کلیدواژه‌ها = تنش آبی
تعداد مقالات: 15
1. ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان

دوره 34.1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 65-78

10.22092/jwra.2020.121918

فاطمه حاجی آبادی؛ فرزاد حسن پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ حسین حمامی؛ سید محسن سیدی


5. مدلی برای برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از اختلاف دمای هوا و سطح برگ گیاه ذرت

دوره 32.2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 305-320

10.22092/jwra.2018.116972

خدیجه فتاحی دولت آبادی؛ حسین بابازاده؛ پیام نجفی؛ حسین صدقی


6. بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم

دوره 32.1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-40

10.22092/jwra.2018.116598

سجاد عظیمی؛ مجتبی خوش روش؛ عبداله درزی نفت چالی؛ میثم عابدین پور


7. اثر مقدار آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا (Glycine max L) رقم هابیت

دوره 31.4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 669-683

10.22092/jwra.2018.115731

علی دهقان موروزه؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ مختار قبادی


8. ارزیابی مدل Aqua Crop در شبیه سازی زیست توده جو در شرایط کم آبیاری

دوره 31.3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 341-353

10.22092/jwra.2017.113671

حبیب کریمی اورگانی؛ علی رحیمی خوب؛ محمد هادی نظری فر


9. شبیه‌سازی شاخص سطح برگ ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 در شرایط تنش خشکی

دوره 31.3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 383-491

10.22092/jwra.2017.113681

نادر کوهی چله کران؛ حسین دهقانی سانیج


11. تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب در دو روش کشت برنج

دوره 30.2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 145-157

10.22092/jwra.2016.106640

رضا اسدی؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ مسعود کاوسی؛ ابراهیم امیری


12. اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد، فلورسانس کلروفیل و پارامترهای رشد آفتابگردان

دوره 29.2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 157-167

10.22092/jwra.2015.101657

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی سرجاز؛ حمید زارع ابیانه


14. اثر کم آبیاری در مراحل رشد وتوسعه میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام

دوره 26.2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 143-160

10.22092/jwra.2012.118962

رحیم علیمحمدی؛ سید اصغر موسوی؛ مریم تاتاری؛ احمدرضا فتاحی