آب موردنیاز، نیاز آبی ، پن من مانتیث
استفاده از سامانه نیاز آب در تعیین مقدار آب مصرفی سویا بر اساس حل معکوس توابع عملکرد در شرایط مختلف آبیاری

علی عبدزادگوهری؛ امیر نیک اختر؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته

دوره 37، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 159-169

https://doi.org/10.22092/jwra.2023.361550.978

چکیده
  مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سامانه "نیاز آب" را برای برآورد و تعیین نیاز آبی، آب مصرفی و برنامه‌ریزی آبیاری گیاهان زراعی و باغی در سطح منطقه، شهرستان و دشت­های کشور ارائه نموده است. پژوهش حاضر به­منظور استفاده از سامانه نیاز آب (شامل روش­های تافته، پاسکوئله و ریس) در تعیین مقدار آب مصرفی واقعی گیاه سویا رقم ویلیامز بر اساس حل معکوس ...  بیشتر

استفاده از مدل ها، معادلات انتقالی، شبکه عصبی
توسعه توابع تولید غلات مهم دشت قزوین در شرایط کم آبی و تنش شوری با استفاده از مدل AquaCrop و شبکه عصبی مصنوعی

سارا بلوک آذری؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ سیدحبیب موسوی جهرمی؛ هادی رمضانی اعتدالی

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 123-137

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.354490.867

چکیده
  در بهره‌برداری از آب‌های با کیفیت پایین در مناطق خشک و نیمه­خشک، مدیریت آبیاری برای افزایش بهره‌وری مصرف آب ضروری می‌باشد. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ تولید آب- ﺷﻮری- ﻋﻤﻠﮑﺮد ابزار مهمی برای مدیریت آبیاری است. در این پژوهش، توانایی مدل گیاهی AquaCrop در مدیریت­های مختلف آبیاری و در سطوح مختلف شوری برای غلات عمده دشت قزوین شامل گندم، جو و ذرت ...  بیشتر

برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره‌وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 دردشت قزوین

مهدی ملک پور؛ حسین بابازاده؛ فریدون کاوه؛ نیازعلی ابراهیمی پاک

دوره 30، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 569-582

https://doi.org/10.22092/jwra.2017.109018

چکیده
  بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب شناخته شده است. با توجه به محدودیت منابع آب لازم است اصلاح بهره­وری آب در این بخش صورت گرفته و مفهوم بهره­وری آب در بخش کشاورزی در بین سیاستگذاران بخش آب و غذا در سطح وسیع و در حوضه آبریز دشت ها مورد توجه قرار گیرد. سنجش از دور ابزاری است که در دهه­های اخیر در ارزیابی و مدیریت آب و خاک مورد استفاده ...  بیشتر

ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه‌فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری‌در دشت قزوین

آرش تافته؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ حسین بابازاده؛ فریدون کاوه

دوره 27، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 315-328

https://doi.org/10.22092/jwra.2013.128837

چکیده
  از آنجایی که برنامه ریزی توزیع آب در دشت قزوین به صورت ماهانه انجام می گیرد توابعی مورد نیاز است که در بازه های زمانی ماهانه با دقت مناسب میزان کاهش محصول را در شرایط کم آبیاری ارزیابی نماید. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی توابع تولید حداقل، میانگین، حاصل ضربی،  حاصل ضرب اصلاح شده توسط ریس و حاصل ضربی با توان ضریب واکنش عملکرد (Ky) در ...  بیشتر

برهمکنش تنش آبی و کودهای محتوی روی، منگنز و بور بر عملکرد وکارآیی مصرف آب چغندرقند

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ مهرزاد مستشاری محصص

دوره 26، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 289-302

https://doi.org/10.22092/jwra.2012.118982

چکیده
  اینتحقیق با هدفبررسیاثرتنشآبیومقادیرمختلف  کودهای روی، منگنز و بور بر اجزاء عملکردو کارایی مصرف آب  چغندرقند به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور دور آبیاری و سطوح مختلف کودی درسه تکرار به مدت سه سال در قزوین اجراء گردید. فاکتور دورآبیاری در چهار سطح شامل6، 9، 12و 15روز( تیمارهای E1 تا E4 )و فاکتور سطوح کودی ...  بیشتر