آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین نیاز آبی و ضرایب یک جزیی و دوجزیی خاکشیر (Descurainia sophia L.) با استفاده از لایسیمتر

مرضیه علی آبادی؛ محمدحسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی

دوره 37، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 245-254

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361953.985

چکیده
  با توجه به محدود بودن منابع آب و بالا بودن میزان تبخیر، مسئله بحران آب یکی از عمده ­ترین مسائل در کشور است. به دلیل اهمیت گیاه خاکشیر به عنوان یک گیاه دارویی، نیاز آبی و ضریب گیاهی یک­ گانه و دوگانه آن در آزمایشگاه لایسیمتری دانشگاه بیرجند مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از شش لایسیمتر (از نوع بیلان آبی) به قطر60 سانتی­متر و ارتفاع ...  بیشتر

آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تأثیر توأم دور آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف بر تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی زنجبیل (Zingiber officinale R.)

غلامرضا پورشعبان کتشالی؛ غلامعلی اکبری؛ ایرج اله دادی؛ الیاس سلطانی

دوره 37، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 73-83

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360734.960

چکیده
  به منظور بررسی تغییرات اسانس و ترکیبات شیمیایی اسانس زنجبیل تحت تاثیر دورهای آبیاری و ترکیب عناصر پرمصرف NPK ، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات با نه تیمار و در سه تکرار در منطقه پاکدشت در سال 1400 اجرا گردید. تیمارها شامل دور آبیاری در سه سطح: 4=V1، 6=V2، 8=V3 روز به‌عنوان عامل اصلی و عناصر پرمصرف NPK در سه ترکیب، (200، ...  بیشتر

آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
تعیین ضریب گیاهی و تبخیر- تعرق آویشن دنایی در شرایط استاندارد در کرج

ابرهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسن روحی پور؛ مریم جبلی؛ مریم مکی‌زاده تفتی؛ بهروز نادری

دوره 34، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 389-399

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.128010.710

چکیده
    به‌‌منظور تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی آویشن دنایی(Celak.Thymus daenensis) آزمایشی در سال‌ 1395 با استفاده از روش‌های لایسیمتری (روش مستقیم) و محاسباتی انجام شد. در روش مستقیم، ازلایسیمترهای زهکش‌دار با سازه‌های زیرزمینی واقع درایستگاه تحقیقات البرز کرج استفاده شد. هر کدام از لایسیمترها، به قطر 9/0 مترو ارتفاع 28/1 ‌متر بود که در ...  بیشتر