راندمان انرژی و مصرف آب در ایستگاه‌های پمپاژ گازوئیلی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 367-377]

 • قدمی فیروزآبادی، علی اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم‌آبیاری و شوری آب [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 131-143]

 • قدمی فیروزآبادی، علی ارزیابی عملکرد سویا با مدل AquaCrop تحت تاثیر مدیریت شوری و کم آبیاری [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 361-372]

 • قدمی فیروزآبادی، علی اثر سامانه‌های آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ گندم و ارزیابی اقتصادی آنها در همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 139-149]

 • قدمی فیروزآبادی، علی ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه‌های آبیاری بارانی و قطره‌ای در زراعت سیب‌زمینی در استان همدان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 195-205]

 • قدمی فیروزآبادی، علی ارزیابی فنی سیستم‌های مختلف آبیاری بارانی در شرایط مزرعه [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 429-439]

 • قدمی فیروزآبادی، علی اثر آبیاری قطره‌ای، جویچه‌ای و کود شیمیایی در تولید بذر چغندر قند [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 13-27]

 • قدمی فیروزآبادی، علی تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • قربانی، بهزاد ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی و امکان استفاده آنها در شرایط مختلف مزرعه‌ای [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 525-536]

 • قربانی، بهزاد تأثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌شونده نتافیم و میکروفلاپر [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 103-117]

 • قربانی، بهزاد بررسی اثرات فاصله و میزان آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب آلوئه‌ورا [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 273-283]

 • قربانی، بهزاد برآورد نشت در کانال‌های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 425-440]

 • قربانی، بهزاد شبیه‌سازی منحنی پیشروی در آبیاری جویچه‌ای با جریان‌های ورودی پیوسته و کات- بک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 369-378]

 • قربانی، خلیل کاربرد مدل M5 در برآورد تبخیر- تعرق مرجع در ایستگاه‌های شیراز و کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 289-298]

 • قربانیان، دیاکو بررسی کارایی همزیستی قارچ‌های مایکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 677-689]

 • قربانی دشتکی، شجاع بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 161-172]

 • قربانی دشتکی، شجاع ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • قره داغی، محمدمهدی تأثیر فاصله لترال‌ها و قطره‌چکان‌ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 645-660]

 • قره‌داغی، محمدمهدی شبیه‌سازی شوری خاک و عملکرد ذرت در شرایط کاربرد آب شور با استفاده از مدل‌های SWAP و SALTMED [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 51-64]

 • قره شیخ‌بیات، محسن شبیه‌سازی ابعاد الگوی رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرزمینی با مدل‌های تجربی، تحلیلی و عددی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 397-407]

 • قزل، عبدالوهاب تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری بهینه آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 131-145]

 • قزل، عبدالوهاب بررسی امکان‌پذیری حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 287-300]

 • قیصری، مهدی پاسخ نهال‌های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 329-336]

 • قلی پور، جلال بررسی عوامل مؤثر بر دیدگاه برخی از کشاورزان در استفاده از پساب در شهرستان خرم‌آباد [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 597-613]

 • قلی زاده، مصطفی بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 615-623]

 • قلعه نوی، محمد امین بررسی تبخیر-تعرق واقعی و ضرایب گیاهی برنج ارقام هاشمی و شیرودی در شهرستان ساری [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 505-515]

 • قلی نژاد، اسماعیل ارزیابی تحمل تنش خشکی در برخی ارقام سویا [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]

 • قمرنیا، هوشنگ تأثیر آبیاری بلند مدت با فاضلاب تصفیه شده شهری کرمانشاه بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 493-508]

 • قمرنیا، هوشنگ بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین در سبزیجات آبیاری شده با آب چاه و رودخانه قره‌سو [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 473-483]

 • قمرنیا، هوشنگ تاثیر ورمی‌کمپوست و آبیاری با آب آلوده بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه‌فرنگی و بامیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 555-565]

 • قمرنیا، هوشنگ اثر سطح ایستابی کم عمق بر تأمین نیاز آبی،کارائی مصرف آب و عملکرد سه رقم گندم [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 339-354]

 • قمرنیا، هوشنگ اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در ایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 353-369]

 • قمرنیا، هوشنگ بررسی امکان استفاده گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis.L) از آب زیرزمینی کم‌عمق با کیفیت‌های مختلف [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 287-298]

 • قنبری عدیوی، الهام توزیع رطوبت و شوری در خاک تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نیشکر [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 413-429]

 • قهرمان، بیژن واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 277-295]

 • قهرمان، بیژن افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

 • قهرمان، بیژن ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 525-541]

 • قهرمان، بیژن تحلیل بهره‌وری آب گندم در مدیریت‌های آبیاری در برخی از مناطق ایران [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 43-57]

 • قهرمان، بیژن برآورد نشت در کانال‌های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 425-440]

 • قهرمان، بیژن بهینه‌سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 299-314]

 • قهرمان، بیژن بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 299-314]

 • قهرمان، نوذر کاربرد مدل M5 در برآورد تبخیر- تعرق مرجع در ایستگاه‌های شیراز و کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 289-298]

 • قهرمان، نوذر ارزیابی چند مدل تجربی برآورد طول دوره خیسی سطح برگ [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 415-428]

 • قوام سعیدی، سعید برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 479-491]

 • قوام سعیدی نوقابی، سعید تعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار‌مریم در دشت بیرجند [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 493-505]

 • قوامسعیدی نوقابی، سعید برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی شاهدانه در مراحل مختلف رشد در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 563-573]

ک

 • کابوسی، کامی ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره‌وری آب چهار رقم ذرت دانه‌ای در گرگان [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 269-285]

 • کاراندیش، فاطمه بررسی نقش شیوه آبیاری با آب شور بر عملکرد سورگوم و ارتقای کارآیی مصرف آب و عناصر غذایی [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 49-61]

 • کاراندیش، فاطمه اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 419-431]

 • کاراندیش، فاطمه مدیریت کشت برنج در استان مازندران در شرایط تغییر اقلیم [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 333-346]

 • کاراندیش، فاطمه تأثیر روش آبیاری ناقص ریشه با آب‌ شور بر عملکرد کیفی گیاه آفتابگردان [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 219-231]

 • کاراندیش، فاطمه اثر تلفیق مدیریت آبیاری و تاریخ کشت بر کارآیی مصرفِ آب ذرت با استفاده از مدل DSSAT [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 509-522]

 • کاراندیش، فاطمه تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 567-579]

 • کاظمی، حسین تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 283-297]

 • کاظمی آذر، فراهم اثرمیزان آب آبیاری قطره‌ای وآرایش کاشت بر عملکرد ذرت دانه ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 97-105]

 • کاظمیان، حسین بررسی تاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و درصد زئولیت بر کیفیت پساب شهری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 215-228]

 • کاظم بیگی، محمدعلی نظام آبیاری و رابطه آن با مالکیت زمین در مازندران عصر قاجاریه [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 105-129]

 • کافی، محمد اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]

 • کافی، محمد اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 447-463]

 • کافی، محمد تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]

 • کافی، محمد تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهد [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 577-587]

 • کاکولوند، راضیه اثر رقابت گیاهی بر کارایی مصرف آب کشت مخلوط شنبلیله و سیاه دانه در رژیم‏های مختلف رطوبتی [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 637-653]

 • کامرانی، کاظم تأثیر بهبود فرآیند تحویل و توزیع آب سطحی در کاهش برداشت آب زیرزمینی در شبکه آبیاری رودشت [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 445-461]

 • کامکار، بهنام تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 283-297]

