آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
ارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره‌وری آب سویا در دشت مغان

فرزین پرچمی عراقی؛ فریبرز عباسی؛ کرامت اخوان

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 181-201

https://doi.org/10.22092/jwra.2022.357180.906

چکیده
  در پژوهش حاضر، با انجام اندازه‌گیری‌های صحرایی در فصل زراعی 1400-1399، آب کاربردی فصلی و بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب سویا در 37 مزرعه با مدیریت زارعین (با سامانه آبیاری شیاری/نواری) در دشت مغان، استان اردبیل ارزیابی شد. در فصل زراعی این پژوهش، میانگین نیاز آبی خالص سویا در مزارع مزبور 542 میلی‌متر (بین 431 تا 691 میلی‌متر) و میانگین 10 ساله ...  بیشتر

تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی

اکبر علیپور؛ کامران داوری؛ محمد موسوی بایگی؛ محمود صبوحی صابونی؛ عزیر الله ایزدی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 507-518

https://doi.org/10.22092/jwra.2019.120477

چکیده
  آب‌زیرزمینی بزرگ‌ترین منبع آب‌شیرین در دسترس بر روی کره زمین بوده که در بسیاری از کشورها به دلیل اضافه برداشت در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. تعیین الگوی کشت بهینه ای که همراه با کاهش تخصیص منابع آب منجر به کاهش درآمد کشاورزان نشود، می‌تواند راهکاری مناسب در راستای پایداری آب زیرزمینی باشد. در پژوهش حاضر روشی ارائه شده که علاوه ...  بیشتر

تأثیر مدیریت‌های مختلف کم‌آبیاری در روش آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای نواری بر عملکرد سیب‌زمینی و بهره‌وری آب

بیژن حقیقتی؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 181-193

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101669

چکیده
  بحران آب و افزایش جمعیت، توجه جدی به بهره­وری آب و ارتقای آن را ضروری می­نماید. لذا کاربرد شیوه­های جدید آبیاری و اعمال مدیریت کم­آبیاری راهکاری مناسب برای استفاده بهینه از منابع آب موجود می­باشد.به‌منظور بررسی اثر مدیریت­های مختلف کم­آبیاری در دو روش آبیاریجویچه­ای و قطره­ای نواری بر بهره­وری آب و عملکرد سیب­زمینی، ...  بیشتر