آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
پاسخ گیاه دارویی مریم‌گلی به آب آبیاری شور مغناطیسی شده

فهیمه کریم پور؛ مجتبی خوش‌روش؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ وحید اکبرپور

دوره 37، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 401-413

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.362476.994

چکیده
  بخش کشاورزی بیش­ترین مصرف­کننده آب شیرین در جهان است. ازاین‌رو یافتن جایگزین مناسب برای آب شیرین مورد استفاده در کشاورزی می­تواند راهگشای مشکلات مرتبط با بحران آب در آینده باشد. کاربرد آب شور با استفاده از راهکارهای مناسب می­تواند یک گزینه برای آبیاری گیاهان متحمل به شوری باشد. یکی از این راهکارها ممکن است مغناطیسی کردن آب ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر عملکرد گیاه موسیر، در شرایط تنش شوری

رضا سعیدی؛ محمدمهدی ضرابی؛ داود بابائی

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 269-284

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.363044.1002

چکیده
  در این پژوهش، اثر شوری آب آبیاری و محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر عملکرد گیاه موسیر رقم بومی قزوین بررسی شد. تیمارهای شوری آب در چهار سطح (S1) 2، (S2) 4، (S3) 6 و (S4) 8 دسی‌زیمنس بر متر و تیمارهای سالیسیلیک اسید در چهار غلظت (A1) 0، (A2) 5/0، (A3) 1 و (A4) 2 میلی‌مولار اعمال شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار، در محیط گلخانه ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر تنش شوری و روش کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شیرین‌بیان در گلخانه

هانیه حمیدیان؛ حمید سودایی زاده؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمد علی حکیم زاده؛ مهدی سلطانی؛ ساره خواجه حسینی

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360235.948

چکیده
  پژوهش گلدانی حاضر با هدف بررسی پاسخ گیاه شیرین بیان  (Glycyrrhiza glabra L.)به روش‌های مختلف کاشت و سطوح مختلف شوری آب به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی، با سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در مرکز ملی تحقیقات شوری در استان یزد انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پنج سطح شوری آب (شوری 0/9 (شاهد)، 3، 6، 9 و 12 دسی‌زیمنس بر متر) به ­عنوان فاکتور اول ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی با استفاده از آب مغناطیسی شده

مجتبی خوش‌روش؛ مسعود پورغلام آمیجی

دوره 36، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 441-453

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.359733.941

چکیده
  جستجوی راه­کارهایی جهت کاهش مصرف و حفظ منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از آب مغناطیسی ممکن است در این مورد موثر باشد. در این پژوهش، تاثیر تنش آبی با استفاده از آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه توت‌فرنگی بررسی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1400 و 1401 در شهرستان ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
تأثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سورگوم علوفه‌ای

علیرضا عمادی؛ امید علیزاده؛ بهرام امیری؛ هادی پیرسته انوشه؛ مهدی زارع

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 217-232

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.358226.919

چکیده
  در مطالعه حاضر، تأثیر سطوح مختلف تنش­ های خشکی و شوری بر تولید ماده خشک، ویژگی­های بیوشیمیایی و فعالیت آنتی ­اکسیدانی سورگوم Sorghum bicolor (L.) Moench]­­[ رقم علوفه­ای پگاه در دو منطقه مرودشت و ارسنجان در سال 1396 بررسی شد. تیمارها شامل چهار سطح تنش خشکی 100%، 85%، 70% و 55 % ظرفیت مزرعه در کرت ­های اصلی و چهار سطح شوری آب آبیاری 1/5، 4/5، 7/5 و 10/5 ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
واکنش رشدی و فیزیولوژیک ارقام مختلف سورگوم به شوری آب آبیاری