 • کامکار روحانی، ابوالقاسم ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • کامگار‌حقیقی، علی‌اکبر اثر بیوچار کود گاوی و تنش رطوبتی بر ویژگی‌‮های رشد و کارایی مصرف آب اسفناج در شرایط گلخانه‌‮ای [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 243-259]

 • کیانی، علی‌رضا جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در روش کشت نشایی و خشکه‌کاری برنج در سامانه‌های مختلف آبیاری [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 337-356]

 • کاویانی، عباس بررسی نتایج تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از مدل‌‌های متریک و سبال در دشت قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 187-199]

 • کاویانی، عباس برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های تک منبعی و دو منبعی در دشت قزوین [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 227-246]

 • کاویانی، عباس تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 351-366]

 • کاویانی‌کوثرخیزی، شهرزاد ارزیابی و جانمایی انواع روشهای آبیاری با الگوی تحلیل سلسله مراتبی در اراضی سازمان اتکا در منطقه دورود [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 749-758]

 • کاوسی، مسعود تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 145-157]

 • کاوه، فریدون شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 691-701]

 • کاوه، فریدون برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره‌وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 دردشت قزوین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 569-582]

 • کاوه، فریدون ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه‌فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری‌در دشت قزوین [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 315-328]

 • کیخا، احمد علی مدیریت منابع آب چاه‌نیمه با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 445-454]

 • کیخایی، فاطمه تأثیر کم آبیاری با دو روش نواری و شیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم هامون [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 1-11]

 • کیخایی، فاطمه مقایسه تغییرات رشد و عملکرد محصول درختان بارور پسته در گذار از آبیاری سطحی به آبیاری قطره‌ای در ساوه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 39-49]

 • کیخایی، فاطمه تعیین نیازآبی ارقام گل رز در گلخانه هیدروپونیک [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]

 • کرامتزاده، علی بررسی اثر سیاست‌های قیمت و سهمیه‌بندی آب کشاورزی بر پایداری منابع آب استان گلستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 269-285]

 • کرامت زاده، علی برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 457-466]

 • کرامت زاده، علی بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید پرتقال در شهرستان قائم‌شهر [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 259-275]

 • کرامتی طرقی، مجید برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • کرباسی، علیرضا بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت‌حیدریه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 603-614]

 • کرباسی، مسعود پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع هفتگی با استفاده از مدل ترکیبی موجک- فازی عصبی تطبیقی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 73-87]

 • کرمی، امین اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • کرمی، عذرا اثر کم‌آبیاری در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت سینگل کراس 704 [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 247-258]

 • کریمی، احمد اثر بیوچار حاصل از منابع مختلف بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 357-371]

 • کریمی، بختیار تأثیر کاربرد فاضلاب تصفیه‌شده شهری بر میزان و الگوی تجمع برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک زیر کشت ذرت و گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 89-101]

 • کریمی، بختیار شبیه سازی الگوی توزیع نیترات در خاک در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی به روش آنالیز ابعادی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]

 • کریمی، بختیار ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در سامانه آبیاری قطره‌ای [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 79-92]

 • کریمی، بختیار شبیه‌سازی پیاز رطوبتی در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با مدل رگرسیون غیرخطی [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 327-338]

 • کریمی، بختیار تعیین الگوی جبهه رطوبتی در اراضی شیب‌دار در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 107-119]

 • کریمی، محمد بررسی عملکرد فنی سامانه آبیاری قطره‌ای در باغات پسته منطقه مه ولات [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 417-427]

 • کریمی، محمد عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گندم در تناوب زراعی پنبه-گندم در تیمارهای مختلف خاک‌ورزی و بقایای گیاهی [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]

 • کرمان نژاد، جلیل توزیع رطوبت و شوری در خاک تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نیشکر [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 413-429]

 • کریمی اورگانی، حبیب ارزیابی مدل Aqua Crop در شبیه سازی زیست توده جو در شرایط کم آبیاری [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 341-353]

 • کریمی زارچی، مهدی مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 29-49]

 • کریمی گوغری، شهرام ارزیابی فنی و اقتصادی روش‌های آبیاری قطره‌ای و شیاری در کشت پنبه تحت اعمال کم‌آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]

 • کریمی گوغری، شهرام تأثیر کم‌آبیاری و شیوه کارگزاری لوله آبده در افزایش بهره وری مصرف آب پنبه [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 149-158]

 • کشاورز، حامد تغییرات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در اثر تیمارهای کم آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 217-226]

 • کشتکار، سردار ارزیابی عملکرد برخی گونه‌ها و اکوتیپ‌های سالیکورنیا آبیاری شده با آب دریا و آب شور زیرزمینی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 187-199]

 • کشکولی، حیدرعلی بررسی آزمایشگاهی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی PP450 در برخی خاکهای خوزستان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 543-553]

 • کشکولی، حیدرعلی بررسی اختلاط قائم ‌آب شور و شیرین در زهکشی و تاثیر آن بر شوری زه‌آب در مزارع کشت نیشکر دعبل خزاعی و سلمان فارسی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 543-561]

 • کلانکی، مهدی اثر تلفیق مدیریت آبیاری و تاریخ کشت بر کارآیی مصرفِ آب ذرت با استفاده از مدل DSSAT [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 509-522]

 • کوچک زاده، مهدی تأثیر سامانه آبیاری فتیله‌ای بر بهره‌وری آب و برخی صفات رشد گیاه گوجه‌فرنگی درکشت گلخانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 299-312]

 • کوزه گران، سعیده بررسی احتمال وقوع مقادیر مختلف تبخیر و تعرق در اقلیم‌ها و تاریخ‌های مختلف کشت برنج در مناطقی غیر از شمال کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 171-191]

 • کوهی چله کران، نادر شبیه‌سازی شاخص سطح برگ ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 383-491]

 • کوهی چله کران، نادر تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • کوهی چله‌کران، نادر اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 331-340]

گ

 • گرجی، منوچهر اثر کارگذاری ورقه پلی اتیلن در عمق خاک بر نگهداری رطوبت و عملکرد گندم دیم در خاک سبک [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 645-654]

 • گرشاسبی، فرشته تاثیر منبع و مقدار نیتروژن بر رنگدانه‌‎های فتوسنتزی، پرولین، قند محلول، سدیم و پتاسیم در گیاه خرفه (Portulaca oleracea) آبیاری شده با آب شور [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 227-241]

 • گیلانی، عبدالعلی بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی تحت تأثیر دور‌های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 67-79]

 • گیلانی، عبدالعلی بررسی تأثیر دور آبیاری در سامانه قطره‌ای نواری بر عملکرد برنج و تغییرات شوری خاک با روش کشت مستقیم در بستر خشک در دشت خوزستان [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 139-158]

 • گلیج، حسن امکان‌سنجی کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی برای تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری بارانی با آبپاش zb [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]

 • گلچین، احمد تأثیر شوری و بور آب آبیاری بر رشد و میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف در خرفه (Portulaca Oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 615-626]

 • گلدانی، مرتضی بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 615-623]

 • گلزاری، زهرا برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم در شهرستان گرگان [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 457-466]

 • گلستانی فر، فرزانه تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه کینوا به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 405-420]

 • گنجی خرم دل، ناصر تأثیر کم آبیاری با دو روش نواری و شیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم هامون [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 1-11]

 • گنجی خرم دل، ناصر مقایسه تغییرات رشد و عملکرد محصول درختان بارور پسته در گذار از آبیاری سطحی به آبیاری قطره‌ای در ساوه [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 39-49]

