مقاله پژوهشی
تجزیه و تحلیل بهره‌وری فیزیکی و شاخص‎های انرژی محصولات عمده زراعی و مرکبات در دشت تجن

علی‌ شاهنظری؛ مهدی جعفری تلوکلایی؛ رسول نوری خواجه بلاغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.363890.1016

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص‎‎های بهره‎وری و انرژی محصولات شلتوک، گندم، ذرت علوفه‎ای، ذرت دانه‎ای و مرکبات در دشت تجن در سال زراعی 02-1401 انجام شد. نمونه‌گیری براساس 300 پرسشنامه طرح شده انجام گردید که اطلاعات جمع‌آوری شده شامل نفر-روز نیروی انسانی، ساعات کاری استفاده از ماشین‎آلات، مصرف سوخت ماشین‎آلات، مقدار مصرف کودهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی استفاده از مدل ها، معادلات انتقالی، شبکه عصبی
بررسی شاخص های بهره وری فیزیکی آب، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در دو اقلیم گرم و خشک (دشت شریف آباد قم) و معتدل و مرطوب (دشت‎ ساری مازندران)

سعید حبیبی؛ مجتبی خوش‌روش؛ رسول نوری خواجه بلاغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

https://doi.org/10.22092/jwra.2024.363555.1010

چکیده
  آب، غذا و انرژی سه منبع اساسی برای حفظ زندگی و توسعه اقتصاد اجتماعی هستند و به‎طور جدایی‎ناپذیری به هم مرتبط هستند. هدف مطالعه حاضر بررسی شاخص‎‎های بهره‎وری آب، انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی محصولات عمده زراعی یعنی گندم و کلزا در دو اقلیم متفاوت در دشت ساری و دشت شریف‎آباد بود. برای بررسی این شاخص‎ها در محصول گندم و کلزا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
شبیه‌سازی مقدار ضریب تخلیه مجاز آب خاک بر اساس تبخیر-تعرق روزانه در مراحل مختلف رشد ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: دشت قزوین)

رضا سعیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

https://doi.org/10.22092/jwra.2024.363300.1003

چکیده
  برای یک برنامه‌ریزی دقیق آبیاری، باید میزان تخلیه روزانه آب خاک در طول دوره رشد گیاه برآورد شود. تخلیه آب خاک وابسته به مقدار تبخیر-تعرق روزانه گیاه است. در این پژوهش مقدار تبخیر-تعرق روزانه ذرت رقم سینگل کراس 704، در بستر کشت مینی‌لایسیمتر اندازه‌گیری شد. برآورد روزانه تبخیر-تعرق گیاه از طریق پایش مداوم رطوبت خاک انجام شد. مقاومت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مشارکت کشاورزان، ترویجی، نظرخواهی از تولیدکنندگان
تبیین تعارضات آبی در بین برنجکاران حاشیه رودخانه تغار در شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد

اکرم عزیزی فر؛ مصطفی احمدوند؛ آیت اله کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22092/jwra.2024.362852.999

چکیده
  امروزه، افزایش تقاضا برای آب از یک سو و کاهش ذخایر و منابع آبی قابل دسترس از سوی دیگر، تضادها و تعارضات آبی در بین بهره‌برداران را افزون ساخته است. از این رو، در این پژوهش که به روش پیمایش از نوع مقطعی انجام پذیرفت به واکاوی تعارضات آبی در بین بهره‌برداران حاشیة رودخانه تغار پرداخته شد. بر این اساس، جامعة آماری تحقیق شامل برنجکاران ...  بیشتر