اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای

سیدحسن موسوی‌فضل؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ پرویز رضوانی مقدم

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 25-38

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106199

چکیده
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر خصوصیات رشدی ریشه، اندام­های هوایی، عملکرد و کارایی مصرف آب در سه رقم سورگوم علوفه­ای، پژوهشی در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان( شاهرود) در سال 1393 به صورت گلدانی و مزرعه­ای انجام شد. متغیرهای این پژوهش عبارت بودند از : 1- آب آبیاری در سه سطح (50، 75  و 100 درصد آب مورد ...  بیشتر

ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان

جمشید پیری؛ حسین انصاری؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه

دوره 28، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 713-724

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.100826

چکیده
  روش های توزیع آبیاری براساس نوع مجرای انتقال آب به دو روش قابل تقسیم می باشد که یکی روش روباز و دیگری مجرای بسته و براساس روش تامین انرژی جریان آب نیز به دو روش جریان ثقلی و دیگری جریان تحت فشار می باشد. استفاده از انواع کانالها در انتقال و توزیع در گروه روش روباز یا ثقلی بوده که شامل کانالهای احداث شده با خاکریزی یا خاکبرداری و یا اینکه ...  بیشتر