 • گنجی خرم دل، ناصر تعیین نیازآبی ارقام گل رز در گلخانه هیدروپونیک [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 531-542]

 • گودرزی، مصطفی تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • گوشه، محی الدین مدیریت آبیاری گندم با استفاده از آب شور در اراضی جنوبی استان خوزستان [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 29-42]

 • گوشه، محی الدین ارزیابی راندمان انتقال کانال‌های خاکی و کانالت‌ها در استان خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 151-165]

 • گویلی، ادریس اثر بیوچار کود گاوی و تنش رطوبتی بر ویژگی‌‮های رشد و کارایی مصرف آب اسفناج در شرایط گلخانه‌‮ای [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 243-259]

 • گویلیان، هوشیار تأثیر کاربرد فاضلاب تصفیه‌شده شهری بر میزان و الگوی تجمع برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک زیر کشت ذرت و گوجه‌فرنگی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 89-101]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به‌‌منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 159-173]

 • لیاقت، عبدالمجید بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-271]

 • لیاقت، عبدالمجید بررسی تغییرات کیفی فاضلاب تصفیه شده با عبوراز ستون خاک برای آبیاری محصولات کشاورزی [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 417-429]

 • لیاقت، عبدالمجید گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش‌های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی نرم‌افزار DRAINMOD-S در شبیه‌سازی شوری زهاب زهکش‌های زیرزمینی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 459-471]

 • لیاقت، عبدالمجید اثر آب زیر‌زمینی کم‌عمق و شور روی رشد و زیست‌توده برنج [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 499-515]

 • لیاقت، عبدالمجید بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 81-91]

 • لیاقت، عبدالمجید تعریف و تعیین شاخص مدیریت بهره‌وری آب و کاربرد آن برای ذرت علوفه‌ای در دشت مغان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 519-534]

 • لیاقت، عبدالمجید اثر سطوح مختلف آبیاری و کود بر بهره‌وری آب و نیتروژن در کاهو [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]

 • لیاقت، عبدالمجید شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر هزینه سامانه‌های آبیاری قطره‌ای با استفاده از روش‌های انتخاب ویژگی [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 421-440]

 • لیاقت، عبدالمجید کاربرد توابع جذب آب برای شبیه‌سازی عملکرد ذرت در شرایط اثر متقابل تنش شوری خاک و مرحله رشد [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 1-15]

 • لیاقت، عبدالمجید توابع تولید برای برآورد عملکرد دانه گندم دیم در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]

 • لیاقت، عبدالمجید اثر کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

 • لیاقت، عبدالمجید بررسی تأثیرعمق اختلاط برکیفیت زه‌آب خروجی از زهکش در اراضی با آب زیرزمینی کم عمق و شور [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 267-278]

 • لیاقت، عبدالمجید برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از اندازه‌گیری دو نقطه‌ای [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 337-346]

 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی روش‌های تخمین پارامتر مقیاس در معادله آریا- پاریس به منظور تخمین منحنی مشخصه آب خاک [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 347-356]

 • لیاقت، عبدالمجید اثر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 103-118]

 • لیموچی، کاوه بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی تحت تأثیر دور‌های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 67-79]

م

 • مازندرانی زاده، حامد طراحی سیستم زهکش زیرزمینی با هدف دستیابی به کمترین هزینه اجرایی در شرایط ماندگار [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 117-128]

 • مامی زاده، جعفر بررسی استفاده از مصالح بادی در خاکریزی اطراف خطوط لوله شبکه های آبیاری و زهکشی در دشت های عین خوش- فکه [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 101-114]

 • میان آبادی، آمنه ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 525-541]

 • مبصر، حمیدرضا اثر مقادیر مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه رقم K326 درمازندران [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 399-412]

 • متانت، معصومه بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 615-623]

 • متقیان، حمیدرضا ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • مجد‌سلیمی، کوروش ارزیابی عملکرد و کارآیی مصرف آب در تولید اقتصادی چای تحت تاثیر تیمارهای آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 571-583]

 • مجدم، مانی اثرات فواصل آبیاری و مقادیر سوپر جاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی حمیدیه [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 129-137]

 • مجدنصیری، بهرام بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 359-375]

 • مجنونی هریس، ابوالفضل الویت‌بندی کاربرد سامانه‌های آبیاری با روش فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در حوضه رودخانه آجی‌چای [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 109-120]

 • مجنونی هریس، ابوالفضل کاربرد شاخص‌های یکنواختی بارش و زمان – بارش مؤثر برای برآورد عملکرد گندم دیم و نوسانات آن در اقلیم نیمه‌خشک تبریز [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 449-461]

 • محبی، عبدالحمید تاثیر سطوح مختلف آبیاری و تغذیه بر رشد و عملکرد نخل خرمای کشت بافتی [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]

 • محبی، عبدالحمید اثرعمق و روش آبیاری بر میزان بهره‌وری، عملکرد و صفات رویشی نخل پیارم [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 455-464]

 • محبوبی، محمد رضا تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری بهینه آب در شهرستان آق‌قلا [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 131-145]

 • محبوبی، محمد رضا شناسایی موانع و حمایت‌های موردنیاز برای مشارکت کشاورزان در طرح انتقال و توزیع آب به اراضی کشاورزی دشت سیستان [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 463-479]

 • محبوبی، محمد رضا شناسایی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های کلاسیک آبیاری تحت فشار استان گلستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 171-180]

 • محتشمی، تکتم بهینه‌سازی اقتصادی زمان‌بندی آبیاری برخی گیاهان زراعی در دشت زاوه استان خراسان رضوی [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 277-286]

 • محتشمی، تکتم بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت‌حیدریه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 603-614]

 • محرابی، جوانه السادات تأثیر غلظت‌های مختلف سلنیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بالنگوی شهری در رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 415-431]

 • محمدی، اکبر تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 591-601]

 • محمدی، پروا ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت پیشروی جبهه رطوبتی در سامانه آبیاری قطره‌ای [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 79-92]

 • محمدی، حمید اثرات بالقوه قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی آب بر بهره‌وری آب و مصرف نهاده‌های کشاورزی در استان کهگیلویه بویراحمد [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 89-106]

 • محمدی، ساناز برنامه ریزی آبیاری نیشکربا استفاده از تلفیق داده‌های سنجش از دور و مدل SWAP در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 39-50]

 • محمدی، علی اکبر عوامل مؤثر بر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 455-468]

 • محمدی، محمد حسین بررسی گلدانی الگوی جذب آب ذرت بین رطوبت معادل ظرفیت زراعی تا رطوبت اشباع [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 53-66]

 • محمدی، مسعود واسنجی و صحت‌سنجی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 277-295]

 • محمدی، مسعود بهینه‌سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 299-314]

 • محمدی، مسعود اثر کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

 • محمدی، مسعود بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 299-314]

 • محمدی، مهران ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در دشت اردبیل [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 335-373]

 • محمدی جهرمی، سید عبدالحسین اثر دور‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهاررقم پیاز در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 137-148]

 • محمدی جهرمی، مریم السادات اثر دور‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهاررقم پیاز در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 137-148]

 • محمدخانی، عبدالرحمن تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه گیاه فلفل قلمی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 241-254]

 • محمدرضاپور، ام البنی تعیین سطح زیر کشت بهینه برخی از محصولات کشاورزی در شرایط متفاوت آب و هوایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در دشت قزوین [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 317-331]

 • محمدرضا پور، ام‌البنی بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) در مازندران [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 205-216]

