آب زیرزمینی
بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت‌حیدریه

علیرضا کرباسی؛ تکتم محتشمی؛ امین علیزاده؛ زهرا مقیمی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 603-614

https://doi.org/10.22092/jwra.2021.123502

چکیده
  کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک بیشتر به استحصال آب­های زیرزمینی وابسته است. بهره­برداری از ذخایر آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت­حیدریه بیشتر از پتانسیل تجدیدپذیر آبخوان بوده و لایه­های آب زیرزمینی در این منطقه دارای کسری مخزن است. به همین منظور، در این پژوهش با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از مصاحبه با کشاورزان در این دشت ...  بیشتر

بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی

علیرضا وحیدی؛ امین علیزاده؛ امین باقی زاده؛ حسین انصاری

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.22092/jwra.2018.116604

چکیده
  به منظور بررسی اثر کودهای زیستی، شیمیایی و تنش کم­آبی بر عملکرد زیستی ، میزان لاوسون و درصد همزیستی با قارچ میکوریزا در گیاه دارویی حنا[1]، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی با استفاده از سطوح کودی، ( بدون کود ()، اسید هیومیک()، تلقیح میکوریزایی× ورمی­کمپوست()، ورمی کمپوست () و کود شیمیایی NPK ()) و سطوح تنش آبی (100 درصد نیاز آبی  ()، ...  بیشتر

اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای

سیدحسن موسوی‌فضل؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ پرویز رضوانی مقدم

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 25-38

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.106199

چکیده
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر خصوصیات رشدی ریشه، اندام­های هوایی، عملکرد و کارایی مصرف آب در سه رقم سورگوم علوفه­ای، پژوهشی در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان( شاهرود) در سال 1393 به صورت گلدانی و مزرعه­ای انجام شد. متغیرهای این پژوهش عبارت بودند از : 1- آب آبیاری در سه سطح (50، 75  و 100 درصد آب مورد ...  بیشتر

اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک

احد فعالیان؛ حسین انصاری؛ محمد کافی؛ امین علیزاده؛ مهنوش مقدسی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 447-463

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105821

چکیده
  بیشتر مناطق کشور با افت کمی و کیفی منابع آب کشاورزی روبرو هستند. به دلیل گسترش روزافزون کشتهای گلخانه­ای و اهمیت محصول گوجه فرنگی، برای ارزیابی اثر همزمان تنش های شوری و خشکی بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی رقم اورینت (Lycopersiconesculentum Mill. Cv. Oriental) آزمایشی با چهار سطح آبیاری (آبیاری  به میزان 125%، 100%، 75% و 50% نیاز آبی) و شش سطح شوری (1/0 به ...  بیشتر

اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته

ناصر صداقتی؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ سید جواد حسینی‌فرد

دوره 29، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 483-495

https://doi.org/10.22092/jwra.2016.105823

چکیده
  به منظور مطالعه اثرات استفاده از خاکپوش‌ پلاستیکی در سیستم آبیاری قطره‌ای روی درختان بارور پسته، تحقیقی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در دو باغ پسته )رقم اوحدی( با شرایط متفاوت از نظر میزان آب مصرفی (4100 و 6170 متر مکعب در هکتار)، دور آبیاری (8 و 12 روز) و وضعیت رشد درختان، در حومه غربی رفسنجان اجرا شد. در هر باغ سه سطح پوشش، شامل: بدون ...  بیشتر

اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

احد فعالیان؛ حسین انصاری؛ محمد کافی؛ امین علیزاده؛ مهنوش مقدسی

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 317-330

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.103056

چکیده
  برای بررسی اقتصادی اثر همزمان تنش های شوری و خشکی بر رشد و عملکرد گیاه گوجهفرنگی رقم اورینتدر کشت بدون خاک گلخانه ای، آزمایشی با چهار سطح میزان آبیاری (Lycopersiconesculentum Mill. Cv. Oriental)، 5 ،3 ،1/ 0 به عنوان تیمار شاهد، 3 / 75 % و 50 % نیاز آبی) و شش سطح شوری ( 1 ،%100 ،% شامل (آبیاری به میزان 1257 و 9 دسی زیمنس بر متر) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و ...  بیشتر

اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه‌ای در آبیاری قطره‌ای

نادر کوهی چله‌کران؛ امین علیزاده؛ کامران داوری

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 331-340

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.103057

چکیده
  عملکرد گیاه تابعی از توزیع ریشه و فعالیت آن می‌باشد. در شرایط محدودیت آب، رشد کافی و کارآیی ریشه برای بهره وری محصول ضروری هستند.برای مطالعه رابطه بین پویایی رشد ریشه ذرت (رقم سینگل کراس 704) و میزان جذب آب قابل دسترس خاک، با استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش ...  بیشتر

رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی

هادی دهقان؛ امین علیزاده؛ کاظم اسماعیلی؛ سیدحسین نعمتی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 169-179

https://doi.org/10.22092/jwra.2015.101665

چکیده
  تنش خشکی یکی از مشکلات اصلی تولید فرآورده­های کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است. مطالعات زیادی در ارتباط با رشد ریشه گیاهان مختلف انجام شده است، اما اطلاعات در مورد رشد ریشه گوجه فرنگی محدود می­باشد. در این پژوهش تأثیر تنش خشکی بر رشد ریشه، عملکرد، اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط گلخانه­ای ...  بیشتر

توابع تولید برای برآورد عملکرد دانه گندم دیم در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان

علیرضا توکلی؛ عبدالمجید لیاقت؛ امین علیزاده

دوره 27، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22092/jwra.2013.128806

چکیده
  رشد و نمو محصولات و تولید آنها در شرایط دیم تابعی از تغییرات عوامل اقلیمی است. شناخت عامل‌های موثر و برنامه‌ریزی برای مدیریت آنها و یا تطابق فعالیت‌های زراعی با روند تغییرات آنها، منجر به بهبود شرایط تولید و پیش‌بینی تولید خواهد شد. بر این اساس 25 عامل آمار هواشناسی دسته‌‌بندی شده همراه با آمار زراعی عملکرد گندم دیم در شهرستان‌‌های ...  بیشتر