آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تاثیر توأم دور آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف بر تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی زنجبیل (Zingiber officinale R.)

غلامرضا پورشعبان کتشالی؛ غلامعلی اکبری؛ ایرج اله دادی؛ الیاس سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360734.960

چکیده
  به منظور بررسی تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی اسانس زنجبیل تحت تاثیر دورهای آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف NPK آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات با 9 تیمار و در 3 تکرار (27 کرت آزمایشی) در منطقه پاکدشت در سال 1400 اجرا گردید. عوامل آزمایش عبارت بودند از دور آبیاری در سه سطح: 4=(V1)، 6=(V2)، 8=(V3) روز به‌عنوان عامل اصلی و عناصر ...  بیشتر

آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج

ابرهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسن روحی پور؛ مریم جبلی؛ مریم مکی‌زاده تفتی؛ بهروز نادری

دوره 34، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 389-399

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.128010.710

چکیده
    به‌‌منظور تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی آویشن دنایی(Celak.Thymus daenensis) آزمایشی در سال‌ 1395 با استفاده از روش‌های لایسیمتری (روش مستقیم) و محاسباتی انجام شد. در روش مستقیم، ازلایسیمترهای زهکش‌دار با سازه‌های زیرزمینی واقع درایستگاه تحقیقات البرز کرج استفاده شد. هر کدام از لایسیمترها، به قطر 9/0 مترو ارتفاع 28/1 ‌متر بود که در ...  بیشتر