نویسنده = رسول اسدی
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر دور و دو روش آبیاری بر شاخص‌های رشد و بهره‌وری آب رزماری (Rosmarinus officinalis L.)

دوره 32.4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 567-579

10.22092/jwra.2019.118525

رسول اسدی؛ فرزاد حسن پور؛ میترا مهربانی؛ امین باقی زاده؛ فاطمه کاراندیش


2. تأثیر آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی‌های کمی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)

دوره 32.1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 147-160

10.22092/jwra.2018.116607

محمد ذونعمت کرمانی؛ رسول اسدی


3. برنامه‌ریزی آبیاری خیار گلخانه‌ای با استفاده از پتانسیل آب در خاک

دوره 29.4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 497-507

10.22092/jwra.2016.105824

پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری؛ رسول اسدی


4. اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره‌ای

دوره 29.1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 63-74

10.22092/jwra.2015.101326

محمد ذونعمت کرمانی؛ رسول اسدی؛ حسین دهقانی سانیج