 • محمدرضاخانی، محمدرضا تأثیر کم‌آبیاری و شیوه کارگزاری لوله آبده در افزایش بهره وری مصرف آب پنبه [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 149-158]

 • محمدی کیا، رضا تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 203-216]

 • محمدی کیا، رضا بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سه رقم پنبه در اصفهان [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 601-610]

 • محمدی معله زاده، جمال بررسی کارآیی سنجش از دور طیفی در برآورد رطوبت سطحی خاک و مقایسه آن با داده‏های حرارتی به منظور مدیریت آبیاری مزارع نیشکر [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 85-101]

 • محمودی، پیمان خشکسالی و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب سطحی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 21-35]

 • محمودی، سهراب تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاه کینوا به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 405-420]

 • مختاران، علی بررسی اثرات استفاده از زهاب مزارع نیشکر جنوب خوزستان در کشت گیاه کینوا بر عملکرد محصول و تغییرات شوری و سدیمی خاک [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 337-354]

 • مختاران، علی بررسی اختلاط قائم ‌آب شور و شیرین در زهکشی و تاثیر آن بر شوری زه‌آب در مزارع کشت نیشکر دعبل خزاعی و سلمان فارسی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 543-561]

 • مختاران، علی مقایسه روش قطره‌ای نواری با آبیاری سطحی و پایش شوری خاک در کشت گندم و ذرت آبیاری شده با آب لب شور [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 217-234]

 • مختاران، علی بررسی تأثیر دور آبیاری در سامانه قطره‌ای نواری بر عملکرد برنج و تغییرات شوری خاک با روش کشت مستقیم در بستر خشک در دشت خوزستان [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 139-158]

 • مختاری مطلق، پیمان شبیه‌سازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-2D [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 93-106]

 • مختصی بیدگلی، علی اثر دو دوره زهکشی میان‌فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 419-431]

 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تغییرات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در اثر تیمارهای کم آبی، تشعشع فرابنفش و ازدیاد دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 217-226]

 • مدرس شیخ، محمد بررسی غلظت سرب، کروم و جیوه در رودخانه کشف رود، خاک و برخی محصولات کشاورزی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 357-368]

 • مدنی، حمید بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 359-375]

 • میر، اسماعیل اثرات سطوح مختلف بیوچار گندم و تنش آبی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کارلا (خربزه تلخ) در شرایط گلدانی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 169-185]

 • مرادی، ابراهیم تحلیلی بر بحران آب در بخش کشاورزی منطقه سیستان در سناریوهای مختلف: رهیافت آینده پژوهی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 201-216]

 • مرادی، سعیده تأثیر شوری و بور آب آبیاری بر رشد و میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف در خرفه (Portulaca Oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 615-626]

 • مرادی، محمدامین برآورد تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع توسط مدل رگرسیون درختی در نواحی مختلف آب و هوایی ایران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 523-534]

 • مرتضوی، سیدابوالقاسم اثرات خشکسالی بر الگوی کشت زراعی و رفاه کشاورزان دشت مهیار جنوبی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 481-494]

 • مرتضوی، سید ابوالقاسم بررسی بهره‌وری اقتصادی آب در محصولات مختلف زراعی در دشت بهار [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 51-62]

 • مردانی، مصطفی محاسبه‌ی کارآیی آب در محصولات عمده‌ی کشاورزی شهرستان زابل :رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 541-549]

 • مردانی، مصطفی مدیریت مصرف و توزیع آب در اراضی شبکه آبیاری و زهکشی تجن با تاکید بر پایداری منابع آب [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 673-689]

 • مردانی نژاد، سارا اثر تنش آبی بر ‌رشد،عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل در شرایط گلخانه‌‌ای [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 63-71]

 • مردانی نژاد، سارا تاثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه گیاه فلفل قلمی [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 241-254]

 • میرزایی، عرفان علی مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی و مولفه‌های موثر بر آن مطالعه استان در خوزستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 181-190]

 • میرزایی، فرهاد شبیه سازی الگوی توزیع نیترات در خاک در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی به روش آنالیز ابعادی [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 119-130]

 • میرزایی، فرهاد بررسی تأثیرعمق اختلاط برکیفیت زه‌آب خروجی از زهکش در اراضی با آب زیرزمینی کم عمق و شور [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 267-278]

 • میرزایی، فر هاد ارزیابی روش WUCOLS در برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 629-643]

 • میرزایی، محمد رضا اثر آبیاری قطره‌ای، جویچه‌ای و کود شیمیایی در تولید بذر چغندر قند [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 13-27]

 • میرزایی تختگاهی، حسین بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین در سبزیجات آبیاری شده با آب چاه و رودخانه قره‌سو [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 473-483]

 • میرزایی تختگاهی، حسین تاثیر ورمی‌کمپوست و آبیاری با آب آلوده بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه‌فرنگی و بامیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 555-565]

 • مرسلی، ادریس بررسی نقش فرایند‌ها در ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 163-180]

 • مرسلی، ادریس مدل‌سازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی ایران [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 161-177]

 • میرشاهی، دانیال امکان‌سنجی کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی برای تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری بارانی با آبپاش zb [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]

 • مرشدی، علی ارزیابی تبخیر و تعرق با چند مدل ریاضی و سند ملی آب نسبت به داده‌های لایسیمتردر دشت مرتفع شهرکرد [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 209-220]

 • مرشدی، علی برآورد تبخیر-تعرق واقعی گندم با استفاده از الگوریتم سبال نسبت به نتایج لایسیمتری در شرایط استاندارد در ایستگاه‌های تحقیقاتی تبریز و کرج [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 21-33]

 • مرشدی، علی ارزیابی فناوری سنجش از دور در برآورد تبخیر- تعرق گیاه یونجه با استفاده از داده‌های تبخیر- تعرق برآورد شده توسط لایسیمتر در استان‌های البرز و چهارمحال و بختیاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 253-267]

 • میرلطیفی، سید مجید برنامه ریزی آبیاری نیشکربا استفاده از تلفیق داده‌های سنجش از دور و مدل SWAP در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 39-50]

 • میرلطیفی، سید مجید تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]

 • میرلطیفی، مجید تاثیر فناوری‌های به‌زراعی بر بهبود شاخص‌های بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی و کارایی مصرف آب در حوضه شرقی دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]

 • مزیدی، مریم بررسی اثر ماده آلی خاک روی کالیبراسیون TDR برای اندازه‌گیری رطوبت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 513-522]

 • مستشاری محصص، مهرزاد برهمکنش تنش آبی و کودهای محتوی روی، منگنز و بور بر عملکرد وکارآیی مصرف آب چغندرقند [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 289-302]

 • مسیحی، سیمین ارزش کیفیت آب رودخانه کارون از دیدگاه گندم کاران شهرستان ملاثانی خوزستان [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 107-117]

 • مسعودی، طاهره تأثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]

 • مسکینی ویشکایی، فاطمه ارزیابی اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد گندم در یک خاک با بافت متوسط در استان خوزستان [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 229-241]

 • مسگرباشی، موسی تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت دو رقم ارزن علوفه ای [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-560]

 • مسنن مظفری، مهدیه مدیریت منابع آب چاه‌نیمه با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 445-454]

 • مشتاقیون، سید محمد برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]

 • مشتطی، علی بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 613-627]

 • مشعل، محمود ارزیابی عملکرد و حساسیت معادلات نفوذ نسبت به شرایط اولیه و مرزی مختلف در آبیاری جویچه‌ای [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 787-799]

 • مشعل، محمود اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 251-262]