محسن سیلسپور

دوره 36، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.357142.905

چکیده
  در این پژوهش، تحمل به شوری پنج رقم سورگوم (اسپیدفید، کیمیا، پیام، سپیده و پگاه) در پنج سطح شوری آب آیباری (آب غیر شور، و شوری 4، 8، 12 و 16 دسی­زیمنس بر متر) در گلخانه مطالعه شد. طرح آماری آزمایش بلوک­های کامل تصادفی به­صورت فاکتوریل با 25 تیمار و چهار تکرار بود. صفات مورد مطالعه ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، نسبت وزن ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد نسبی و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سورگوم

مرجان نوروزی؛ الهام چاوشی؛ مهدی قاجار سپانلو

دوره 36، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 55-73

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.352078.823

چکیده
  این آزمایش برای بررسی اثر تنش شوری آب آبیاری بر ویژگی­های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم( رقم اسپیدفید) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در  ستون­های خاک در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران به اجرا در آمد. آزمایش در 15ستون­ خاک طی 56 روز انجام شد. تیمارهای شوری شامل آب چاه (شاهد) (dSm-1 99/0S1=)، مخلوط ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
تعیین ضریب تنش شوری در مراحل مختلف رشد ذرت علوفه‌ای

رضا سعیدی

دوره 36، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.356739.902

چکیده
  در این پژوهش، اثر تنش‌ شوری بر مقدار اجزاءِ تبخیر-تعرق ذرت (در مراحل اولیه، توسعه، میانی و پایانی رشد) و در مقیاس مینی‌لایسیمتر بررسی شد. تیمارهای شوری از طریق آب دارای هدایت ‌الکتریکی (S0) 0/5، (S1) 2/1، (S2) 3/5 و (S3) 5/7 دسی زیمنس بر متر اِعمال شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در کل دوره رشد، از تیمار S0 تا S3، مقادیر ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
اثر سطوح مختلف شوری آب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd)

محسن سیلسپور

دوره 35، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 287-301

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.355073.877

چکیده
  به ­منظور بررسی تنش شوری آب بر ویژگی­های جوانه­ زنی بذر کینوا، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری کامل تصادفی با 10 تیمار و سه تکرار در سال 1397 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران اجرا شد. عامل شوری آب در پنج سطح (آب­مقطر، 5، 10، 15 و 20 دسی­زیمنس بر متر) و عامل رقم در دو سطح (تیتیکاکا و ردکاردینا) در نظر گرفته ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
ارزیابی عملکرد برخی گونه‌ها و اکوتیپ‌های سالیکورنیا آبیاری شده با آب دریا و آب شور زیرزمینی

غلامحسن رنجبر؛ فرهاد دهقانی؛ آرش علاءالدین؛ ولی سلطانی گردفرامرزی؛ سردار کشتکار

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 187-199

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.354947.875

چکیده
  کمبود منابع آب باعث شده است که تولید گونه‌های گیاهی متحمل به شوری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد علوفه، ارتفاع گیاه و میزان خاکستر شاخساره سالیکورنیا،گونه بیگلووی (Salicornia bigelovii)، اکوتیپ بوشهر (S. sinus persica) و اکوتیپ‌های مرکزی، ارومیه و گرگان (گونه S. persica) گیاه سالیکورنیا تحت آبیاری با آب خلیج ...  بیشتر

آبهای نامتعارف، آلودگی،آب شور
بررسی اثرات استفاده از زهاب مزارع نیشکر جنوب خوزستان در کشت گیاه کینوا بر عملکرد محصول و تغییرات شوری و سدیمی خاک

علی مختاران؛ مهرزاد طاوسی؛ پیمان ورجاوند؛ سالومه سپهری صادقیان

دوره 34، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 337-354

چکیده
  < p dir="RTL">در استان خوزستان تولید زهاب حاصل از فعالیت‌های مختلف به ویژه کشاورزی، یکی از مشکلات جدی است.کشت گیاهان مقاوم به شوری با استفاده از زهاب می‌تواند به‌عنوان یک اقدام مناسب مورد توجه قرارگیرد. لذا تحقیقی به‌منظور بررسی امکان بازچرخانی زهاب‌ مزارع نیشکر برای زراعت زمستانه کینوا با هدف تولید علوفه در سال زراعی 1398- 1397 واقع ...  بیشتر