آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
بررسی اثر تنش کم‌آبی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام جدید آفتابگردان

مجید اسماعیلی؛ حمید مدنی؛ بهرام مجدنصیری؛ سعید چاوشی؛ نورعلی ساجدی

دوره 36، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 359-375

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.360109.944

چکیده
  به منظور بررسی اثر کم­آبیاری در مرحله­ ی زایشی بر کارآیی مصرف آب و تحمل خشکی ارقام آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه براآن جنوبی در استان اصفهان در سال 1399 انجام شد. کرت اصلی شامل آبیاری سطحی در سه سطح بر اساس میزان تبخیر از تشتک تبخیرکلاس A شامل: بدون تنش کم­آبی ...  بیشتر

آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد، محتوای پرولین و بهره‌وری آب چهار رقم ذرت دانه‌ای در گرگان

منصور اسمعیلی؛ محمد رضا داداشی؛ محمد تقی فیض بخش؛ کامی کابوسی؛ فاطمه شیخ

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 269-285

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.358655.926

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثرات کم­آبیاری بر عملکرد و بهره­ وری آب ذرت دانه­ ای در شرایط آب و هوایی گرگان، آزمایشی به‌صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در ایستگاه عراقی محله گرگان در سال 1400 انجام شد. عامل اصلی کم­آبیاری در چهار سطح (100% (شاهد)، 75%، 50% و 25% نیاز آبی) بر اساس نمونه­برداری خاک برای تعیین ...  بیشتر

ارزیابی اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد گندم در یک خاک با بافت متوسط در استان خوزستان

فاطمه مسکینی ویشکایی؛ علیرضا جعفرنژادی؛ ناصر دوات گر

دوره 34، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 229-241

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.122260

چکیده
  کمبود آب آبیاری یکی از عمده­ترین عوامل محدودکننده در تولید محصولات کشاورزی است. این پژوهش با هدف بررسی اثر شدت­های مختلف تنش کم­آبی بر شاخص­های عملکرد گندم رقم چمران 2 در یک خاک با بافت متوسط در استان خوزستان انجام شد. در این پژوهش 10 تیمار آبیاری شامل آبیاری کامل و آبیاری با اعمال تنش کم­آبی در سه سطح تنش (کم، متوسط و شدید) در ...  بیشتر

شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور

میثم عابدین پور؛ هادی دهقان؛ مهدی مکاری؛ هادی معماریان

دوره 34، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121908

چکیده
  اینتحقیقبهمنظورشبیه­سازیاجزایبیلانآبدرمقیاسمزرعه­ای،پیش­بینیرطوبتدرنیمرخخاک،وهم چنینعملکرد دانهدرمزارعتحتآبیاریگندمدردشتنیشابورانجامشد. در این راستا، تعداد سه مزرعهدرنقاطمختلفدشتانتخابگردید. داده­های ورودی مدلAquaCrop  شامل پارامتر های هوا،خاک، گیاه و عملیات زراعیدرهرکدامازمزارعجداگانه جمع­آوریگردید و سپساطلاعاتموردنیازمدلو ...  بیشتر

مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری

محمد حسین بناکار؛ سید علی محمد چراغی؛ مهدی کریمی زارچی؛ محمدحسن رحیمیان

دوره 34، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 29-49

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121912

چکیده
  با توجه به کمبود منابع آب متعارف و افزایش شوری منابع آب ‌و خاک، استفاده از گیاهان شورپسند برای تولید علوفه و امنیت غذایی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به‌منظور مقایسه عملکرد علوفه برخی گونه‌‎های شورپسند در روش‌های مختلف آبیاری (قطره‌ای، بابلر، جویچه‌ای)، پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری واقع در شهرستان صدوق ...  بیشتر

تعریف و تعیین شاخص مدیریت بهره‌وری آب و کاربرد آن برای ذرت علوفه‌ای در دشت مغان

علی اکبر عزیزی زهان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مهدی شهابی‌فر

دوره 33، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 519-534

https://doi.org/10.22092/jwra.2020.121236

چکیده
  به منظور تکمیل و تفکیک شاخص­های بهره­وری آب متناسب با شرایط واقعی، ارائه یک سنجه برای ارزیابی مطلوبیت شاخص بهره­وری و ایجاد امکان تعمیم­پذیری نتایج ضروری است. لذا در این پژوهش با نگاه فرآیندی به نظام تولید محصولات کشاورزی و با لحاظ قابلیت­ها و محدودیت­های اقلیم، اراضی و گیاه در چرخه پیچیده آب- خاک- گیاه- اتمسفر و انسان، پژوهش­های ...  بیشتر

تأثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد پیاز و بهره‌وری مصرف آب در سه روش آبیاری