 • مصدقی، محمدرضا واکنش هدایت روزنه‌ای به تغییرات پتانسیل آب برگ و دمای تاج در درخت بادام تحت تنش شوری و کمبود آب [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 297-316]

 • مصدقی، محمدرضا ارزیابی معادلات نفوذ آب به خاک در شرایط تلفیق کیفیت آب آبیاری، رطوبت اولیه خاک و بار آبی ثابت [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 469-482]

 • مصری، سمیرا ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 93-105]

 • مصطفی زاده، بهروز ارزیابی معادلات نفوذ آب به خاک در شرایط تلفیق کیفیت آب آبیاری، رطوبت اولیه خاک و بار آبی ثابت [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 469-482]

 • مصطفی زاده، بهروز اثر زئولیت‌های طبیعی و اصلاح‌شده با سورفکتانت بر آبشویی نیترات در آبیاری با پساب تصفیه شده شهری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 285-304]

 • مطلبی‌فرد، رحیم ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب سیر در شرایط مختلف آبیاری و کود نیتروژن [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 465-482]

 • مطلبی‌فرد، رحیم تأثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بهره‌وری آب سیب‌زمینی [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 217-235]

 • مظلوم علی آبادی، یونس تعیین زمان آبیاری تکمیلی در گندم دیم با پایش تغییرات رطوبت خاک طی دوره رشد [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

 • معتمد، محمدکریم ارزیابی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی از لحاظ شاخص‌‌های اقتصادی بهره‌‌وری آب در جنوب فرانسه [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 215-226]

 • معروفی، صفر اثر فاضلاب و کمپوست بر انتقال برخی از فلزات سنگین در نیمرخ خاک [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 75-86]

 • معروفی، صفر اثر کاربرد فاضلاب بر تجمع عناصر سنگین در نیمرخ خاک تحت شرایط گلخانه‌ای - لایسیمتری [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 229-240]

 • معروف پور، عیسی تأثیر فاصله لترال‌ها و قطره‌چکان‌ها بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره‌ای نواری [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 645-660]

 • معروف پور، عیسی بررسی اثر ماده آلی خاک روی کالیبراسیون TDR برای اندازه‌گیری رطوبت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 513-522]

 • معروف‌پور، عیسی تأثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌شونده نتافیم و میکروفلاپر [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 103-117]

 • معماریان، هادی شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]

 • معمارباشی، محمد رضا اثرات فواصل آبیاری و مقادیر سوپر جاذب بر میزان انتقال مجدد کنجد در شرایط آب و هوایی حمیدیه [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 129-137]

 • معینی فر، فرشته تأثیر مواد سوپر جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم زاهدی در شرایط کم آبیاری [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 517-527]

 • مفتاحی زاده، حیدر تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • مقبلی دامنه، اسماعیل برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • مقدسی، مهنوش اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 317-330]

 • مقدسی، مهنوش اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 447-463]

 • مقدم، محمد تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی و درصد اسانس به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]

 • مقیمی، زهرا بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت‌حیدریه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 603-614]

 • مکاری، مهدی تأثیر همزمان تنش شوری و خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد شلغم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 431-4432]

 • مکاری، مهدی شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]

 • مکاری، مهدی تعیین تابع تولید آب- شوری- عملکرد برای گیاه اسفناج [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 79-91]

 • مکاری، مهدی تأثیر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در گندم پائیزه در منطقه کاشمر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 167-186]

 • مکی‌زاده تفتی، مریم تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 389-399]

 • ملائی، محبوبه سادات ارزیابی هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم فشار به کمک مدلسازی ریاضی و داده‌های آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 87-99]

 • ملک پور، مهدی برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره‌وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 دردشت قزوین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 569-582]

 • ملکوتی، محمد جعفر بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب‌های آبیاری کشور [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 113-125]

 • منتصری، مجید ارزیابی مدل‌های سری زمانی خطی و غیر خطی بی‌لینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 85-96]

 • منصوری، حامد برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 479-491]

 • منصوری، رامین امکان‌سنجی کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی برای تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری بارانی با آبپاش zb [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 585-598]

 • منعم، محمد جواد نقش مدیریت بهره‌برداری مخازن درون مسیری دربهبود بهره‌برداری شبکه آبیاری مغان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 535-545]

 • مهدیان، محمد‌حسین تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 61-70]

 • مهدی زاده، لیلا تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی و درصد اسانس به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]

 • مهدوی کرمشاهلو، مجتبی اثر کارگذاری ورقه پلی اتیلن در عمق خاک بر نگهداری رطوبت و عملکرد گندم دیم در خاک سبک [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 645-654]

 • مهدوی مزده، علی ارزیابی هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم فشار به کمک مدلسازی ریاضی و داده‌های آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 87-99]

 • مهربانی، میترا تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 567-579]

 • موحدی، رضا بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار بین کشاورزان شهرستان اسدآباد [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 287-300]

 • موحد محمدی، حمید شناسایی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های کلاسیک آبیاری تحت فشار استان گلستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 171-180]

 • موسوی، سید اصغر اثر کم آبیاری در مراحل رشد وتوسعه میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 143-160]

 • موسوی، سید اکبر تاثیر آبیاری محدود در مراحل حساس رشد بر افزایش عملکرد و بهره‌وری آب سه ژنوتیپ سویا در منطقه رشت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 433-446]

 • موسوی، سید حبیب اله اثر کم‌آبیاری توأم با محدودیت مصرف کود و سموم شیمیایی بر تغییر الگوی کشت زراعی شبکه آبیاری قزوین [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 121-136]

 • موسوی، سید حبیب اله اثرات تغییراقلیم و خشکسالی روی ریسک درآمدی و الگوی کشت زراعی در شبکه آبیاری دشت قزوین [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 265-281]

 • موسوی، سید علی اکبر ارزیابی و مقایسه دو مجموعه توابع انتقالی در برآورد برخی نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]

 • موسوی، سید علی‌اکبر اثر بیوچار کود گاوی و تنش رطوبتی بر ویژگی‌‮های رشد و کارایی مصرف آب اسفناج در شرایط گلخانه‌‮ای [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 243-259]

 • موسوی، سید هاشم بررسی کاهش اثرات تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد گندم با کاربرد زئولیت و قارچPiriformospora indica [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 613-627]

 • موسوی بایگی، محمد تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 507-518]

 • موسوی جهرمی، سیدحبیب توسعه توابع تولید غلات مهم دشت قزوین در شرایط کم آبی و تنش شوری با استفاده از مدل AquaCrop و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 123-137]

 • موسوی طغانی، سید یوسف اثر روش‌های آبیاری بر بهره‌وری آب در برنج [دوره 28، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

 • موسوی فضل، سید محمد‌هادی بررسی اثرات فاضلاب تصفیه شده بر آلودگی میکروبی و شیمیایی خاک و گندم [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 517-525]

 • موسوی‌فضل، سیدحسن اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 25-38]

 • موسوی کوهی، سید موسی برهم‌کنش آب‌شور و ورمی‌کمپوست بر رشد و میزان جذب برخی عناصر معدنی در چهار جمعیت رازیانه Foeniculum vulgare [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 39-52]

 • موسی وند، سارا برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول پیاز در حوزه آبریز زنجانرود [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 547-557]

 • مولوی، حسین اثر کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای [دوره 27، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]

 • مومن پور، علی تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات بیوشیمیایی چهار رقم بادام [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 201-215]

 • مومن پور، علی تعیین آستانه تحمل به شوری 11 رقم و ژنوتیپ انتخابی بادام [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 529-541]

 • مومن پور، علی بررسی تحمل به شوری دو ژنوتیپ انتخابی انار (Punica granatum) در مقایسه با رقم رباب نیریز [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 535-550]

 • مومن پور، علی تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

ن

 • نادری، بهروز تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 389-399]

 • نادری، نادر بررسی وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 413-424]

 • نادری، نادر ارزیابی فنی سیستم‌های مختلف آبیاری بارانی در شرایط مزرعه [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 429-439]

 • نادریان فر، محمد اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 353-366]

 • نازی قمشلو، آرزو اثر آب زیر‌زمینی کم‌عمق و شور روی رشد و زیست‌توده برنج [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 499-515]

 • نازی قمشلو، آرزو فراتحلیل اثربخشی کودآبیاری سطحی و قطره‌ای بر شاخص‌های عملکرد محصول و بهره‌وری آب و کود [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 139-149]

 • ناصری، ابوالفضل تأثیر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گلرنگ [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]

 • ناصری، ابوالفضل برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • ناصری، ابوالفضل تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • ناصری، عبدالعلی اثر مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر شاخص‌های رشد و عملکرد در بازرویی اول گیاه نیشکر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 203-216]

 • ناصری، عبدالعلی بررسی اختلاط قائم ‌آب شور و شیرین در زهکشی و تاثیر آن بر شوری زه‌آب در مزارع کشت نیشکر دعبل خزاعی و سلمان فارسی [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 543-561]

 • ناصری، عبدعلی تأثیر مدیریت‌های مختلف کم‌آبیاری در روش آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای نواری بر عملکرد سیب‌زمینی و بهره‌وری آب [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 181-193]

 • ناصری، عبدعلی تأثیر مدیریت بقایای گندم و آبیاری با آب‌شور بر عملکرد ذرت بهاره و تغییرات شوری نیمرخ خاک [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 285-299]

 • ناصری، عبدعلی بررسی کارآیی سنجش از دور طیفی در برآورد رطوبت سطحی خاک و مقایسه آن با داده‏های حرارتی به منظور مدیریت آبیاری مزارع نیشکر [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 85-101]

 • ناصری، عبد علی ارزیابی فنی و هیدرولیکی قطره‌چکان‌ها و بررسی کارآیی سامانه‌ی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در کشت نیشکر [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 397-411]

 • ناصری، محبوبه تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]

 • ناصری، محمدعلی بررسی غلظت سرب، کروم و جیوه در رودخانه کشف رود، خاک و برخی محصولات کشاورزی [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 357-368]

 • ناصرین، امیر اثرات سطوح مختلف بیوچار گندم و تنش آبی بر ویژگی‌های کمی و کیفی کارلا (خربزه تلخ) در شرایط گلدانی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 169-185]

 • ناطقی، محمد باقر ارزیابی و جانمایی انواع روشهای آبیاری با الگوی تحلیل سلسله مراتبی در اراضی سازمان اتکا در منطقه دورود [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 749-758]

 • ناظمی، امیرحسین بررسی پدیده نفوذ در سامانه آبیاری دوار مرکزی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 655-667]

 • ناظمی، امیرحسین تاثیر آرایش و فواصل بهینه آبپاش‎ها بر ضریب یکنواختی سامانه آبیاری بارانی ثابت [دوره 29، شماره 4، 1394، صفحه 537-546]

 • ناظمی، امیرحسین اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهره‌وری آب ذرت‌دانه‌ای درایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 189-204]

 • ناظمی، امیرحسین اثرات آبیاری موجی بر راندمان کاربرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در ایستگاه اسلام آباد غرب [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 353-369]

 • ناظمی، امیرحسین تعیین ضریب گیاهی چغندرقند به روش سنجش از نزدیک با استفاده از تصاویر رقومی [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 203-216]

 • نامداریان، درسا اثر مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر شاخص‌های رشد و عملکرد در بازرویی اول گیاه نیشکر [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 203-216]

 • نبوی، زهراسادات اثر مقادیر مختلف مواد غذایی و آب بر بهره‌وری آب در گل سوسن در گلخانه [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 575-590]

 • نجبایی، سیده ایدا بررسی غلظت سرب و کروم در برگ گیاهان جعفری و شاهی در خاک آبیاری شده با آب آلوده [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]

 • نجفی، پیام مدلی برای برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از اختلاف دمای هوا و سطح برگ گیاه ذرت [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 305-320]

 • نجفی علمدارلو، حامد تأثیر قیمت و سهمیه‌بندی آب در راستای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 267-283]

 • نجفی علمدارلو، حامد اثرات تغییراقلیم و خشکسالی روی ریسک درآمدی و الگوی کشت زراعی در شبکه آبیاری دشت قزوین [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 265-281]

 • نجفی علمدارلو، حامد اثرات خشکسالی بر الگوی کشت زراعی و رفاه کشاورزان دشت مهیار جنوبی [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 481-494]

 • نجفی مود، محمدحسین تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند [دوره 34، شماره 4، 1399، صفحه 591-601]

 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 301-315]

 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی تحلیل بهره‌وری آب گندم در مدیریت‌های آبیاری در برخی از مناطق ایران [دوره 31، شماره 1، 1396، صفحه 43-57]

 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی برآورد حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب در تولید پیاز در برخی استان‌های کشور [دوره 36، شماره 2، 1401، صفحه 131-146]

 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]

 • نخعی، حسین علی شناسایی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های کلاسیک آبیاری تحت فشار استان گلستان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 171-180]

 • نیشابوری، محمدرضا ارزیابی توابع انتقالی مختلف برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در شهرستان نقده [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 613-624]

 • نیشابوری، محمدرضا واکنش هدایت روزنه‌ای به تغییرات پتانسیل آب برگ و دمای تاج در درخت بادام تحت تنش شوری و کمبود آب [دوره 29، شماره 3، 1394، صفحه 297-316]

 • نیشابوری، محمدرضا ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 581-595]

 • نیشابوری، محمدرضا ارزیابی دقت روش‌های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک‌های مختلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 303-316]

 • نیشابوری، محمدرضا اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه‌ای و دمای برگ درختان پسته [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 583-599]

 • نصرآبادی، حمید بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در حوضه رودخانه بوژان شهرستان نیشابور [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 725-735]

 • نصراللهی، علی حیدر شبیه‌سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره‌ای با آب شور با استفاده از مدل SWAP [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 201-213]

 • نصراللهی، علی حیدر تاثیر تنش آبی بر عملکرد و دمای برگ گیاه مرزه و تعیین شاخص CWSI [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 237-247]

 • نظری، بیژن بررسی و تبیین مبانی نظری عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه‌های آبیاری تحت فشار در استان قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 261-271]

 • نظری، بیژن برآورد تفاوت عملکرد و بهره‌وری آب گندم بین وضعیت موجود و مطلوب در استان قزوین با استفاده از پروتکل GYGA [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 41-54]

 • نظری، بیژن تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 351-366]

 • نظری، رستا بررسی نتایج تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از مدل‌‌های متریک و سبال در دشت قزوین [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 187-199]

 • نظری، رستا برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های تک منبعی و دو منبعی در دشت قزوین [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 227-246]

 • نعمتی، حسین تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک [دوره 30، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]

 • نعمتی، سیدحسین رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]

 • نقی‌پور، نجمه ارزیابی و جانمایی انواع روشهای آبیاری با الگوی تحلیل سلسله مراتبی در اراضی سازمان اتکا در منطقه دورود [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 749-758]

 • نقوی، محمدرضا اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • نیک اختر، امیر استفاده از سامانه نیاز آب در تعیین مقدار آب مصرفی سویا بر اساس حل معکوس توابع عملکرد در شرایط مختلف آبیاری [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 159-169]