حلیمه پیری

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 187-200

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116953

چکیده
  به‌منظوربررسیتأثیرسطوحمختلف آبیاری،کود نیتروژن و روش­های آبیاریبرعملکرد واجزایعملکردپیاز،آزمایشیبهصورتاسپلیتپلات (کرت­های خرد­شده)فاکتوریل در قالبطرحبلوککاملتصادفی با 48 تیماردرسهتکراروبهمدتدوسالدر مزرعه تحقیقاتی شهرستان زهک اجرا گردید. روش آبیاری به عنوان تیمار اصلی و ترکیب مقدار کود نیتروژن و آب آبیاری به عنوان تیمار ...  بیشتر

اثر استفاده از مقادیر مختلف کمپوست و پلیمرسوپر جاذب رطوبت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی گلخانه‌ای

محمد حسین رحیمیان؛ حمیدرضا ذبیحی

دوره 31، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 547-558

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.115716

چکیده
  به‌منظور بررسی تاثیر استفاده از مخلوط مقادیر مختلف کود کمپوست و پلیمرسوپر جاذب رطوبت در افزایش عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی(Solanum lycopersicum) آزمایشی گلخانه­ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی با چهار تکرارطی سالهای 1391 الی1393 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (طرق) انجام  شد. عامل اول شامل چهار مقدارکمپوست ...  بیشتر

اثر مدیریت آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره‌وری آب برنج رقم هاشمی

حسن ابراهیمی راد؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین صدقی

دوره 31، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 625-636

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.115722

چکیده
  کمبود منابع آب و کم بودن راندمان آبیاری در مزارع برنج، استفاده بهینه و افزایش بهره­وری از منابع موجود را ضروری می­سازد. این پژوهش به منظور بررسی اثر متقابل مدیریت­آبیاری و تراکم کشت بر عملکرد و بهره­وری آب برنج رقم هاشمی، در منطقه کوشال- لاهیجان، واقع در شمال ایران، به اجرا در آمد. طرح به صورت کرت­های خرد شده، بر پایه طرح بلوک­های ...  بیشتر

برنامه‌ریزی آبیاری خیار گلخانه‌ای با استفاده از پتانسیل آب در خاک

پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری؛ رسول اسدی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 497-507

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105824

چکیده
  جهت بررسی اثر سطوح مختلف پتانسیل ماتریک خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف خیار گلخانه­ای در منطقه جیرفت، آزمایشی بصورت طرح بلوک­های کامل تصادفی در قالب طرح کرت‌های یکبار خرد شده با سه تکرار طی دو سال 1392 و 1393در یک خاک لوم رسیاجرا گردید. در این تحقیق سطوح آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح پتانسیلی (45=1I، 60=2I و 75=3I سانتی­بار ...  بیشتر

اثر کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای

مسعود محمدی؛ حسین مولوی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد

دوره 27، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 67-76

https://doi.org/10.22092/jwra.2013.128812

چکیده
  تنش شوری و خشکی یکی از مشکلات تولید فرآورده­های کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک می­باشد. این تحقیق در جهت بررسی کاربرد زئولیت در شرایط تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه­ای (رقم 370) در منطقه کرج اجرا شد. بدین منظور آزمایش فاکتوریل 23 در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و شامل ...  بیشتر

اثر سامانه آبیاری قطره‌ای نواری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

سید حسین صدرقاین

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 275-288

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118981

چکیده
  محدودیت منابع آب، پتانسیل تبخیر بالا، کشت بسیاری از محصولات کشاورزی را که دارای دورهء رشد طولانی و نیاز آبی بالا می باشند را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. چغندرقند از محصولات استراتژیک کشور بوده که تولید آن در بخش کشاورزی و همین­طور صنایع جانبی بسیار حائز اهمیت است و در اکثر استان­های کشور کشت می­گردد. در کشت فاریاب، اکثر اراضی ...  بیشتر

اثر آبیاری قطره‌ای، جویچه‌ای و کود شیمیایی در تولید بذر چغندر قند

علی قدمی فیروزآبادی؛ محمد رضا میرزایی؛ سید محسن سیدان

دوره 26، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 13-27

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118948

چکیده
  در این تحقیق، اثر دو روش آبیاری قطره­ای( نواری) و جویچه‌ای و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد، کارایی مصرف آب، درصد بذر استاندارد و درصد جوانه زنی بذر چغندرقند بررسی شد. آزمایش به صورت کرت‌های یک‌بار خردشده (اسپیلت فاکتوریل) که روش آبیاری (آبیاری جویچه‌ای وآبیاری قطره‌ای نواری) در کرت‌های اصلی و چهار سطح نیتروژن (kg/ha 180 و 120، 60، ...  بیشتر