 • نیکبخت، جعفر اثر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 71-80]

 • نیکبخت، جعفر اثر کم‌آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 551-564]

 • نیکبخت، علی پاسخ نهال‌های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 329-336]

 • نیک‌پور، محمدرضا ارزیابی توابع جذب آب در شرایط تنش هم‌زمان خشکی و شوری در گیاه گوجه‌فرنگی مینیاتوری [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 247-265]

 • نیکخواه، حمیدرضا اثر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و برخی ازویژگی های فیزیولوژیکی چند رقم و لاین جو [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 535-550]

 • نیکزاد، مجتبی ارزشگذاری مصرف آب های زیر زمینی در سطوح متفاوت کارایی برای محصول پسته منطقه بهرمان رفسنجان [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 255-266]

 • نیکویی، علی رضا راهکارهای بهینه‌کاوی فرآیند صدور مجوز سامانه‌های نوین آبیاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 329-341]

 • نیکویی دستجردی، محمدرضا بررسی اثرات استفاده از آب ‌شور مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و نفوذ‌پذیری خاک و رشد و عملکرد درختان پسته [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 609-623]

 • نکوکیش، مهتاب بررسی امکان استفاده گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis.L) از آب زیرزمینی کم‌عمق با کیفیت‌های مختلف [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 287-298]

 • نوابیان، مریم ارزیابی عملکرد مدل WASP برای شبیه سازی کیفیت زه آب اراضی شالیزاری واحد عمرانی F4 شبکه آبیاری زهکشی گیلان [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]

 • نوابیان، مریم بررسی ابعاد زهکش روباز در اراضی تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی شده شالیزاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 313-328]

 • نوابیان، مریم مقایسه مدل‌های شبیه‌سازی- بهینه‌یابی بهره‌وری آب با دوره تناوب ثابت و متغیر آبیاری برنج رقم هاشمی در رشت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 623-635]

 • نوذری، حامد ارزیابی نرم‌افزار DRAINMOD-S در شبیه‌سازی شوری زهاب زهکش‌های زیرزمینی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 459-471]

 • نوذری، حامد شبیه‌سازی عملکرد محصولات زراعی در مدیریت‌های مختلف آبیاری با روش تحلیل پویایی سیستم [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 565-576]

 • نوری، حمیده اثر آبیاری قطره‌ای (نوارهای تیپ) با آب شور بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک [دوره 33، شماره 4، 1398، صفحه 565-581]

 • نوری، حمیده اثر سطوح مختلف آبیاری و کود بر بهره‌وری آب و نیتروژن در کاهو [دوره 35، شماره 1، 1400، صفحه 19-34]

 • نوری، حمیده بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 299-314]

 • نوری، محمدرضا شبیه‌سازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-2D [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 93-106]

 • نوری، میلاد ارزیابی عملکرد پایگاه داده‌های WaPOR و ERA5 با هدف برآورد تبخیر و تعرق مرجع در حوضه آبریز دریای خزر [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 193-206]

 • نورعلی‌نژاد، علیرضا تعیین تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب لوبیا در شرایط کاربرد کود نیتروژن در منطقه آستانه اشرفیه [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 13-27]

 • نوروزی، حسین تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت دو رقم ارزن علوفه ای [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 551-560]

 • نوروزی، علی اکبر برآورد رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر رادار ENVISAT/ASAR [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 611-623]

 • نوروزی، مرجان اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد نسبی و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سورگوم [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 55-73]

 • نوروزی، مهرداد بررسی اثرات فاصله و میزان آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب آلوئه‌ورا [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 273-283]

 • نوروزیان، محمد اثر سیاست‌های پیشنهادی قیمت‌گذاری آب بر مزیت نسبی محصولات کشاورزی شهرستان کاشمر [دوره 33، شماره 2، 1398، صفحه 315-326]

 • نوروزپوراصل، الهام بررسی آزمایشگاهی اثر عمق نصب زهکش‌های زیرزمینی در شست‌و‌شوی نیترات از خاک شن‌لومی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 625-634]

و

 • واعظی، علی رضا تعیین زمان آبیاری تکمیلی در گندم دیم با پایش تغییرات رطوبت خاک طی دوره رشد [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

 • واعظی، علی‌رضا بررسی اثر شیب و ویژگی‌های خاک در رطوبت خاک در برخی کشتزارهای دیم شمال غرب ایران [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 245-257]

 • وجدانی، حمیدرضا راهکارهای بهینه‌کاوی فرآیند صدور مجوز سامانه‌های نوین آبیاری [دوره 36، شماره 3، 1401، صفحه 329-341]

 • وحدی، نیلوفر ارزیابی تحمل تنش خشکی در برخی ارقام سویا [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]

 • وحیدی، علیرضا بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 107-120]

 • وحدت ادب، رضا بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار بین کشاورزان شهرستان اسدآباد [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 287-300]

 • وراوی پور، مریم شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت [دوره 31، شماره 2، 1396، صفحه 259-276]

 • وراوی پور، مریم اثر ضریب شکل چاهک در برآورد هدایت هیدرولیکی با پرمامترگلف [دوره 26، شماره 3، 1391، صفحه 251-262]

 • ورجاوند، پیمان ارزیابی راندمان انتقال کانال‌های خاکی و کانالت‌ها در استان خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 151-165]

 • ورجاوند، پیمان بررسی اثرات استفاده از زهاب مزارع نیشکر جنوب خوزستان در کشت گیاه کینوا بر عملکرد محصول و تغییرات شوری و سدیمی خاک [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 337-354]

 • ورجاوند، پیمان مقایسه روش قطره‌ای نواری با آبیاری سطحی و پایش شوری خاک در کشت گندم و ذرت آبیاری شده با آب لب شور [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 217-234]

 • وروانی، جواد برآورد تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع توسط مدل رگرسیون درختی در نواحی مختلف آب و هوایی ایران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 523-534]

 • وروانی، هادی برآورد تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع توسط مدل رگرسیون درختی در نواحی مختلف آب و هوایی ایران [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 523-534]

 • ویسی، شادمان ارزیابی عملکرد پایگاه داده‌های WaPOR و ERA5 با هدف برآورد تبخیر و تعرق مرجع در حوضه آبریز دریای خزر [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 193-206]

 • وطن خواه، علیرضا ارزیابی هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم فشار به کمک مدلسازی ریاضی و داده‌های آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1394، صفحه 87-99]

 • وظیفه دوست، مجید بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) [دوره 27، شماره 3، 1392، صفحه 299-314]

 • وظیفه دوست، مجید مقایسه مدل‌های شبیه‌سازی- بهینه‌یابی بهره‌وری آب با دوره تناوب ثابت و متغیر آبیاری برنج رقم هاشمی در رشت [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 623-635]

 • وظیفه شناس، محمدرضا تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • وفایی، مصیب تأثیر شوری و بور آب آبیاری بر رشد و میزان جذب عناصر غذایی کم مصرف در خرفه (Portulaca Oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 615-626]

 • وکیل پور، محمدحسن تأثیر قیمت و سهمیه‌بندی آب در راستای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 267-283]

ه

 • هادی راد، محمد تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

 • هادی نظری فر، محمد ارزیابی مدل Aqua Crop در شبیه سازی زیست توده جو در شرایط کم آبیاری [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 341-353]

 • هاشمی، سید رضا برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 479-491]

 • هاشمی تبار، محمود اثر روش‌های قیمت‌گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری بر الگوی کشت و تقاضای آب در دشت سیستان [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 463-478]

 • هاشمی تبار، محمود تحلیلی بر بحران آب در بخش کشاورزی منطقه سیستان در سناریوهای مختلف: رهیافت آینده پژوهی [دوره 35، شماره 2، 1400، صفحه 201-216]

 • هاشم‌زاده‌ وندی، حسین بررسی اثر پلی‌اکریل‌آمید بر رواناب، فرسایش خاک و نفوذ آب در اراضی شیب‌دار با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 27، شماره 2، 1392، صفحه 279-288]

 • هاشمی شاهدانی، سید مهدی نقش مدیریت بهره‌برداری مخازن درون مسیری دربهبود بهره‌برداری شبکه آبیاری مغان [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 535-545]

 • هاشمی شاهدانی، سید مهدی تحلیل ریسک سامانه‌های اصلی انتقال و تحویل آب کشاورزی با روش درخت خطا در کانال اصلی غربی شبکه دز [دوره 31، شماره 4، 1396، صفحه 655-668]

 • هاشمی شاهدانی، سید مهدی تأثیر بهبود فرآیند تحویل و توزیع آب سطحی در کاهش برداشت آب زیرزمینی در شبکه آبیاری رودشت [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 445-461]

 • هاشمی شاهدانی، سید مهدی توسعه مدل تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه‌های تأمین آب کشاورزی شبکه آبیاری رودشت شمالی با استفاده از شبکه بیزین [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 187-202]

 • هاشمی گرم دره، سید ابراهیم اثر کم‌آبیاری در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت سینگل کراس 704 [دوره 35، شماره 3، 1400، صفحه 247-258]

 • هاشمی نژاد، یوسف ارزیابی مدل واتسویت برای پیش‌بینی توزیع املاح در منطقه ریشه یونجه [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 225-234]

 • هزارجریبی، ابوطالب ارزیابی بهره‌وری فیزیکی‌- اقتصادی آب در روش‌های مختلف کاشت و آبیاری برنج رقم فجر در استان گلستان [دوره 36، شماره 4، 1401، صفحه 391-404]

 • همایی، مهدی نمون‌سازی واکنش سورگوم به شوری در مرحله جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 3، 1393، صفحه 503-516]

 • همایی، مهدی برآورد رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر رادار ENVISAT/ASAR [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 611-623]

 • همایونی، غلامحسین اثرات کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر بهبود تحمل به خشکی گل پریوش [دوره 34، شماره 3، 1399، صفحه 495-503]

 • همائی، مهدی شبیه‌سازی پاسخ گیاه ریحان به شوری آب آبیاری [دوره 28، شماره 4، 1393، صفحه 691-701]

 • هوشمندان مقدم فرد، زهرا عوامل مؤثر بر میزان رضایت بهره‌برداران از تشکل‌های آب‏بران در حوضه سد سهند هشترود [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 401-415]

ی

 • یاری، علیرضا تأثیر مقادیر مختلف سوپر‌جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص‌های رشدی گیاه آتریپلکس [دوره 26، شماره 2، 1391، صفحه 211-224]

 • یارنیا، مهرداد بررسی اثر میزان و سهم فتوسنتز جاری بر عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج هوازی تحت تأثیر دور‌های مختلف آبیاری در منطقه شمال خوزستان [دوره 33، شماره 1، 1398، صفحه 67-79]

 • یداللهی، امیر حسین تاثیر کم‌آبیاری تنظیم‌شده با آب مغناطیسی بر خواص کمی، کیفی و بهره‌وری آب نخودفرنگی [دوره 35، شماره 4، 1400، صفحه 373-389]

 • یداللهی، عباس ارزیابی تلفیق سامانه‌های جمع‌آوری آب با سوپرجاذب و مواد آلی در استقرار باغ‌های بادام در شرایط دیم [دوره 26، شماره 1، 1391، صفحه 93-104]

 • یداللهی، عباس اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته [دوره 27، شماره 4، 1392، صفحه 475-486]

 • یدالله‌پور عربی، معصومه نظام آبیاری و رابطه آن با مالکیت زمین در مازندران عصر قاجاریه [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 105-129]

 • یزدانی، محمدرضا ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش‌های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به‌‌منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان [دوره 30، شماره 2، 1395، صفحه 159-173]

 • یزدانی، محمدرضا بررسی اثر اجرای طرح تسطیح و یکپارچه‌سازی بر کیفیت آب و ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک در اراضی شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 121-130]

 • یزدانی، محمدرضا ارزیابی و مقایسه بهره‌وری آب در اراضی شالیزاری سنتی و تجهیز و نوسازی شده در شهرستان آستانه اشرفیه [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 485-497]

 • یزدانی، محمد رضا گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش‌های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

 • یزدانی، محمد رضا بررسی احتمال وقوع مقادیر مختلف تبخیر و تعرق در اقلیم‌ها و تاریخ‌های مختلف کشت برنج در مناطقی غیر از شمال کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 171-191]

 • یزدانی، محمد رضا تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مورد‌نیاز گِل‌خرابی در ارضی شالیزاری شبکه آبیاری سپیدرود با استفاده از اطلاعات رطوبت خاک ماهوارهSMAP [(مقالات آماده انتشار)]

 • یزدانی بیوکی، رستم بررسی واکنش‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه شور به مقدار شورِی آب [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 121-135]

 • یزدانی بیوکی، رستم تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب گل محمدی در شرایط گلدانی [دوره 34، شماره 2، 1399، صفحه 257-267]

 • یزدانی بیوکی، رستم اثر تنش شوری و روش کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شیرین‌بیان در گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1402، صفحه 35-48]

 • یزدان پناه، مسعود بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب و عوامل موثر بر آنها در شهرستان ممسنی [دوره 32، شماره 2، 1397، صفحه 321-340]

 • یعقوب زاده، مصطفی بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق به کمک سنجش از دور در مناطق نیمه خشک [دوره 29، شماره 2، 1394، صفحه 221-234]

 • یعقوب زاده، مصطفی اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل‌های AOGCM [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 511-523]

 • یعقوب زاده، مصطفی برآورد خشکسالی کشاورزی برای دوره آتی به کمک شاخص SMDI و داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم [دوره 33، شماره 3، 1398، صفحه 479-491]

 • یعقوب زاده، مصطفی ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان [دوره 34، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]

 • یوسفی، علی برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده‌های سند ملی آب [دوره 32، شماره 4، 1397، صفحه 543-553]

 • یوسفی، مریم توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین [دوره 30، شماره 4، 1395، صفحه 555-567]

 • یوسفی، مریم مدل بهینه‌سازی غیرخطی و ازدحام ذرات برای بهره‌برداری تلفیقی از پساب و آب زیرزمینی در دشت ورامین [دوره 31، شماره 3، 1396، صفحه 441-454]

 • یوسفیان، مصطفی اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی [دوره 32، شماره 3، 1397، صفحه 341-483]

 • یوسف دوست، آیسن تعیین سطح زیر کشت بهینه برخی از محصولات کشاورزی در شرایط متفاوت آب و هوایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در دشت قزوین [دوره 30، شماره 3، 1395، صفحه 317-331]

 • یوسفی فر، شهرام نظام آبیاری و رابطه آن با مالکیت زمین در مازندران عصر قاجاریه [دوره 36، شماره 1، 1401، صفحه 105-129]

 • یوسف گمرکچی، افشین تعیین بهره‌وری آب یونجه در مناطق مختلف کشور [دوره 37، شماره 2، 1402، صفحه 119-137]